Wydział Filologiczny

 

Filologia angielska

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Specjalizacja: nauczycielska i translatoryczna

 

 1. Sylwetka absolwenta /perspektywy zawodowe:
 • Wykształcenie umiejętności językowych do poziomu min. C1 znajomości języka angielskiego;
 • Przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów obszaru anglojęzycznego;
 • Przekazanie podstawowej wiedzy o historii i strukturze języka angielskiego;
 • Wykształcenie podstawowych umiejętności translatorskich;
 • Wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy                            i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego;
 • Wykształcenie umiejętności badawczych oraz krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych.
 • W przypadku specjalizacji nauczycielskiej przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej.

Możliwości zatrudnienia 

Studia I stopnia

 • W przypadku specjalizacji nauczycielskiej absolwent ma możliwość zatrudnienia jako nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej;
 • W przypadku specjalizacji translatorycznej jako tłumacz.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Specjalizacja: nauczycielska i translatoryczna

 

 1. Sylwetka absolwenta /perspektywy zawodowe:

Absolwent posiada:

 1. umiejętności językowe na poziomie C2 w zakresie znajomości języka angielskiego;
 2. pogłębioną wiedzę o literaturze, kulturze i historii krajów obszaru anglojęzycznego;
 3. pogłębioną wiedzę o historii i strukturze języka angielskiego;
 4. zaawansowane umiejętności tłumaczeniowe;
 5. zaawansowane umiejętności filologiczne w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego;
 6. umiejętności badawcze oraz krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych.
 7. w przypadku specjalizacji nauczycielskiej przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w każdym typie szkół i na każdym poziomie edukacji.

Możliwości zatrudnienia 

Studia II stopnia

W przypadku specjalizacji nauczycielskiej uzyskany dyplom oraz tytuł zawodowy magistra uprawniają do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w każdym typie szkół i na każdym poziomie edukacji.

W przypadku specjalizacji translatorycznej uzyskany dyplom oraz tytuł zawodowy magistra uprawniają do zatrudnienia na stanowisku tłumacza języka angielskiego w różnych instytucjach: urzędach, biurach tłumaczeń oraz firmach produkcyjnych lub usługowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow