Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

 

Program

IV Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów-Filologów

FILOLOGICZNE KONTEKSTY WSPÓŁCZESNOŚCI:

JĘZYK, LITERATURA, DYDAKTYKA

Rzeszów, 19 września 2019 r.

 

 9.00-10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, III piętro, budynek Wydziału Filologicznego UR, Al. mjr. W. Kopisto 2B

 

10.00 OTWARCIE KONFERENCJI, OBRADY PLENARNE, s. 305

 

mgr Paula Wieczorek: „Solidarność z nie-ludźmi”, czyli o biotycznej wspólnocie w wybranych powieściach rdzennych Amerykanek

 

mgr Maria Sibirnaja: Performatywny potencjał baśni dramatycznej i jej włączenie w proces wychowawczy

 

mgr Ewa Targ: Portale społecznościowe jako źródło motywacji w przyswajaniu leksyki

 

mgr Anna Maria Król: Angielski jako język wykładowy w polskim kontekście edukacyjnym. Studium przypadku polskiego liceum ogólnokształcącego
w Warszawie

11.30-12.30 PRZERWA KAWOWA, s. 306

 

12.30 OBRADY W SEKCJACH

 

 

JĘZYKOZNAWSTWO, s. 315

 

LITERATUROZNAWSTWO, s. 317

 

 

mgr Milena Kiper: Miłość i любовь – kilka słów o metaforycznym opisie emocji

 

mgr Piotr Maziarz: Analiza komparatywna wybranych metafor konceptualnych zidentyfikowanych w polskich orzeczeniach sądowych
oraz ich tłumaczeniach na język angielski

 

mgr Debora Onik: Analiza komparatywna trzech polskich przekładów powiastki Beatrix Potter „The Tailor of Gloucester”

 

mgr Klaudia Kuraś-Szczepanek, Paulina Mormol: O językowych środkach służących tworzeniu opozycji „my” kontra „oni” w paskach informacyjnych „Wiadomości”

 

mgr Mariola Bochenek: Tożsamość mężczyzny w świecie po rewolucji feministycznej na przykładzie bohatera książki Nielegalne związki Grażyny Plebanek

 

mgr Maria Rombel: Narracyjne perspektywy doświadczania miasta. Fokalizacja jako narzędzie badania literackich obrazów struktury przestrzeni miejskiej

 

mgr Aleksandra Smusz: U źródeł korespondencji Brunona Schulza

 

mgr Anna Toczyńska-Pęksa: Liryka patriotyczna Piotra Wiaziemskiego

 

***

Szanowni Uczestnicy,

uprzejmie prosimy o uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 250 zł do 31 sierpnia.

Nr konta: 02 1030 1999 7896 0000 0180 0068

Tytuł wpłaty: FILOLOGICZNE KONTEKSTY + IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

 

***

 

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

zaprasza na

IV OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ DOKTORANTÓW-FILOLOGÓW

FILOLOGICZNE KONTEKSTY WSPÓŁCZESNOŚCI:

JĘZYK, LITERATURA, DYDAKTYKA

Rzeszów, 19 września 2019 roku

 

Do udziału w konferencji zapraszamy doktorantów prowadzących badania z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, glottodydaktyki oraz innych specjalności filologicznych.

 

Formuła konferencji umożliwia prezentację osiągnięć absolwentom różnych filologii, którzy postanowili dać wyraz swojej miłości do słowa poprzez dalsze zgłębianie wybranych aspektów języka, literatury i kultury. Celem spotkania jest przedstawienie szerokiego spektrum zainteresowań filologów, ukazanie różnorodności prowadzonych przez nich badań zarówno pod względem przedmiotu, jak i metodologicznym. Wymiana doświadczeń, uwag i spostrzeżeń, niezbędna dla doskonalenia warsztatu badawczego początkujących naukowców, stwarza możliwość nawiązania ciekawej współpracy, lecz przede wszystkim stanowi świadectwo wartości badań humanistycznych we współczesnym świecie.

 

Język roboczy konferencji – polski. Przewidywany czas jednego wystąpienia – 15 minut.

 

Zgłoszenia na adres mailowy 2019konferencja@gmail.com na załączonym formularzu są przyjmowane do 31 lipca 2018 roku. Wiadomość o włączeniu referatów do programu konferencji zostanie przekazana drogą mailową do 7 sierpnia. Opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł należy wnieść do 31 sierpnia (nr konta zostanie podany po akceptacji tematu przez organizatorów). Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia pokrywają uczestnicy lub delegujące uczelnie. Nadesłanie zgłoszenia świadczy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konferencji (zamieszczenie programu konferencji na stronie internetowej Instytutu Filologii Rosyjskiej UR, zdjęć z wydarzenia w sprawozdaniach itp.).

 

Artykuły o objętości 8−10 stron opracowane wg zasad podanych w załączniku należy przysłać do 31 października 2019 roku. Teksty, które otrzymają pozytywne recenzje, zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym (publikacja została zgłoszona do Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego na rok 2020).

 

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres:  2019konferencja@gmail.com

 

Strona konferencji:

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/struktura-wydzialu/katedra-filologii-rosyjskiej/fkw2019

 

Opiekun naukowy konferencji                                      Komitet organizacyjny

dr hab. prof. UR Artur Czapiga                                           dr Maria Puk (przewodnicząca)

                                                                                      dr Anna Rudyk (sekretarz)

                                                                                      mgr Milena Kiper

                                                                                      mgr Maria Sibirnaja 

                                                                                      mgr Ewa Targ

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow