Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Rekrutacja na studia

REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UR

w roku akademickim 2018/2019

 

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w uzgodnieniu z Kierownikiem studiów doktoranckich ogłaszają rekrutację na studia doktoranckie stacjonarne w dyscyplinach:

 

 • Literaturoznawstwo
 • Językoznawstwo

 

Do rekrutacji mogą przystąpić osoby posiadające:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych filologicznych drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich z oceną co najmniej ,,dobry’’ (4,0);
 • średnią ocen z przebiegu toku studiów wyższych filologicznych drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,25.

 

Wymagane dokumenty (w opisanej teczce – imię, nazwisko, dyscyplina):

 • podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony internetowej);
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych; tegoroczni absolwenci – zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
 • kserokopia suplementu do dyplomu (lub stron indeksu z tematem i oceną pracy magisterskiej w przypadku osób, które nie otrzymały suplementu);
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu);
 • 3 fotografie;
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 • ewentualnie wykaz publikacji;
 • życiorys naukowy (ewentualnie CV);
 • deklaracja samodzielnego pracownika naukowego jednostki naukowej o gotowości sprawowania opieki naukowej nad doktorantem;
 • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z przebiegu toku studiów wyższych filologicznych drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.

 

Dodatkowo:

 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata (np. zaświadczenia o publikacji artykułów naukowych, pracy w kole naukowym, zaangażowaniu  w projekt badawczy itp.);
 • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych (certyfikat);  w przypadku absolwentów studiów neofilologicznych dokumenty potwierdzające znajomość drugiego języka obcego (certyfikat);

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:  04.06.2018r. – 20.07.2018r.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Uniwersytet Rzeszowski

Dziekanat Wydziału Filologicznego

Al. mjr. W.Kopisto 2B, bud A3, pok. 27

35-315 Rzeszów

tel. 17 8721290, e-mail:iwania@ur.edu.pl

 

PODSTAWĄ KWALIFIKACJI NA STUDIA JEST POZYTYWNIE ZALICZONA ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13.09.2018 r. od godz. 9.00.

 

 

Tematyka rozmowy będzie dotyczyć:

 • historii literatury epoki, która jest przedmiotem zainteresowań naukowych kandydata – dyscyplina: literaturoznawstwo;
 • działu językoznawstwa, który jest przedmiotem zainteresowań naukowych kandydata – dyscyplina: językoznawstwo.

 

Komisja rekrutacyjna uwzględnia ponadto:

 • osiągnięcia naukowe kandydata (artykuły naukowe, praca w kole naukowym, zaangażowanie                     w projekt badawczy);
 • znajomość języków obcych (potwierdzoną certyfikatem); w przypadku absolwentów studiów neofilologicznych znajomość drugiego języka obcego (potwierdzoną certyfikatem).

 

Limit przyjęć:

 • Językoznawstwo (studia stacjonarne) – 8 osób;
 • Literaturoznawstwo (studia stacjonarne) – 8 osób.

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow