Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Instytut Filologii Angielskiej

Prof. dr hab. Pavol Štekauer
Profesor

Curriculum Vitae

Pavol Štekauer Záborské 421, 082 53 Petrovany, Słowacja
Miejsce i data urodzenia: Preszów, Czechosłowacja, 10 styczeń, 1955

Wykształcenie:
Wydział Humanistyczny, UPJŠ, Preszów
1974-1979 Angielski - Niemiecki
PhDr – 1981, Wydział Humanistyczny, Preszów
CSc. (= PhD.) – 1990, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Komeńskiego, Bratysława
Habilitacja – 1995, Uniwersytet Masaryka, Brno, Czechy
Tytuł profesora – 2002, Uniwersytet Masaryka, Brno, Czechy
DrSc. – 2006, Słowacka Akademia Nauk, Bratysława

Obecnie zajmowane stanowisko:
- Profesor, Zakład Językoznawstwa Teoretycznego, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Rzeszowski
- Profesor, Językoznawstwo Teoretyczne, Instytut Studiów Brytyjskich i Amerykańskich, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet P. J. Šafárika, Koszyce, Słowacja

Prowadzone kursy:
Wstęp do językoznawstwa
Leksykologia
Słowotwórstwo
Semantyka
Morfologia
Typologia lingwistyczna i uniwersalia

Publikacje, działalność naukowa i edukacyjna

Monografie

Štekauer, P., Valera, S., Körtvélyessy, L. (w przygotowaniu do druku). Word-Formation in the World’s Languages. A Typological Survey. Cambridge: Cambridge University Press.
Štekauer, P. 2005. Meaning Predictability in Word-Formation. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins.
Štekauer, P. 2000. English Word-Formation. A History of Research (1960-1995). Tübingen: Gunter Narr Verlag.
Štekauer, P. 1998. An Onomasiological Theory of English Word-Formation. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins.
Štekauer, P. a kol. 1997. Getting Beyond the Rules of Language. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešovensis. Prešov.
Štekauer, P. 1996. A Theory of Conversion in English. Frankfurt-Paris-New York-Wien: Peter Lang Verlag.

Encyklopedie

Štekauer, P. 1995. An Encyclopaedia of English Linguistics. Prešov: Slovacontact.

Prace leksykograficzne

Štekauer, P. and Szymanek, B. 2002. A Bibliography of English Word-Formaton. 1960-2000. Prešov: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešovensis. Prešov.
Štekauer, P. - Štekauerová, Ľ. 1997. Anglicko-slovenský a slovensko-anglický filozofický slovník. Prešov: Manacon.
Štekauer, P. - Prčíková, M. 1987. Robotika - Robototechnika - Robototechnológia. Slovensko-anglicko-nemecko-ruský slovník. VUKOV Prešov.
Štekauer, P. - Prčíková, M. 1983. Slovník PRaM. Slovensko-anglicko-nemecko-ruský slovník. Dom Techniky Košice. VUKOV Prešov.

Edycja prac zbiorowych

Lieber, R. – Štekauer, P. (red.) (w przygotowaniu). Oxford Handbook of Derivation. Oxford: Oxford University Press.
Körtvélyessy, L., P. Stekauer (red.) 2011. Diminutives and Augmentatives in the Languages of the World. Lexis 6. E-Journal in English Lexicology. http://screcherche.univ-lyon3.fr/lexis/
Lieber, R. – Štekauer, P. (red.) 2009. Oxford Handbook of Compounding. Oxford: Oxford University Press.
Štekauer, P. – Tomaščíková, S. (red.) 2006. Word-Formation Theories Workshop. Electronic Collection of Presentation Materials. Prešov: University of Prešov.
Štekauer, P. – Lieber, R. (red.) 2005. Handbook of Word-Formation. Dordrecht: Springer.

Podręczniki

Štekauer, P. – Kavka, S. 2006. Compounds and Compounding. Ostrava: Repronis.
Štekauer, P. – Kavka, S. (red.) 2003. Rudiments of English Linguistics 2. Acta Facultatis Prešoviensis.
Štekauer, P. (red.) 2000. Rudiments of English Linguistics. Prešov: Slovacontact.
Štekauer, P. 1993. Essentials of English Linguistics. Prešov: Slovacontact.
Štekauer, P. 1992. A Course in English Word-Formation. Košice: UPJŠ.

Wybrane artykuły

Štekauer, P. (w przygotowaniu) Morphological types vs. word-formation: any correlations? (w tomie poświęconym pamięci Edmunda Gussmanna).
Štekauer, P., Ana Díaz-Negrillo, Salvador Valera. 2011. “Meaning predictability and conversion.” Folia Linguistica 45, 1, 165–197.
Štekauer, P. 2011. “On some issues of diminutives from a cross-linguistic perspective.” S. D. Schmid, P. Gévaudan, W. Mihatsch, W. Waltereit (red.), Rahmen des Sprechens. Narr: Tubingen, 425-435.
Štekauer, P. 2010. “A Typology of Word-Formation Base Modifications in Prefixation and Suffixation.” [w:] M. Malá, P. Šaldová (red.) A Festschrift for Libuše Dušková. Praha: Univerzita Karlova, 245-269.
Štekauer, P. 2009. The supercategory of quantity: inflection vs. derivation: a crosslinguistic perspective.” [w:] G. Kleparski (red.) Galicia English Teachings: Old Pitfalls, Changing Attitudes and New Vistas, 105-114.
Štekauer, P. 2009. “Meaning predictability of novel, context-free compounds.” [w:] Lieber, R. – Štekauer, P. (red.) Handbook of Compounding. Oxford: Oxford University Press, 272-297.
Lieber, R. and Štekauer, P. 2009. “Introduction.” [w:] Lieber, R. – Štekauer, P. (red.) Handbook of Compounding. Oxford: Oxford University Press, 3-18.
Štekauer, P., Gregová, R., Kolaříková, Z., Körtvélyessy, L., Panócová, R. 2009. “On Phonetic Iconicity in Evaluative Morphology. Languages of Europe.” [w:] P. Štekauer, S. Tomaščíková, W. Witalisz (red.), Culture, Language and Literature Across Border Regions. Krosno 2009, 123-133.
Štekauer, P. & Valera, S. 2008. “Noun Incorporation - A Cross-linguistic Research.” [w:] G. Kleparski (red.) Language, Literature, Culture and Beyond. Rzeszow, 155-163.
Fernandez J., Diaz A., Štekauer P. 2007. “How is Low Morphological Productivity Measured?” Atlantis - Rervista de la Asociacion Espanola de Estudios Anglo-Atlantis, 29-54.
Stekauer, P., Zimmermann, J., Gregová, R. 2007. “Stress in Compounds: An Experimental Research.” [w:] Acta Linguistica Hungarica, Volume 54, Separatum, 193-215.
Fernández,-Domínguez, J., Díaz-Negrillo, A., Štekauer, P. 2007. “How is Low Morphological Productivity Measured?” [w:] Atlantis – Revista de la Asociacion Espanola de Estudios Anglo-Norteamericanos, 29-54.
Štekauer P., Zimmermann J., Gregová R. 2007. “Stress in Compounds: An Experimental Research.” Acta Linguistica Hungarica,193-215.
Štekauer, P. 2006. “On The Meaning Predictability of Novel Context-Free Converted Naming Units.” Linguistics 44/3, 489-539.
Štekauer, P. 2006. “Onomasiological Theory of Word-formation.” [w:] Encyclopaedia of Language and Linguistics. Oxford: Elsevier, Vol. 9, 34-7.
Štekauer, P. 2006. “Ján Horecký.” [w:] Encyclopaedia of Language and Linguistics. Oxford: Elsevier, Vol. 5, 395-6.
Štekauer, P. 2005. “Onomasiological Approach to Word-formation.” [w:] P. Štekauer and R. Lieber (red.), Handbook of Word-formation. Dordrecht: Springer.
Štekauer, P. 2005. “Compounding and Affixation: Any Difference?” [w:] W. Dressler, D. Kastovsky and F. Rainer (red.), Proceedings of the Morphological Meeting. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 151-159.
Štekauer, P. 2005. “On the relation between productivity and meaning predictability.” [w:] A. Witalisz (red.), Papers in Culture, Language and Literature 2. Prace Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Krosnie. Zeszyt 12. Krosno.
Štekauer, P., Chapman, D., Tomaščíková, S., Franko, Š. 2005 “Word-formation As Creativity within Productivity Constraints. Sociolinguistic Evidence.” Onomasiology Online, 1-55.
Štekauer, P. 2004. “Review of Lipka 2002.” Linguistica Pragensia 1, 49-52.
Štekauer, P. 2003. “Morphological Productivity. Laurie Bauer; Cambridge University Press: Cambridge 2001.” Lingua 113/7, 697-701.
Štekauer, P. 2003. “On some issues of an onomasiological approach to productivity.” [w:] Ranam 36: ESSE 6 – Strasbourg 2002. 2 – Linguistics, 93-99.
Štekauer, P. 2002. “On the Theory of Neologisms and Nonce-formations.” Journal of Australian Linguistics, 22/1, 97-112.
Štekauer, P. 2001. “Beheading the Word? Please, Stop the Execution.” Folia Linguistica XXXIV/3-4, 333-355.
Štekauer, P. 2001. “V. Adams’ Complex Words in English.” Linguistics 39/6, 1171-1179.
Štekauer, P. 2001. “Dieter Kastovsky‘s Theory of Word-Formation.” Linguistica Pragensia 1, 1-15.
Štekauer, P. 2001. “Fundamental Principles of an Onomasiological Theory of English Word-Formation.” Onomasiology Online 2, 1-42.
Štekauer, P. 2001. “On Headedness in English Word-Formation (On some issues of head identification in word-formation structures)“. [w:] The 6th Conference of British, American, and Canadian Studies (Proceedings), Opava Part. Opava, 66-73.
Štekauer, P. Franko, Š., Slančová D., Liptáková Ľ., Sutherland-Smith, J. 2001. “A Comparative Research into the Transfer of Animal Names to Human Beings.” Views, 69-75.
Štekauer, P. 2000. „Edda Weigand (red.) (1998). Contrastive Lexical Semantics. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.“ [w:] Logos and Language 2, 57-61.
Štekauer, P. 1999. “An Outline of an Onomasiological Theory of English Word-Formation.“ Brno Studies in English. Vol. 25, 75-98.
Štekauer, P. 1999. „K vymedzeniu rámca slovotvorby v anglickom jazyku.“ Časopis pro moderní filologii 81, č. 1, 1-10.
Štekauer, P. 1999. “Bracketing Paradoxes: Are There Any?” Linguistica Pragensia 1, 16-33.
Štekauer, P. 1999. “K teórii produktivity v anglickej slovotvorbe.“ Časopis pro moderní filologii 81, č. 2, 68-82
Štekauer, P. 1997. “On the semiotics of proper names and their conversion.“ AAA - Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik. Band 22, Heft 1, 27-36.
Štekauer, P. 1997. “On Some Issues of Blending in English Word-Formation.“ Linguistica Pragensia, No. 1, 26-35.
Štekauer, P. 1995. “On Some Issues of Back-Formation in English.“ Linguistica Pragensia No. 2, 81-88.
Štekauer, P. 1994. “On Productivity in Word-Formation.“ Linguistica Pragensia, No. 2, 67-82
Štekauer, P. 1994. “K problematike konverzie v anglickom jazyku.“ Časopis pro moderní filologii, 76, 1994, No. 2, 71-79.
Štekauer, P. 1992. “On Some Issues of Zero Morpheme in English.“ Linguistica Pragensia. No. 2, 73-87.

Tłumaczenia - książki

Leško, V. Philosophy of the History of Philosophy II. 2011. Z oryginału „Filozofia dejín filozofie“.
Leško, V. Philosophy of the History of Philosophy. 2003. Z oryginału „Filozofia dejín filozofie“.
Skolimovsky, H. Živá filozofia – filozofia ako strom života. Prešov: Slovacontact (1999). Z oryginału “Living Philosophy – Philosophy As a Tree of Life”.
Rawls, J. Politický liberalizmus. Prešov: Slovacontact (1997). Z oryginału “Political Liberalism”.
Šmajs, J. Culture Against Nature. Dobromysl (1996). Z oryginału “Kultura proti přírodě”.

Konferencje

- konferencja SLE, Logrono, Hiszpania, 2011, Prowadzenie warsztatów “Evaluative morphology”
- konferencja IAUPE, Malta, 2010
- konferencja SLE, Lizbona, Portugalia – 2009. Prowadzenie warsztatów: “Recursiveness in Word-formation
- Universals and Typology in Word-formation, Košice, 2009, główny organizator
- The Second Rzeszów Anglistentag, Rzeszów, 2009.
- Morphological Meeting Vienna 2008 2x (z Jesusem Fernandesem)
- konferencja IAUPE, Lund, Szwecja. 2007
- Prague School and Theories of Structure. Praga, Czechy. 2007.
- The First Rzeszów Anglistentag, Rzeszów, 2007.
- Tarnow conference, Tarnów, 2007.
- konferencja ESSE 8, Londyn, Wlk. Brytania 2006 – Prowadzenie warsztatów “Interpretation of Novel Words”
- Morphology Meeting, Budapeszt 2006.
- Word-Formation Theories Conference. Prešov, 2005.
- Morphology Meeting, Wiedeń 2004.
- konferencja SLI, L’Aquilla, Taliansko 2003.
- konferencja ESSE, Strasbourg, Francja 2002 – Prowadzenie warsztatów “Morphological Productivity”
- Workshop on conversion, Budapeszt, Węgry 2002.
- Naturalness and Markedness in Synchrony and Diachrony, Societas Linguistica Europea, Poznań, 2000.
- Lexikálna sémantika a derivatológia, Prešov, 2000
- Jazyk a kultúra, Smolenice, 2000
- Forma a význam, Prešov, 1999
- Czech-Slovak Conference of Angliscists, Opava, Czechy, 2000.
- ESSE (European Society for the Study of English) III Debrecen, Węgry, 1997.
- 5th Conference of English, American and Canadian Studies, Brno, Czechy,1996.
- ESSE II Glasgow, UK, 1995.
- konferencja ASA, Bratysława, 1995
- 4th Conference of English, American and Canadian Studies, Brno, Czechy, 1994.
- konferencja ASA Ružomberok, 1994
- konferencja ASA Smolenice, 1993
- 3rd Conference of English and American Studies, Wrzesień, Brno, Czechosłowacja, 1992.

Prace redakcyjne

 • Redaktor naczelny SKASE Journal of Theoretical Linguistics. [www.skase.sk]
 • Word Structure (Edinburgh, V. Británia) – Członek komitetu redakcyjnego
 • Onomasiology Online (Germany) - Członek komitetu redakcyjnego
 • The Grove (Spain) - Członek komitetu redakcyjnego
 • Journal of Advanced Linguistics Studies (JALS) (India) – Członek komitetu redakcyjnego
 • EJES - Członek komitetu redakcyjnego
 • Prague Journal of English Studies – Członek komitetu redakcyjnego

Zagraniczne staże naukowe, wykłady gościnne

 • Uniwersytet w Utrechcie, Holandia, 2011
 • Max-Planck-Institut, Lipsk, Niemcy, 2010
 • Uniwersytet w Amsterdamie, Holandia, 2009
 • Regensburg, Germany – visiting professor , 2007
 • Uniwersytet w Jaen, Hiszpania,, 2005
 • Uniwersytet w Tubingen, Niemcy, 2004
 • Uniwersytet w Jaen, Hiszpania, 2003
 • Uniwersytet w Göteborgu, Szwecja, 2003
 • Uniwersytet w Uppsali, Szwecja, 2003
 • Institute of Linguistics, University of Utrecht, Holandia - 2002
 • Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów – 2001
 • Institut für Anglistik und Amerikanistik, Uniwersytet Wiedeński, Austria, 2001
 • Uniwersytet Ostrawski, Czechy - 2000
 • Institut für Anglistik und Amerikanistik, Uniwersytet Wiedeński, Austria – 2000
 • King‘s College, Londyn, UK, 1995
 • King‘s College, Londyn, UK – 1991

Inne funkcje

 1. Założyciel Instytutu Studiów Brytyjskich i Amerykańskich, Uniwersytet P. J. Šafárika w Koszycach, Słowacja. Jego dyrektor w latach 2006 i 2007.
 2. Przewodniczący komisji habilitacyjnej i profesorskiej na Uniwersytecie P. J. Šafárika w Koszycach, Słowacja, w zakresie Studiów Brytyjskich i Amerykańskich.
 3. Przewodniczący komisji doktorskiej na Uniwersytecie P. J. Šafárika w Koszycach, Słowacja, w zakresie Studiów Brytyjskich i Amerykańskich
 4. Promotor prac doktorskich w Słowacji, Czechach, Polsce, na Węgrzech, w Hiszpanii.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow