Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

BADANIA STATUTOWE

Tematy badań statutowych realizowanych w laboratoriach Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej (CIiTWTP) w 2017 r.:

 1. Technologia PLD wytwarzania cienkich warstw  dla potrzeb ochrony środowiska, spintroniki  i biofizyki.
 2. Wpływ korelacji elektronowych na nadprzewodnictwo i uporządkowania magnetyczne.
 3. Zastosowanie metod obrazowania i analiz w biologii i medycynie.
 4. Opracowanie nowych powłok i warstw o założonych właściwościach fizycznych, elektronicznych, mechanicznych i eksploatacyjnych.
 5. Spektroskopowa oraz kwantowa charakterystyka wybranych molekuł o dużym znaczeniu dla procesów biologicznych i fizykochemicznych, badań materiałów i środowiska naturalnego z wykorzystaniem spektroskopii UV, VIS i FIR oraz modelowania molekularnego.
 6. Aktywność komet  (ewolucja fizyczna małych ciał Układu Słonecznego ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji termodynamicznej jąder kometarnych).
 7. Badanie splątania kwantowego w transporcie balistycznym w strukturach niskowymiarowych,
 8. Ilościowe charakterystyki układów złożonych.
 9. Oddziaływania nukleonów w zderzeniach wysokoenergetycznych.
 10. Modelowanie wieloskładnikowych metamateriałów oraz obliczenia ab inito struktur niskowymiarowych i procesów rekonstrukcji zachodzących na międzypowierzchniach.
 11. Właściwości niskowymiarowych/nanoskopowych układów spinowych.
 12. Analiza harmoniczna nieskończenie wymiarowa i spektralna teoria operatorów oraz ich zastosowania.
 13. Klasy operatorów agregacji i ich własności.
 14. Teoria asymptotyczna i topologia rozmaitości nieskończenie wymiarowych.
 15. Równania i nierówności funkcyjne oraz ich zastosowania.
 16. Nieliniowe zagadnienia brzegowe i początkowe dla równań różniczkowych.
 17. Geometryczna teoria funkcji analitycznych i harmonicznych.
 18. Metody ciągowe w teorii funkcji uogólnionych i teorii krat.
 19. Odwzorowania konforemne i ich uogólnienia.
 20. Struktura przestrzeni Frecheta nad ciałami niearchimedesowymi oraz własności ciągłych operatorów liniowych na tych przestrzeniach.
 21. Zagadnienie ilorazu ośrodkowego dla pewnych klas przestrzeni lokalnie wypukłych.
 22. Analiza i przetwarzanie sygnałów i obrazów.
 23. Modelowanie i analiza danych przy zastosowaniu metod odkrywania wiedzy oraz metod formalnych.
 24. Metody pozyskiwania i dystrybuowania informacji w procesach transferu wiedzy.
 25. Wpływ pola elektromagnetycznego na funkcję neuroendokrynną komórek układu limbicznego mózgu.
 26. Wykorzystanie rachunku ułamkowego rzędu w sieciach neuronowych.
 27. Zastosowania sztucznych sieci neuronowych oraz modelowania matematycznego w informatyce i elektrotechnice.
 28. Modelowanie i sterowanie wybranych  systemów mechatronicznych.
 29. Promieniowanie dźwięku źródeł powierzchniowych w układach odgród.
 30. Kształtowanie postaw i zachowań nauczycieli poprzez rozumienie matematyki jako ludzkiej aktywności.
 31. Optyczne przetwarzanie informacji.
 32. Badanie centrów barwnych i magnetycznych w domieszkowanych kryształach tlenkowych i półprzewodnikowych – Temat realizowany w CDNMiN i częściowo w CIiTWT-P, Lab. nr 1,
 33. Inżynieria powierzchni - modelowe i eksploatacyjne zagadnienia technologii obróbki powierzchniowej – Temat realizowany w CIT i częściowo w CIiTWT-P, Lab. nr 2.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow