Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Lista nadanych stopni doktora w dziedzinie nauk fizycznych 

na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UR

 

             Imię i nazwisko                                                                           Promotor

Tytuł rozprawy doktorskiej

2018

 Iwona Rogalska

 prof. dr hab. Eugeniusz Szeregij

Spektroskopia elektronowego rezonansu magnetycznego   domieszek pierwiastków z grupy żelaza  w proszkach Al2O3, ZrO2 oraz w nanocząstkach  PbI2

2017
 Marcin Wesołowski  dr hab. Piotr Gronkowski, prof. UR

 Wybrane aspekty fizycznej ewolucji komet w świetle współczesnych badań astrofizycznych

 Tomasz Szczepański  prof. dr hab. Vitalii Dugaev
 Transport  ładunku i spinu oraz akumulacja spinowa w magnetycznych złączach tunelowych
2015

 Paweł Zięba

 prof. dr hab. Igor Tralle

 Aktywne i pasywne elementy mikroelektroniki i optyki giga- i terahercowej

 Leszek Pyziak  dr hab. Marek Matczak prof. UR
 Wpływ szumu kwantyzacji i szumu plamkowego na dokładność wyznaczania kontrastu pola interferencyjnego
2014
 Klaudiusz Majchrowski  prof. dr hab. Igor Tralle
 Transport nośników ładunku w nanostrukturach zawierających studnie kwantowe o różnych kształtach
 Tatyana  Sizyuk  prof. dr Ahmed Hassanein 
 Modeling and simulation of laser produced plasma sources for EUV photons generation
2013
 Dawid Pieczonka  dr hab. inż. Wojciech Rdzanek prof. UR
 Promieniowanie dźwięku drgającej płyty pierścieniowej w płaskiej odgrodzie wokół półnieskończonego walca
 Piotr Sagan   dr hab. Marian Kuźma prof. UR
 Defekty objętościowe w roztworach stałych CdHgTe i CdCrTe. Badania dyfraktometryczne.
2012
 Dariusz Płoch  prof. dr hab. Eugeniusz Szeregij
 Rezonans magnetofononowy w podwójnych sprzężonych studniach kwantowych
 Michał Inglot   dr hab. Vitalii Dugaev prof. PRz
 Magnetyzacja Indukowana domieszkami i generacja prądu spinowego w grafenie
2011
 Małgorzata Ostrowska -Kopeć  prof. dr hab. Ryszard Kępa
 Układ IV-ty Dodatni (A¹Π→X¹Σ⁺)w widmach molekuł izotopowych ¹²C¹⁶O, ¹³C¹⁶O i ¹⁴C¹⁶O – analiza wysokowzbudzonych poziomów v≥7 stanu  A¹Π.
 Michał Marchewka  prof. dr hab. Eugeniusz Szeregij
 Magneto-spektroskopia podwójnych sprzężonych studni kwantowych
2010
 Mariusz Bester  dr hab. Marian Kuźma prof. UR
 Badania domieszek chromu w CdTe metodą EPR
 Krzysztof Szemela  dr hab. inż. Wojciech Rdzanek prof. UR
 Promieniowanie dźwięku przez drgającą płytę kołową w obszarze naroża trójściennego
2009
 Marta Łuszczak  prof. dr hab. Antoni Szczurek
Nieprzecałkowane rozkłady partonów - produkcja ciężkich kwarków i mezonów oraz bozonu Higgsa
2008
 Rafał Rak  prof. dr hab. Stanisław Drożdż
 Ilościowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji
 Grzegorz Tomaka   prof. dr hab. Eugeniusz Szeregij
 Efekty oscylacyjne w strukturach z wieloma studniami kwantowymi
 Krzysztof Kucab  dr hab. Jerzy Mizia prof. UR
 Wpływ korelacji elektronowych na nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe i uporządkowania magnetyczne
2007
 Izabela Piotrowska - Domagała  prof. dr hab. Ryszard Kępa
 Układ Comet-Tail (A²Πi-X²Σ⁺) w widmach izomerów ¹²C¹⁶⁺, ¹³C¹⁶O⁺, ¹⁴C¹⁶O i ¹²C¹⁸O⁺
 Rafał Ogrodowczyk  prof. dr hab. Krzysztof Murawski
 Symulacje numeryczne fal magnetoakustycznych w pętlach korony słonecznej
 Wioletta Paśko  dr hab. Igor Tralle prof. UR
 Koherentny transport spinów i interferencja kwantowa w strukturach mezoskopowych pierścieniowych
2006
 Iwona Nowak   prof. dr hab. Czesław  Jankiewicz
 Równiania ruchu w ogólnej teorii względności w 2,5 PN przybliżeniu
 Wojciech Szajna   prof. dr hab. Ryszard Kępa
 Analiza układu pierwszego ujemnego (B²Σ⁺→X²Σ⁺) w widmach izotopowych molekuł jonowych ¹²C¹⁶O, ¹³C¹⁶O⁺ oraz ¹²C¹⁷O⁺
2004
 Piotr Potera  prof. dr hab. Andrzej Matkowski 
 Centra barwne w kryształach Gd₃Ga₅O₁₂, LiN6O₃, YALO₃
2003
 Jan Mamczur  dr hab. Marek Matczak prof. UR
 Warunki numerycznej i optycznej realizacji rozwiązania odwrotnego problemu koheretnej i niekoheretnej propagacji obrazów
 Grzegorz Wisz  dr hab. Marian Kuźma prof. UR
 Warunki wzrostu i własności półprzewodnikowe cienkich warstw Hg₁₋x Cdx Te otzrzymywanych metodą ablacji laserowej
 Marek Mędrek  dr hab. Krzysztof Murawski prof. UMCS
 Hydrostochastyka - symulacje numeryczne fal akustycznych w osrodkach stochastycznych
 Rafał Hakalla  prof. dr hab. Ryszard Kępa
 Analiza układu 3A (C³Π-a³Π) w widmach molekuł izotopowych ¹²C¹⁶O, ¹³C¹⁶O oraz ¹⁴C¹⁶O"
2002
 Małgorzata Sznajder   prof. dr hab. Daria Bercza
 Prawa dyspersji, gęstośc stanów i ich odzwierciedlenie w wybranych właściwościach fizychnych kryształów warstwowych
2001
 Grzegorz Górski  dr hab. Jerzy Mizia prof. UR
 Modele pasmowe nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego
2000
 Józef Cebulski   prof. dr hab. Eugeniusz Szeregij
 Rezonans magnetofononowy w czteroskładnikowych roztworach stałych ZuCdHgTe
 Petrov Gennady  dr hab. Igor Tralle prof. UR
 Electronic Properties of Silicon-Based low- dimensional Structures
 Andrzej Para dr hab. Ryszard Kępa prof. WSP
 Układ B²Σ-X²Π w widmach izotoporodników ¹²C¹H i ¹³C¹H
1998
 Mirosław Zachwieja  dr hab. Ryszard Kępa prof. WSP
 Analiza układów AΔ-X²Π w Widmie rodników ¹²C¹H i ¹³C¹H

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow