Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Instytut Filologii Angielskiej

dr Edyta Więcławska – adiunkt w Zakładzie Teorii Tłumaczenia

e-mail: edytawieclawska@poczta.fm

 

WYKSZTAŁCENIE:

- studia magisterskie na Wydziale Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

- studia magisterskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego

-  studia podyplomowe z zakresu prawa niemieckiego i europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzone we współpracy z Uniwersytetem Ruprechta-Karola w Heidelbergu oraz  Uniwersytetem Johannesa Gutenberga w Moguncji

- stopień doktora nadany przez Uniwersytet Rzeszowski

- stypendystka DAAD

- tłumacz przysięgły języka angielskiego

 

PROWADZONE KURSY:

językoznawstwo, przekład tekstów specjalistycznych, praktyczna nauka języka angielskiego

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 

            Dr Edyta Więcławska ma 10-letnie doświadczenie dydaktyczne w pracy z młodzieżą akademicką. Zanim podjęła pracę na Uniwersytecie Rzeszowskim pracowała w Kolegiach Językowych i w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Pani Edyta Więcławska od lat jest zaangażowana w realizację międzynarodowych i krajowych projektów badawczych oraz dydaktycznych. Między innymi: ADMIENT Administrative net of training for future professional career on the European Labour Market project (projekt finansowany przez Krajową Agencję programu LdV, program wymiany i staże; czas realizacji: lipiec 2005, Chorley, Lancashire College, Wielka Brytania), Linguapeace Europe – developing language training and reference materials for peacekeepers (projekt finansowany w ramach programu LdV; numer umowy 2003 – BG/03/B/F/LA – 166 009; czas realizacji: 2003-2006; www.linguapeace-europe.net), program English Teaching 2000 (Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności, czas realizacji: 2000; numer projektu: Z.00.10.13/36;) oraz projekt finansowany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty (czas realizacji: wrzesień – grudzień 2002). W latach 2011 – 2014 odbyła szereg wizyt studyjnych/staży na uniwersytetach zagranicznych (Dublin, Lwów, Freiburg, Monachium, Leeds). W roku 2013 była stypendystką fundacji Deutscher Akademischer Austauschdienst.

Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego w Zakładzie Teorii Tłumaczenia.

 

DOROBEK NAUKOWY:

KONFERENCJE:

 

- Information Technology in Foreign Language Teaching; http://portal.wsiz.rzeszow.pl/strona.aspx?id=403

organizowana przez: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie we współpracy z Pearson Education Poland

miejsce: The University of Information Technology and Management, Rzeszów, Poland, 24 May 2000

tytuł prezentacji: ‘Information technology in foreign language teaching'

 

- Plenary Project Meeting;  Linguapeace Europe – Developing Language Training and Reference Materials for Peacekeepers (Leonardo da Vinciwww.linguapeace-europe.net)

organizowana przez: partnerzy projektu

miejsce: Kraków, PL, październik 2004

             Ryga, LV październik 2005,

             Sofia, BG wrzesień 2006

 

- The ICC-Europe 2004 Annual Conference on Language Examination and Assessment

organizowana przez: Departament ds. Języków Obcych pod patronatem Narodowego Ministerstwa Educkacji I Spraw Religijnych; http://www.icc-languages.eu/greece.php

miejsce: Athens, Grecja, 19-21 marzec 2004

 

- Computer-aided Foreign Language Teaching

organizowana przez: Federal Ministry of Education and Research in Germany and European Centre for Modern Languages in Graz,

miejsce: University of Duisburg-Essen, Germany; The Department of Anglophone Studies, Essen, Niemcy, marzec 2003

 

- Galicia English Teachings: Old Pitfalls Changing Attitudes and New Vistas; The Second Anglistentag

organizowana przez: Unwersytet Rzeszowski w Rzeszowie i Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Nisku

miejsce: Rzeszów, Polska, 9-10 marzec 2009

 

- 2009 Mielec Anglistentag

organizowana przez: Unwersytet Rzeszowski w Rzeszowie i Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Mielcu

miejsce: Mielec, Polska, 13 październik 2009

tytuł prezentacji: ‘Rzeszów studies of the mechanism of metonymy as a continuation of the 19th and 20th century research in historical semantics’

 

- The Familiar Becomes Frightening - the Notion of the Uncanny In Language and Culture

organizowana przez: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 26-27 listopad 2009

miejsce: Łodź, Poland, 26-27 listopad 2009

tytuł prezentacji: ‘Some remarks on how to dodge interference errors in translation’

 

 

- I Podkarpackie Forum Filologiczne

organizowana przez : Instytut Humanistyczny PWSZ w Jarosławiu

miejsce: Instytut Humanistyczny PWSZ w Jarosławiu, 14-15 kwiecień 2010

tytuł prezentacji: „Staroangielskie lip: pilotażowe studium semantyczno-frazeologiczne”

 

- II Podkarpackie Forum Filologiczne

organizowana przez : Instytut Humanistyczny PWSZ w Jarosławiu

miejsce: Instytut Humanistyczny PWSZ w Jarosławiu, kwiecień 2011

tytuł prezentacji: ‘On the involvement of HEAD-related words in the network of conceptual dimensions’

 

- Language and Representation: A Polish-Irish Seminar

organizowana przez: Centre for Language Communication Studies, Trinity College Dublin,

miejsce: Dublin, Ireland, 2012

tytuł prezentacji: ‘A global look into the conceptualisation of FACE-related lexical items’

 

- Dublin Computational Linguistics Research Seminar

organizowana przez: Trinity College Dublin, University College Dublin, Dublin City University oraz Dublin Institute of Technology

miejsce: Dublin, Ireland 2012

tytuł prezentacji: ‘The semantics and phraseology of body-part terms in diachronic and contrastive perspective’

 

- Language, Literature and Culture in a Changing Transatlantic World II

organizowana przez: Institute of British and American Studies, Faculty of Arts, University of Prešov

miejsce: Prešov, Slovakia October 4-5, 2012

tytuł prezentacji:Conceptual Approach to the Study of Semantic Change – the Case Study of the FACE- related Lexical Items’

 

- Linguistic and Literary Approaches to Speech, Text and Dscourse

organizowana przez: Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia
miejsce: Nitra, Slovakia 7-8.11. 2012

tytuł prezentacji: ‘Conceptual approach to the study of semantic change – the case study of the lexical item mouth’

 

- Rzeszów School of Diachronic Semantics Academic Conference

organizowana przez: Instytut Filologii Angielskiej

miejsce: Uniwersytet Rzeszowski, 22.10. 2012

tytuł prezentacji: On the Riches of the Idiomaticity of FACE-related Lexical Items in English and Other European Languages

 

- Rzeszów Anglistentag 2013

organizowana przez: Instytut Filologii Angielskiej

miejsce: Uniwersytet Rzeszowski, kwiecień 2013

tytuł prezentacji: ‘The role of translation in ensuring compatible interpretation of EU legal acts at the national level’

 

PUBLIKACJE:

1. Więcławska, E. 2009. ‘Lexical importation and integration: The case of English-rooted Polish legalease’, [w:]  SKASE Journal of Theoretical Linguistics. Vol. 6 - 2009 No. 2

Dostęppny pod adresem: http://www.skase.sk/Volumes/JTL14/index.html

ISSN 1336-782X
 

 

2. Więcławska, E. ‘Introduction to translation by T. Hrehovčik – Review’, [w:] M. Górecka-Smolińska, G.A. Kleparski, A. Włodarczyk-Stachurska (red.) Galicia Studies in Language Historical Semantics Brought to the Fore; Chełm: Wydawnictwo TAWA 2009, str. 179-184.

ISBN 978-83-60371-97

 

3. Więcławska, E. ‘On borrowing: A pilot study of English-rooted Polish legalease’, [w:]

Świat Słowian w Języku i Kulturze IX Językoznawstwo Semantyka. Pragmatyka. Kognitywizm; Ewa Komorowska, Anna Purchawka-Mulicka (red.); Szczecin: Print Group Krzeszowski,  2008, str. 154-173.

ISNB 978-83-60903-74-2

 

4. Więcławska, E. 2009.‘Rzeszów studies of the mechanism of metonymy as a continuation of the 19th and 20th century research in historical semantics’, [w:]  G. A. Kleparski, R. Kiełtyka, E. Więcławska-Szymańska (red.) Mielec Anglistentag. Mielec: Drukarnia Gajek, str. 101-114.

5. Więcławska, E. 2009. ‘Research paths of the Rzeszów School of Diachronic Semantics’, [w:] G.A. Kleparski, P. Cymbalista, K. Pytel (red.) In Medias Res T. 1/2009 . Rzeszów: Wydawnictwo Naukowe PROMAR-International, str. 129-169.

ISBN 2081-0539

ISBN 978-83-906551-0-9

 

6. Więcławska, E. 2010. ‘The semantic development of lip from a cognitive perspective’, [w:] E. Komorowska, D. Stanulewicz (red.) Język, Tożsamość i Komunikacja Międzykulturowa. Szczecin: Print Group Krzeszowski, str. 303-325.

ISBN 978-83-62355-08-2

 

7. Więcławska, E. „Staroangielskie lip: pilotażowe studium semantyczno-frazeologiczne”, [w:] tom pokonferencyjny z Podkarpackiego Forum Filologicznego, (red.) G.A. Kleparski, R. Kiełtyka. Jarosław 2010: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Ks. B. Markiewicza, str. 233-243.

ISSN 2081-903X

 

8. Więcławska, E. ‘2011. On the diachrony of eye: Towards semantics nd idiomatics of eye with prallels from other Indo-Europen languages’, [w:] Galicia Studies in Lnaguage. Historical Semantics brought to the fore, (red.) L. Körtvélyessy, D. Osuchowska, A. Włodarczyk-Stachurska, Wydawnictwo TAWA, str. 145-155.

ISBN: 978-83-62638-28-4

 

9. Więcławska, E. 2011.‘On the involvement of HEAD-related words in the network of conceptual dimensions’ [w:] tom pokonferencyjny z Podkarpackiego Forum Filologicznego, red. G.A. Kleparski, R. Kiełtyka. Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Ks. B. Markiewicza, str. 465 – 483.

ISSN 2081-903X

 

10. Więcławska E., G.A. Kleparski 2011.Dancing cheek to cheek with cheek: The historical meanderings and phraseological productivity of the word’, [w:] Studia Anglica Resoviensia 8,  (red.) G.A. Kleparski, L. Falkiewicz-Wille, E. Komorowska, M. Kubisz, A.M. Pietrzykowska, M. Skwara, I. Steszyn i N. Torkut, Rzeszów: Wydawnnictwo Uniwersytety Rzeszowskiego, str. 367-377.

ISSN 1898 - 8709

11. Kačmárová, A., M. Pikor-Niedziałek, E. Więcławska 2013. Academic English Grammar for Polish Students. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

ISBN 978-83-7338-862-8

 

12. Więcławska, E. 2012.  A Contrastive Semantic and Phraseological Analysis of the English Head-Related Lexical Items in Diachronic Perspective. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

ISBN 978-83-7338-822-2

 

13. Więcławska E., G.A. Kleparski 2012. ‘Conceptual approach to the study of semantic change – the case study of the lexical item mouth’, [w:] G. Miššikova (red.) Topics in Linguistics. Issue 10 – December 2012. Department of English and American Studies, Faculty of Arts, Constantine the Philospoher University in Nitra.

ISSN 1337-7590

 

14. Więcławska, E.,G. A. Kleparski 2012. ‘The Politics of Body-Part Terminology: On 

the Conceptual Affiliation of the Lexical Item Face’, [w:] SKASE Journal of Theoretical Linguistics , T. 9 - 2012 Nr 2. Dostępny pod adresem: http://www.skase.sk/Volumes/JTL14/index.html (red. P. Štekauer, University of Košice). ISSN 1336-782X

 

15. Więcławska, E. 2012. ‘A Conceptual Approach To The Study of Semantic Change: The Case Study Of The Face-Related Lexical Items’, [w:] M. Ferencik i K. Bednarova-Gibova (red.) Language, Literature and Culture in a Changing Transatlantic World. Presov: University of Presov, str. 342-362.

ISBN 978-80-555-0705-7

 

16. Więcławska, E., J. Pękala 2013a. ‘Why does translation hurt? Some remarks on the complementary distribution of legal terms in legal discourse’, [w:] M. Kudła, G.A.Kleparski (red.) Galicja English Studies, Chełm: Wydawnictwo TAWA, str. 121-136.

ISBN: 978-83-62638-85-7

 

17. Wiecławska, E. 2013b. ‘On various degrees of stability of multi-word combinations in the language of Polish law’, [w:] G.A. Kleparski, A. Uberman, M. Pikor-Niedziałek (red.) International English Studies Journal, Studia Anglica Resoviensia, T. 10. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str. 73-86.

ISBN 978-80-555-0503-9

 

18. Więcławska, E. 2013c. Recenzja –Translation procedures in the non-literary and literary text compared (based on an analysis of an eu institutional-legal text and novel excerpt “The Shack” by William P. Young), Klaudia Gibová Norderstedt: 2012, [w:] G.A. Kleparski, A. Uberman, M. Pikor-Niedziałek (red.) International English Studies Journal, Studia Anglica Resoviensia, T. 10. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str. 89-95.

ISBN 978-80-555-0503-9

 

18. Więcławska, E. 2013d. ‘The role of translation in ensuring compatible interpretation of EU legal acts at the national level’, [w:] materiały pokonferencyjne The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture. T. 1 Linguistics, [w druku].

 

19. Pikor-Niedziałek, M., E. Więcławska 2013e. ‘Some Aspects of Paralinguistic

Communication in the Cross-Linguistic Perspective: The Case Study of Polish, Anglo-Saxon and Turkish Culture’, [w:] In the Field of Contrastive and Applied Linguistics, (red.) M. Wierzbicka, L. Wille, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str. 171-183.

ISBN 978-83-7338-932-8

 

20. Więcławska, E.,M. Pikor-Niedziałek, 2013f. ‘Cross-linguistic conceptual synergy in the construal of phrase-embedded senses: The case of body parts-based phraseological expressions’, [w:] In the Field of Contrastive and Applied Linguistics, (red.) M. Wierzbicka, L. Wille, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str. 155-167.

ISBN 978-83-7338-931-1

 

21. Więcławska, E. 2013g. ‘Extrapolating the adjective distribution in the Polish legal language: A pilot study’, [w:] Specialist Languages in Use and Translation, (red.) L. Falkiewicz-Wille i M. Pikor-Niedziałek, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, [w druku].

22. Więcławska, E. 2013h. ‘Common law Englishes in legal communication – the case of family law’, [w:] Specialist Languages in Use and Translation,  (red.) L. Falkiewicz-Wille i M. Pikor-Niedziałek, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, [w druku].

 

23. ‘Contextually-conditioned distribution of semantically-related terms in translation of legal texts’, materiały pokonferncyjne Theoretical Frameworks and Methodologies: Research in Translation Studies, 2014, Durham University, UK [w druku].

 

DZIAŁALNOŚĆ EDYTORSKA:

1.‘Rzeszów studies of the mechanism of metonymy as a continuation of the 19th and 20th century research in historical semantics’, [w:]  G. A. Kleparski, R. Kiełtyka, E. Więcławska-Szymańska (red.) 2009 Mielec Anglistentag. Mielec: Drukarnia Gajek, str. 101-114.

2. Asystentka Redaktora Studia Anglica Resoviensia 2011 r.

STAŻE NAUKOWE:

- 2010 Uniwersytet w Eichstätt-Ingolstadt, Eischstät, Niemcy

- 2011 Albert-Ludwig Univesrität, Freiburg, Niemcy

- 2012 Trinity College, Dublin, Irlandia

- 2013 Ludwig-Maximilian Universität, Monachium, Niemcy (stypendium DAAD)

WYKŁADY NA UNIWERSYTETACH ZAGRANICZNYCH:

- 2011 - Albert-Ludwig Univeristät,  Freiburg, Niemcy

- 2012  Yeni Yüzyil University, Istanbul, Turcja

- 2013  Ivan Franko National University of Lviv, Lwów, Ukraina

- 2014  University of Leeds, Leeds, Wielka Brytania

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow