Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Instytut Filologii Angielskiej

dr Piotr Cymbalista
adiunkt
e-mail: cymbalis@univ.rzeszow.pl

Stopień magistra:  Uniwersytet Jagielloński
Stopień doktora, z wyróżnieniem:  Uniwersytet Rzeszowski

Zakres prowadzonych badań naukowych: semantyka i pragmatyka historyczna, językoznawstwo kognitywne

Pozycje książkowe:

 1. Cymbalista, P. & Kleparski, G.A. 2007. Steve and Eve Can Read Tealeaves, Peter. A Practical Primer to English Pronunciation. Lwów: Euroswit.
 2. Kleparski, G.A. & Cymbalista, P. & Kiełtyka, R. & Pytel, K. (red.). 2009. In Medias Res. Vol.1/2009. Rzeszów: Wydawnictwo Promar International.
 3. Nowacka, M. & Cymbalista, P. & Kleparski, G.A. 2011. Sally Meets Harry. Practical Primer to English Spelling and Pronunciation. Rzeszów: Wydawnictwo UR. (w druku).
 4. Cymbalista, P. Semantic Development of Selected Items in the Macro-Category of HOMO FABER in the English Language. (w przygotowaniu).

Artykuły:

 1. Cymbalista, P. & Kallaus, A. & Kleparski, G.A. & Ossuchowska, D. 2001. “Introducing Studia Anglica Resoviensia – Regional English Studies Initiative of Region Oriented Countrymen with Supraregional Ambitions.” [w:] Kleparski, G.A. (red.) Studia Anglica Resoviensia 2001. str.7-17.
 2. Cymbalista, P. 2001. “Women, Fire and other Dangers to Businesses” [w:] Cognitive Linguistics  in  the  Year  2001.  Conference  Proceedings.  Łódź:  Wydawnictwo Uniwersytetu  Łódzkiego. str.19-20.
 3. Cymbalista, P. & Kleparski, G.A. 2002. “Teaching Vocabulary Inevitably Implies Teaching Pronunciation and Hence Elements of Phonetic Transcription.” [w:] Kleparski, G.A. (red.) The Twists and Turns of Vocabulary Teaching and Testing. Papers from the Second British Council Sponsored Symposium Held in Chełm in April 2002. Rzeszów: Wydawnictwo UR. str.7-16.
 4. Cymbalista, P. & Kleparski, G.A. & Konieczna, E. 2003. ““Lepiej późno, niż wcale”, czy raczej: “Jeśli późno, to już wcale”? Kilka uwag na temat hipotezy okresu krytycznego i jej wpływu na proces nauczania języka.” [w:] Gazeta Uczelniana - maj 2003. Rzeszów: Wydawnictwo UR. str.12-13.
 5. Cymbalista, P. 2003. “Translation and its Role in Raising the Awareness of Culture-Embedded Vocablulary.” [w:] Kleparski, G.A. (red.) The Do’s and Don’ts of Teaching English at the College/University Level. Papers from the Third Chełm Symposium Held in April 2003. Chełm: NKJO-Chełm Publishers. str.13-21.
 6. Cymbalista, P. 2003. “Untranslatability as Culture-Specific Phenomenon.” [w:] Kleparski, G.A. (red.) Studia Anglica Resoviensia 2003. str.21-31.
 7. Cymbalista, P. & Kleparski, G.A. 2007. “A Cognitive Approach to Extralinguistic Motivation of Diachronic Semantic Change.” [w:] Kleparski, G.A. (red.) Studia Anglica Resoviensia 4. str.61-87.
 8. Cymbalista, P. & Kleparski, G.A. 2007. “Cognitive Mechanisms of Semantic Change.” [w:] Kleparski, G.A. & Kiełtyka, R. & Pikor-Niedziałek, M. (red.) Aspects of Semantic Transposition of Words. Chełm: Wydawnictwo TAWA. str.7-28.
 9. Cymbalista, P. 2009. “Cleopatra wore a bracelet gay – How words change their meanings?” [w:] Kleparski, G.A. & Kiełtyka, R. & Więcławska-Szymańska, E. (red.) 2009 Mielec Anglistentag. Mielec, Rzeszów: NKJO w Mielcu i Uniwersytet Rzeszowski. str.20-37.
 10. Cymbalista, P. 2009. “Do you know what you eat? The phenomenon of foodsemy.” [w:] Kleparski, G.A. & Cymbalista, P. & Kiełtyka, R. & Pytel, K. (red.) In Medias Res. Vol.1/2009. Rzeszów: Wydawnictwo Promar International. str.9-29.
 11. Cymbalista, P. 2010. “Od pastucha do programisty, czyli kognitywne spojrzenie na polisemiczne perypetie kowboja.” [w:] Kleparski, G.A. & Kiełtyka, R. (red.) Podkarpackie Forum Filologiczne. Kierunki Badawcze Filologii na Podkarpaciu. Jarosław: Wydawnictwo PWSZ Jarosław. str.69-79.
 12. Leskiv, A. & Cymbalista, P. 2010. “Językowe środki obrazowania ironicznego i satyrycznego w Opowieściach Kanterberyjskich Geoffreya Chaucera.” [w:] Falkiewicz-Wille, L. & Malinowska, M. (red.) Podkarpackie Forum Filologiczne. Kierunki Badawcze Filologii na Podkarpaciu. Jarosław: Wydawnictwo PWSZ Jarosław. str.111-119.
 13. Cymbalista, P. 2011. “Eponymy – A Case for Metonymic Semantic Development?” [w:] Osuchowska, D. & Körtvélyessy, L. & Włodarczyk-Stachurska, A. (red.) Galicia Studies in Language. Historical Semantics Brought to the Fore. Chełm: Wydawnictwo TAWA str.19-30.
 14. Cymbalista, P. 2011. “The case of driver – metaphor or metonymy driven semantic development?” [w:] Kleparski, G.A. & Kiełtyka, R. (red.) Podkarpackie Forum Filologiczne. Kierunki Badawcze Filologii na Podkarpaciu. Jarosław: Wydawnictwo PWSZ Jarosław. str.61-75. (w druku).
 15. Cymbalista, P. 2011. “Metaphorically-Metonymic Meanders of Meaning Modifications” [w:] Łozowski, P. (red.) The Word in Linguistic and Literary Studies. (w druku).
 16. Cymbalista, P. “Metonymy and Semantic Modification. The Phenomenon of Names of Professions and Occupations. [w:] Galicia Studies in Language. (w przygotowaniu).
 17. Cymbalista, P. “Acid sounds and sour faces – some thoughts on synaesthetic semantic shifts.” (w przygotowaniu).
 18. Cymbalista, P. “Galernik i galerianka, czyli o metaforyczno-metonimicznych meandrach  zmiany semantycznej.” (w przygotowaniu).

Tłumaczenia pozycji książkowych z jęz. angielskiego / na jęz. angielski:

 1. Budziński, T. 2001. In the Bodreland of Cultures. Wooden Sacral Architecture of the Podkarpacie Region. (tytuł oryginału: Pogranicze Kultur. Drewniane budownictwo sakralne na Podkarpaciu.). Rzeszów: Libra Rzeszów Sp. z o.o.
 2. Adamska, B. et al. 2005. 70 Treasures of the Regional Musem in Rzeszów. (tytuł oryginału: 70 skarbów muzealnych). Rzeszów: MITEL i Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.
 3. Draus, J. 2005. The Land of Kolbuszowa. (tytuł oryginału: Ziemia Kolbuszowska). Rzeszów: Kięgarnia Akademicka Libra.
 4. Banach, W. 2009. Zdzisław Beksiński. Anthology of Works. Part 3 – Paintings – Fantasy Period. (tytuł oryginału: Zdzisław Beksiński. Antologia Twórczości. Cz. 3 – malarstwo – okres fantastyczny. Transl. by Kosior-Szwan, E. and Cymbalista, P.). Rzeszów: Fundacja Beksiński i Muzeum Historyczne w Sanoku.
 5. Motyka, K. & Chmura, A. 2009. Rzeszów. (tytuł oryginału: Rzeszów). Rzeszów: Wydawnictwo LIBRA.
 6. O’Brien, M.D. 2009. Pamięć przyszłości. (tytuł oryginału: Remembrance of Future. Reflections on Our Times). Rzeszów: Fides et Traditio.
 7. Jarosińska, M. 2010. The Rzeszów of Old in the Photographs by Edward Janusz. Rzeszów in Galicia. (tytuł oryginału: Rzeszów galicyjski w obiektywie Edwarda Janusza). Rzeszów: Wydawnictwo LIBRA i Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.
 8. Stańkowski, M.A. 2010. Steel Giants. (tytuł oryginału: Stalowe kolosy). Rzeszów: Wydawnictwo LIBRA.
 9. Jarosińska, M. 2011. The Rzeszów of Old in the Photographs by Edward Janusz. Rzeszów Between the World Wars. (tytuł oryginału: Rzeszów międzywojenny w obiektywie zakładu „E. Janusz”). Rzeszów: Wydawnictwo LIBRA i Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.
 10. Motylewicz, J. & Pyszkowski, A. 2011. Towns in South East Poland (tytuł oryginału: Miasta Podkarpacia). Rzeszów: Wydawnictwo LIBRA.

Udział w konferencjach naukowych:

 1. Sposoby nauczania literatury oraz kultury krajów angielskiego obszaru językowego na poziomie NKJO. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Czudec, maj 2000. (referat)
 2. International Conference “Cognitive Linguistics in the Year 2001”. Uniwersytet Łódzki, kwiecień 2001. (referat, opublikowany)
 3. The Twists and Turns of Vocabulary Teaching and Testing – Second British Council Sponsored Symposium. NKJO Chełm, kwiecień 2002. (referat, opublikowany)
 4. The Dos and Don’ts of Teaching English at the College/University Level. NKJO Chełm, kwiecień 2003. (referat, opublikowany)
 5. Language, Literature, Culture and Beyond: The First Rzeszów Anglistentag. Uniwersytet Rzeszowski, październik 2007. (referat)
 6. Galicia English Teachings: Old Pitfalls, Changing Attitudes and New Vistas: The Second Anglistentag. Uniwersytet Rzeszowski, marzec 2009. (moderator jednej z sesji).
 7. 2009 Mielec Anglistentag. NKJO Mielec, październik 2009. (referat, opublikowany)
 8. I Podkarpackie Forum Filologiczne: Kierunki Badawcze filologii na Podkarpaciu. PWSZ Jarosław, kwiecień 2010. (referat, opublikowany)
 9. II Podkarpackie Forum Filologiczne: Peryferia literatury, kultury i języka. PWSTE Jarosław, marzec 2011. (referat, opublikowany)
 10. Iternational Conference The Word in Linguistic and Literary Studies. UMCS w Lublinie i Politechnika Radomska, kwiecień 2011. (referat w druku)

Prowadzone kursy:


fonologia i fonetyka praktyczna j. ang.;  gramatyka kontrastywna j. ang.;  gramatyka opisowa j. ang.;  gramatyka praktyczna j. ang.;  morfologia (aktualnie);  pisanie prac akademickich;  praktyczna nauka j. ang.;  semantyka z leksykologią i leksykografią;  stylistyka j. ang. (aktualnie);  translatoryka (aktualnie);


Zainteresowania:
kognitywizm, historia i współczesność jęz. angielskiego, translatoryka, literatura brytyjska

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow