Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

  

 

II Международная междиcциплинарная научная конференция

«Сибирь в прошлом и настоящем»

  

Славистический научный кружок, Институт русской филологии Жешувского университета приглашают научных работников, аспирантов, студентов принять участие вo II Международной междиcциплинарной конференции «Сибирь в прошлом и настоящем».

Конференция состоится 18 – 19 ноября 2019 г. в Институте русской филологии Жешувского университета, Польша.


Приветствуются доклады, посвященные языку, культуре и художественной литературе в широком смысле. Продолжительность докладов – 15 минут.
Предусматривается издание статей в тематическом сборнике в начале 2020 г.
Рабочий язык конференции: польский и русский.

 

Планируются авторская встреча с автором книги о Сибири и просмотр фильма о путешествии в Сибирь, а также (для желающих) – платная экскурсия в Замок Любомирских в Ланьцуте – один из наиболее значительных дворцово-парковых ансамблей на территории Польши (посещение замка, интереснейшего Музея колясок и оранжереи орхидей).

 

Внимание!

Заявки на участие в конференции и полный текст доклада (статьи) принимаются по электронной почте на адрес Оргкомитета: syberia_konferencja@wp.pl во вложенном файле до 7 ноября 2019 года.


Существует возможность забронировать ночлег в Студенческом общежитии Жешувского университета „Filon” (35 zł., ок. 10 евро в сутки). Участники самостоятельно оплачивают проезд, жильё и питание.

Предусматривается возможность очного и заочного участия в конференции.

Адрес Оргкомитета:Sekcja Slawistyczna Koła Naukowego Rusycystów, Instytut Filologii Rosyjskiej, Al. mjr. W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, Polska
e-mail конференции: syberia_konferencja@wp.pl

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДА (СТАТЬИ)


Объем основного текста должен составлять минимум 8 страниц, шрифт основного текста  - Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5 (поля со всех сторон – 2,5 см., абзацный отступ – 1 см), выравнивание текста по ширине.
 

В правом верхнем углу печатаются жирным шрифтом инициалы и фамилия автора, курсивом в скобках – город и страна. Ниже жирным шрифтом прописными буквами – заглавие.
Ниже на английском языке следует заглавие, резюме (до 100 слов), ключевые слова (3-5 слов), размер шрифта – 12.


Цитирование в тексте оформляется следующим образом: (Егоров 2004: 49). Список использованной литературы дается в конце доклада. Примечания – внизу страниц с единой нумерацией для всей работы.
 

Рабочий язык конференции: польский и русский.

 

Материалы конференции в виде тематического сборника планируется издать в начале 2020 года.

Предполагается очное и заочное участие. Очным участникам будут выданы сертификаты. Заявки на участие в конференции и материалы публикаций принимаются до 7 ноября 2019 г. по электронному адресу: syberia_konferencja@wp.pl

Проезд и проживание за счет командирующей страны.

На адрес оргкомитета (до 7 ноября 2019 года) участнику необходимо отправить следующие файлы:

заявка на участие, текст статьи.

 

Оргкомитет конференции:

Председатель Оргкомитета: dr Jolanta Kur-Kononowicz

Заместитель председателя: Катерина Харпуля (председатель SKN) II MU

Члены оргкомитета: Катажина Олешек I MU

Алиция Харапиук I MU

 

II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

«Syberia dawniej i dzisiaj»

18–19 listopada 2019 r.

Slawistyczne Koło Naukowe,

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

          

ZAPROSZENIE

 

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych doktorantów, studentów do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Syberia dawniej i dzisiaj”, która odbędzie się w dniach 18–19 listopada 2019 r. w Instytucie Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego (al. mjr. W. Kopisto 2b, bud. A3, III piętro, sala 305, 35-315 Rzeszów). Organizatorem konferencji jest Sekcja Slawistyczna Koła Naukowego Rusycystów, Instytut Filologii Rosyjskiej. Tematy referatów mogą dotyczyć szeroko rozumianych obrazów Syberii w literaturze, języku, kulturze. Przewidujemy druk artykułów w tomie pokonferencyjnym na początku 2020 r. (publikacja jest ujęta w planie wydawniczym na rok 2020). Informujemy, że Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego znajduje się na ministerialnej liście wydawnictw naukowych punktowanych (80 punktów). Publikacja jest bezpłatna. Języki konferencyjne – polski i rosyjski. W 2018 r. ukazała się monografia tematyczna „Syberia – historia i ludzie” będąca podsumowaniem I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji o Syberii zorganizowanej przez Slawistyczne Koło Naukowe.

Uwaga!

Wypełniony formularz zgłoszeniowy i tekst referatu (15 minut) prosimy przesyłać na adres: syberia_konferencja@wp.pl do dnia 7 listopada 2019 r. włącznie.

Nadesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konferencji.

W programie konferencji oprócz referatów naukowych przewidujemy m. in. spotkanie literackie z autorem książek o Syberii oraz prelekcję filmu o wyprawie na Syberię.

Serdecznie zapraszamy również chętnych bez referatów do udziału w konferencji i wydarzeniach jej towarzyszących bez wpisowego.

Zapewniamy rezerwację noclegu w Domu Studenta UR „Filon”, ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-001 Rzeszów (cena 35 zł. za dobę). Nie pokrywamy kosztów podróży i zakwaterowania.

 

Komitet organizacyjny konferencji:

przewodnicząca: dr Jolanta Kur-Kononowicz

zastępca przewodniczącej: Kateryna Harpula (prezes SKN) II MU

członkowie komitetu organizacyjnego: Katarzyna Oleszek I MU, Alicja Harapiuk I MU

 

Szczegóły konferencji na stronie:

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/struktura-wydzialu/katedra-filologii-rosyjskiej/ii-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-syberia-dawniej-i-dzis

e-mail konferencjisyberia_konferencja@wp.pl

 

Adres: Instytut Filologii Rosyjskiej, Al. mjr. W.  Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów.

 

Zgłoszenie / Заявка

II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

II Международная междиcциплинарная научная конференция

«Syberia dawniej i dzisiaj»

«Сибирь в прошлом и настоящем»

 

18 – 19 listopada 2019 r.

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Институт русской филологии Жешувского университета, Польша

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

 

Nazwisko, imię / Фамилия, имя (отчество)…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

Uczelnia / Место учебы (работы)…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

Stopień naukowy / Ученая степень и звание ……………………..………………………..

Adres / Адрес (на родном языке)……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

E-mail ……………………………..…………..………………………………………………..

Telefon / Телефон ……………..…………………………………………………………….

Rezerwacja akademika / Необходимость общежития …………………………………….

Temat referatu / Тема доклада на польском или русском языке ……………..………..

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow