Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Instytut Filologii Angielskiej

dr hab. Robert Kiełtyka, prof. UR

 

profesor nadzwyczajny

e-mail: bobkieltyka@wp.pl

Stopień magistra filologii angielskiej: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2001 r.

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (z wyróżnieniem): Uniwersytet Rzeszowski, 2007 r.

Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo: Uniwersytet P.J. Szafarzyka w Koszycach, 2014 r.

Zakres prowadzonych badań naukowych: semantyka diachroniczna, pogranicze morfologii i semantyki, językoznawstwo kognitywne

 

 

Publikacje książkowe:

 

 1. Kleparski, G.A., R. Kiełtyka and M. Pikor-Niedziałek (red.) (2007) Aspects of Semantic Transposition of Words. Chełm: TAWA.
 2. Kiełtyka, R., D. Osuchowska, E. Rokosz-Piejko (red.) (2008) Language, Literature, Culture and Beyond. Festschrift for Grzegorz A. Kleparski on his 50th Birthday. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Kiełtyka, R. (2008) On Zoosemy: The Study of Middle English and Early Modern English DOMESTICATED ANIMALS. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Kleparski, G.A., R. Kiełtyka, P. Cymbalista, K. Pytel (red.) (2009) In Medias Res: Studia Resoviensia in Lingua et Letteris. Rzeszów: Wydawnictwo Promar International.
 5. Kleparski, G.A., R. Kiełtyka, E. Więcławska-Szymańska (red.) (2009) Galicia Teachings in Linguistics. Mielec: NKJO w Mielcu, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Kleparski, G.A., R. Kiełtyka (red.) (2010) Podkarpackie forum filologiczne: Kierunki Badawcze filologii na Podkarpaciu. Jarosław: Wydawnictwo PWSZ w Jarosławiu, s. 243.
 7. Kleparski, G.A., R. Kiełtyka (red.) (2011) Podkarpackie forum filologiczne: Peryferia literatury, języka i kultury. Jarosław: Wydawnictwo PWSTE w Jarosławiu, s. 493.
 8. Kiełtyka, R., G.A. Kleparski (2013) The Rudiments of the History of English. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 219.
 9. Kiełtyka, R. (2016) Various Faces of Animal Metaphor in English and Polish. Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 271.
 10. Kiełtyka, R., A. Uberman (red.) (2017) Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. Tom 4. R. Kiełtyka, A. Uberman (red.), Evolving Nature of the English Language. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 11. Kiełtyka, R., A. Uberman (red.) (2017) Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. Tom 5. R. Kiełtyka and E. Konieczna (red.), English versus Slavic: Lexicon in a semantic and morphological perspective. Frankfurt am Main: Peter Lang.

 

Redakcja serii wydawniczej:

 

 1. Kiełtyka, R., A. Uberman (red.) (2016) Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. Tom 1. Kudła, M. A Study of Attributive Ethnonyms in the History of English with Special Reference to Foodsemy. Frankfurt am Main: Peter Lang. (http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=series&pk=42037&concordeid=LALC).
 2. Kiełtyka, R., A. Uberman (red.) (2016) Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. Tom 2. Grząśko, A. A Panchronic Study of English Synonyms of Skinny/Fatty. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 3. Kiełtyka, R., A. Uberman (red.) (2017) Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. Tom 3. M. Martynuska, E. Rokosz-Piejko (red), Revolution, Evolution and Endurance in the English Literature and Culture. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 4. Kiełtyka, R., A. Uberman (red.) (2017) Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. Tom 4. R. Kiełtyka, A. Uberman (red.), Evolving Nature of the English Language. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 5. Kiełtyka, R., A. Uberman (red.) (2017) Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. Tom 5. R. Kiełtyka and E. Konieczna (red.), English versus Slavic: Lexicon in a semantic and morphological perspective. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 6. Kiełtyka, R., A. Uberman (red.) (2017) Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. Tom 6. M. Martynuska, E. Rokosz-Piejko (red.) New Developments in Postcolonial Studies. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 7. Kiełtyka, R., A. Uberman (red.) (2017) Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. Tom 7. B. Kiersnowska. Ideologies and Forms of Leisure and Recreation in Victorian Manchester. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 8. Kiełtyka, R., A. Uberman (red.) (2017) Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. Tom 8. M. Grabowska, G. Grzegorczyk, P. Kallas. Narrativity in Action: Language, Culture and Text. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 9. Kiełtyka, R., A. Uberman (red.) (2017) Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. Tom 9. M. Trinder. The Influence of Level of Extroversion, Locus of Control and Gender on Listening and Reading Proficiency in Second Language Acquisition. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 10. Kiełtyka, R., A. Uberman (red.) (2017) Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. Tom 10. J. Wiliński, J. Stolarek (red.) Norm and Anomaly in Language, Literature, and Culture. Frankfurt am Main: Peter Lang.

 

Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach:

 

 1. Kiełtyka, R. i G.A. Kleparski (2003) ‘The role of teaching phonology at the college/university level’ [w:] G.A. Kleparski (ed.) The Do’s and Don’ts of Teaching English at the College/University level. Chełm: NKJO-Chełm Publishers, s. 38-44.
 2. Kiełtyka, R. (2003) ‘Aitken’s Law: Some aspects of Scottish vowel lengthening’ [w:] G.A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 2, s. 42-54.
 3. Kiełtyka, R. i G. A. Kleparski (2005) ‘The scope of English zoosemy: The case of DOMESTICATED ANIMALS’ [w:] G.A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 3, s. 76-87.
 4. Kiełtyka, R. (2005) ‘The axiological-cognitive analysis of the evaluative developments in the domain of EQUIDAE: A pilot study’ [w:] G.A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 3:25, s. 59-75.
 5. Kiełtyka, R. (2005) ‘Zoosemic terms denoting FEMALE HUMAN BEINGS: Semantic derogation of women revisited’ [w:] Studia Anglica Posnaniensia 41, s. 167-186.
 6. Kiełtyka, R. i G.A. Kleparski (2005) ‘The ups and downs of the Great Chain of Being: The case of canine zoosemy in the history of English’ [w:] SKASE Journal of Theoretical Linguistics 2, s. 22-41.
 7. Kiełtyka, R. i G.A. Kleparski (2007) ‘On cognitively motivated semantic change:
 8. The case of Middle English and Early Modern English canine zoosemy” [w:] P. Stalmaszczyk, I. Witczak-Plisiecka (red.) PASE Studies in Linguistics. Łódź: Łódź University Press, s. 107-120.
 9. Kiełtyka, R. (2007) ‘Metafora kiedyś i dzisiaj’ [w:] E. Komorowska, A. Krzanowska (red.) Świat Słowian w języku i kulturze VIII. Językoznawstwo: leksykologia, frazeologia. Szczecin: Print Group, s. 141-148.
 10. Kiełtyka, R. i G.A. Kleparski (2007) ‘On Indo-European nature of Non-Indo-European metaphor: The case of Chinese zoosemy’. Studia Anglica Resoviensia 4, s. 88-99.
 11. Kiełtyka, R. (2007) ‘Dark horses, fat cats and lucky dogs: A synthetic view of English zoosemy’ [w:] G.A. Kleparski, R. Kiełtyka, M. Pikor-Niedziałek (red.) Aspects of Semantic Transposition of Words, Chełm: TAWA, s. 43-55.
 12. Kiełtyka, R. (2008) ‘Cognitive theory of metaphor: Past achievements, modern terminology?’ [w:] R. Kiełtyka, D. Osuchowska, E. Rokosz-Piejko (red.) English Studies in the 3rd Millenium and Beyond. Festschrift for Grzegorz A. Kleparski on his 50th Birthday, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 92-97.
 13. Kiełtyka, R. (2008) ‘Axiological bias in semantics’ [w:] G.A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 5, s. 36-44.
 14. Kiełtyka, R. (2008) ‘Towards cognitive and morphological conditioning of  zoosemic developments’ [w:] M. Charzyńska-Wójcik, A. Malicka-Kleparska, J. Wójcik (red.) Language Encounters. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, s. 155-166.
 15. Kiełtyka, R. (2008) ‘O morfologicznie motywowanej zmianie semantycznej’ [w:] D. Dziadosz, E. Komorowska (red.) Świat Słowian w języku i kulturze. Szczecin: Print Group, s. 100-105.
 16. Kiełtyka, R. (2009) ‘A panchronic account of canine verbal zoosemy’ [w:] M. Górecka-Smolińska, G. A. Kleparski, A. Włodarczyk-Stachurska (red.) Galicia Studies in Language. Historical Semantics Brought to the Fore. Chełm: TAWA, s. 25-36.
 17. Kiełtyka, R. (2009) ‘On morphology-semantics interface’ [w:] G.A. Kleparski, E. Rokosz-Piejko, A. Uberman (red.) Galicia English Teachings: Old Pitfalls, Changing Attitudes and New Vistas. Rzeszów: Wydawnictwo UR, s. 51-59.
 18. Kiełtyka, R. (2009) ‘Zoosemy as a ubiquitous cognitive mechanism’, [w:] G.A. Kleparski, R. Kiełtyka, P. Cymbalista, K. Pytel (red.) In Medias Res. Studia Resoviensia in Lingua et Litteris. Rzeszów: Wydawnictwo Promar International, s. 41-56.
 19. Kiełtyka, R. (2009) ‘Panchroniczny aspekt zmian znaczeniowych’ [w:] E. Komorowska, Ż. Kozicka-Borysowska (red.) Świat Słowian w języku i kulturze. Szczecin: Volumina.pl, s. 72-80.
 20. Kiełtyka, R. (2009) ‘A linguistic picture of HORSE in English, Polish and German’ [w:] G.A. Kleparski, R. Kiełtyka, E. Więcławska-Szymańska (red.) 2009 Mielec Anglistentag: Linguistics in Focus, Mielec: NKJO w Mielcu, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 38-58.
 21. Kiełtyka, R. (2010) ‘Zoosemy at work: The conceptual dimension PROFESSION/SOCIAL FUNCTION in focus’ [w:] E. Komorowska, D. Stanulewicz (red.) Język, kultura i świat roślin. Szczecin: Volumina.pl, s. 141-150.
 22. Kiełtyka, R. (2010) ‘Na pograniczu morfologii i semantyki’ [w:] G.A. Kleparski, R. Kiełtyka (eds) Podkarpackie forum filologiczne: Kierunki badawcze filologii na Podkarpaciu. Jarosław: Wydawnictwo PWSZ w Jarosławiu, s. 117-125.
 23. Kiełtyka, R., G.A. Kleparski (2010) ‘In search for the conceptual territoriality of zoosemy in a natural language’ [w:] E. Komorowska (red.) W kręgu koloru, przestrzeni i czasu. Szczecin: Volumina.pl, s. 153-169.
 24. Kiełtyka, R. (2010) ‘Selected aspects of zoosemy: The conceptual dimension ORIGIN/SOCIAL STATUS at work’. Philologia Hispalensis 24, http://www.publius.us.es/philologia_hispalensis/indice_contenidos/vol_24, s. 167-189.
 25. Kiełtyka, R. (2010) ‘A panchronic account of equine verbal zoosemy’ [w:] SKASE Journal of Theoretical Linguistics [online], vol. 7, no. 3. http://www.skase.sk/Volumes/JTL17/pdf_doc/03, s. 53-63.
 26. Kiełtyka, R. (2011) ‘Lucky pigs and (un)wise owls: on the polarisation of the conceptual dimension BEHAVIOUR/CHARACTER [w:] G.A. Kleparski, R. Kiełtyka (eds) Podkarpackie forum filologiczne: Peryferia literatury, języka i kultury. Jarosław: Wydawnictwo PWSTE w Jarosławiu, s. 145-158.
 27. Kiełtyka, R. (2011) ‘O kategoryzacji zoosemii czasownikowej’, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3, s. 82-89.
 28. Kiełtyka, R. (2011) Recenzja Szymanek, B. (2010) A Panorama of Polish Word-Formation. Lublin: Wydawnictwo KUL, [w:] SKASE Journal of Theoretical Linguistics [online], 2011, vol. 8, no. 1, http://www.skase.sk/Volumes/JTL18/pdf_doc/04.pdf, s.70-73.
 29. Kiełtyka, R. (2013) ‘Sniff danger and wietrzyć podstęp: On the categorization of verbal zoosemy’, [w:] Jacek Fisiak & Magdalena Bator (eds.). Historical English Word-Formation and Semantics. Frankfurt a/M., New York: Peter Lang, s. 323-338.
 30. Kiełtyka, R., G.A. Kleparski (2013) ‘The conceptual dimension SEXUALITY as a typical facet of zoosemy’, [w:] Ostrava Journal of English Philology vol. 5, no. 1, s. 17-32.
 31. Kiełtyka, R. (2013) ‘ON POLISH METONYMY-CONDITIONED ZOOSEMY AND ITS UKRAINIAN AND RUSSIAN COUNTERPARTS’, [w:] Naukovyj Visnyk 192/1, s. 218-225.
 32. Kiełtyka, R. (2014) ‘The problem of new types and areas of semantic change: Continued’, [w:] G.A. Kleparski, E. Konieczna, B. Kopecka (eds) The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture Volume 1 Linguistics. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 52-64.
 33. Kiełtyka, R. (2014) ‘Zoosemic shifts in Polish’, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 6, s. 39-50.
 34. Kiełtyka, R. (2015) ‘The theory of the Great Chain of Being (GCB) revisited: The case of GCB-level-conditioned animal terms’, [w:] SKASE Journal of Theoretical Linguistics. Electronic on-line journal. www.skase.sk, pp. 313-330.
 35. Kiełtyka, R. (2015) ‘On the Nominating Function of Zoosemy: The Case of Animal Names Used as Human Surnames’, [w:] G.A. Kleparski, J. Wesół, A. Włodarczyk-Stachurska (eds) Galicia Studies in Language with Historical Semantics Foregrounded. Chełm: Wydawnictwo TAWA, pp. 53-65.
 36. Kiełtyka, R. (2015) ‘On metaphorical meanderings of animal vocabulary, [w:] E. Dźwierzyńska i D. Chudyk (eds), Z badań nad językami europejskimi w aspekcie synchronicznym i diachronicznym. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Zofii Czapidze, Szczecin: "Volumina", ISBN: 978-83-7867-319-4, s. 140-149.
 37. Kiełtyka, R. (2017) ‘On the Metaphor-Metonymy Interface in Zoosemy: the Case of tail’, [w:] Elise Louviot and Catherine Delesse (eds.) Studies in Language Variation and Change 2: Shifting, Switching and Alternating Patterns in the History of English. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, s. 15-37.
 38. Kiełtyka, R. (2017) ‘Verbal zoosemy revisited’ [w:] R. Kiełtyka and A. Uberman (eds), Evolving Nature of the English Language. Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures (edited by R. Kiełtyka and A. Uberman). Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 67-80.
 39. Kiełtyka, R. (2017) ‘Introduction’ [w:] R. Kiełtyka and A. Uberman (eds), Evolving Nature of the English Language. Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures (edited by R. Kiełtyka and A. Uberman). Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 7-11.
 40. Kiełtyka, R. (2017) ‘On the Complexity of Zoosemic Transfers in English and Polish’ [w:] R. Kiełtyka and E. Konieczna (eds), English versus Slavic. Lexicon in a Morphological and Semantic Perspective. Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures (edited by R. Kiełtyka and A. Uberman). Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 125-138.
 41. Kiełtyka, R. (2017) ‘Introduction’ [w:] R. Kiełtyka and E. Konieczna (eds), English versus Slavic. Lexicon in a Morphological and Semantic Perspective. Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures (edited by R. Kiełtyka and A. Uberman). Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 7-15.
 42. Kiełtyka, R. (w druku) ‘On verbal communication: Some aspects of the ubiquity of animal metaphor in language and social interaction’. Kwartalnik Edukacyjny.
 43. Kiełtyka, R. (w druku) ‘To Bridle one’s Tongue and Ujarzmić Namiętności – Some Remarks on the Figurative Use of Lexis Naming Elements of Equine Harness in English and Polish’. Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures (edited by R. Kiełtyka and A. Uberman). Frankfurt am Main: Peter Lang.
 44. Kiełtyka, R. (w druku) ‘The Scope of Animal-specific Surnames in English’ Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures (edited by R. Kiełtyka and A. Uberman). Frankfurt am Main: Peter Lang.
 45. Kiełtyka, R. (w druku) ‘Animal-related place names in English and Polish’
 46. Kiełtyka, R. (w druku) ‘Road hogs and lone wolves: Some remarks on animal-specific compounds’

 

Inne publikacje:

 

 1. Kiełtyka, A. i R. Kiełtyka (2001-2002) ‘Przepowiadanie o świętych’ (część pierwsza) [w:] Przegląd Homiletyczny 5-6, s. 79-93. Tłumaczenie James, A. Wallace (1982) Preaching through the Saints (część pierwsza). Collegeville: The Liturgical Press.
 2. Kiełtyka, A. i R. Kiełtyka  (2003) ‘Przepowiadanie o świętych’ (część druga) [w:] Przegląd Homiletyczny 7, s. 123-141. Tłumaczenie James, A. Wallace (1982) Preaching through the Saints (część druga). Collegeville: The Liturgical Press.
 3. Kiełtyka, R. i G.A. Kleparski (2003) ‘Raport z konferencji The Do’s and Don’ts of Teaching English at the College/University level sponsorowanej przez Nauczycielskie Kolegium Języków obcych w Chełmie. Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów UR 6 (20), s. 16.
 4. Kiełtyka, R. (2003) ‘W trosce o promowanie wiedzy’. Tłumaczenie G.A. Kleparski i D.S. Pyrkosz ‘To promote knowledge and education’. Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów UR 9 (23), s.12-13.
 5. Kleparski, G.A., R. Kiełtyka, M. Pikor-Niedziałek (2007) Preface [w:] G.A. Kleparski, R. Kiełtyka, M. Pikor-Niedziałek (red.) Aspects of Semantic Transposition of Words. Chełm: TAWA, s. 4-5.
 6. Kiełtyka, R., D. Osuchowska, E. Rokosz-Piejko  (2008) Editors’ note [w:] R. Kiełtyka, D. Osuchowska, E. Rokosz-Piejko (red.) Language, Literature, Culture and Beyond. Festschrift for Grzegorz A. Kleparski on his 50th Birthday. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 9-10.
 7. Kiełtyka, R. (2008) ‘Grzegorz A. Kleparski: Academic achievements and bibliography’ [w:] R. Kiełtyka, D. Osuchowska, E. Rokosz-Piejko (red.) Language, Literature, Culture and Beyond. Festschrift for Grzegorz A. Kleparski on his 50th Birthday. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 11-26.
 8. Kiełtyka, R. (2009) ‘Preface’ [w:] D. Osuchowska, G.A. Kleparski The Rudiments of Academic Writing. Rzeszów: Wydawnictwo UR, ss. 7-9.
 9. G.A. Kleparski, R. Kiełtyka, P. Cymbalista, K. Pytel (2009) ‘Editors’ note’ [w:] G.A. Kleparski, R. Kiełtyka, P. Cymbalista, K. Pytel (red.) In Medias Res: Studia Resoviensia in Lingua et Litteris. Rzeszów: Wydawnictwo Promar International, ss. 5-6.
 10. Kiełtyka, R. (2010) ‘Verbal zoosemy from a panchronic perspective’ [w:] T. Eitler, A. Fodor, I. Hegedus, D. Podor (eds) 16th International Conference on English Historical Linguistics Book of Abstracts. Pecs: University of Pecs.
 11. Kiełtyka, R. (2011) ‘Preface’ [w:] B. Kochman-Haładyj, G.A. Kleparski On Pejoration of Women Terms in the History of English. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 7-9.  
 12. Kiełtyka, R. (2011) ‘Preface’ [w:] D. Osuchowska TALKING DICTIONARIES: An Introductory-Level Course in Lexicography for English-Bound Students. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 7-8.  

 

Konferencje naukowe krajowe i zagraniczne:

 

 1. Konferencja kolegialna: The Do’s and Don’ts of Teaching English at the College/University level. Chełm, kwiecień 2003. Referat: ‘The role of teaching phonology at the college/university level’.
 2. 14th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English. Łódź, 4-7 kwietnia 2005. Referat: ‘On cognitively motivated semantic change: The case of Middle English and Early Modern English canine zoosemy’.
 3. 15th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English. Puławy, kwiecień 2006. Referat: ‘Towards cognitive and morphological conditioning of  zoosemic developments’.
 4. Kongres Młodych Naukowców: Świat Słowian w języku i kulturze. Pobierowo, maj 2007. Referat: ‘Metafora kiedyś i dzisiaj’.
 5. First Rzeszów Anglistentag: English Studies in the 3rd Millenium and Beyond. Rzeszów, październik 2007. Referat: ‘Cognitive theory of metaphor: Past achievements, modern terminology?’
 6. Kongres Młodych Naukowców: Świat Słowian w języku i kulturze. Pobierowo, kwiecień 2008. Referat: ‘O morfologicznie motywowanej zmianie semantycznej’.
 7. Second Anglistentag in Rzeszów: GALICIA ENGLISH TEACHINGS: OLD PITFALLS, CHANGING ATTITUDES AND NEW VISTAS. Rzeszów, marzec 2009. Referat: ‘On morphology-semantics interface’.
 8. Kongres Młodych Naukowców: Świat Słowian w języku i kulturze. Pobierowo, kwiecień 2009. Referat: ‘Panchroniczny aspekt zmian znaczeniowych’.
 9. 2009 Mielec Anglistentag. Mielec, październik 2009. Referat: ‘A linguistic picture of HORSE in English, Polish and German’.
 10. Ropczyce Anglistentag, Ropczyce, grudzień 2009. Referat: ‘On cross-cultural zoosemy’
 11. Podkarpackie forum filologiczne: Kierunki Badawcze filologii na Podkarpaciu. Jarosław, kwiecień 2010. Referat: ‘Na pograniczu morfologii i semantyki’.
 12. 16th International Conference on English Historical Linguistics. Pécs, Węgry, sierpień 2010. Referat: ‘English verbal zoosemy from a panchronic perspective’.
 13. Podkarpackie forum filologiczne: Peryferia literatury, kultury i języka. Jarosław, marzec 2011. Referat: ‘Lucky pigs and (un)wise owls: On the crosslinguistic polarization of the conceptual dimension BEHAVIOUR/CHARACTER’.
 14. Historical English Word-Formation and Semantics. Warszawa, 10-11 grudnia 2011. Referat: ‘Sniff danger and wietrzyć podstęp: On the categorization of verbal zoosemy’.
 15. Language and Representation: A Polish-Irish Seminar. Dublin, Irlandia, kwiecień 2012. Referat: ‘The Polarization of the Conceptual Dimension BEHAVIOUR/CHARACTER’
 16. Dublin Computational Linguistics Research Seminar.
 17. Dublin, Irlandia, kwiecień 2012. Referat: ‘SOME ASPECTS OF ZOOSEMY: the CROSSLINGUISTIC polarisation of ANIMAL TERMS’
 18. Universals and Typology in Word-Formation. Kosice, Slovakia, August 2012. Referat: ‘On universality and typology of zoosemy’
 19. 3rd Rzeszów Anglistentag, 22-23 kwiecień, 2013. Referat: ‘The problem of new types and areas of semantic change: Continued’
 20. Theory and Methodology of Professional Education: Realities and Prospects of 21st Century, 30-31 października, 2013, Kijów, Ukraina. Referat: ‘ON POLISH METONYMY-CONDITIONED ZOOSEMY AND ITS UKRAINIAN COUNTERPART’
 21. Biennial Conference on the Diachrony of English, Troyes France, 6-8 lipca 2015. Referat: ‘ZOOSEMY AS A TYPE OF METAPHOR: A HISTORICAL SKETCH’.
 22. Revolution, Evolution and Endurance in the English Language and Anglophone Literature and Culture, 12-13 listopada, 2015, Uniwersytet Rzeszowski. Referat: ‘Verbal zoosemy revisited’
 23. Językoznawstwo Kognitywne w roku 2016, 22-24 września, Olsztyn. Referat: ‘On the Complexity of Zoosemic Transfers in English and Polish’
 24. SŁOWO, OBRAZ, SYMBOL, GEST. Filologiczne i Pedagogiczne Aspekty Komunikowania, 10 października 2016, Jarosław. Referat: ‘On verbal communication: Some aspects of the ubiquity of animal metaphor in language and social interaction’
 25. Culture and Cognition in Language, 6-7 kwietnia 2017, Rzeszów. Referat: ‘To bridle one’s tongue and ujarzmić namiętności – some remarks on the figurative use of lexis naming elements of equine harness in English and Polish’
 26. Językoznawstwo Kognitywne w roku 2017, 21-23 września, Rzeszów. Referat: ‘The Scope of Animal-specific Surnames in English’
 27. Various Dimensions of Contrastive Studies, Katowice, 23-24 października 2017. Referat: ‘Animal-related place-names in English and Polish’

 

 

Wykłady inauguracyjne:

 

 1. Wykład inauguracyjny NKJO w Nisku, tytuł O imperializmie języka angielskiego, październik 2007
 2. Wykład inauguracyjny NKJO w Dębicy, tytuł Angielski językiem międzynarodowej komunikacji, październik 2008
 3. Wykład inauguracyjny NKJO w Dębicy, tytuł Panchroniczny aspekt zmian znaczeniowych, październik 2009
 4. Wykład inauguracyjny NKJO w Dębicy, tytuł Asymetryczny obraz płci, październik 2010
 5. Wykład inauguracyjny NKJO w Dębicy, tytuł Na pograniczu morfologii i semantyki, październik 2011
 6. Wykład inauguracyjny NKJO w Dębicy, tytuł Nazwy zwierząt występujące w nazwiskach, październik 2012

 

 

Wykłady zagraniczne:

 

 1. Wykłady gościnne na Uniwersytecie J.P. Safarika w Koszycach, Słowacja, tematyka Various aspects of zoosemy, 17-21 października 2011
 2. Wykłady gościnne w Trinity College, Dublin, Irlandia, 23-27 kwietnia 2012
 3. Wykłady gościnne w Dublin City University, Dublin, Irlandia, 23-27 kwietnia 2012
 4. Wykłady gościnne na Uniwersytecie J.P. Safarika w Koszycach, Słowacja, 14-18 października 2013
 5. Wykład habilitacyjny na Uniwersytecie J.P. Safarika w Koszycach, Słowacja, 18 września 2014

 

 

Cytowania zagraniczne:

 

W publikacjach/czasopismach, które ukazały się między innymi w:

 

Peter Lang Verlag

Oxford University Press

SKASE Journal of Theoretical Linguistics

Western Michigan University Press

Circulo de Linguistics Aplicada a la Comunicacion

Inozemna Philologia

Studies in Variation, Contacts and Change in English

Philologia

Bibliography of Publications using HTE materials

 

 

Projekty międzynarodowe/wizyty studyjne:

 

 1. Udział w projekcie European Civil Protection Exercise EU Carpathex 2011 in response to CBRN incidents. Rzeszów, wrzesień 2011. (Grant nr: 070401/2010/580455/SUB/C4)
 2. Wizyta studyjna w Trinity College, Dublin, Irlandia, kwiecień 2012. (Grant: Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim)
 3. Udział w projekcie Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim (Grant Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), Rzeszów, 01.10.2011-26.03.2013. Successful, Friendly and Modern Education: The
 4. Development of Managerial and Teaching Staff Competence in Educational Institutions of the Subcarpathia (Grant cofinanced from European Union Funds, CPV: 80580000-3), Rzeszów, 1st October 2011 – 26th March 2013

 

Organizacja Konferencji:

 

1st Rzeszów Anglistentag, Rzeszów, październik 2007

Podkarpackie Forum Filologiczne, Jarosław, kwiecień 2010

Podkarpackie Forum Filologiczne, Jarosław, marzec 2011

Edukacja wielokulturowa. Wyzwania – Dylematy – Efekty, Jarosław, kwiecień 2013

Culture and Cognition in Language, Rzeszów, 6-7 kwietnia 2017.

Językoznawstwo Kognitywne w roku 2017, Rzeszów, 21-23 września 2017.

 

 

Nagrody:

 

 1. Nagroda Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego za wyróżniającą się rozprawę doktorską, 2008
 2. Nagroda Dyrektora NKJO w Nisku za osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz zaangażowanie w rozwój Kolegium, 2009
 3. Nagroda Dyrektora NKJO w Nisku za osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz zaangażowanie w rozwój Kolegium, 2010

 

Członkowstwo w Towarzystwach Naukowych:

 

Członek Polish Association for the Study of English (PASE) od 2005

Członek International Cognitive Linguistics Association (ICLA) od 2012

Członek Slovak Association for the Study of English (SKASE) od 2014

Członek Polish Cognitive Linguistics Association (PCLA) od 2016

 

 

Członkowstwo w Radach Naukowych/Komitetach Redakcyjnych Czasopism:

 

Członek Komitetu Redakcyjnego rocznika In Medias Res. Studia Resoviensia in Lingua et Litteris, 2009-

Członek Rady Naukowej (Advisory Board) czasopisma naukowego SKASE Journal of Theoretical Linguistics, 2010-

Członek Komitetu Redakcyjnego rocznika Podkarpackie Forum Filologiczne, 2010-

Członek Rady Naukowej (Advisory Board) czasopisma naukowego Token: A Journal of English Linguistics, 2013-

Członek Rady Wydawniczej (Editorial Board) czasopisma naukowego Studia Anglica Resoviensia, 2014-

 

Pełnione funkcje:


Asystent redaktora czasopisma STUDIA ANGLICA RESOVIENSIA, 2008

Kierownik specjalności Język Angielski w NKJO w Nisku, 2007-2010

Opiekun naukowo-dydaktyczny w NKJO w Dębicy z ramienia Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008-2015

Opiekun roku 2010/2011-2011/2012, 2014/2015-2015/2016 (UR)

Współredaktor (z  Prof. G.A. Kleparskim) rocznika Podkarpacke Forum Filologiczne, 2010-

Członek Rady Instytutu Filologii Angielskiej UR, 2009-

Członek Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012-

Zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, 01.10.2012-31.01.2013, 01.07.2014-20.11.2014

Członek Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012

Członek Komisji Oceniającej Pracowników w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013

Przewodniczący Komisji Oceniającej Prace Dyplomowe w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016

Kierownik Zakładu Językoznawstwa Teoretycznego i Historii Języka w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016-

Przewodniczący Komisji Wyborczej Wydziału Filologicznego UR, 2016-

 

Udział w postępowaniach habilitacyjnych:

 

 1. dr Marta Bołtuć – jako sekretarz komisji habilitacyjnej, listopad 2016
 2. dr Dorota Osuchowska – jako członek komisji habilitacyjnej, luty 2017

 

Promotor prac doktorskich:

 

Opieka naukowa nad jednym doktorantem

 

Promotor prac licencjackich/magisterskich:

 

Prace licencjackie:       ukończone 37, rozpoczęte 17

                                   

Prace magisterskie:      ukończone 8

 

Recenzje rozpraw doktorskich:

 

 1. Mgr Jacek Rachfał, The Language of Architecture: in English and in Polish, promotor Prof. Pius ten Hacken, Uniwersytet P.J. Safarika w Koszycach, maj 2013
 2. Mgr Paweł Migut, When ‘She’ comes knocking. A cognitive analysis of metaphorical terms linked with death in English and Polish obituaries, promotor Prof. Pavol Stekauer, Uniwersytet Rzeszowski, grudzień 2016

 

Recenzje prac licencjackich:

 

Liczba zrecenzowanych prac licencjackich: 100

Liczba zrecenzowanych prac magisterskich: 40

 

 

Recenzja wydawnicze:

 

Recenzje monografii naukowych:

 

 1. Chruszczewski, P. (red.) (2015) Antropologia komunikacji. Od Starożytności do współczesności. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Biały, P., M. Kuczok, M. Zabawa (w druku) A Contrastive Perspective on Figurative Language. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 

Recenzje artykułów dla czasopism naukowych:

 

 1. Yearbook of the Poznań Linguistic Meeting,
 2. Facta Universitatis. Series: Linguistics and Literature,
 3. LingBaW (Linguistics Beyond and Within), 
 4. New Horizons in English Studies,
 5. SKASE Journal of Theoretical Linguistics

 

Recenzja grantu badawczego:

 

Grant badawczy APVV-16-0338: Exploration of the Central Concepts of Additive Plurilingualism using the Comparative Method and the Method of Intercomprehension

 

Prowadzone kursy: wstęp do językoznawstwa, podstawy językoznawstwa kognitywnego (aktualnie), historia języka angielskiego (aktualnie), gramatyka kontrastywna, morfologia (aktualnie), składnia, gramatyka praktyczna, fonetyka praktyczna, pisanie pracy naukowej, metodologia badań językoznawczych (aktualnie), nieprzewidywalność i supletywizm w historii języka angielskiego (aktualnie), semantyka i leksykologia, stylistyka języka angielskiego (aktualnie), problemy zmian językowych, seminarium licencjackie (aktualnie)/magisterskie, wykład monograficzny (studia doktoranckie), PNJA

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow