Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

 

 

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA RELACJI Z FESTIWALU:

 

https://www.vesti.ru/videos/show/vid/789996?fbclid=IwAR2QbM4iuP9t9kyihHwAl1Db9i1u74IZIvvpVAazH5Qqckcsfbl7s_DRw-U

 

https://www.youtube.com/watch?v=f2n7fsahDHY

 

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/34807,iii-festiwal-jezyka-rosyjskiego-na-uniwersytecie-rzeszowskim.html

 

http://pol.rs.gov.ru/ru/news/42999

 

 

 

 

Patronat honorowy:

Podkarpacki Kurator Oświaty


Patronat medialny:

Radio Via, Radio Rzeszów, gazeta codzienna Nowinyportal Nowiny 24.pl

Podmioty wspierające wydarzenie:

Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód,
Stowarzyszenie Współpracy Polska-Rosja, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia,
Stowarzyszenie Rodaków Rosji w Polsce Galicya, PWN, Centrum Językowe Cosmopolitan,
Multikino

 

Koordynator Festiwalu: dr Małgorzata Dziedzic, tel. 661 229 823

 

*********************************************************************************************

PROGRAM

III Festiwalu Języka Rosyjskiego

27.02.2019

9.00-10.00. Rejestracja i odbiór "Podziękowań" dla nauczycieli na dole w budynku AO,
ul. Pigonia 1 (najnowszy budynek UR, za Instytutem Filologii Rosyjskiej).

10.00. Otwarcie Festiwalu. Aula "kula", bud. A0, ul. Pigonia 1.

10.30. Wykład inauguracyjny. Aula "kula", bud. A0, ul. Pigonia 1.

11.15-12.00. Degustacja potraw kuchni rosyjskiej. Instytut Filologii Rosyjskiej, budynek A3, III piętro, sala 306 oraz prezentacja działalności Koła Naukowego Rusycystów (korytarz, III piętro).

12.00-13.00. Konkursy językowe, Instytut Filologii Rosyjskiej, III piętro, bud. A3:

 • test leksykalno-gramatyczny dla szkół podstawowych i gimnazjalistów – sala 315;
 • test leksykalno-gramatyczny dla uczniów szkół średnich – sala 307;
 • test leksykalno-gramatyczny dla studentów IFR – sala 309;
 • konkurs wiedzy (test wyboru) o współczesnej Rosji dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich (w języku polskim) – sala 305.

14.00-16.00. Część artystyczna: konkurs piosenki rosyjskiej, występ grupy przedszkolnej w ramach projektu "Mały Europejczyk to Ja i Ty". Bud. A1, duża aula.

Obrady jury. Wręczenie dyplomów laureatom wszystkich konkursów.

 

Delegacje można będzie podbić w sekretariacie (pok. 314, Instytut Filologii Rosyjskiej, III piętro) do godziny 13.00.

 

 

*

 

Regulamin

III Festiwalu Języka Rosyjskiego

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. III Festiwal Języka Rosyjskiego województwa podkarpackiego, zwany dalej Festiwalem, organizowany jest przez Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie, zwany dalej Organizatorem.

 2. Czynnymi uczestnikami Festiwalu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studenci IFR.

 3. W ramach Festiwalu odbywają się konkursy:

a) językowe (w języku rosyjskim):

- test leksykalno-gramatyczny dla szkół podstawowych i gimnazjalistów;

- test leksykalno-gramatyczny dla uczniów szkół średnich;

- test leksykalno-gramatyczny dla studentów IFR;

b) konkurs wiedzy (test wyboru) o współczesnej Rosji dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich (w języku polskim);

c) konkurs piosenki rosyjskiej dla uczniów wszystkich typów szkół i studentów.

 1. Wszystkie konkursy przebiegają w dniu Festiwalu.

 2. Zainteresowani uczniowie zgłaszają swój udział za pośrednictwem nauczycieli.

 3. W Festiwalu oprócz czynnych uczestników konkursów biorą udział zaproszeni goście, uczniowie i wszystkie osoby zainteresowane nauką języka rosyjskiego i współpracą z IFR.

 4. Informacja o terminie przeprowadzenia Festiwalu podawana jest do wiadomości publicznej minimum na cztery tygodnie przed jego planowanym terminem.

 5. Udział w Festiwalu jest bezpłatny, koszty dodatkowe (dojazd itp.) ponoszą uczestnicy.

 

§2

Cele Festiwalu

 1. Popularyzacja dorobku kulturowego i cywilizacyjnego Rosji.

 2. Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania językiem rosyjskim.

 3. Motywowanie uczniów do nauki języka rosyjskiego.

 4. Wzbogacanie wiedzy o kulturze i życiu codziennym Rosjan.

 5. Promocja kierunku filologia rosyjska na Uniwersytecie Rzeszowskim. 

 

 

§3

Przebieg Konkursów

 1. Konkursy (a, b) przebiegają 27 lutego 2019 r. o godz. 11.00 w budynku A3 Uniwersytetu Rzeszowskiego, Al. mjr W. Kopisto 2B, 35-315 Rzeszów. Konkurs piosenki rosyjskiej (c) odbędzie się w auli głównej UR (budynek A1) o godz. 12.30.

 2. Konkursy językowe (a, b) odbywają się w formie pisemnej i polegają na rozwiązaniu testu.

 3. Prace pisemne są oceniane przez Komisję Konkursową, której członkami są pracownicy IFR UR.

 4. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom warunków umożliwiających samodzielność odpowiedzi.

 5. Konkurs piosenki jest oceniany przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy IFR oraz zaproszeni goście.

 

§4

Nagrody

 1. Troje najlepszych uczestników w każdej kategorii otrzymuje tytuł Laureata Festiwalu Języka Rosyjskiego.

 2. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy, a Laureaci Festiwalu dodatkowo nagrody rzeczowe ufundowane przez UR oraz sponsorów.

 

§5

Terminarz

 1. Zgłoszenia Uczestników Festiwalu (wypełnione i zeskanowane wraz z podpisem nauczyciela, p. Załącznik nr 1) należy przesłać mailowo na adres: festiwalrosyjski@gmail.com do 08 lutego 2019 roku.

 2. Studenci zgłaszają swój udział bezpośrednio Koordynatorowi Festiwalu (dr M. Dziedzic) dostarczając wypełniony formularz zgłoszeniowy (p. Załącznik nr 2) do 08 lutego 2019 roku.

 3. Otwarcie Festiwalu – 27 lutego 2019 r., godz. 09.00.

 4. Termin Konkursów – 27 lutego 2019 r., godz. 11.00 (a, b), godz. 12.30 (c).

 5. Ogłoszenie wyników i zakończenie Festiwalu – 27 lutego 2019 r. ok. godz.14.30.

 

§6

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Festiwalu i poszczególnych konkursów.

 2. Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie w Internecie i prasie ich imion, nazwisk, fotografii oraz informacji o przebiegu konkursów Festiwalu.

 3. W przypadku niewielkiej liczby zgłoszeń do poszczególnych konkursów Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia zgłoszeń uczestników spoza województwa podkarpackiego.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania w uzasadnionych przypadkach zmian w Regulaminie Festiwalu.

 5. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Festiwalu.

 6. Wszelkich informacji udziela Koordynator Festiwalu dr Małgorzata Dziedzic, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Filologii Rosyjskiej, e-mail: festiwalrosyjski@gmail.com,  tel.: 661229823.

 7. Wszystkie informacje na temat Festiwalu będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej IFR UR: www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/struktura-wydzialu/katedra-filologii-rosyjskiej oraz profilu na portalu społecznościowym: www.facebook.com/kfrur/

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow