Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Instytut Filologii Angielskiej

Prof. dr hab. Oksana Weretiuk

profesor zwyczajny

Doktor nauk filozoficznych 1991 Uniwersytet Lwowski  (Treści humanistyczne reizmu Tadeusza Kotarbińskiego)

Doktor habilitowany 2001 (Uniwersytet Warszawski; Wizja Ukrainy we współczesnej powieści polskiej i ukraińskiej)

Tytuł profesora 2005; profesor zwyczajny 2008.

Kierownik Pracowni Komparatystyki

 

Sfera zainteresowań naukowych i badawczych: komparatystyka literacka i kulturowa; współczesna literatura polska, ukraińska, brytyjska; teoria i metodologia literatury. 150 prac naukowych z problematyki:

 • dialog literatur słowiańskich i literatur krajów angielskojęzycznych
 • identyfikacja literatury narodowej przestrzeni pogranicza; wzajemne przenikanie się literatur i kultur pogranicza
 • problemy narracji, czasu, przestrzeni we współczesnej powieści polskiej i europejskiej
 • poetyka literatury emigracyjnej/migracyjnej ukraińskiej, polskiej, czeskiej, angielskiej.
 • przekład i komparatystyka
 • geopoetyka, ekokrytyka, animal studies

 

Najważniejsze publikacje:

 

Książki

 1. Oksana Weretiuk, Wizja Ukrainy we współczesnej powieści polskiej i ukraińskiej (L. Buczkowski, A. Kuśniewicz, W. Odojewski, U. Samczuk, I. Wilde, R. Andrijaszyk), Warszawa 1998.
 2. Оксана Веретюк, Українське літературне життя у міжвоєнній Польщі (Видання. Постаті. Українсько-польські літературні контакти), Тернопіль 2001.
 3. Oksana Weretiuk, Podobieństwa i różnice, Rzeszów: Wydawnictwo UR 2014.
 4. Pogranicze kulturowe (odrębność- wymiana - przenikanie - dialog), red. Oksana Weretiuk, Jan Wolski, Grzegorz Jaśkiewicz, wstęp Oksana Weretiuk. Rzeszów  2009,  527 s.
 5. Oksana Weretiuk, Alina Cybulska (red.), Horyzonty metodologii, Rzeszów: Biblioteka „Frazy” 2010, 250 s.
 6. Oksana Weretiuk, (Ed.) Studia Anglica Resoviensia, Part II. Comparative Studies, vol.8, 2011, pp. 171-272.
 7. Wdrożenia metodologiczne, red. Oksana Weretiuk, Rzeszów: Biblioteka „ Frazy”, 2012, 204 s.
 8. Metodologia dzisiaj: na tropach bezsensu,  red. Oksana Weretiuk, Greta Jagiełlo, Piotr Domka, Rzeszów: Biblioteka “Frazy” 2014, 251 s..

 

Artykuły i rozdziały

 1. Prawda i legenda o Polsce w życiu i twórczości Ułasa Samczuka. “Przegląd Humanistyczny” 2002, nr 2, s. 81-88.
 2.  Kwestia rodowodu we współczesnej powieści ukraińskiej i polskiej, “Przegląd Humanistyczny” 2002, nr 3, s. 36-40.
 3.  Wchodzimy, wracamy czy wyrzekamy się Zachodu? (Kundera, Gretkowska, Dibrowa), "Akcent", 2003, nr 4, s. 69-79.
 4.  Zmiana form czasowo-osobowych a perspektywa narracyjna w sztuce opowiadania, [w:] Punkt   widzenia w tekście i w dyskursie, Lublin 2004.    
 5.  Filozofia porażki: „Beresteczko” Liny Kostenko, „Przegląd Humanistyczny”, 2006, nr 1, s.123-136.
 6.  „Drugie płuco” (o recepcji poezji Karola Wojtyły na Ukrainie – lektura, tłumaczenie)” [w:] Karol Wojtyła – poeta, Warszawa, 2006, s. 68-76.
 7.  Tożsamość literatury narodowej w epoce globalizacji [w:] Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych, Poznań 2007.
 8.  Британський Їтс, або синдром постколоніалізму (на прикладах сучасної слов’янської прози) [w:] Україна. Тексти і контексти/ Ukraina.Teksty, konteksty. Pod red. B. Nazaruka, W. Sobol, W. Aleksandrowycza, Warszawa 2007, s. 477-484.
 9.  Komparatystyczne pułapki czyhające na tłumacza  [w:] Dialog międzykulturowy w (o) literaturze polskiej,  pod red. Marty Skwary i in., Szczecin 2008.
 10.  The Ukrainian Reception of Bruno Schulz’s Writings: Paradox or Norm?, [w:] (Un)masking Schulz. New Combinations, Further Fragmentations, Ultimate Reintegrations ed. Kris van Heuckelom, Dieter de Bruyn, Rodopi 2009.
 11.  Betwixt and between: literature mniejszości-literatura większości  [w:]  Etniczność, tożsamość, literatura, zbiór studiów, pod red. Paweł Bukowiec, Dorota Siwor, Kraków: Universitas 2010.
 12. The red and the green” w angielskiej i irlandzkiej powieści inicjacyjnej [w:] Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura, pod red. Lucyny Wille i Marii Malinowskiej, Jarosław 2010.
 13.  Plusy i minusy ukraińskich przekładów współczesnej poezji polskiej (na materiale wybranych publikacji z lat 2001-2007  [w:] Polonistyka bez granic, red. Ryszard Nycz, Władysław Miodunka, Tomasz Kunz, t.1, Kraków: Universitas ) 2010, s.581-590.
 14.  Between the Center and the Periphery: the Past and the Present of the Literature of the Polish-Ukrainian Borderland [in:] Acta litteraria comparativa. Transformations of the European Landscape: Encounters Between the Self and the Other, vol. 5, Vilnius:       Vilnians Pedagoginio universitato leidykla 2010-2011, pp. 310-321.
 15.  Jurij Andruchowycz  i Andrzej Stasiuk o tożsamości ukształtowanej przez historię, „Porównania”, nr 9, 2011, s.89-100.          
 16.  The power of the word – the imagery of shamrock tea (Ciaran Carson, Shamrock Tea ) [in:] Words  in Contexts: from linguistic forms to literary functions, ed. By P. Łozowski & A. Włodarczyk-Stachurska, Radom 2012, p. 213-222.
 17.  Olgi Tokarczuk „przesunięcie znaczenia i uwagi z człowieka na to, co nie jest człowiekiem” w powieści Prowadź swój pług przez kości umarłych [w] Światy Olgi Tokarczuk, M. Rabizo-Birek, M. Pocałun-Dydycz, A. Bienias, Biblioteka „Frazy” Rzeszów 2013, s. 198-205.29.
 18. Próba określenia  i uporządkowania znaczeń związanych z geopoetyką, „Porównania”, vol. XII, 2013, pp. 25-42.
 19. The Subject of Famine in Irish Fiction of the First Post-Famine Generation [in] Subcarpathian Studies in English Language, Literature and  Culture, vol.2, eds. Małgorzata Martynuska, Barbara Niedziela, Elżbieta Rokosz-Piejko, Rzeszów Wydawnictwo UR 2014, p. 128-140.
 20. Geopoetics in Comparative Literature (from « Pochveniks » to Andrew Suknaski)[in] Clément Lévy et Bertrand Westphal (éds), Géocritique : État des lieux / Geocriticism, PULIM (Presses de l'Université de Limoges), collection "Espaces humains", 2014, pp. 84-92.
 21. The Anonymous Letter in the Construction of Racial Prejudice (Julian Barnes, Arthur & George), Acta Litteraria Comparativa. Laiškas literatūroje ir kultūroje (Vilnius), No 7, 2015, p. 86-96.
 22. „Lekcja martwego języka”. Żołnierskie doświadczenia I wojny światowej w Pożegnaniu z bronią Ernesta Hemingwaya, Za granicami bólu Osypa Turiańskiego [w:] I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia, red. Anna Jamrozek-Sowa, Zenon Ożóg, Anna Wal, Rzeszów: Wydawnictwo UR, 2016, s. 415-428.
 23. Reflections on Identities in Andrzej Stasiuk’s and Juriy Andruhovych’s Travel Narratives, Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Літературознавство. Вип. 44. - Тернопіль: ТНПУ, 2016, c.104-111.
 24. Indian endurance in Andrew Suknaski’s poems  and Allen Sapp’s painting [in] Revolution, Evolution and Endurance in Anglophone Literature and Culture, ed. M. Martynuska, E. Rokosz-Piejko, Peter Lang Edition 2017, pp. 139-150.
 25. Nowe wyzwania dla komparatystyki nachylonej ku światu przyrody [w:] Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra pod redakcja Ewy Szczęsnej, Piotra Kubińskiego i Marcina Leszczyńskiego. Kraków: Universitas 2017.

 

Edytorstwo, członkostwo w radach wydawniczych:

 

 1. STUDIA ANGLICA RESOVIENSIA (LITERARY AND CULTURAL STUDIES). Part II. Comparative Studies (2009-2011); Naukowi Zapysky TNPU, seria Literaturoznawstwo (2001-2017).
 2. (Eds.) Pogranicze kulturowe (odrębność- wymiana - przenikanie - dialog), red. Oksana Weretiuk, Jan Wolski, Grzegorz Jaśkiewicz, wstęp Oksana Weretiuk. Rzeszów  2009,  527 s.;
 3. (Eds.) Horyzonty metodologii. Prace teoretyczno-metodologiczne doktorantów literaturoznawców UR pod red. Oksany Weretiuk i Aliny Cybulskiej, Rzeszów 2010, 250 s.
 4. Wdrożenia metodologiczne, red. Oksana Weretiuk, Rzeszów: Biblioteka „ Frazy”, 2012, 204 s.
 5. Metodologia dzisiaj: na tropach bezsensu,  red. Oksana Weretiuk, Greta Jagiełlo, Piotr Domka, Rzeszów: Biblioteka “Frazy” 2014, 251 s. Organizacja sesji naukowych:  1 międzynarodowa (2009), 3 ogólnokrajowa (2013; 2014, 2016).

 

Aktywny udział w najważniejszych międzynarodowych sesjach naukowych:

 

 1. II International Congress of Slavic Studies. Kraków 1998 ІV International Congress of Ukrainian Studies (MAU). Odessa 1999
 2. V International Congress of Ukrainian Studies (MAU). Czerniowcy 2002 VI International Congress of Ukrainian Studies (MAU). Doneck, 2005
 3. III Kongres Polonistyki Zagranicznej, Poznań 2006; IV Kongres Polonistyki Zagranicznej,
 4. IV Kongres Polonistyki Zagranicznej, Kraków 2008; V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Opole 2012; VI Kongres Polonistyki agranicznej (Katowice 2016).
 5. III International Congress of the RÉSEAU EUROPÉEN D'ÉTUDES LITTÉRAIRES, Transformations of the European Landscape: Encounters Between the Self and the Other, Vilnius 2009.
 6. The World of  Bruno Schulz//Bruno Schulz and the World.  Leuven, 2007
 7. CCLA conference: Representations of European Identity, University of Guelph, Canada, 2010.
 8. BCLA conference: “Fractured, Transformed, Travelling Narratives in Writing, Performance, and the Arts”, Goldsmith University, London 2011
 9. POWRÓT PRZESTRZENI – ŚRODKOWOEUROPEJSKA GEOPOETYKA I NOSTALGIA , UAM, 7-8 maja 2012 Poznań".
 10. BCLA conference: Migration - British Comparative Literature Association XIII International Conference, University of Essex, 2013
 11. International Comparative Literature Association Congress in Paris, Sorbonne. 18-24 July, 2013. The theme of the Congress is 'Comparatism as a Critical Method' (Geocriticism, Geopoetry, Geopolitics in Comparative Literature
 12. Animals and Their People, Warsaw 2014 (My Dog and Literary“Translation” Criticism ( the Subjectivity of the Dog in Flush by Virginia Woolf and Two Caravans by Marina Lewycka))
 13. Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą, Warszawa, 20-22 maja 2014 r.
 14. International Conference THE LETTER IN LITERATURE AND CULTURE, September 26–27, 2014, Vilnius, Lithuania.
 15. Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra, Uniwersytet Warszawski, 17-19 marca 2015 r.
 16. Revolution, evolution and endurance...UR, 13-15 listopada 2015.
 17. Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa „Inny w podróży”, UR 15 marca 2016.
 18. Postcolonial theory and practice in the twenty-first century CROSSING BOUNDARIES, BREAKING TIES, BRIDGING WORLDS Conference 7th to 8th April 2016, Rzeszow.
 19. International Comparative Literature Association XXIst World Congress, Vienna, July 21 – July 27, 2016.
 20. VI Światowy kongres polonistów (Polonistyki Zagranicznej), Kielce, lipiec 2016.
 21. Nowy czlowiek, mięzynarodowa konferencja, Kraków 2-3 grudnia, 2016.

 

Razem –  ponad 100 sesji  

 
Członkowstwo w stowarzyszeniach naukowych:
 
 ICLA (International Comparative Literature Association), BCLA (British Comparative Literature Association), CCLA; THE EUROPEAN NETWORK OF COMPARATIVE STUDIES (REELC-ENCLS); PSKL.
 
Staże: 1993-1994 Warszawa IBL PAN; 1996-1999 – UW; 2010 staż naukowo-dydaktyczny w School of Humanities na Uniwersytecie w Derby (WB); 2016  Universita del Salento, Lecce, Erasmus.
 
Prowadzone przedmioty: Metodologia badan literackich; Elementy teorii literatury i antropologii literackiej; Wprowadzenie do literaturoznawstwa; Literatura brytyjska w kontekście literatur europejskich; Aktualne problemy komparatystyki.

 

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow