Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Rekrutacja na studia

REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UR

w roku akademickim 2018/2019

 

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w uzgodnieniu z Kierownikiem studiów doktoranckich ogłaszają rekrutację na studia doktoranckie stacjonarne w dyscyplinach:

 

 • Literaturoznawstwo
 • Językoznawstwo

 

Do rekrutacji mogą przystąpić osoby posiadające:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych filologicznych drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich z oceną co najmniej ,,dobry’’ (4,0);
 • średnią ocen z przebiegu toku studiów wyższych filologicznych drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,25.

 

Wymagane dokumenty (w opisanej teczce – imię, nazwisko, dyscyplina):

 • podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony internetowej);
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych; tegoroczni absolwenci – zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
 • kserokopia suplementu do dyplomu (lub stron indeksu z tematem i oceną pracy magisterskiej w przypadku osób, które nie otrzymały suplementu);
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu);
 • 3 fotografie;
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 • ewentualnie wykaz publikacji;
 • życiorys naukowy (ewentualnie CV);
 • deklaracja samodzielnego pracownika naukowego jednostki naukowej o gotowości sprawowania opieki naukowej nad doktorantem;
 • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z przebiegu toku studiów wyższych filologicznych drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.

 

Dodatkowo:

 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata (np. zaświadczenia o publikacji artykułów naukowych, pracy w kole naukowym, zaangażowaniu  w projekt badawczy itp.);
 • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych (certyfikat);  w przypadku absolwentów studiów neofilologicznych dokumenty potwierdzające znajomość drugiego języka obcego (certyfikat);

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:  04.06.2018r. – 20.07.2018r.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Uniwersytet Rzeszowski

Dziekanat Wydziału Filologicznego

Al. mjr. W.Kopisto 2B, bud A3, pok. 27

35-315 Rzeszów

tel. 17 8721290, e-mail:iwania@ur.edu.pl

 

PODSTAWĄ KWALIFIKACJI NA STUDIA JEST POZYTYWNIE ZALICZONA ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13.09.2018 r. od godz. 9.00.

 

 

Tematyka rozmowy będzie dotyczyć:

 • historii literatury epoki, która jest przedmiotem zainteresowań naukowych kandydata – dyscyplina: literaturoznawstwo;
 • działu językoznawstwa, który jest przedmiotem zainteresowań naukowych kandydata – dyscyplina: językoznawstwo.

 

Komisja rekrutacyjna uwzględnia ponadto:

 • osiągnięcia naukowe kandydata (artykuły naukowe, praca w kole naukowym, zaangażowanie                     w projekt badawczy);
 • znajomość języków obcych (potwierdzoną certyfikatem); w przypadku absolwentów studiów neofilologicznych znajomość drugiego języka obcego (potwierdzoną certyfikatem).

 

Limit przyjęć:

 • Językoznawstwo (studia stacjonarne) – 8 osób;
 • Literaturoznawstwo (studia stacjonarne) – 8 osób.

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow