Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

OFERTA USŁUG NAUKOWO-BADAWCZYCH

Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Uniwersytet Rzeszowski,

ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Budynek A0, pok. 27/B1

tel. +48 17 851 8513/8732

ciitwtp@ur.edu.pl

Oferta Centrum dla przedsiębiorców na rok 2017 (plik pdf)

 

Lp.

Nazwa usługi

Aparatura naukowo-badawcza/Stanowsiko

Laboratorium/os. do kontaktu

1

Wytwarzanie cienkich warstw ochronnych o grubości od kilku nanometrów do kilkunastu mikrometrów.

Warstwy na narzędzia, Warstwy odporne na ścieranie, odporne na korozję. Warstwy zapewniające biozgodność, warstwy ochronne dla szkła, warstwy na elementy optoelektroniczne oraz fotowoltaiczne.

Modularna platforma osadzania PVD z systemem kontroli i sterowania PC oraz pakowarką próbek

1. Laboratorium Technologii Materiałów dla Przemysłu,
dr hab. Józef CEBULSKI, prof. UR, cebulski@ur.edu.pl

2

Badania struktury i składu chemicznego materiałów

1. Analityczny system transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM) wyposażonego w układ skanujący (STEM) z detektorami HAADF i BF/DF oraz spektrometr energodyspersyjny EDX. 2. Pomocnicze urządzenie do wstępnego obrazowania oraz trawienia jonowego próbek (SEM/FIB) z oprogramowaniem oraz z akcesoriami.

1. Laboratorium Technologii Materiałów dla Przemysłu,
dr hab. Józef CEBULSKI, prof. UR, cebulski@ur.edu.pl

3

Pomiary twardości, grubości warstw i topografii powierzchni

Zestaw badawczy do charakteryzacji właściwości warstwy wierzchniej

1. Laboratorium Technologii Materiałów dla Przemysłu,
dr hab. Józef CEBULSKI, prof. UR, cebulski@ur.edu.pl

4

Pomiary składu fazowego materiałów

Dyfraktometr rentgenowski XRD

1. Laboratorium Technologii Materiałów dla Przemysłu,
dr hab. Józef CEBULSKI, prof. UR, cebulski@ur.edu.pl

5

Pomiary własności optycznych materiałów, cienkich powłok
i monokryształów

Spektrofotometr UV-VIS-NIR

1. Laboratorium Technologii Materiałów dla Przemysłu,
dr hab. Józef CEBULSKI, prof. UR, cebulski@ur.edu.pl

6

Badania właściwości mechanicznych materiałów wytrzymałość materiałów, twardość (mikro/nano), moduł sprężystości

Stanowisko do badań właściwości mechanicznych materiałów

1. Laboratorium Technologii Materiałów dla Przemysłu,
dr hab. Józef CEBULSKI, prof. UR, cebulski@ur.edu.pl

7

Wytwarzanie nowych stopów

Piec indukcyjny tyglowy

2. Laboratorium Inżynierii Wytwarzania, dr hab. inż. Jan ZWOLAK, prof. UR, jazwol@ur.edu.pl

8

Badania składu chemicznego materiałów

Przyrząd do badania właściwości i składu materiałów (Spektrometr)

2. Laboratorium Inżynierii Wytwarzania, dr hab. inż. Jan ZWOLAK, prof. UR, jazwol@ur.edu.pl

9

Badania właściwości mechanicznych
i tribologicznych materiałów

1. Maszyna wytrzymałościowa elektrodynamiczna, komora temperaturowa, młot Charpy'ego 2. Twardościomierz uniwersalny + mikrotwardościomierz + waga laboratoryjna + myjka ultradźwiękowa 3. Tester tribologiczny typu rolka-klocek 4. Płyta pomiarowa granitowa + pryzmy

3. Laboratorium Inżynierii Wytwarzania, dr hab. inż. Jan ZWOLAK, prof. UR, jazwol@ur.edu.pl

10

Pomiary geometryczne elementów maszyn

Uniwersalna maszyna pomiarowa optyczna 3D

3. Laboratorium Inżynierii Wytwarzania, dr hab. inż. Jan ZWOLAK, prof. UR, jazwol@ur.edu.pl

11

Pomiary kształtu i chropowatości powierzchni

Profilografometr 3D

4. Laboratorium Inżynierii Wytwarzania, dr hab. inż. Jan ZWOLAK, prof. UR, jazwol@ur.edu.pl

12

Analiza materiałów i próbek biologicznych w średniej i dalekiej podczerwieni

1. Spektrometr FTIR z wyposażeniem 2. Mikroskop podczerwieni 3. Dodatkowe zakresy spektralne 4. Kriostat 5.Specjalistyczny stół optyczny

3. Laboratorium Spektroskopii Materiałów, dr hab. Mirosław ZACHWIEJA, prof. UR, zachwiej@ur.edu.pl

13

Badanie i rejestracja widm molekuł

Spektrometr fourierowski wysokiej rozdzielczości na zakres widzialny (Vis) i ultrafiolet (UV).

3. Laboratorium Spektroskopii Materiałów, dr hab. Mirosław ZACHWIEJA, prof. UR, zachwiej@ur.edu.pl

14

Wyznaczanie i syntezowanie struktury energetycznej molekuł poprzez badanie ich widm w warunkach wiązki molekularnej

1. Stanowisko do wytwarzania i badania widm w warunkach wiązki molekularnej

3. Laboratorium Spektroskopii Materiałów, dr hab. Mirosław ZACHWIEJA, prof. UR, zachwiej@ur.edu.pl

15

Badanie monitoringu i detekcji materiałów radioaktywnych

1. Komputerowo-elektroniczne stanowisko do pomiaru promieniowania alfa i gamma
2. Licznik scyntylacyjny
3. Analizator promieniowania alfa zintegrowany ze spektrometrem alfa oraz system przygotowania próbek.
4. Analizator promieniowania gamma zintegrowany ze spektrometrem gamma.
5. Stanowisko pomiarowe Licznik Geigera-Millera.
6. Miernik stężenia Radonu
7. Zamknięte źródła promieniowania alfa, beta i gamma

3. Laboratorium Spektroskopii Materiałów, dr hab. Mirosław ZACHWIEJA, prof. UR, zachwiej@ur.edu.pl

16

Badania własności fizykochemicznych
i przygotowanie próbek

1. Spektrofotometr absorpcyjny UV/vis
2. Polarymetr półcieniowy
3. Refraktometr Abbego
4. Kriostat - termostat z chłodzeniem
5. Turbidymetr
6. Wielofunkcyjny ph-metr/ woltametr/ jonometr/ konduktometr laboratoryjny do badań w roztworach
7. Elektrody jonoselektywne (na jony H+ oraz różne jony nieorganiczne)
8. Zasilacze laboratoryjne stabilizowane
9. Tensjometr
10. Wiskozymetr kulowy Höpplera
11. Wiskozymetr rotacyjny

3. Laboratorium Spektroskopii Materiałów, dr hab. Mirosław ZACHWIEJA, prof. UR, zachwiej@ur.edu.pl

17

Badania termowizyjne

Kamera termowizyjna

4. Laboratorium Sterowania Układów Mechanicznych i Elektrycznych, dr hab. Lucyna LENIOWSKA, prof. UR, lleniow@ur.edu.pl

18

Badania drgań i odkształceń

Zestaw do precyzyjnego powierzchniowego pomiaru drgań i odkształceń + precyzyjny czujnik laserowy do pomiaru amplitudy wraz z oprzyrządowaniem oraz wyposażeniem

4. Laboratorium Sterowania Układów Mechanicznych i Elektrycznych, dr hab. Lucyna LENIOWSKA, prof. UR, lleniow@ur.edu.pl

19

Pomiar izolacyjności akustycznej przegrody

Zestaw do pomiaru izolacyjności przegrody z wyposażeniem

4. Laboratorium Sterowania Układów Mechanicznych i Elektrycznych, dr hab. Lucyna LENIOWSKA, prof. UR, lleniow@ur.edu.pl

20

Badania poziomu drgań

1. Kalibrator - wzbudnik wzorcowv
2. Miernik i analizator czterokanałowy poziomu drgań -zestaw z oprogramowaniem
3. Mikrofon pomiarowy Free field (+wzmacniacz)

4. Laboratorium Sterowania Układów Mechanicznych i Elektrycznych, dr hab. Lucyna LENIOWSKA, prof. UR, lleniow@ur.edu.pl

21

Wykonywanie obwodów drukowanych

Ploter do płytek drukowanych

4. Laboratorium Sterowania Układów Mechanicznych i Elektrycznych, dr hab. Lucyna LENIOWSKA, prof. UR, lleniow@ur.edu.pl

22

Badania wibroakustyczne

Stanowisko i oprogramowanie do badania drgań i dźwięku

4. Laboratorium Sterowania Układów Mechanicznych i Elektrycznych, dr hab. Lucyna LENIOWSKA, prof. UR, lleniow@ur.edu.pl

23

Badanie nieniszczące składu metali

Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej

5. Laboratorium Badań i Kontroli Środowiska, dr hab. Piotr GRONKOWSKI, prof. UR, gronk@ur.edu.pl

24

Wykrywanie metali ciężkich

Spektrometr absorpcji atomowej

5. Laboratorium Badań i Kontroli Środowiska, dr hab. Piotr GRONKOWSKI, prof. UR, gronk@ur.edu.pl

25

Osadzanie cienkich warstw PLD

Laser neodymowy impulsowy

5. Laboratorium Badań i Kontroli Środowiska, dr hab. Piotr GRONKOWSKI, prof. UR, gronk@ur.edu.pl

26

Monitoring promieniowania elektromagnetycznego

Zestaw aparatury pomiarowej
wraz z oprogramowaniem

5. Laboratorium Badań i Kontroli Środowiska, dr hab. Piotr GRONKOWSKI, prof. UR, gronk@ur.edu.pl

27

Wzorcowanie (cechowanie) modułów fotowoltaicznych, źródeł światła, materiałów izolacyjnych i ogniw fotowoltaicznych

1. Symulator Słońca –stanowisko do cechowania modułów fotowoltaicznych
2. Stanowisko do wyznaczania widmowych i oświetleniowych charakterystyk energooszczędnych źródeł światła
3. System do badania właściwości foto-konwersji promieniowania elektromagnetycznego w warunkach laboratoryjnych
4. System monitoringu i badania właściwości foto-konwersji promieniowania słonecznego

5. Laboratorium Badań i Kontroli Środowiska, dr hab. Piotr GRONKOWSKI, prof. UR, gronk@ur.edu.pl

28

Modelowanie i opis teoretyczny fizyczny procesów i zjawisk

Klaster obliczeniowy
z oprogramowaniem

6. Laboratorium Prognoz, Badań Systemowych i Strukturalnych prof. dr hab. Antoni SZCZUREK, antoni.szczurek@ifj.edu.pl

29

Opracowanie nowych metod sztucznej inteligencji w szczególności ekstrakcji wiedzy z baz danych

Klaster obliczeniowy
z oprogramowaniem

7. Laboratorium Informatyki Stosowanej, prof. dr hab. Zbigniew Suraj, prof. UR, zbigniew.suraj@ur.edu.pl

30

Bezdotykowe, polowe pomiary kształtu, odkształceń i naprężeń metodą fazowej i kontrastowej interferometrii holograficznej

Stanowisko do pomiarów optycznych

7. Laboratorium Informatyki Stosowanej, dr Paweł Zięba, pzieba@ur.edu.pl

31

Badanie ekspresji, aktywności genów

1. Zestaw do mikromacierzy DNA z możliwością walidacji kwasów nukleinowych
2. Wyposażenie zestawu do mikromacierzy DNA z możliwością walidacji kwasów nukleinowych

7. Laboratorium Informatyki Stosowanej, mgr inż. Sylwia Buregwa-Czuma, sczuma@ur.edu.pl

32

Badania związane z innowacyjnymi metodami cyfrowego przetwarzania i rozpoznawania obrazów oraz ultraszybkich pomiarów sekwencji wideo

1. Stanowisko do badań technik restytuowania scenerii 3D z wykorzystaniem technik pomiarów laserowych
2. Zestaw do prowadzenia badań Human-Computer- Interaction
3. Stanowisko do badań sygnałów biometrycznych
4. Stanowisko ultraszybkich pomiarów sekwencji obrazów z uwzględnieniem zmian termicznych
5. Stanowisko wieloprocesorowego systemu klasyfikacji i analizy sygnałów fizycznych czasu rzeczywistego
6. Stanowisko restytuowania scenerii 3D z wykorzystaniem obrazów interferencyjnych
7. Zespół modułowych kontrolerów przemysłowych w sterowaniu rzeczywistych procesów technologicznych
8. Stanowisko modelowania i generowania siatki w geometrii w warunkach systemu czasu rzeczywistego

7. Laboratorium Informatyki Stosowanej, dr hab. inż. Tadeusz Kwater, prof. UR, tkwater@ur.edu.pl

33

Badania układów napędowych prądu stałego i przemiennego

1. Zespół złożony z: a. stanowiska do analizy wpływu urządzeń energoelektronicznych na sieć zasilającą, b. stanowiska do badania oddziaływań elektromagnetycznych urządzeń elektrycznych c. systemu zasilania stanowisk laboratoryjnych;
2. Zespół złożony z: a. stanowiska do analizy wpływu urządzeń energoelektronicznych na sieć zasilającą, b. stanowiska do badania oddziaływań elektromagnetycznych urządzeń elektrycznych, c. system zasilania stanowisk laboratoryjnych;
3. "Zespół złożony z: a. zintegrowanego stanowiska do badań napędu elektrycznego podczas rozruchu bezpośredniego oraz miękkiego, metod sterowanie skalarnego oraz wektorowego, b. systemu zasilania stanowisk laboratoryjnych;
4. Zespół złożony z: a. stanowiska do badań parametrów pracy zespołu napędowego w czasie dynamicznych zmian obciążenia układu, b. systemu zasilania stanowisk laboratoryjnych
5. Zespół złożony z: a. system zasilania laboratoryjnego AC z możliwością regulacji parametrów zasilania, b. systemu zasilania laboratoryjnego z nieregulowanym parametrami zasilania,
6. Stanowisko do elektronicznej rejestracji i obróbki danych a. analizator jakości energii elektrycznej b. przenośny rejestrator danych
7. Zespół złożony z: a. system zasilania laboratoryjnego DC z możliwością regulacji parametrów zasilania, b. systemu zasilania laboratoryjnego z nieregulowanym parametrami zasilania
8. Stanowisko do modelowania oraz symulacji obwodów, maszyn i urządzeń elektrycznych

7. Laboratorium Informatyki Stosowanej, dr hab. inż. Tadeusz Kwater, prof. UR, tkwater@ur.edu.pl

34

Nagrania , pomiary kamerą termowizyjna, szybko-klatkową i 3D-różnice informacji

Zestaw wideo z dodatkowym osprzętem do badań „pracy z monitorami 3D”

8. Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego, dr hab. Stanisław DOMORADZKI, prof. UR

35

Optymalizacja i przeszukiwanie danych pod katem danego problemu

1. Oprogramowanie Mathlab 2. Oprogramowanie Mathematica

9. Laboratorium Matematyki Stosowanej, dr hab. Stanisława KANAS, prof. UR, skanas@ur.edu.pl

36

Analiza statystyczna i tworzenie modeli statystycznych i matematycznych w każdej dziedzinie życia i nauki

1. System SAS
2. Pakiet SPSS
3. MatCAD
4. Pakiet Statistica

9. Laboratorium Matematyki Stosowanej, dr hab. Stanisława KANAS, prof. UR, skanas@ur.edu.pl

 

Pliki do pobrania:

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow