Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Instytut Filologii Angielskiej

dr Marta Bołtuć, Zakład Teorii Przekładu, UR

e-mail:   miboltuc@gmail.com or mipikor@gmail.com

(do czerwca 2015 publikacje ukazywały się pod nazwiskiem Pikor-Niedziałek)

Licencjat z filologii angielskiej - 1995 – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Magister filologii angielskiej (pragmatyka języka) – A Pragmatic Approach to Doctor-Patient Communication: An Analysis of Conversational Principles – 1997 – Promotor Prof. Roman Kopytko – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Doktor Nauk Humanistycznych (pragmatyka języka) – Polite and Impolite Discourse in Newsweek Press Interviews – 2005 –  Promotor Prof. Roman Kopytko (UAM) – Uniwersytet Rzeszowski

od 1997 – 2005 – asystent w Instytucie Filologii Angielskiej UR

od 1996 – 2005 – prowadzenie kursów z języka angielskiego i języka biznesu na różnych poziomach nauczania w Resovia School of English, Promar International, na Wyżeszej Szkole Informatyki i Zarządzania oraz Politechnice Rzeszowskiej

od 2005 – adiunkt w Instytucie Filologii Angielskiej UR

od 2008 do 2014 – opiekun naukowo-dydaktyczny Nauczycielskiego Kolegium Językowego w Mielcu (specjalizacja- filologia angielska)

2009 – 2012 – adiunkt w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno - Ekonomicznej w Jarosławiu

2009 – 2012 – kursy z tłumaczenia pisemnego, popularno-naukowego i ekonomicznego na studiach podyplomowych UR

od września 2012 do czerwca 2014 – zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej

od września 2012 do września 2014 – kierownik i opiekun praktyk tłumaczeniowych dla studentów

 

 

Staże i wykłady zagraniczne

1-7 maj 2011 – wizyta i wykłady na Uniwersytecie w Kortrijk, Belgia - Erasmus

wrzesień 2011 – staż zagraniczny na Uniwersytecie w Minnesocie (USA), Wydział Lingwistyki i Języków Słowiańskich – grant Kapitał Ludzki NiPR (Nowoczesność i Przyszłość Regionu)

22 kwiecień – 02 maj 2012 – wizyta i wykłady na Trinity College, Dublin, Irlandia (Centre for Language and Communication Studies) – grant Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójnośći – Potencjał Dydaktyczny UR

11-17 listopad 2012 – wykłady na Yeni Yuzyil Universitesi, Stambuł, Turcja – Erasmus

5-13 październik 2013 – wizyta i wykłady na Uniwersytecie we Lwowie

rok akademicki 2014/2015 pobyt naukowy na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Lingwistyki Stosowanej, opiekun naukowy Prof. Krzysztof Hejwowski

22 sierpień – 16 wrzesień 2014 – National University of Canberra, Australia (staż naukowy i wykład na temat stopnia ekwiwalencji w przekładzie nagłówków artykułów National Geographic)

01.03.2016 – 30.06.2016 – staż zagraniczny i wykłady na Wydziale Komunikacji oraz na Wydziale Anglistyki i Neofilologii Uniwersytetu Illinois, Springfield

 

Szkolenia

1. czerwiec 2011 szkolenie: Narzędzia i techniki informatyczne w procesie dydaktycznym, szkolenie organizowane przez UR  - ,Kapitał Ludzki’.

2. październik – grudzień 2011 szkolenie (80 godzin): Podnoszenie kwalifikacji kadr akademickich w zakresie przedsiębiorczości, zarządzanie własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, cykl szkoleń dla potencjalnej kadry kierowniczej UR, Innowacyjny Uniwersytet Rzeszowski – Uniwersyteckie Centrum transferu Technologii, szkolenie organizowane przez UR – z funduszy UE.

3. luty – kwiecień 2013: „Ekspert ds. projektów badawczo-rozwojowych” w ramach projektu „Kreatorzy innowacji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

4. szkolenie ‘Warunki prowadzenia studiów w świetle nowej oceny programowej i instytucjonalnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Nowe wzory raportów samoocen’ 13.12.2013 UR.

5. szkolenie MemoQ – program do tłumaczeń pisemnych, wrzesień 2015.

 

Główne zainteresowania naukowe: pragmatyka, semantyka, analiza dyskursu, teoria komunikacji, grzeczność językowa, para-lingwistyka (komunikacja niewerbalna), teoria tłumaczenia, tłumaczenie artykułów prasowych i ekonomicznych, języki specjalistyczne w użyciu i tłumaczeniu, język dziennikarstwa w użyciu i tłumaczeniu, językoznawstwo kognitywne oraz kognitywna teoria metafory, metafory, kontekstualne, wizualne i multimodalne, język biznesu i ekonomii, komunikacja w biznesie.

 

Prowadzone kursy: praktyczna nauka języka angielskiego, język specjalistyczny (język biznesu), przekład tekstów (translatoryka) - ćwiczenia, praktyczna nauka j. angielskiego, gramatyka praktyczna i opisowa j. angielskiego (wykład i ćwiczenia), wykład monograficzny, składnia, semantyka (ćwiczenia), wykład z pragmatyki i para-lingwistyki (komunikacji niewerbalnej), wykład z morfologii, ćwiczenia z nauki pisania pracy magisterskiej i licencjackiej, przekład tekstów specjalistycznych i tłumaczenie ustne, przekładoznawcza analiza tekstu, tłumaczenie tekstów prasowych i ekonomicznych, wstęp do językoznawstwa, seminarium licencjackie i magisterskie.

Recenzowanie i promowanie prac: recenzowanie 209 prac licencjackich i 166 prac magisterskich z zakresu filologii angielskiej, oraz wypromowanie 30 prac licencjackich i 15 magisterskich z zakresu filologii angielskiej, promotor pomocniczy w rozprawie doktorskiej mgr Mateusza Szala – przekład tekstów technicznych: Translating technical texts as information transfer: A text linguistic approach. Tłumaczenie tekstów technicznych jako transfer informacji z perspektywy lingwistyki tekstu.

 

 

Publikacje:

 

Książki:

  1. Linguistic Politeness versus Impoliteness: The Case Study of Press Interviews. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego: Rzeszów. 2007. 173 str. (wstęp do skryptu autorstwa Prof. G. A. Kleparskiego). ISBN 978-83-7338-269-5
  2. Lost in translation: Linguistic creativity in popular science texts as illustrated by National Geographic heads (Zagubiony w tłumaczeniu: kreatywność językowa w tekstach popularno-naukowych na przykładzie nagłówków National Geographic), (2016) – monografia (w druku) 212 s.
  3. Academic English Grammar for Polish Students (Alena Kačmárová, Marta Pikor-Niedziałek, Edyta Więcławska) – podręcznik akademicki do przedmiotu gramatyka opisowa j. angielskiego, gramatyka praktyczna j. angielskiego, składnia (2013). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego: Rzeszów. s. 281.

 

 

Artykuł opublikowany w 2001 roku:

1) ,,Pragmatyczne podejście do komunikacji między lekarzem, a pacjentem: Podejście kontrastywne’’ (‘‘A pragmatic approach to doctor-patient communication: A contrastive view”). Studia Anglica Resoviensia. 2. Wyższa Szkoła Pedagogiczna: Rzeszów. 2001, str. 85-96.

 

 

Artykuł opublikowany w 2004 roku:

1) ,,Tłumaczenie dla prasy: Na przykładzie Newsweek Polska” (‘‘Translating for press: The case study of Newsweek Polska’’). Estudios de Filologia Moderna. Universidad de Castilla-la Mancha: Spain (artykuł napisany we współautorstwie z Prof. dr hab. I. Burkhanovem). 2004. str. 17-30.

 

Artykuły opublikowane w 2005 roku:

1) ‘‘An overview of politeness theories in discourse analysis”(,,Przegląd jezykowych teorii grzeczności w analizie dyskursu”). Studia Anglica Resoviensia. 3.Uniwersytet Rzeszowski: Rzeszów, 2005, str. 97-105.

2) ‘‘(Im)polite discourse in Newsweek press interviews’’ (,,Dyskurs (Nie)rzecznościowy w Wywiadach Prasowych z Newsweeka’’). Piotr, Cap (ed.).‘‘Pragmatics Today’’. Frankfurt/Main: Peter Lang. Seria: Łódź Studies in Language (ed. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk Vol. 12), 2005, str. 358-371.

 

 Artykuł opublikowany w 2006 roku:

1) „Adaptacja kulturowa w tłumaczeniu artykułów prasowych: na przykładzie tygodnika  „Newsweek Polska””. Badania Naukowe WSU w Kielcach. vol. 18. numer 2. 2006. str. 107- 123. Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach. (artykuł napisany we współautorstwie z Prof. dr hab. I. Burkhanovem).

 

Artykuły opublikowane w 2007 roku:

1) “A note on pragmatically and stylistically conditioned semantic changes: The case study of  Newsweek Polska” w Studia Anglica Resoviensia. 4. Str. 182-187. 2007. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego: Rzeszów (artykuł napisany we współautorstwie z Prof. G. A. Kleparskim ) – wersja elektroniczna

2) “Pragmatically and stylistically conditioned semantic changes: Selected case studies from Newsweek Polska articles ”. in  Aspects of Semantic Transference of Words. 2007. Str. 121-126. Chełm: TAWA Publishers

 

Artykuły opublikowane w 2008 roku:

1) ‘‘A Note on the Use of Metaphors in the Process of Translating National Geographic Articles”. in Galicia Studies in Language, Literature and Culture. 2008. str. 59-63. Chełm: TAWA Publishers

2) “Metaphorization and selected translation techniques: The case study of National Geographic”. w Studia Anglica Resoviensia. 5. Zeszyt 51/2008. str. 116-125. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego: Rzeszów – wersja elektroniczna

3) ‘‘Translating National Geographic articles: Strategies and techniques”. Language, Literature, Culture and Beyond. 2008. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. str. 212-216

 

Artykuły lub rozdziały w książkach opublikowane w 2009 roku:

1) ‘‘Some critical remarks on translating articles related to economic issues: The case study of FORBS’’. tom Galicia Studies in English. 2009. Chełm: TAWA Publishers. 129-136.

2) “Cultural and stylistic adaptation in translation: The case study of FORBES articles’’. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. GALICIA ENGLISH TEACHINGS: OLD PITFALLS, CHANGING ATTITUDES AND NEW VISTAS. 125-132. 2009.

3) “Stylistic and pragmatic aspects of translating Newsweek and National Geographic articles: A Relevance-theoretic perspective”. Studia Resoviensia in Lingua et Litteris in Medias Res. vol 1English /2009. Rzeszów: Wydawnictwo Promar International. ISBN 978-83-906551-0-9. Str. 115-129.

4) ,,Wybrane podręczniki akademickie w procesie kształcenia studentów kierunków nauczycielskich’’. Kwartalnik Edukacyjny (Nowa Podstawa Programowa z Komentarzami) 3/58/Jesień 2009. Rzeszów: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. str. 120 -123.

 

5) ‘‘Culural and pragmatic aspects of translating National Geographic articles”. Rozdział opublikowany w tomie Jakość i ocena tłumaczenia. (eds.) A. Kopczyński i M. Kizeweter. 2009. str 122-132. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej Academica.

6) “The role of linguistic politeness in the English language classroom”. 2009 Mielec Anglistentag. Galicia Teachings in Linguistics. Prefaced by Sandor Martsa. Edited by G. A. Kleparski, R. Kiełtyka, E. Więcławska-Szymańska. NKJO Mielec (UR współwydawca): Mielec. str. 91-103. ISBN 978-83-7338-508-5.

 

Artykuły opublikowane w 2010

 

1) „Jak efektywnie przekazywać swoje myśli: przykład negacji i implikacji” (‘’How to convey your thoughts effectively: Negation and implication”) Podkarpackie Forum Filologiczne Rocznik 2010, Seria: Językoznawstwo, Wydawnictwo PWSZ Jarosław: Jarosław, str. 193-203.

2) ,,Dyskurs we współczesnym językoznawstwie anglojęzycznym”. (‘’Discourse in contemporary English language linguistics”). Słowo:Studia Językoznawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego: Rzeszów. NR 1/2010. str. 50-56. ISSN 2082-6931

 

Artykuły opublikowane w 2011 roku:

1) ‘’Discourse analysis and pragmatics: Their relation with functional linguistics”. Galicia Studies in Language: Historical Semantics Brought to the Fore. (eds.) L. Kortvelyessy, D. Osuchowska , A. Włodarczyk-Stachurska. 2011. Wydawnictwo Tawa: Chełm. str. 126-136.

2)‘’Some notes on translating Reader’s Digest articles: Discourse and register analysis perspective”. Podkarpackie Forum Filologiczne Rocznik  2011, Seria: Językoznawstwo, Wydawnictwo PWSTE Jarosław: Jarosław. str. 335-350.

 

Rozdziały w książce i artykuły opublikowane w 2012 roku:

1) ‘‘A cognitive semantics interpretation of metaphorics of National Geographic headlines 1888 – 2008: One hundred years of the evolving style’’, rozdział w tomie Galicia Studies in Language: Historical Semantics Brought to the Fore, eds B. Kopecka, M. Pikor-Niedziałek, A. Uberman, Wydawnictwo TAWA: Chełm, 2012, str. 99-119, ISBN 978-83-6238-09-3.

2)Metaphors in the description of ‘bears’ and ‘eagles’ in National Geographic headlines: A historical perspective’. Language, Literature and Culture in a Changing Transatlantic World II. Presov: Presov University. str. 163-185. ISBN 978-80-555-0705-7.

3) ‘Visual and context-induced verbal metaphors in National Geographic headings and subheadings’. Topics in Linguistics. Vol 10. December 2012. Nitra University. str. 37-42.

 

Rozdziały w książce i artykuły opublikowane w 2013 roku:

1) ‘A cross-linguistic and cross-cultural account of ‘face’ related phrases: The case study of Polish and Turkish’. (współautor Edyta Więcławska). Tom In the Field of Applied and Contrastive Linguistics/Im Wirkungsfeld der angewandten und kontrastiven Linguistik. (ed.) L. Falkiewicz-Wille i M. Wierzbicka. Rzeszów: Wydawnictwo UR. Rzeszów: Wydawnictwo UR. vol.1. pp. 171-183. ISBN 978 83 7338 931 1.

2) ‘Some aspects of paralinguistic communication in the cross-linguistic perspective: The case study of Polish, Anglo-Saxon and Turkish culture’. (współautor Edyta Więcławska). Tom In the Field of Applied and Contrastive Linguistics/Im Wirkungsfeld der angewandten und kontrastiven Linguistik. (ed.) L. Falkiewicz-Wille i M. Wierzbicka. Rzeszów: Wydawnictwo UR. vol. 2. pp. 155-164. INBN 978 83 7338 932 8.

3) ‘Metaphorical creativity in National Geographic headings and subheadings’. Galicia Studies in Languages: With Historical Semantics Foregrounded. 6. P. Cymbalista, B. Duda, G. Kleparski (ed.). Tawa: Chełm. str. 72-84. ISBN 9 788362 638857.

 

 

Rozdziały w książce i artykuły opublikowane w 2014 roku:

 

1) ‘Economy-related English idiomatic expressions in Polish translation: The case study of the Economist’. In  Specialist Languages in Use and Translation. 2014. L. Wille, M. Pikor-Niedziałek (ed.). Wydawnictwo UR: Rzeszów. str. 44 -58. ISBN 978-83-7996-028-6.             

2) ‘The language of the economy in translation: Some aspects of equivalence’. In Specialist Languages in Use and Translation. 2014. L. Wille, M. Pikor-Niedziałek (ed.). Wydawnictwo UR: Rzeszów. str. 34-43. ISBN 978-83-7996-028-6.             

3) ‘English idioms in the translation of the press articles: The case study of The Economist headings and subheadings’. Baltic International Academy: Riga. Konferencja Multidisciplinary Translation: From Science to Arts, Kristine Užule (ed.) konferencja organizowana przez Baltic International Academy, Łotwa oraz Instytut Wschodniej Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, Polska kwiecień 2013. (artykuł pokonferencyjny). str. 153-163. ISBN 978-9984-47-090-0.

4) ‘English idiomatic expressions in the Polish translation of National Geographic headlines’. Galicia Studies in Language. vol. 7. Tawa: Chełm. eds G. A. Kleparski, M. Górecka-Smolińska, J. Wesół. str. 89-97. ISBN 9-788362-638468.

5) ‘Head types and the linguistic analysis of National Geographic headlines (January 2013 – December 2013)’.  In In the Field of Contrastive and Applied Linguistics. vol.3. M. Wierzbicka, L. Wille (ed.). Wydawnictwo UR: Rzeszów. pp. 108-117. ISBN 978-83-7996-030-9.

6) ‘Degree of equivalence of National Geographic headlines in Polish translation’. In In the Field of Contrastive and Applied Linguistics. vol. 4. M. Wierzbicka, L. Wille (ed.). Wydawnictwo UR: Rzeszów. pp. 23-32. ISBN 9-788379-960316.

7) ‘English idiomatic expressions in the translation of Newsweek articles’. The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture. Volume 1. Linguistics and Methodology (ed. G. Kleparski, E. Konieczna, B. Kopecka). Rzeszów: Wydawnictwo UR–artykuł pokonferencyjny. pp. 290-297.

8) ‘The Semantic Analysis of National Geographic Headlines: The Case Study of English and Polish’, 11th issue (listopad, 2014) of US-China Foreign Language, ISSN1539-8080. pp. 886-894.

 

 

Rozdziały w książce i artykuły opublikowane w 2015 roku:

 

1) ‘Newspaper heads and the semantic analysis of English and Polish popular science headlines (as illustrated by National Geographic articles from January 2013 to November 2014)’. Lingaya’s International Refereed Journal of English Language & Literature (LIRJELL) Issue 3: General Theme January-February 2015, ISSN: 2348-1617, pp.1-25.

2) ‘The concept of text type: An overview of the approaches’. In the Field of Contrastive and Applied Linguistics. vol. 6. Wierzbicka M. and L. Wille (ed.). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. pp. 79-88. ISBN 978-83-7996-149-8.

3) ‘Metaphor and metonymy: Theoretical considerations’. Indirectness in Language. D. Osuchowska, L. Wille (ed). 2015. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. pp.15-25.

 4)Lost in translation: popular science genre as a mediation between American and Polish culture – the case study of National Geographic’, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej No. 1942, Seria „Organizacja i Zarządzanie” z. 84. (ed.) Kuzior P. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej: Gliwice. pp.  9-26. ISSN 1641-3466.

 

Rozdziały w książce i artykuły opublikowane w 2016 roku:

 

1) ‘Specialist Communication and Student Training in the USA’. Specialist Communication: Student Training

and Market Demands. M. Grygiel, A. Uberman (eds.). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego: Rzeszów. (in preparation)

2) ‘Stylistic devices and metaphorical creativity in popular science headlines in English and in Polish: A cognitive perspective’. A Cognitive Linguistics View of Terminology and Specialized Language. M. Grygiel (ed.). Cambridge Scholars: Cambridge. (in preparation)

 

 

 

Redagowanie publikacji:

1) Kleparski, G.A., R. Kiełtyka, M. Pikor-Niedziałek (eds) (2007) Aspects of Semantic Transference of Words. Chełm: Wydawnictwo TAWA.

2) M. Pikor-Niedziałek, B. Kopecka i A.Uberman (eds) (2012) Galicia Studies in Language: Historical Semantics Brought to the Fore, eds B. Kopecka, M. Pikor-Niedziałek, A. Uberman, Wydawnictwo TAWA: Chełm, 2012, ISBN 978-83-6238-09-3.

3) Studia Anglica Resoviensia vol.10, A. Uberman i M. Pikor-Niedziałek (eds.), (2013) ISSN 1641-7666

4) L. Wille, M. Pikor-Niedziałek (2014) Languages for Special Purposes in Translation. (Języki Specjalistyczne w Tłumaczeniu) – monografia, Wydawnictwo UR: Rzeszów. str. 177.

5) G. Kleparski, M. Pikor-Niedziałek, A. Kallaus, A. Grząśko (eds) (2015) Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture: The Students’ Voices 3. Wydawnictwo UR: Rzeszów.

 

Recenzje opublikowane w 2005, 2007, 2011 i 2014 roku:

1) Recenzja książki  ‘‘Words without Meaning” w  American Journal of Semiotics. 21. 1-4. str. 149-151. (recenzja napisana we współautorstwie z Prof. G. A. Kleparskim ). 2005

2) Recenzja książki ‘‘ Gender and Language: Towards a Feminist Pragmatics” w Studia Anglica Resoviensia. 4. (recenzja napisana we współautorstwie z Prof. G. A. Kleparskim ). str. 247-249. 2007 – wersja elektroniczna

3) Recenzja książki ‘‘Gender and Politeness” w Studia Anglica Resoviensia. 4. Str. 255-257. 2007 – wersja elektroniczna

4) Recenzja książki ‘‘Words without Meaning” w  Łódź Papers in Pragmatics 3. (recenzja napisana we współautorstwie z Prof. G. A. Kleparskim ) str. 208-210. 2007.

5) Recenzja książki ‘‘Gender and Politeness” w American Journal of Semiotics. 27. 1-4. pp. 271-273. 2011. ISSN 0277-7126. Joseph Brent (ed.). Philosophy Documentation Center, P. O. Box 7147, Charlottesville, Virginia 22906-7147.     

6) Recenzja książki “Gender and Language: Towards a Feminist Pragmatics” w American Journal of Semiotics. 27. 1-4. pp. 268-270. (co-author Prof. G. A. Kleparski). 2011. ISSN 0277-7126. Joseph Brent (ed.). Philosophy Documentation Center, P. O. Box 7147, Charlottesville, Virginia 22906-7147

8) Recenzja tomu poezji:

 Door-Somewhere? (Poems) by Jaydeep Sarangi,Cyberwit.net,Allahabad, India 2014 Pp 68,Rs INR 200/=/$15,ISBN 978-81-8253-490-2 w Episteme: an online interdisciplinary, multidisciplinary & multi-cultural journal Bharat College of Commerce, Badlapur, MMR, India, September 2014, Vol. 3, Issue 2. pp. 164-166. BCC-ISSN-2278-8794.

9) Review of the collection of poems:

Door-Somewhere?(Poems) by Jaydeep Sarangi,Cyberwit.net,Allahabad, India 2014 Pp 68,Rs INR 200/=/$15,ISBN 978-81-8253-490-2 in The Challenge: An International Journal of Art, Culture and Literature. Jamshedpur India. Vol. 23 No. 2, July-Dec. 2014. ed. Manoj Kumar Pathak. pp. 87-89.  ISSN: 2278-9499.

                          

Recenzje wydawnicze książek:

1) Recenzja książki: Steve and Eve Can Read Tea-Leaves, Peter autorstwa PiotraCymbalisty & Grzegorza A. Kleparskiego. Lviv University Press, Rzeszów – Lviv 2007.

2) Recenzja książki: Fire-Fight it with Us: A Lexico-Conversational Primer. red. Adam Wiśniewski i G. A. Kleparski. Wydawnictwo Promar International: Rzeszów. 2011.

 

 

Wstęp do słownika:

1) Wstęp do słownika Słownictwo i Procedury Dotyczące Przyjmowania Zgłoszeń Alarmowych: Pożarnictwo (na baize języka polskiego, angielskiego i ukraińskiego). Grzegorz A. Kleparski, Anatol Szewel, Adam Wiśniewski (reds). Nakład: Fundacji PRO ECO, Rzeszów 2007. 42 str.

 

Inne publikacje:

1) Pikor-Niedziałek, M., Kleparski G. & A. Śmiały (2002) ‘Kilka uwag na temat analizy wypowiedzi’ (‘Some remarks on discourse analysis’ translation of M. Pikor-Niedziałek). Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów UR 1 (5), str. 12.

2) Pikor-Niedziałek, M., Kleparski G. & S. Kozioł (2003) ‘Dandysi z młotkami: Początki męskiej mody pop w Wielkiej Brytanii’ (‘Dandies with hammers: The beginnings of male pop fashion in Great Britain’ translation of G. Kleparski and M. Pikor-Niedziałek). Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów UR 8 (22), str. 14-15.

3) Pikor-Niedziałek, M. (2003) ‘Inny kraj’ (‘A different country’) [in:] M. Buchholtz (ed.) Obraz Kanady w Polsce (The Vision of Canada in Poland). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, str. 22-23, ISBN 83-7322-579-X, str.420.

 

Aktywny udział w konferencjach – wygłoszenie referatów:

1) Konferencja międzynarodowa (czynny udział): International Conference 2nd Łódź Symposium: New Developments in Linguistic Pragmatics (Nowe Osiągnięcia w Pragmaryce Lingwistycznej). University of Łódź, Department of English Language 7-9 May 2004. Referat na temat pracy doktorskiej: ‘‘(Im)polite Discourse in Newsweek Press Interviews’’ (,,Dyskurs grzecznościowy i niegrzecznościowy w Wywiadach Prasowych z Newsweeka’’).

2) Konferencja: Dyskurs o Dyskursie. Artykuł i referat zatytułowany: ,,Dyskurs we współczesnym językoznawstwie anglojęzycznym”. Uniwersytet Rzeszowski 12 Kwiecień 2007. Artykuł opublikowany w Roczniku Uniwersytetu Rzeszowskiego (rocznik 2010). Słowo: Studia Językoznawcze.

3) Konferencja: Language, Literature, Culture and Beyond: The First Rzeszów Anglistentag. 22-23 Pażdziernik, 2007, Rzeszów. Referat I artykuł zatytułowany: ‘‘Translating National Geographic articles: Strategies and techniques”. Artykuł opublikowany w tomie pokonferencyjnym. 2008. str. 212-216.

4) Konferencja: Jakość i Ocena Tłumaczenia. Referat i artykuł zatytułowany: ‘‘Culural and pragmatic aspects of translating National Geographic articles”. Instytut Filologii Angielskiej Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej. 26-27 Październik 2007, Warszawa. Artykuł opublikowany w tomie pokonferencyjnym. 2009. str 122-132.

5) Konferencja: Interpreting for Relevance: 16-18 czerwiec 2008. Kazimierz Dolny nad Wisłą,  Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Discourse and Translation. Referat zatytułowany: ‘‘Stylistic and pragmatic aspects of translating press articles: The case study of Newsweek and National Geographic’’.

6) GALICIA ENGLISH TEACHINGS: OLD PITFALLS, CHANGING ATTITUDES AND NEW VISTAS konferencja organizowana przez Uniwersytet Rzeszowski i Kolegia NKJO w Nisku i Ropczycach. Referat zatytułowany: “Cultural and stylistic adaptation in translation: The case study of FORBES articles”. Marzec 2009.

7) konerencja anglistyczna NKJO Mielec październik 2009 referat zatytułowany “The role of linguistic politeness in the English language classroom” (opublikowany w tomie pokonferencyjnym)

8) konferencja Podkarpackie Forum Filologiczne - Kierunki badawcze na podkarpaciu:Język-Kultura-Literatura 14- 15 kwietnia 2010 Jarosław PWSZ, referat zatytułowany ,,Jak efektywnie przekazywać swoje myśli: Przykład negacji i implikacji” (artykuł opublikowany w tomie pokonferencyjnym).

9) konferencja  Podkarpackie Forum Filologiczne - Kierunki badawcze na podkarpaciu:Język-Kultura-Literatura 5-6 Marzec 2011 Jarosław PWSZ, referat zatytułowany ‘’Some notes on translating Reader’s Digest articles: Discourse and register analysis perspective”.

10) konferencja organizowana przez NKJO Mielec, 29 marzec 2011 (New Trends in Linguistics), prezentacja: “English Neologisms in the Language of Mass Media’’

11) Cognition, Conduct and Communication 2011 (6-8 październik 2011) – międzynarodowa konferencja – Uniwersytet Łódzki – Zakład Pragmatyki Językowej, referat na temat: ‘‘The Evolving Metaphorical Style in the Description of Wildlife in National Geographic headlines 1888-2008: A Cognitive Semantics View’’.

12) konferencja organizowana przez NKJO Mielec, 26 marzec 2012 (New Trends in Linguistics), prezentacja: “NLP – teoria  i praktyka’’.

13) Międzynarodowa konferencja 'Language and Representation: A Polish-Irish Seminar' zorganizowana przez the Centre for Language and Communication Studies, Trinity College, Dublin, 26 April 2012; prezentacja ‘‘The evolving metaphorical style of National Geographic articles (1888 – 2008): A cognitive semantics perspective’’.

14) The Dublin Computational Linguistics Research Seminar, konferencja cykliczna organizowana przez następujące uczelnie, Trinity College Dublin, University College Dublin, Dublin City University i Dublin Institute of Technology, 27 April 2012; wykład: ‘The evolving style of National Geographic articles’.

15) Institute of British and American Studies, Faculty of Arts, University of Presov, Slovakia, 4-5 październik 2012: Language, Literature and Culture in a Changing Transatlantic World II Conference. Prezentacja: Metaphors in the description of ‘bears’ and ‘eagles’ in National Geographic headlines: A historical perspective’.

16) Rzeszów School of Diachronic Semantics sponsored, Academic Conference, English Department, University of Rzeszów, 22 październik 2012: New Trends in Linguistics. Prezentacja: ‘The evolving metaphorical style of National Geographic headings’.

17) 7-8 listopad 2012, Uniwersytet w Nitrze, Słowacja, międzynarodowa konferencja: Linguistic and Literary Approaches to Speech, Text and Discourse, prezentacja: Visual and context-induced verbal metaphors in the headings of National Geographic articles.

18) The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture, The 3rd Rzeszów Anglistentag, UR, 22-23 April 2013, prezentacja: ‘English idiomatic expressions in the translation of Newsweek articles’.

19) PAN (Sekcja Frazeologiczna), 10 maj 2013, prezentacja: Zagadnienia związane z przekładem anglojęzycznych związków frazeologiznych na przykładzie dyskursu prasowego.

20)  Translation and Interpreting Program of Baltic International Academy, Latvia, Riga 19-20 kwiecień 2013, konferencja międzynarodowa  Multidimensional Translation: From Science to Arts. Prezentacja ‘English idioms in the translation of the press articles: The case study of The Economist headings and subheadings’.

21) Wisła 25-27 wrzesień 2015, MIĘDZYNARODWA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA, ROZWÓJ SPOŁECZNY WOBEC WARTOŚCI, ETYKA – TECHNIKA – SPOŁECZEŃSTWO, Organizator: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, Współorganizatorzy: Technische Universität Dresden, Internationales Hochschulinstitut Zittau, Fachbereich Sozialwissenschaften oraz Katedra Etyki i Etyki Stosowanej, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Referat: Lost in translation: Popular science genre as a mediation between American and Polish culture – the case study of National Geographic’.

 

 

 

Organizacja wydarzeń i konferencji:

1) University of Rzeszów, Department of English Studies, 22 październik 2012, konferencja: New Trends in Linguistics. Prof. David Singleton – plenary speaker, Trinity College, Dublin, organizacja koncertu muzycznego oraz wystawy sztuki dla studentów Wydziału Sztuki UR – 20.10.2012

2) University of Rzeszów, Department of English Studies, 20 październik 2012, koncert muzyczny i wystawa sztuki: Chris Singleton z zespołem oraz Wystawa Sztuk Wielu (malarstwo, grafika, rysunek i rzeźba) studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Miejsce: sala koncertowa Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

3) Organizacja studiów podyplomowych (program i efekty kształcenia) Specialist Languages in Use and Translation 2013

 

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

od 2010 członek International Pragmatics Association, Antwerp (Belgia)

od 2012 członek Sekcji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN

od 2012 członek CERGSLAM (Central European Research Group for Second Language Acquisition and Multilingualism), siedzibą CERGSLAM jest University of Pannonia, Węgry.

 

 

 

Znajomość języków obcych:

język angielski – biegła znajomość

język rosyjski – poziom średniozaawansowany

język niemiecki – poziom podstawowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow