Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Instytut Filologii Angielskiej

Prof. dr hab. Grzegorz A. Kleparski
CURRICULUM VITAE – DOKONANIA NAUKOWE – REDAKTORSKIE - DYDAKTYCZNE


Zakład Językoznawstwa Teoretycznego i Historii Języka
Uniwersytet Rzeszowski

E-mail: gak@univ.rzeszow.pl

Działalność naukowa, edukacyjna i organizacyjna - prezentacja (POLISH)
Działalność naukowa, edukacyjna i organizacyjna - prezentacja (ENGLISH)

 


Semantic change in english

In Sachen...

Theory and Practice of Historical Semantics

Aspects of semantic transposition of words

Galicia studies in language, literature and culture

On zoosemy: the study of middle english and early modern english domesticated animals

Language, literature, culture and beyond

Słownictwo i procedury dotyczące przyjmowania zgłoszeń alarmowych: pożarnictwo

A thematic guide to english interactional gambits

For details write at: gak@univ.rzeszow.pl

The twists and turns of vocabulary
Teaching and testing

The pitfalls of teaching grammar, lexis and anglo-saxon culture at a college level

Main trends in historical semantics

Test it before you taste it

First facts first an introductory guide to Great Britain and the USA

Materiały egzaminacyjne do Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych (język angielski i niemiecki)

The do's and don'ts of teaching english at the college/university level

First fact first

Steve and Eve Can Read Tea-Leaves, Peter

Introduction to Translation

Approaching diachronic semantics

From Michel Breal to Dirk Geeraerts

Galicia Studies in Language, Literature and Culture

Galicia English Teachings

Galicia Teachings in Linguistics

Galicia Studies in Language

Galicia Studies in Language

Galicia Studies in Language

In Medias Res

On Pejoration of Women Terms in the History of English

Podkarpackie Forum Filologiczne

RSDS Top Twenty

Sally Meets Harry: Practical Primer to English Pronunciation and Spelling

 

Semantic Change in English

Steve and Eve Can Read Tea-Leaves, Peter: A Practical Primer to English Pronunciation

The Highlights of Anglo-Saxon Culture and Language

The Rudiments of the History of English

Feathered Creatures Speak: The Study of Semantic Evolution and Phraseology of Domesticated and Semi-domesticated Birds

     

Prof. Grzegorz A. Kleparski

 

Tytuł, data nadania:

Tytuł profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Rzeszowskim - 1999.

Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał z rąk Prezydenta Republiki Słowackiej - styczeń 2011 (przewód profesorski na Uniwersytecie im. Safarika w Koszycach, Słowacja 2009-2010).

 

Zatrudnienie w UR na etacie profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego:

Zatrudnienie w UR na etacie prof. nadzwyczajnego w latach 1999-2011.

Zatrudnienie w UR na etacie prof. zwyczajnego od 2011

 

Zakres badań naukowych:

Językoznawstwo historyczne, semantyka diachroniczna

 

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (1980). W latach 1984-1985 asystent Prof. A. Bammesbergera w Instytucie Filologii Angielskiej na Katolickim Uniwersytecie w Eichstaett, Bawaria(stypendium DAAD oraz stypendium im. Konrada Adenauera), doktorat obroniony na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1989). W roku 1994 stypendysta na Universytecie w Uppsali i Umea, Szwecja (stypendium Szwedzkiego Towarzystwa Naukowego). W latach 1994-1995 stypendysta w Instytucie Języków Germańskich na Uniwersytecie im Waszyngtona, Seattle, USA (Stypendium (kategoria senior im. Fulbrighta). Ukończony przewód habilitacyjny na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w roku 1998.

 • Rozprawa doktorska: Semantic Change in English: A Study of Evaluative Developments in the Domain of HUMANS. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1990.
 • Ośrodek prowadzący przewód habilitacyjny: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin. Tytuł książki habilitacyjnej (dziedzina: językoznawstwo historyczne): Teoria i Praktyka Semantyki Diachronicznej: Studium Średnio-angielskich i Nowo-angielskich Synonimów DZIEWCZYNA/MŁODA KOBIETA (The Theory and Practice of Historical Semantics: A Study of Middle English and Early Modern English Synonyms of GIRL/YOUNG WOMAN. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1997.
 • Ośrodek prowadzący przewód profesorski: Uniwersytet im. Safarika, Koszyce – Słowacja.

 

Adres służbowy: Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Rzeszowski, Al. mjr. W. Kopisto 2 B, 35-315  Rzeszów.

Adres e-mail: gak@univ.rzeszow.pl.

 

Pełnione Funkcje:

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Angielskiej, dyrektor Instytutu, 2005-2014

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Angielskiej, Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych, 2002-2005

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Angielskiej, Kierownik Zakładu Językoznawstwa Teoretycznego i Historii Języka, 2000-2014

PWSZ im ks. Markiewicza w Jarosławiu, Instytut Humanistyczny, kierownik Zakładu Języka Angielskiego, 2010-

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chełmie, kierownik Sekcji Angielskiej, 2003-2005

Opieka naukowo-dydaktyczna: NKJO Rzeszów, NKJO Nisko, NKJO Ropczyce od 2009r.

 

Główne kontakty akademickie:

Uniwersytet Adama Mickiewicza (Poznań) –  Prof. Jacek Fisiak, Prof. Arletta Adamska-Sałaciak;  Uniwersytet Wrocławski (Wrocław) –  Prof. Michał Post, Prof. Anna Michońska-Stadnik; The University of Washington (The Department of Germanics – Seattle), Prof. Joseph Voyles, Prof. Charles Barrack; The University of Glasgow (The Department of English – Glasgow, Great Britain), Prof. Christian J. Kay; The University of Nottingham (Department of English, Department of Genetics – Nottingham, Great Britain), Prof. Brigitte Nerlich; The University of Munich (The Department of English – Munich, Germany), Prof. Leonard Lipka; The Catholic University of Eichstaett (The Department of English – Eichsteatt, Germany), Prof. Ursula Lenker; The University of Leuven  (The Department of English, Belgium), Prof. Dirk Geeraerts; Lund University (Sweden), Prof. Beatrice Warren,  The University of Malaga (The Department of English – Malaga, Spain), Prof. Pedro J. Chamizo Dominguez; The University of Cardiff  (Dr Annabelle Mooney).

Najważniejsze stypendia naukowe/granty:

 • 1984/1985 Konrad Adenauer Stiftung  (Katholische Univeristat Eichstatt, Eichstatt, RFN),
 • 1984 Deutsche Akademische Austauschdienst  (Regensburg Universitat, Regensburg, RFN),
 • 1984 The Friends of the Catholic University of Lublin Grant (University of Reading and University of London, Wielka Brytania),
 • 1989 British Council Grant  (Glasgow University, Glasgow, Wielka Brytania),
 • 1992 The Friends of the Catholic University of Lublin Grant (University of Glasgow, Wielka Brytania),
 • 1994 Swedish Academic Society Grant (Uppsala University i Umea University, Szwecja),
 • 1994/1995 Fulbright Award (University of Washington, Seattle, University of Illinois, Chicago, USA),
 • 1996 Grant naukowy Komitetu Badań Naukowych (Sekcja Językoznawcza), Lublin, Polska,
 • 1997 The Friends of the Catholic University of Lublin Grant (University of Glasgow, Wielka Brytania), 2003 American Council for Research Grant,
 • 2001 British Council Grant (na organizację konferencji naukowej w NKJO-Chełm),
 • 2002 British Council Grant (organizację konferencji naukowej w NKJO-Chełm),
 • 2003 American Council for Research Grant (na wyjazd na konferencję naukową do Kalamazoo, USA).

Wykłady w zagranicznych ośrodkach naukowo-badawczych:

 • 1994 University of Washington, USA, 
 • 1995 Shoreline College, USA,
 • 1996 University of Bratislava, Słowacja,
 • 1996 University of Uppsala, Szwecja,
 • 1997 University of Umea, Szwecja,
 • 1997 University of Rome, Włochy,
 • 2003 University of Kalamazoo, USA,
 • 2009 University of Kosice, Słowacja,
 • 2011 University of Kosice, Słowacja.

Redaktor naukowej serii wydawniczej:

Redaktor Naczelny: Studia Anglica Resoviensia (od 2000 roku)

Redaktor Naczelny: Galicia Studies in Language (od 2007 roku)

 

Członek komitetów redakcyjnych czasopism naukowych/ serii:

 • Studia Anglica Resoviensia (członek komitetu redakcyjnego),
 • Galicia Studies in Language (członek komitet redakcyjnego)
 • Studia Germanica Resoviensia (członek komitetu redakcyjnego),
 •  Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis (członek komitetu redakcyjnego),
 • Languages in Contact (członek komitetu redakcyjnego)
 • In Medias Res. Studia Resoviensia in Lingua et Litteris (członek komitetu redakcyjnego)
 •  

Członek rady programowej czasopisma naukowego/ serii naukowej:

 • Anglica Wratislaviensia (recenzent sekcji językoznawczej),
 • Chełm Language Society (członek założyciel),
 • SKASE Journal of Theoretical Linguistic (członek rady programowej)
 • Podkarpackie Forum Filologiczne (członek rady naukowej)
 • Studia Anglica Resoviensia (członek rady programowej)
 • TOKEN -  A Journal of English Linguistics (członek rady naukowej).

 • ENGLISH INSIGHTS - Journal of English Studies Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu (członek rady naukowej)

Komitety naukowe/ komisje naukowe:

Rada Naukowa Uniwersytetu im. Szafarika w Koszycach (członek)

Komisja Nauk Filologicznych PAN (Wrocław) (członek),

Rada Naukowa Komisji Nauk Filologicznych PAN (członek)

 

Stowarzyszenia/towarzystwa popularyzujące język, literaturę, sztukę itp.:

 • Societas Linguistica  Europea  (członek),
 • American Dialect Society (honorowe członkostwo dożywotnie),
 • Chełm Language Society (członek założyciel)
 •  American Fulbright Foundation (członek zespołu eksperckiego – recenzent)

Nagrody:

 • 1995 Nagroda Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Chełmie,
 • 1999 Nagroda Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
 • 2001 Nagroda Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Chełmie,
 • 2002 Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,
 • 2004 Nagroda Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Chełmie,
 • 2007 Srebrny Krzyż Zasługi,
 • 2010 Nagroda J.M. Rektora PWSZ - Jarosław,
 • 2011 Nagroda J.M. Rektora PWSZ - Jarosław,
 • 2011 Nagroda J.M. Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Kształcenie kadry:

a/ liczba prac dyplomowych (mgr, lic.):

 • magistrów około 250,
 • licencjatów około 400

b/ doktoraty:

12 przewodów zamkniętych  2 przewody otwarte (Uniwersytet Rzeszowski)

Przewody zamknięte:

 • Grygiel M. (2005)
 • Kiełtyka R. (2007)
 • Kochman-Haładyj, B. (2008)
 • Cymbalista,  (2009)
 • Kopecka, B. (2009)
 • Włodarczyk-Stachurska, A. (2010)
 • Dick-Bursztyn, M. (2010)
 • Górecka-Smolińska (2011)
 • Więcławska, E. (2011)
 • Dziama, A. (2013)
 • Duda, B. (2013)
 • Grząśko A. (2014)
 • Wesół, J. (2014)

 

Przewody otwarte:

 • Gawlik-Olszewska, E. przewód otwarty w 2013 roku

 

c/ recenzje doktorskie:

Wydział Filologiczny Uniwersytet Wrocławski, Suchostawska L. (2003)

Wydział Filologiczny Uniwersytet Rzeszowski, Czapiga A. (2006)  

Wydział Filologiczny Uniwersytet Rzeszowski, Pociask, I. (2007)

Wydział Humanistyczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Kaliczak-Makowska, N. (2009)

Wydział Neofilologii Uniwersytet Warszawski, Piórkowska, A. (2011)

Wydział Filologiczny Uniwersytet Rzeszowski, Puchała K. (2013) 

Wydział Filologiczny Uniwersytet Rzeszowski, Ziobro-Strzępek, J. (2014)

Wydział Filologiczny Uniwersytet Rzeszowski, Ciećko, V. (2014) 

        Wydział Filologiczny Uniwersytet Rzeszowski,  Borkowska, P. (2014)

        Wydział Filologiczny Uniwersytet Rzeszowski,  Kudła, M. (2015)

        Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego,  Buczak, M.  (2015)

        Wyższa Szkła Neofilologiczna we Wrocławiu, Pietraszewska, N.  (2015)

 

d/ recenzje habilitacyjne:

Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński, Jankoic, K. (2008).

Wydział Filologiczny, Uniwersytet Toruński, Suchostawska, L. (2012)

        Wydział Filologiczny, Uniwersytet Warszawski, Opalińska, H. (2014)

        Wydział Filologii Angielskiej, Uniwersytet Poznański, Rutkowska, H. (2014)

 

e/ recenzje wydawnicze:

            W sumie: 12 recenzji wydawniczych

 

KLASYFIKACJA DOKONAŃ NAUKOWYCH – PUBLIKACJE
 

 

OKOŁO 200 PUBLIKACJI: 8 monografii (2 zagraniczne), 13 skryptów (1 zagraniczny), 25 tomów (współ) redagowanych, rozdziały w monografiach, artykuły naukowe, recenzje, przedmowy, kroniki, artykuły popularnonaukowe.

AAA – monografie opublikowane zagranicą:

 1. Kleparski, G.A.  (1986) Semantic Change and Semantic Components: An Inquiry into Pejorative Developments in English. Regensburg: Friedrich Pustet Verlag, Germany.
 2. Kardela, H., G. A. Kleparski (1990) Approaching Diachronic Semantics: A Componential versus Cognitive Account. Vol. 12 in a monographic series Umea Papers in English, Umea: Umea Papers in English, Sweden.

AAB – monografie opublikowane w Polsce:

 1. Kleparski, G.A. (1990) Semantic Change in English: A Study of Evaluative Developments in the Domain of HUMANS. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 2. Kleparski, G.A. (1997) Theory and Practice of Historical Semantics: The Case of Middle English and Early Modern English Synonyms of GIRL/YOUNG WOMAN. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 3. Grygiel, M., G.A. Kleparski (2007) Main Trends in Diachronic Semantics. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Kochman-Haładyj, B., G.A. Kleparski (2011)  On Pejoration of Women Terms in the History of English.  Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Górecka-Smolińska, M., G.A. Kleaprski (2012) Feathered Creatures Speak: The Study of Semantic Evolution and Phraseology of Domesticated and Semesticated Birds. Rzeszów: The University of Rzeszów Printing House, ss. 1-240. 
 6. P. Cymbalista and G.A. Kleparski (2013) From Michel Breal to Dirk Geeraets: Towards the Main Issues in Diachronic Semantics. Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

AAC – rozdziały w monografiach opublikowanych zagranicą:

 1. Kleparski, G.A. (1996) ‘Semantic change in onomasiological perspective’ [w:] Male and Female Terms in English, G. Person & M. Ryden (red.), ss. 41-91. Umea: Acta Universitatis Umensis.
 2. Kleparski, G.A. (1996) ‘Tytus Benni’ [w:] Lexicon Grammaticorum; Who’s Who in the History of World Linguistics H. Stammerjohann (red.) Tubingen: Max Niemeyer Verlag.
 3. Kleparski, G.A. (2004) ‘CDs, petticoats, skirts, ankas, Tamaras and sheilas: The metonymical rise of lexical categories related to the conceptual category Female Human Being’ [w:] Ch. J. Kay, J.J. Smith (red.) Papers from the Glasgow Symposium on Linguistic Categories. Amsterdam: John Benjamins, ss. 71-84.
 4. Kleparski, G.A. (2007) ‘Despotic mares, dirty sows, and angry bitches: On Middle English Zoosemy and Beyond’ [w:] N.H. Kaylor and R.S. Nokes (red.), Global Perspectives on Medieval English Literature and Culture,ss. 93-116, University of Kalamazoo, USA.
 5. Kleparski, G.A. (2013) ‘Historical semantics: A sketch on new categories and types of semantic change, [w:]  J. Fisiak and Magdalena Bator (red) Historical English Word-Formation and Semantics. Frankfurt: Peter Lang Verlag, ss. 59-88.

AAD – rozdziały w monografiach opublikowanych w Polsce:

 1. Kleparski, G.A. (1991) ‘Leksykalna zmiana znaczeniowa w świetle gramatyki Noama Chomsky’ego i gramatyki kognitywnej’ [w:] Noam Chomsky: Inspiracje i Perspektywy, H. Kardela & Z. Muszyński (red.), ss. 169-182.
 2. Kleparski, G.A., A. Malicka-Kleparska (1994) ‘Panchroniczne zagadnienia onomazjologii w ujęciu gramatyki kognitywnej’ [w:] Problemy Gramatyki Kognitywnej, H. Kardela (red.), ss. 219-242. Warszawa: Biblioteka Myśli Kognitywnej.
 3. Kleparski, G.A. (2008) ‘On language-internal causes of diachronic changes of word meaning’ [w:] M. Górecka-Smolińska, G.A. Kleparski, A. Włodarczyk-Stachurska (red.) Galicia Studies in Language. Historical Semantics Brought to the Fore. Chełm: Wydawnictwo TAWA, ss. 37-44.
 4. Kleparski, G.A., M. Martynuska (2009) ‘Femme fatale: On her cultural and conceptual portrayal in American Film Noir genre’ [w:] M. Górecka-Smolińska, G.A. Kleparski, A. Włodarczyk-Stachurska (red.) Galicia Studies in Language. Historical Semantics Brought to the Fore. Chełm: Wydawnictwo TAWA, ss. 45-56.
 5.  Kleparski, G.A., Sz. Skóra (2009) ‘On sound symbolism: A pilot study of pejorative load of selected English phoneme-clusters’ [w:] M. Górecka-Smolińska, G.A. Kleparski, A. Włodarczyk-Stachurska (red.) Galicia Studies in Language. Historical Semantics Brought to the Fore. Chełm: Wydawnictwo TAWA, ss. 57-64.

ABA – skrypty, podręczniki akademickie opublikowane zagranicą:

 1. Cymbalista, P., G.A. Kleparski (2007) Steve and Eve can Read Tea-leaves Peter: A Practical Guide to English Pronunciation.  Lviv: Lviv University Press.

ABB – skrypty, podręczniki opublikowane w Polsce:

 1. Kleparski, G.A., E. Krukowska (1994) Materiały egzaminacyjne do nauczycielskiego kolegium języków obcych (j. angielski/j. niemiecki). Chełm: NKJO Chełm Publishers.
 2. Kleparski, G.A. (1999) First Facts First about Great Britain and the USA. Chełm: NKJO Chełm Publishers.
 3. Kleparski, G.A. (2000) First Facts First: An Introductory Guide to Great Britain and the USA (2nd revised edition).Rzeszów: Wydawnictwo WSP-Rzeszów.
 4. Kleparski, G.A.,  J. Wołk  (2000) Test it before you Taste it: Exam Sample Tests to the Institute of English. Rzeszów:Wydawnictwo WSP-Rzeszów.
 5. Kleparski G.A., A. M. Pietrzykowska (2005) A Thematic Guide to English Interactional Gambits. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Osuchowska, D., G.A. Kleparski (2009) The Rudiments of Academic Writing. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 7. Kleparski, G.A. A. Szewel, A. Wisniewski (red.) (2007) Słownictwo i Procedury Dotyczące Przyjmowania Zgłoszeń Alarmowych: Pożarnictwo (angielsko-polsko-ukraińskie). Rzeszów: Interreg.
 8. Kleparski, G. A., M. Martynuska, A. Dziama (2010) The Highlights of Anglo-Saxon. Culture and Language. A College and University Guide. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 9. Nowacka, M., P. Cymbalista, G.A. Kleparski (2011) Sally Meets Harry: Practical Primer to English Spelling and Pronunciation. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 10.  Wiśniewski, A., G.A. Kleparski (2011) Firefight it with us: A Lexico-conversational Primer. Rzeszów: Interreg.
 11. R. Kiełtyka and Grzegorz A. Kleparski (2013) The Rudiments of the History of English.  Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

ABC – redakcja wydawnictw zbiorowych, słowników, zbiorów artykułów pokonferencyjnych:

 1. Kleparski, G.A. (1992) Dictionary entries to Słownik Agro-Bio-Techniczny,vol. 1, W. Niewiadomski (red.) Lublin: Polskie Towarzystwo Nauk Agrotechnicznych.
 2. Kleparski, G.A. (red.) (2000) Studia Anglica Resoviensia 1. Rzeszów: Wydawnictwo WSP-Rzeszów.
 3. Kleparski, G.A., A.M. Pietrzykowska (red.) (2001) The Pitfalls of Teaching Grammar, Lexis and Anglo-Saxon Culture at a College Level: Papers Presented at the British-Council Sponsored Symposium in Chełm 22-23 May 2001. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Kleparski, G.A. (ed.) (2001) Studia Anglica Resoviensia 2. Rzeszów: Wydawnictwo WSP-Rzeszów.
 5. Kleparski, G.A. (red.) (2002) The Twists and Turns of Vocabulary Teaching and Testing: Papers Presented at the British-Council Sponsored Mini-Conference in Chełm, April 2002. Rzeszów. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
 6. Kleparski, G.A. (red.) (2003) The Do’s and Don’ts of Teaching English at the College/University Level. Chełm: NKJO-Chełm Publishers.
 7. Kleparski, G.A. (red.) (2003) Studia Anglica Resoviensia 2. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Kleparski, G.A. (red.) (2005) Studia Anglica Resoviensia 3. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 9. Kleparski, G.A. (red.) (2007) Studia Anglica Resoviensia 4 (Diachronic Semantics) (wydanie elektroniczne).
 10. Kleparski, G.A., R. Kiełtyka, M. Pikor-Niedziałek (red.) (2007) Aspects of Semantic Transposition of Words. Chełm: Wydawnictwo TAWA.
 11. Kleparski (red.) (2008) Studia Anglica Resoviensia 5 (wydanie elektroniczne).Rzeszów: ISSN nadany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 12. Kleparski, G.A., A. Uberman (red.) (2008) Galicia Studies in English with Special Reference to English and Diachronic Semantics. Chełm: TAWA Publishers.
 13. Górecka-Smolińska, M., G.A. Kleparski, A. Włodarczyk-Stachurska (red.) (2009) Galicia Studies in Language. Historical Semantics Brought to the Fore. Chełm: TAWA Publishers.
 14. Kleparski, G.A., E. Rokosz-Piejko, A. Uberman (red.) (2009) Galicia English Teachings: Old Pitfalls, Changing Attitudes and New Vistas. Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 15.  Kleparski, G.A., P. Cymbalista and R. Kiełtyka (red.) (2009) In Medias Res. Rzeszów: Wydawnictwo Promar-International.
 16.  Kleparski, G.A., R. Kiełtyka, E. Więcławska-Szymańska (red.) (2009) Galicia Teachings in Linguistics: 2009 Mielec Anglistentag. Mielec: Wydawnictwo NKJO-Mielec.
 17.  Kleparski, G., R. Kiełtyka (red.) (2010) Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo. Jarosław: Wydawnictwo PWSZ-Jarosław. 
 18.  Kleparski, G.A., R. Kiełtyka (2011) Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo 2. Jarosław: Wydawnictwo PWSTE- Jarosław. 
 19. Kleparski, G.A. (red.) (2013)  STUDIA ANGLICA RESOVIENSIA - International English Studies Journal, vol. 10 (wydanie elektroniczne). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 20. P. Cymbalista, B. Duda i G.A. Kleparski (red.)  (2013) Galicia Studies in Language: With Historical Semantics Foregrounded,  vol 6. Chełm: TAWA Publishers.
 21. G.A. Kleparski, M. Martynuska i E. Rokosz-Piejko (red.) (2013)  Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture: The Students’ Voices.  Rzesżów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 22. Kleparski, G.A., E. Konieczna, B. Kopecka (red.) (2014) The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture, Volume 1: Linguistics and Methodology. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 23. B. Duda, G.A. Kleparski (red.) (2014)  RSDS Top Twenty. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 24. Kleparski, G.A.,  R. Oliwa (red.) (2014) Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo. Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

 25. Kleparski, G.A. M. Martynuska, E. Rokosz-Piejko  (red.) (2014) Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture: The Students Voices. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwewersytetu Rzeszowskiego.

 26. Kleparski, G.A.,B. Kopecka, M. Martynuska and E. Rokosz-Piejko (red.) (2014) Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 27. Kleparski, G.A. (red. naczelny) (2014) Studia Anglica Resoviensia. Internation English Studies Journal vol. 11.   Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 28. Kleparski, G.A., J. Wesół, M. Górecka Smolińska (reds.) (2014) Galicia Studies in Language: With Historical Semantics Foregrounded. Chełm: Wydawnictwo Tawa.

 29. Górecka-Smolińska, M., J. Hajduk, G.A. Kleparski (reds.) (2015) Język – Zierciadło Swiata , vol. 2. Sandomierz: Wydawnictwo PWZZ w Sandomierzu.

 30. Kleparski, G. A M. Górecka-Smolińska, A. Włodarczyk-Stachurska (red.) (2015) Galicia Studies in Language. Chełm: TAWA Publishers.

 31. Kleparski, G. A. (red.) (2015) Studia Anglica Resoviensia - International English Studies Journal, vol. 12, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 32. Kleparski, G. A. A. Kallaus, M. Pikor-Niedziałek and A. Grząśko (red.) (2015) Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture: The Students' Voices 3. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

 

ACA – artykuły naukowe opublikowane zagranicą:

 1. Kleparski, G.A., R. Kowal  (2001) ‘Getting out of linguistic lobster pot is a two-way experience: Some remarks on aggression and verbal communication’ [w:] U.S. Bahri (red.) International Journal of Communication: A Review of Cognition, Culture and Communication, ss. 213-220. New Delhi: Bahri Publications.
 2. Konieczna, E., G.A. Kleparski (2006) ‘Motivation in language: the case of metonymically motivated innovative nouns in children’s speech’ [w:] Odisea 7,ss. 103-118, Spain.
 3. Kiełtyka, R., G.A. Kleparski (2005) ‘The ups and downs of the Great Chain of Being: The Case of Canine Zoosemy in the History of English’ [w:] P. Štekauer (red.) SKASE, the e-journal of the Slovak Association for the Study of English, tom. 2, ss. 22-41 (recenzowane wydanie elektroniczne).
 4. Konieczna, E., G.A. Kleparski (2005) ‘In search of evidence for metonymically motivated innovative nouns in children’s speech’ [w:] P. Štekauer (red.) SKASE, the e-journal of the Slovak Association for the Study of English, tom 2, 2005, ss. 43-56 (recenzowane wydanie elektroniczne).
 5. Górecka-Smolińska, M., G.A. Kleparski (2011) ‘Human picturing of birds – the case study of zoosemic developments I the category FEMALE DOMESTICATED BIRDS. [w:] SKASE, University of Kosice (wydanie elektroniczne), ss. 31-54.
 6. Kiełtyka, R., G.A. Kleparski (2012) ‘The conceptual dimension SEXUALITY  as a typical facet of zoosemy’, [w:] CÍRCULO de linguistic aplicada a la comunicación (clac). Universidad Complutense de Madrid. ISSN 1576-4737, (wydanie elektroniczne), ss. 1-22.
 7. R. Kiełtyka, G.A. Kleparski (2013) ‘The conceptual dimension SEXUALITY as a typical  facet of zoosemy’, [w:] Ostrava Journal of English Philology, vol 5/1. Ostrava: The University of Ostrava Publishing House, ss. 17-32
 8. G.A. Kleparski, E. Więcławska (2012/2013) ‘Cognitive approach to the study of semantic change – The case study of the lexical item mouth’, [w:]  Topics in Linguistics,  vol 10. Nitra: University of Nitra, ss. 28-36.

ACB – artykuły naukowe opublikowane w Polsce:

 1. Kleparski, G.A. (1983) ‘Some remarks on the notion semantic component’ [w:] Lubelskie Materiały Neofilologiczne – 1982,ss. 185-192.
 2. Kleparski, G.A. (1983) ‘Lexical mobility; some problems of its justification and interpretation’ [w:] Kwartalnik Neofilologiczny, tom 30,  ss. 3-12.
 3. Kleparski, G.A. (1985) ‘Twentieth century trends in diachronic semantics – a retrospective view’ [w:] Linguistica Silesiana, tom 7, ss. 109-120.
 4. Kleparski, G.A. (1986) ‘Pejorative developments interpreted differently’ [w:] Kwartalnik Neofilologiczny, tom 33, ss. 25-49.
 5. Kleparski, G.A. (1989) ‘Componential analysis: synchronic applications and diachronic perspectives’ [w:] Kwartalnik Neofilologiczny, tom 37, ss. 243-266.
 6. Kleparski, G.A., Fearghal Murphy (1991) ‘Diachronic semantics and Chomskyan linguistics’ [w:] Kwartalnik Neofilologiczny,  tom 38. ss. 217-229.
 7. Kleparski, G.A. (1993) ‘Ogół i szczegół w badaniach nad zmianą znaczeniową’ [w:] Kwartalnik Neofilologiczny, tom 60, ss. 31-46.
 8. Kleparski, G.A. (1999) ‘Kierunki typologiczne w badaniach nad zmianą znaczeniową wyrazów’ [w:] Bulletin de la Societe Polonaise de Linguistique, LV, 1999, ss. 77-91.
 9.  Kleparski, G.A. (2000) ‘Metonymy and the growth of lexical categories related to the conceptual categoryFEMALE HUMAN BEING’ [w:] Grzegorz A. Kleparski (ed.) Studia Anglica Resoviensia 1, ss. 17-26.
 10. Kleparski, G.A., B. Lipczyńska (2000) ‘Nonverbales: Gesten und Raumbeziehungssprache – Ausgewahlte Probleme Pasralinguistischer Untesuchungen’ [w:] Grzegorz A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 1, ss. 27-38.
 11. Kleparski G.A. (2001) ‘Angielskie zapożyczenia w języku polskim i niektóre problemy ich adaptacji’[w:] Grzegorz A. Kleparski (red.)Studia Anglica Resoviensia 2, ss. 18-28.
 12. Kleparski, G.A. (2002) ‘Lusta mint a diszno: A hunt for ‘correlative zoosemy in Hungarian and English’ [w:] Grzegorz A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 1, ss. 9-32.
 13. Kleparski, G.A., A.M. Łęcki (2002) ‘Dash, splash and hush: Arbitrariness versus onomatopoeia’ [w:] Grzegorz A. Kleparski (red.)  Studia Anglica Resoviensia 1, pp. 33.46.
 14. Kleparski, G.A., A.M. Pietrzykowska (2001) ‘Elizabethan rogue literature’[w:] Grzegorz A. Kleparski (red.)Studia Anglica Resoviensia 2,ss. 122-131.
 15. Kleparski, G.A., M. Martynuska (2002) ‘Political correctness and Bequemlichkeitstrieb’ [w:] Grzegorz A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 1, ss. 47-51.
 16. Kleparski, G.A. (2003) ‘Churls, harlots and sires: The semantics of Middle English synonyms of man’ [w:] Studia Anglica Posnaniensia 39,pp. 47-56.
 17. Kleparski, G.A., A.M. Pietrzykowska (2003) ‘Thieves and their erring sisters; Some remarks on Robert Greene’s Picture of Elizabethan underworld as presented in the The Third Part of Conny-Catching’[w:] Anna Michońska-Stadnik (red.) Anglica Wratislaviensia XLI, ss. 25-38.
 18. Kleparski, G.A., Drążek W. (2003) ‘Old masters and new frameworks: A pilot analysis of selected semantic changes in the field ECONOMY’ [w:] Grzegorz A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 2, ss. 55-71.
 19. Kleparski, G.A. Łęcki, A.M. (2003) ‘Phonological and semantic changes affecting onomatopoeic formations and their relevance for linguistic theory’ [w:] Grzegorz A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 2, ss. 72-83.
 20. Kleparski, G.A. (2003) ‘One year after: The Muslim community in Great Britain in the context of WTC tragedy’ [w:] Grzegorz A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 2, ss. 215-220.
 21. Kleparski, G.A., B., Klimek (2003) ‘Kilka uwag na temat społeczeństwa mas mediów’ [w:] Grzegorz A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 2, ss. 221-228.
 22. Kleparski, G.A., S. Kozioł (2005) ‘Dandies with hammers and ladies in plastic: The beginnings of pop fashion in Great Britain’ [w:] G.A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 3, ss. 171-175.
 23. Grygiel, M., G.A. Kleparski (2005) ‘Semantic change and chaos theory’ [w:] Grzegorz A. Kleparski (red.) Studia Angica Resovienia 3, ss. 48-58.
 24. Kiełtyka R., G.A. Kleparski (2005) ‘The scope of English zoosemy: The case of DOMESTICATED ANIMALS’ [w:] Grzegorz A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 3,ss. 76-87.
 25. Kleparski, G.A. (2005) ‘Towards the semantics of Mid.E. synonyms of MAN’ [w:] Grzegorz A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 3, ss. 88-95.
 26. Kiełtyka, R., G.A. Kleparski (2007) ‘On cognitively motivated semantic change: The case of Middle English and Early Modern English canine zoosemy’ [w:] P.  Stelmaszczyk and I. Witczak-Plisiecka (red.) PASE Studies in Linguistics, ss. 107-120.
 27. Kleparski, G.A. (2008) ‘Dolce torta, dolce Angelina’: Romance foodsemy with the Italian accent’ [w:] G.A. Klpearski, A. Uberman (red.), ss. 33-40.
 28. Kleparski G.A., A. Rusinek (2008) ‘On the conceptual contiguity of the categories CLOTHES and HUMAN BEING’. [w:] G.A. Kleparski, A. Uberman (red.), ss. 41-50.
 29. Górecka-Smolińska, M., G.A. Kleparski. (2008) ‘On the non-primitive symbolism of primitive beings’, [w:] G.A. Kleparski, A. Uberman (red.), ss. 65-72.
 30. Górecka-Smolińska, M., G.A. Kleparski. (2008) ‘In search of the roots of diachronic semantics: The 19th century paths in the study of semantic change’ [w:] W kręgu słowa: zbiór jubileuszowy poświęcony 25-leciu pracy naukowej Profesor E. Komorowskiej, Ż. Kozicka-Borysowa, J. Misiukajtis (red.). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, ss. 100-107.
 31. Kleparski, G.A., A. Włodarczyk-Stachurska. (2008) ‘Some remarks on dividing the inivisible lexicographic theory and lexicographic practice’, [w:] W kręgu słowa: zbiór jubileuszowy poświęcony 25-leciu pracy naukowej Profesor E. Komorowskiej, Ż. Kozicka-Borysowa, J. Misiukajtis (red.). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, ss. 138-144.
 32. Kleparski G.A., A. Rusinek (2008) ‘On the conceptual contiguity of the categories CLOTHES and HUMAN BEING’. [w:] G.A. Kleparski, A. Uberman (red.), ss. 41-50.
 33. Kleparski, G.A. (2009) ‘Some remarks on the time-related causes of diachronic semantic changes’. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 34. Kleparski, G.A. (2009) ‘On Language internal causes of diachronic changes of word meaning’, [w:] Galicia Studies in Language: Historical Semantics Brought to the Fore. Chełm: Wydawnictwo TAWA, ss.  37-44.
 35. Kleparski, G.A., M. Martynuska (2009) ‘Femme Fatale: On her cultural and conceptual potrayal in American Film Noir  genre’, [w:] Galicia Studies in Language: Historical Semantics Brought to the Fore. Chełm: Wydawnictwo TAWA, ss.  45-56.
 36. Kleparski, G.A., S. Skóra (2009) ‘On sound symbolism: A pilot study of pejorative load of selected English phoneme-clusters, [w:] Galicia Studies in Language: Historical Semantics Brought to the Fore. Chełm: Wydawnictwo TAWA, ss. 57-64.
 37. Kleparski, G.A. (2009) ‘The (socio)linguistic aspect of the antipodes: The profile of Australian English’, [w:] In Medias Res , vol. 1. Rzeszów: Wydawnictwo Promar International, ss. 42-57.
 38. Kleparski, G.A. A. Dziama (2009) ‘Yiddish element in American English: The case of female/male specific terms’, [w:] In Medias Res, vol. 1. Rzeszów: Wydawnictwo Promar International, ss. 67-80.
 39. Kleparski, G.A. (2010) ‘Kinezyka, proksemika, terytorializm: kilka uwag na temat badań paralingwistycznych’, [w:] E. Komorowska, P. Kamińska (red.) Ad Fontes: Ksęga Jubileuszowa ofiarowana profesor Oldze T. Mołczanowej. Szczecin: Volumina Pl., ss. 149-166.
 40.  Kleparski, G. A. (2010) ‘Czy ta lepsza jest gorsza niż ten lepszy i dlaczego jest rektor a nie ma rektorki’, [w:] G. A. Kleparski, R. Kiełtyka (red.) Podkarpackie Forum Filologiczne. Jarosław: Wydawnictwo PWSZ-Jarosław, ss. 127-136.
 41. Więcławska, E., G. A. Kleparski (2010) ‘The semantic development of lip from a cognitive perspective’, [w:] E. Komorowska, D. Stanulewicz (red.) Język, Tożsamość i Komunikacja Międzykulturowa.  Szczecin , ss. 303-325.
 42. Kleparski, G.A. (2010) ‘Kinezyka, proksemka, terytorializm: kilka uwag na temat badań paralingistycznych’, [w:] E.Komorowska, P. Kamińska (red.) Ad Fontes – ksiąga jubileuszowa ofiarowana Profesor Oldze T. Mołczanowej. Szczecin: Wolumina PL, ss. 149-165.
 43.  Kiełtyka R., G.A. Kleparski (2010) ‘In search for the conceptual territoriality of zoosemy in a natural language’, [w:]  E. Komorowska (red.) W kręgu koloru przestrzeni i czasu. Szczecin: Volumina Pl., ss. 153-170.
 44. Osuchowska, D., G.A. Kleparski (2012) ‘On the scope of English gustasemy with parallel developments in other languages’ [w:] P. Łozowski, A. Włodarczyk-Stachurska (red.) Words in Contexts: from Linguistic Forms to Literary Functions. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, ss. 126-140.
 45. A. Dziama, G.A. Kleparski (2013) ‘On the Yiddish influence on English: The earliest encounter and load words’ [w:] P. Cymbalista, B. Duda and G.A. Kleparski Galicia Studies in Language: With Historical Semantics Foregrounded,  vol. 6. Chełm: TAWA Publishers, ss. 28-34.
 46. B. Duda, G.A. Kleparski (2013) Stews, Fling-Dusts and Night-Shades: On metonymically conditioned synonyms of  prostitute in Early Modern English. words’, [w:] P. Cymbalista, B. Duda and G.A. Kleparski Galicia Studies in Language: With Historical Semantics Foregrounded,  vol 6. Chełm: TAWA Publishers, ss. 19-27.
 47. Kleparski, G.A.  (2014) ‘Introduction with a special feature: Interview  - 7 questions addressed to prof. Z. Kövecses (Rzeszów-Budapest, March-April, 2014)’, ss. 7-11 [w:]  Studia Anglica Resoviensia , vol. 11, (2014).

 48. Kleparski, G.A.  (2014) ‘Kilka uwag o języku specjalnej troski; historyczny kosmopolityzm i współczesny ekspansjonizm języka angielskiego’, [w:] Podkarpackie Forum Filologiczne: Seria Językoznawstwo. G.A. Kleparski, R. Oliwa (red.), ss. 5-14.

 49. Niedziela B., G. A. Kleparski (2014) ‘The male gaze and beyond: Edgar Allan Poe's female characters’, [w:] Tematy i Konteksty nr 4 (9) 2014. ss. 3-17.

 50. Niedziela, B., G.A.Kleparski (2014) Women – you can live with them but you can hardly live without them: Edgar Allan Poe’s ‘Ligeia’, [w:] Podkarpackie Forum Filologiczne: Seria Literatura i Kultura. M. Malinowska., E. Rokosz-Piejko (red.) (2014), ss. 21-33. 

 51. Duda, B. G.A. Kleparski (2014) ‘The case of bats and Winchester Geese as Early Modern English zoosemic extensions in the conceptual category FALLEN WOMAN”, [w:] The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture, vol. 1, G.A. Kleparski, E. Konieczna, B. Kopecka (red.), pp. 21-31.

 52. Grząśko, A., G.A. Kleparski (2014) The semantic evolution of the earliest English epicene synonyms of skinny’ [w:] The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture, vol. 1, G.A. Kleparski, E. Konieczna, B. Kopecka (red.), ss. 39-51’

 53. Dziama, A., G. A. Kleparski (2014) ‘On the multi-layered nature of lexical borrowings: The case of Yiddish borrowing in English’ [w:] Galicia Studies in Language: With Historical Semantics Foregrounded. Vol. 7, ss. 27-38. 

 54. Dziama, A., G.A. Kleparski (2014) ‘On the international character of bakery terminology in  American English: The Yiddish impact”, [w:] Podkarpackie Forum Filologiczne: Seria Językoznawstwo. G.A. Kleparski, R. Oliwa (reds), ss. 39-51. 

 55. Kleparski, G.A. (2015) ‘In many a language, silence speaks and on certain occasions it may shout at the top of its stay-at-home voice: on the functions and polysemic nature of silence’, [w:] Język – Zierciadło Swiata , vol. 2. M. Górecka-Smolińska, J. Hajduk, G.A. Kleparski (reds.). Sandomierz: Wydawnictwo PWZZ w Sandomierzu, ss. 10-23.

 56. Ciechanowska, A., G.A. Kleparski (2015) ‘On the metaphorical nature of prison slang’, [w:]  Język – Zierciadło Swiata , vol. 2. M. Górecka-Smolińska, J. Hajduk, G.A. Kleparski (reds.) Sandomierz: Wydawnictwo PWZZ w Sandomierzu, ss. 36-40.

 57. Kowalczyk, A. Z., G.A. Kleparski (2015) ‘From sugar, cukrik, bonboana, ciacho to ‘sweet person’: some remarks on how edible substances become carriers of qualities of mind and character’, [w:]  Język – Zierciadło Swiata , vol. 2. M. Górecka-Smolińska, J. Hajduk, G.A. Kleparski (reds.) Sandomierz: Wydawnictwo PWZZ w Sandomierzu, ss. 41-47.

ACC – artykuły opublikowane w tomach nierecenzowanych:

 1. Cymbalista, P., G.A. Kleparski (2007) ‘Cognitive mechanisms of semantic change’ [w:] G.A. Kleparski, R. Kiełtyka, M. Pikor-Niedziałek (red.) Aspects of Semantic Transposition of Words. Wydawnictwo TAWA, ss. 7-28.
 2. Kleparski, G.A. (2007) ‘On the metaphorics of TEMPERATURE TERMS’ [w:] G.A. Kleparski, R. Kiełtyka, M. Pikor-Niedziałek (red.) Aspects of Semantic Transposition of Words. Wydawnictwo TAWA, ss. 57-74.
 3. Kleparski, G.A., B. Kopecka (2007) ‘What’s in the crown? – In search of the true nature of metonymy’ [w:] G.A. Kleparski, R. Kiełtyka, M. Pikor-Niedziałek (red.) Aspects of Semantic Transposition of Words. Wydawnictwo TAWA, ss. 89-98.
 4.  Kleparski, G.A., A. Rusinek (2007) ‘Field theory and diachronic semantics’ [w:] G.A. Kleparski, R. Kiełtyka, M. Pikor-Niedziałek (red.) Aspects of Semantic Transposition of Words. Wydawnictwo TAWA.

ACD – artykuły pokonferencyjne:

 1. Czekaj B., G. A. Kleparski (2001) ‘Some remarks on selected grammar handbooks available to Polish students’[w:] Grzegorz A. Kleparski, A.M. Pietrzykowska (red.) The Pitfalls of Teaching Grammar, Lexis and Anglo-Saxon Culture at a College Level, ss. 15-19.
 2. Kleparski, G.A. (2001) ‘Some remarks on introducing elements of language panchrony in the teaching of idioms’[w:] Grzegorz A. Kleparski, A.M. Pietrzykowska (red.) The Pitfalls of Teaching Grammar, Lexis and Anglo-Saxon Culture at a College Level,ss. 43-49.
 3. Kleparski, G.A., A. M. Pietrzykowska (2001) ‘Openers, links and closers: Selected problems of teaching English communicative strategies’[w:] Grzegorz A. Kleparski, A.M. Pietrzykowska (red.) The Pitfalls of Teaching Grammar, Lexis and Anglo-Saxon Culture at a College Level, ss. 50-56.
 4. Kleparski, G.A., M. Wysokiński (2001) ‘Some remarks on Anglo-Saxon teaching materials’[w:] Grzegorz A. Kleparski, A.M. Pietrzykowska (red.). The Pitfalls of Teaching Grammar, Lexis and Anglo-Saxon Culture at a College Level,ss. 57-64.
 5. Lipczyńska, B. G. A. Kleparski (2001) ‘Kilka uwag na temat zależności doboru ćwiczeń leksykalnych od tekstu’[w:] Grzegorz A. Kleparski, A.M. Pietrzykowska (red.)The Pitfalls of Teaching Grammar, Lexis and Anglo-Saxon Culture at a College Level, ss. 71-85.
 6. Urban, A., G. A. Kleparski (2001) ‘Aspectual approach to English tenses’[w:] Grzegorz A. Kleparski, A.M. Pietrzykowska (red.) The Pitfalls of Teaching Grammar, Lexis and Anglo-Saxon Culture at a College Level,ss. 93-99.
 7. Cymbalista, P., G. A. Kleparski (2002) ‘Teaching Vocabulary inevitably implies teaching pronunciation and hence elements of phonetic transcription (at any level) [w:] Grzegorz A. Kleparski (red.) The Twists and Turns of Vocabulary Teaching and Testing, ss. 7-16.
 8. Kleparski, G.A., M. Bartosiewicz (2002) ‘In search for aids for teaching vocabulary at a primary level’ [w:] Grzegorz A. Kleparski (red.) The Twists and Turns of Vocabulary Teaching and Testing,pp. 30-35.
 9. Kleparski, G.A., M. Margol-Klimek (2002) ‘Towards the methodology of teaching pronunciation at elementary level’ [w:] Grzegorz A. Kleparski (red.) The Twists and Turns of Vocabulary Teaching and Testing,ss. 36-43.
 10. Kleparski, G.A. (2002) ‘Stockings, tights and nylons: Towards the application of the concept of field in vocabulary instruction at advanced level’ [w:] Grzegorz A. Kleparski (red.) 2002. The Twists and Turns of Vocabulary Teaching and Testing, ss. 44-52.
 11. Lipczyńska, B., G.A. Kleparski (2002) ‘Kilka propozycji ćwiczeń kontrolujących kompetencję leksykalną na poziomie zaawansowanym’ [w:] Grzegorz A. Kleparski (red.) The Twists and Turns of Vocabulary Teaching and Testing,ss. 53-61.
 12. Kiełtyka R., G.A. Kleparski  (2003) ‘The role of teaching phonology at the college/university level’ [w:] G.A. Kleparski (red.) The Do’s and Don’ts of Teaching English at the College/University Level, ss. 38-44.
 13. Kleparski, G.A. (2003) ‘Facing falsity in foreign language teaching: The case of false friends’ [w:] G.A. Kleparski (red.) The Do’s and Don’ts of Teaching English at the College/University Level,ss. 45-50.
 14. Kallaus, A., G. A. Kleparski (2003) ‘Teaching interpretation necessitates teaching stylistic devices – as illustrated by the example of “The Thought-fox” by Ted Hughes’ [w:] Grzegorz A. Kleparski (red.) The Do’s and Don’ts of Teaching English at the College/University Level, ss. 29-37.
 15. Pietrzykowska A.M., G. A. Kleparski (2003) ‘Shakespearean double talk: On bridging the distance between E.Mod.E. and the English of today’ [w:] Grzegorz A. Kleparski (red.) The Do’s and Don’ts of Teaching English at the College/University Level,ss. 75-82.
 16.  Grygiel, M., G.A. Kleparski (2003) ‘Why it is better to have false friends than no friends at all: The role of native language in reading comprehension; autonomous vs. Cognitive semantic theories in practice’ [w:] Grzegorz A. Kleparski (red.) 2003. The Do’s and Don’ts of Teaching English at the College/University Level,ss. 22-27.
 17.  Kleparski, G.A. (2009) ‘What’s in the name of Helga, Guido and Sandomierz-loving Czesiek: With special reference to the evaluative load of Dutch in English’ [w:] G.A. Kleparski, E. Rokosz-Piejko, A. Uberman (red.) Galicia English Teachings: Old Pitfalls, Changing Attitudes and New Vistas. Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 18. Kleparski, G.A. (2009) On the meaning of territory, distance and gestures; introducing elements of paralinguistics into foreign language instruction’, [w:] 2009 Mielec Anglistentag, Mielec-Rzeszów: Wydawnictwo NKJO Mielec.
 19. Kleparski, G.A. (2009)  'What’s in the name of Helga, Guido and Sandomierz-loving Czesiek: With special reference to the evaluative load of Dutch in English', [w:]  Galicia English Teachings: Old Pitfalls, Changing Attitudes and New Vistas, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,  ss. 15-28.

ADA – kroniki- raporty:

 1. Cymbalista, P., A. Kallaus, G.A. Kleparski, D. Osuchowska (2001) ‘The Department of English at WSP-Rzeszów – Chronicle’ [w:] Grzegorz A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 2,ss. 7-17.
 2. Nerlich, B., G.A. Kleparski  (2002) ‘Report on the 34th Conference of the Societas Linguistica Europea: Language Study in Europe at the Turn of the Millenium. Towards the Integration of Cognitive, Historical and Cultural Approaches to Language’[w:] Grzegorz A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 1,ss. 242-246.
 3. Kiełtyka R., Grzegorz A. Kleparski (2003) 'Report on the conference ‘The do’s and don’ts of teaching English at the college/university level’ [w:] Gazeta Uczelniana, Maj 2003. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Kleparski, G.A., A.M. Łęcki (2003) Report on the second British Council sponsored conference held on 7-8 April 2002 in Chełm: The Twists and Turns of Vocabulary Teaching and Testing [w:] Grzegorz A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviesnia 2,ss. 229-231.

ADB – recenzje:

 1. Kleparski, G.A. (1983) A review of T. Bynon  Historical Linguistics and R. Jeffers & I. Lehiste  Principles and Methods for Historical Linguistics [w:] Studia Anglica Posnaniensa, vol. 15, ss. 165-168.
 2. Kleparski, G.A. (1984) A review of R. Berndt History of the English Language [iw:] Kwartalnik Neofilologiczny,vol. 1, ss. 97-100.
 3. Kleparski, G.A., M. Pikor (2005) A review of Ch. Gauker Words without Meaning [w:] R.L. Lanigan (red.) American Journal of Semiotics 21, ss. 149-151.
 4. Kleparski, G.A., M. Pikor-Niedziałek (2007) A review of Ch. Gauker Words without Meaning [w:] Łódź Papers in Pragmatics, 2007.
 5. Kleparski, G.A., M. Pikor-Niedziałek (2007) A review of Ch. Cristie Gender and Language: Towards a Feminist Pragmatics [w:] G.A. Kleparski (ed.) Studia Anglica Resoviensia 4, ss. 247-249.
 6. Kleparski, G.A. (in press) A review of M. Danesi Encyclopedic Dictionary of Semiotics, Media, and Communications [w:] R.L. Lanigan (red.) American Journal of Semiotics.
 7. Kleparski, G.A., W. Drążek(2006) A review of J. Durhan Speaking into the Air: A History of the Idea of Communication [w:] R.L. Lanigan (red.) American Journal of Semiotics, vol. 22, ss. 149-151.
 8. Kleparski, G.A., A. Rusinek (2007) A review of R. Eckardt et al. Words in Time: Diachronic Semantics from Different Points of View [w:] G.A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 4, ss. 243-246.
 9. Kleparski, G.A., M. Pikor-Niedzialek (in press) A review of S. Mills Gender and Politeness [w:] G.A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 4, ss. 255-257.
 10. Kleparski,  G.A. (2009)  A review of  Gymnastics: A Polish-English Dictionary of Terms and Concepts by E. Polak [w:] Studies in Physical Culture and Tourism  W. Lipoński (red.). Vol XVI, ss. 125-127.
 11. Kleparski, G.A., M. Pikor-Niedziałek (2011) A review of Ch. Cristie Gender and Language: Towards a Feminist Pragmatics [w:] The American Journal of Semiotics 27.1-4. ss. 244-286.

ADC - recenzje wydawnicze:

 1. Kleparski, G.A. (2002) A publishing review of a series of linguistic articles published in ANGLICA WRATISLAVIENSIA XXXVII (University of Wrocław, Anna Stadnik (red.)).
 2. Kleparski, G.A. (2003) A publishing review of a series of linguistic articles published in ANGLICA WRATISLAVIENSIA XXXVIII (University of Wrocław, Anna Stadnik (red.)).
 3. Kleparski, G.A.  (2003) A publishing review of Nowy Słownik Angielsko-Polski, Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.
 4. Kleparski, G.A. (2003) A publishing review of Podręczny Słownik Angielsko-Polski, Polsko-Angielski.  Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.
 5. Kleparski, G.A. (2003) A publishing review of Kieszonkowy  Słownik Angielsko-Polski, Polsko-Angielski.  Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.
 6. Kleparski, G.A. (2004) A publishing review of Space and Metaphor: Polish Verbal Prefixes Expressing the Relations into-out of and to-away fromL. Suchostawska.  Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 7. Kleparski, G.A. (2007) A publishing review of Polsko-Angielski Słownik Pojęć i Terminów Gimnastycznych. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Kleparski, G.A. (2008) A publishing review of E. Komorowska, U. Kantorczyk (red.). Dialog Kultur. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka. Rostock-Szczecin: Uniwersytet Szczeciński (Recenzja niepublikowana).
 9. Kleparski, G.A. (2009) A publishing review of E. Polak Polsko-angielski słownik pojęć i terminów gimnastycznych. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 10. Kleparski, G.A. (2009) A publishing review of Kalendarz na rok 2009. Rzeszów: Wydawnictwo LIBRA. Commissioned by URZĄD MARSZAŁKOWSKI in Rzeszów.
 11. Kleparski, G.A. (2009) A publishing review of H. Sauer Introduction to  English Linguistics. Lviv: Evrocvit.
 12.  Kleparski, G.A. (2011) A publishing review of G.A. Kleparski and R. Kiełtyka (red.) Podkarpackie Forum Filologiczne: Seria Językoznawstwo. Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyzszej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej.

ADD – artykuły opublikowane w Internecie: (Studia Anglica Resoviensia jest rocznikiem elektronicznym od 2007 roku)

 1. Borkowska, P.,G.A. Kleparski  (2007) ‘It befalls words to fall down: Pejoration as a type of semantic change’ [w:] G.A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 4, ss. 33-50.
 2. Czapiga, A., G.A. Kleparski (2007) ‘Tomcat, kocur and ??????: In search of metaphorical extensions in the field CATS in English, Polish and Russian’ [w:] G.A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 4, ss. 51-60.
 3. Cymbalista, P., G.A. Kleparski (2007) ‘A cognitive approach to linguistic motivation of diachronic semantic change’ [w:] G.A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 4, ss. 61-87.
 4. Kleparski, G.A. (2007) 'Hot pants, cold fish and cool customers: In search of historical metaphorical extensions in the realm of TEMPERATURE TERMS’ [w:] G.A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 4, ss. 100-118.
 5.  Kleparski, G.A. (2007) ‘Zmiana semantyczna przysłówka dokładnie: przykład kalki semantycznej czy też przypadek elipsy kontekstowej?’ [w:] G.A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 4., ss. 119-125.
 6. Kiełtyka, R. and G.A. Kleparski (2007) ‘On Indo-European nature of Non-Indo-European metaphor: The case of Chinese zoosemy’ [w:] G.A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 4, ss. 88-99.
 7. Kleparski, G.A., P. Borkowska (2007) ‘A note on synonymy: Absolute, partial and diachronic’ [w:] G.A. Kleparski (ed.) Studia Anglica Resoviensia 4, ss. 126-139.
 8. Kleparski, G.A., B. Kochman-Haładyj (2007) ‘Components, domains and mental spaces: The overwiev of current methodology for the study of semantic change’ [w:] G.A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 4, ss. 140-168.
 9. Kleparski, G.A., B. Kopecka (2007) ‘The trumpet put me in a bad mood: Some remarks on the  mechanism of metonymy in current linguistic analysis’ [w:] G.A. Kleparski (red.)Studia Anglica Resoviensia 4, ss. 169-181.
 10. Kleparski, G.A., A. Rusinek (2007) ‘The tradition of field theory and the study of semantic change’ [w:] G.A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 4.
 11. Kleparski, G.A., B. Kopecka (2007) ‘The forget-me-nots of semantic analysis? Field theory in current diachronic semantics’ [w:] Inozemna Philologia – 2007.
 12. Kleparski, G.A., M. Pikor-Niedziałek (2007) ‘A note on pragmatically and stylistically conditioned semantic changes: The case study of Newsweek Polska’ [w:] Studia Anglica Resoviensia 4, ss. 182-187.
 13. Dick-Bursztyn, M. G.A. Kleparski (2008) ‘Grammatical consciousness-raising and grammar typology’, [w:] Studia Anglica Resoviensia 5, ss. 5-18.
 14.  Górecka-Smolińska, M.,  G.A. Kleparski (2008) ‘On the symbolism of mammals in the cultures of the world – an outline’ [w:] Studia Anglica Resoviensia 5, ss. 18-28.
 15. Kleparski, G.A. (2008) ‘The joys and sorrows of metaphorical consumption: mozarellas, prostisciuttos, muttons and yum-yum girls – foodsemy with a Romance accent’, [w:] Studia Anglica Reoviensia 5, ss. 41-55.
 16. Kleparski, G.A., M. Kudła (2008) ‘A different look at teaching historical linguistics: The application of new tools in an Old English classroom’ [w:] Studia Anglica Resoviensia 5, ss. 57-64.
 17. ]Kleparski,  G.A., M. Martynuska (2008) ‘The image of police officer as emerging from road movies and road lingo’, [w:] Studia Anglica Resoviensia 5, ss. 68-79.
 18. Kleparski, G.A.,  A. Włodarczyk-Stachurska(2008) ‘Towards the main highlights in the history of modern lexicography’ [w:] Studia Anglica Resoviensia 5, ss. 84-96.
 19. Dick-Bursztyn, M. G.A. Kleparski (2008) ‘Grammatical consciousness-raising and grammar typology’, [w:] Studia Anglica Resoviensia 5, ss. 5-18.
 20. Górecka-Smolińska, M.,  G.A. Kleparski 2008 ‘On the symbolism of mammals in the cultures of the world – an outline’ [w:] Studia Anglica Resoviensia 5, ss. 18-28.
 21. Kleparski, G.A. (2008) ‘The joys and sorrows of metaphorical consumption: mozarellas, prostisciuttos, muttons and yum-yum girls – foodsemy with a Romance accent’, [w:] Studia Anglica Reoviensia 5, ss. 41-55.
 22. Kleparski, G.A., M. Kudła (2008) ‘A different look at teaching historical linguistics: The application of new tools in an Old English classroom’ [w:] Studia Anglica Resoviensia 5, ss. 57-64.
 23. Kleparski,  G.A., M. Martynuska (2008) ‘The image of police officer as emerging from road movies and road lingo’, [w:] Studia Anglica Resoviensia 5, ss. 68-79.
 24. Kleparski, G.A.,  A. Włodarczyk-Stachurska(2008) ‘Towards the main highlights in the history of modern lexicography’ [w:] Studia Anglica Resoviensia 5, ss. 84-96.
 25. Dziama, A., G.A. Kleparski (2012) ‘On the Yiddish Iinfluence on English: The earliest enconter and loan words’ [w:] Studia Anglica Resoviensia 8, (wydanie elektroniczne), ss. 84-96.
 26. Więcławska, E., G.A. Kleparski (2012) ‘Dancing cheek to cheek with cheek: The historical meanderings and phraseological productivity of the word, [w:] Studia Anglica Resoviensia 8 (wydanie elektroniczne), ss. 1-13.

ADF - VARIA (przedmowy, wywiady, opracowania słownikowe, artykuły prasowe)

 1. Kleparski, G.A. (1991) ‘Filologia angielska KUL’ [w:] Gazeta Niedzielna,tom 15. Londyn, Great Britain.
 2. Kleparski, G.A. (1999) An interview with Jungle Brothers [w:] Techno Party Music Magazine.Warszawa.
 3. Kleparski, G.A., D. Osuchowska (2000) ‘Instytut Filologii Angielskiej: Czy sześciolatek może się pokusić o studia magisterskie [w:] Gazeta Uczelniana, Grudzień No 9. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.
 4. Kleparski, G.A., A. M. Pietrzykowska (2001) ‘Język ciała i język przestrzeni’[w:] Gazeta Uczelniana, Luty 2001, No. 2/11. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.
 5. Kleparski, G.A., D. S. Pyrkosz (2002) ‘Down with grain-consuming animal units!’ [w:] Gazeta Uczelniana, Luty 2002. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Kleparski, G.A., R. Kowal, A.M. Pietrzykowska (2001) ‘Australian pronunciation’ [w:] Gazeta Uczelniana, Wrzesień 2001. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 7. Kleparski, G.A., E. Konieczna, K. Rusnak (2001) ‘Who will Santa Claus to me this year: Some remarks on innovations in children speech’ [w:] Gazeta Uczelniana, Grudzień 2001. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
 8. Kleparski, G.A, M. Pikor-Niedziałek (2002) ‘Some remarks on discourse analysis’ [w:] Gazeta Uczelniana, Styczeń 2002. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 9. Kleparski, G.A. R. Kowal (2001) ‘Echa Australii: Dlaczego?’[w:] Gazeta Uczelniana, Styczeń 2001, No. 1/10. Rzeszów: Wydawnictwo WSP- Rzeszów.
 10. Dunster, J., G.A. Kleparski, A.M. Pietrzykowska (2001) ‘Historia rumu (część 1)’[w:] Gazeta Uczelniana, Kwiecień, 2001, No. 4/12. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.
 11. Dunster, J., G.A. Kleparski, A.M. Pietrzykowska (2001) ‘Historia rumu (część 2)’[w:] Gazeta Uczelniana, Maj 2001. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.
 12. Kleparski, G.A., R. Kowal (2001) ‘Czy kangury mają język, hymn i kulturę?’[w:] Gazeta Uczelniana, Kwiecień 2001. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.
 13. Kleparski, G.A. (2001) ‘Jak przyjacielski jest przyjaciel’ [w:] Gazeta Uczelniana, Czerwiec, 2001. Wydawnictwo WSP-Rzeszów.
 14. Kleparski, G.A., A. Kallaus (2002) ‘On the origin of gorilla and orangutan’[w:] Gazeta Uczelniana, Maj 2002. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 15. Kleparski, G.A., D. Rut-Kluz (2002) ‘Dream the (im)possible dream’ [w:] Gazeta Uczelniana, Kwiecień 2002. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 16. Kleparski, G.A., M.N.D. (2002) ‘Swing, swing, swing and nothing but a swing?’ [w:] Gazeta Uczelniana, Październik 2002. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 17. Cymbalista, P., Grzegorz A. Kleparski, E. Konieczna  (2003) ‘Better late than never or late means: not, forever: Some remarks on critical period hypothesis and its implications for language acquisition’ [w:] Gazeta Uczelniana, Maj 2003. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 18. Kleparski, G.A., M. Grygiel (2003) ‘Protestants, puritans, papists and logomachy: Some remarks on the role of social factors in the rise of new words and meanings’ [w:] Gazeta Uczelniana, Styczeń 2003. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 19. Kleparski, G.A., W. Drążek (2003) ‘On the history of lord and lady and some other parallel developments in the history of English lexicon’ [w:] Gazeta Uczelniana, Luty 2003. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 20.  Kleparski, G.A., B. Kochman-Haładyj (2002) ‘Report on the British Council Sponsored Conference Held in 20-22 of May 2001 in Chełm: The Pitfalls of Teaching Grammar, Lexis and Anglo-Saxon Culture at a College Level’[w:] Grzegorz A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 1,ss. 238-241.
 21. Kleparski, G.A. (2003) Preface toB. Lipczyńska In Sachen. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 11-19.
 22. Kleparski, G.A. Waldemar Drążek, S. Kozioł (2003) ‘The Euro in Great Britain – not too soon, perhaps?’ [w:] Gazeta Uczelniana, Marzec 2003. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 23. Kleparski, G.A. (2006) Preface to T. Hrehovcik Introduction to Translation.  Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 9-14.
 24.  Kleparski, G.A. (2007) Preface toM. Pikor-Niedziałek Linguistic Politeness versus Impoliteness: The Case Study of Press Interviews. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego: Rzeszów, ss. 9-15.
 25. Kleparski, G..A. (2007) Preface to D. Osuchowska In Search of the Collocational Value of EFL Dictionaries. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego., ss. 9-14.
 26. Kleparski, G.A., R. Kiełtyka, M. Pikor-Niedziałek (2007) Preface toG.A. Kleparski, R. Kiełtyka, M. Pikor-Niedziałek (red). Aspects of Semantic Transposition of Words. Chełm: Wydawnictwo TAWA.
 27. Kleparski, G.A. (2008) Preface to R. Kiełtyka. (2008) On Zoosemy: The Study of Middle English and Early Modern English Domesticated Animals. Rzeszów: Wydawnictwo UR, ss. 1-5.
 28. Kleparski, G.A. (2008) Preface to G.A. Kleparski, A. Uberman (2008)  Galicia Studies in English with Special Reference to English and Diachronic Semantics Chełm: TAWA Publishers, ss. 1-2.
 29. Kleparski, G.A. (2009) Editors’ note [w:] M. Górecka-Smolińska, G.A. Kleparski, A. Włodarczyk-Stachurska (red.) Galicia Studies in Language. Historical Semantics Brought to the Fore. Chełm: Wydawnictwo TAWA, ss. 5-6.
 30. Kleparski, G.A., E. Rokosz-Piejko, A. Uberman (2009) Editors’ note [w:] G.A. Kleparski, E. Rokosz-Piejko, A. Uberman (red.) Galicia English Teachings: Old Pitfalls, Changing Attitudes and New Vistas. Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 31. Kleparski, G.A. (2011) Preface. L. Korvelyessy, D. Osuchowska, A. Włodarczyk-Stachurska (red.) Galicia Studies in Language: Historical Semantics Brought to the Fore. Chełm: TAWA Publishing House, s. 5.
 32. Kleparski, G.A. (2011)  Preface. B. Kopecka  Skirts, Jacks, Piece of Flesh do Make People: Metonymic Developments to the Macrocategory HUMAN BEING.  Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss., 7-12.
 33. Kleparski, G.A. (2011) Przedmowa. M. Martynuska Imigrantki w społeczeństwie amerykańskim; porównanie przypadku irlandzkiego i włoskiego, 1880-1930. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 5.
 34. Kleparski, G.A. (2011) Słowo Wstępne [w:] Podkarpackie Forum Filologiczne 2. Rzeszów: Wydawnictwo PWSTE- Jarosław, ss. 1-2.
 35.  Kleparski, G.A. (2011) ‘Trudne dobrego początki: Magda, Natalia, Tomek i ja’ [w:] J. Hawryluk, R. Giszczak i A. Haponiuk Dwudziestolecie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Chełmie. Chełm: TAWA Publishing House, ss. 25-26.
 36. G.A. Kleparski (2013) Preface. [w:]  A. Kacmarova, M. Pikor-Niedziałek, E. Więcławska Academic English Grammar for Polish Students. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 9-10
 37. Grzegorz A. Kleparski, Małgorzata Martynuska i Elżbieta Rokosz-Piejko (2013) Preface [w:]  Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture: The Students’ Voices.  Rzesżów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 7-9.

 

Najważniejsze konferencje naukowe krajowe i zagraniczne:

1) Konferencja kolegialna: The Do’s and Don’ts of Teaching English at the College/University level. Chełm, kwiecień 2003.

 

2) First Rzeszów Anglistentag: English Studies in the 3rd Millenium and Beyond. Rzeszów, październik 2007.

 

3) Second Anglistentag in Rzeszów: Galicia English Teachings: Old Pitfalls, Changing Attitudes and New Vistas. Rzeszów, marzec 2009.

 

4) Mielec Anglistentag. Mielec, październik 2009.

 

5) Ropczyce Anglistentag, Ropczyce, grudzień 2009.

 

6) Podkarpackie forum filologiczne: Kierunki Badawcze filologii na Podkarpaciu. Jarosław, kwiecień 2010.

 

7) Podkarpackie forum filologiczne: Peryferia literatury, kultury i języka. Jarosław, marzec 2011.

 

8) Historical English Word-Formation and Semantics. Warszawa, 10-11 grudnia 2011.

 

9) Language and Representation: A Polish-Irish Seminar. Dublin, Irlandia, kwiecień 2012.

 

10) Dublin Computational Linguistics Research Seminar. Dublin, Irlandia, kwiecień 2012.

 

11) 3rd Rzeszów Anglistentag, 22-23 kwiecień, 2013.

 

12) III Podkarpackie forum filologiczne,  maj 2014.

 

13) II Sandomierskie spotkania filologiczne,  listopad 2014.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow