Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

dr Piotr Cymbalista

adiunkt

e-mail: cymbalis@univ.rzeszow.pl

 

Stopień magistra:  Uniwersytet Jagielloński

Stopień doktora, z wyróżnieniem:  Uniwersytet Rzeszowski

 

Zakres prowadzonych badań naukowych: semantyka i pragmatyka historyczna, językoznawstwo kognitywne

 

Pozycje książkowe:

 1. Cymbalista, P., Kleparski, G.A. 2007. Steve and Eve Can Read Tealeaves, Peter. A Practical Primer to English Pronunciation. Lwów: Eurosvit.
 2. Kleparski, G.A., Cymbalista, P., Kiełtyka, R., Pytel, K. (red.). 2009. In Medias Res. Vol.1/2009. Rzeszów: Wydawnictwo Promar International.
 3. Nowacka, M., Cymbalista, P., Kleparski, G.A. 2011. Sally Meets Harry. Practical Primer to English Spelling and Pronunciation. Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 4. Cymbalista, P., Kleparski, G.A. 2013. From Michel Bréal to Dirk Geeraerts. Towards the Main Issues in Diachronic Lexical Semantics. Jarosław: Wydawnictwo PWSTE w Jarosławiu.
 5. Cymbalista, P., Duda, B., Kleparski, G. (red.). 2013. Galicia Studies in Language. With Historical Semantics Foregrounded. Chełm: Wydawnictwo TAWA.
 6. Cymbalista, P. Semantic Development of Selected Items in the Macro-Category of HOMO FABER in the English Language. (w przygotowaniu).

 

Rozdziały w monografiach i artykuły:

 1. Cymbalista, P., Kallaus, A., Kleparski, G.A. and Ossuchowska, D. 2001. ‘Introducing Studia Anglica Resoviensia – Regional English Studies Initiative of Region Oriented Countrymen with Supraregional Ambitions.’ [w:] Studia Anglica Resoviensia 2001, str.7-17.
 2. Cymbalista, P. 2001. ‘Women, Fire and other Dangers to Businesses’ [w:] Cognitive Linguistics  in  the  Year  2001.  Conference  Proceedings.  Łódź:  Wydawnictwo Uniwersytetu  Łódzkiego, str.19-20.
 3. Cymbalista, P. and Kleparski, G.A. 2002. ‘Teaching Vocabulary Inevitably Implies Teaching Pronunciation and Hence Elements of Phonetic Transcription.’ [w:] Kleparski, G.A. (red.) The Twists and Turns of Vocabulary Teaching and Testing. Papers from the Second British Council Sponsored Symposium Held in Chełm in April 2002. Rzeszów: Wydawnictwo UR, str.7-16.
 4. Cymbalista, P., Kleparski, G.A. and Konieczna, E. 2003. ‘“Lepiej późno, niż wcale”, czy raczej: “Jeśli późno, to już wcale’'? Kilka uwag na temat hipotezy okresu krytycznego i jej wpływu na proces nauczania języka.’ [w:] Gazeta Uczelniana (May 2003). Rzeszów: Wydawnictwo UR, str.12-13.
 5. Cymbalista, P. 2003. ‘‘Translation and its Role in Raising the Awareness of Culture-Embedded Vocablulary.’ [w:] Kleparski, G.A. (red.) The Do’s and Don’ts of Teaching English at the College/University Level. Papers from the Third Chełm Symposium Held in April 2003. Chełm: NKJO-Chełm Publishers, str.13-21.
 6. Cymbalista, P. 2003. ‘Untranslatability as Culture-Specific Phenomenon.’ [w:] Studia Anglica Resoviensia 2003, str.21-31.
 7. Cymbalista, P. and Kleparski, G.A. 2007. ‘A Cognitive Approach to Extralinguistic Motivation of Diachronic Semantic Change.’ [w:] Studia Anglica Resoviensia 4, str.61-87.
 8. Cymbalista, P. and Kleparski, G.A. 2007. ‘Cognitive Mechanisms of Semantic Change.’ [w:] Kleparski, G.A., Kiełtyka, R. and Pikor-Niedziałek, M. (red.) Aspects of Semantic Transposition of Words. Chełm: Wydawnictwo TAWA, str.7-28.
 9. Cymbalista, P. 2009. ‘Cleopatra wore a bracelet gay – how words change their meanings?’ [w:] Kleparski, G.A., Kiełtyka, R. and Więcławska-Szymańska, E. (red.) 2009 Mielec Anglistentag. Mielec, Rzeszów: NKJO Mielec i Uniwersytet Rzeszowski, str.20-37.
 10. Cymbalista, P. 2009. ‘Do you know what you eat? The phenomenon of foodsemy.’ [w:] Kleparski, G.A., Cymbalista, P., Kiełtyka, R. and Pytel, K. (red.) In Medias Res. Studia Resoviensia in Lingua et Litteris. Vol.1/2009. Rzeszów: Wydawnictwo Promar International, str.9-29.
 11. Cymbalista, P. 2010. ‘Od pastucha do programisty, czyli kognitywne spojrzenie na polisemiczne perypetie kowboja.’ [w:] Kleparski, G.A. and Kiełtyka, R. (red.) Podkarpackie Forum Filologiczne. Kierunki Badawcze Filologii na Podkarpaciu. Jarosław: Wydawnictwo PWSZ Jarosław, str.69-79.
 12. Leskiv, A. and Cymbalista, P. 2010. ‘Językowe środki obrazowania ironicznego i satyrycznego w Opowieściach Kanterberyjskich Geoffreya Chaucera.’ [w:] Falkiewicz-Wille, L. and  Malinowska, M. (red.) Podkarpackie Forum Filologiczne. Kierunki Badawcze Filologii na Podkarpaciu. Jarosław: Wydawnictwo PWSZ Jarosław, str.111-119.
 13. Cymbalista, P. 2011. ‘Eponymy – A Case for Metonymic Semantic Development?’ [w:] Körtvélyessy, L.,  Osuchowska, D. and Włodarczyk-Stachurska, A. (red.) Galicia Studies in Language. Historical Semantics Brought to the Fore. Chełm: Wydawnictwo TAWA str.19-29.
 14. Cymbalista, P. 2011. ‘The Case of Driver – Metaphor or Metonymy Driven Semantic Development?’ [w:] Kleparski, G.A. and Kiełtyka, R. (red.) Podkarpackie Forum Filologiczne. Kierunki Badawcze Filologii na Podkarpaciu. Jarosław: Wydawnictwo PWSTE Jarosław, str.61-75.
 15. Cymbalista, P. 2012. ‘Metonymy and Semantic Modification. The Phenomenon of Names of Professions and Occupations.’ [w:] B. Kopecka, M. Pikor-Niedziałek and Uberman, A. (red.) Galicia Studies in Language. Chełm: TAWA, str.9-25.
 16. Cymbalista, P. 2013. ‘Semantic Change in Occupational Names. Cognitive Mechanisms at Work.’ [w:] Cymbalista, P., Duda, B. and Kleparski, G. (red.) Galicia Studies in Language. Historical Semantics Brought to the Fore. Chełm: TAWA, str.8-18.
 17. Cymbalista, P. 2014. ‘Eponymy and Metonymy – the Phenomenon of Eponymous Semantic Modification’ [w:] Duda, B. and Kleparski, G.A. (red.) RSDS Top 20. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str.141-153.
 18. Cymbalista, P. 2014. ‘Foodsemy: The Phenomenon of Food Metaphor.’ [w:] Duda, B. and Kleparski, G. (red.) RSDS Top 20. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str.109-125.
 19. Cymbalista, P. 2014. ‘Meaning and Cognitive Motivation: Polish and English EMOTIONS Terms in the Limelight’ [w:] Wierzbicka, M. and Falkiewicz-Wille, L. (red.) In the Field of Contrastive and Applied Linguistics. Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik. 4: Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str.55-65.
 20. Cymbalista, P. 2014. ‘Review of The Rudiments of the History of English, by  R. Kiełtyka and G.A. Kleparski, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013, ISBN: 978-83-7338-945-8’ [w:] Kleparski, G.A., Wesół, J. and Górecka-Smolińska, M. (red.) Galicia Studies in Language. Historical Semantics Brought to the Fore. Chełm: Wydawnictwo TAWA, str.128-131.
 21. Cymbalista. P. 2014. ‘Semantics of Male-specific vs. Female-specific Occupational Names: the Case of Governor and Governess’ [w:] Kleparski, G.A. Oliwa, R. (red.) Podkarpackie Forum Filologiczne. Kierunki Badawcze Filologii na Podkarpaciu. Jarosław: Wydawnictwo PWSTE Jarosław, str. 15-27.
 22. Cymbalista, P. (w przygotowaniu). ‘Falsely Analogous Names of Professions and Occupations: A Case for a Depreciatvie Direction of Female-Specific Sense Development.’ [in:] Wesół, M. and Kleparski, G.A. (eds) Galicia Studies in Language. Historical Semantics Brought to the Fore.
 23. Cymbalista, P. (w przygotowaniu). ‘Euphemisms – A Case of Taboo-Sensitive Circumstances Inspiring Semantic Evolution of Lexical Items’ [in:] Wierzbicka, M. and Falkiewicz-Wille, L. (eds) Indirect Language. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 24. Cymbalista, P. (w przygotowaniu). ‘Cognitively Motivated Semantic Modifications. The Case of Professions and Occupations.’
 25. Cymbalista, P. (w przygotowaniu). ‘Police in Popular Parlance: Politically Incorrect Periphrasis in Polish. A Pilot Probe.’
 26. Cymbalista, P. (w przygotowaniu). ‘Acid Sounds and Sour Faces – Some Thoughts on Synaesthetic Semantic Shifts.’ (w przygotowaniu).
 27. Cymbalista, P. (w przygotowaniu). ‘Galernik i galerianka, czyli o metaforyczno-metonimicznych meandrach zmiany semantycznej.’

 

Tłumaczenia pozycji książkowych z jęz. angielskiego / na jęz. angielski:

 1. Budziński, T. 2001. In the Bodreland of Cultures. Wooden Sacral Architecture of the Podkarpacie Region. (tytuł oryginału: Pogranicze Kultur. Drewniane budownictwo sakralne na Podkarpaciu.). Rzeszów: Libra Rzeszów Sp. z o.o.
 2. Adamska, B. et al. 2005. 70 Treasures of the Regional Musem in Rzeszów. (tytuł oryginału: 70 skarbów muzealnych). Rzeszów: MITEL i Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.
 3. Draus, J. 2005. The Land of Kolbuszowa. (tytuł oryginału: Ziemia Kolbuszowska). Rzeszów: Kięgarnia Akademicka Libra.
 4. Banach, W. 2009. Zdzisław Beksiński. Anthology of Works. Part 3 – Paintings – Fantasy Period. (tytuł oryginału: Zdzisław Beksiński. Antologia Twórczości. Cz. 3 – malarstwo – okres fantastyczny. Transl. by Kosior-Szwan, E. and Cymbalista, P.). Rzeszów: Fundacja Beksiński i Muzeum Historyczne w Sanoku.
 5. Motyka, K., Chmura, A. 2009. Rzeszów. (tytuł oryginału: Rzeszów). Rzeszów: Wydawnictwo LIBRA.
 6. O’Brien, M.D. 2009. Pamięć przyszłości. (tytuł oryginału: Remembrance of Future. Reflections on Our Times). Rzeszów: Fides et Traditio.
 7. Jarosińska, M. 2010. The Rzeszów of Old in the Photographs by Edward Janusz. Rzeszów in Galicia. (tytuł oryginału: Rzeszów galicyjski w obiektywie Edwarda Janusza). Rzeszów: Wydawnictwo LIBRA i Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.
 8. Stańkowski, M.A. 2010. Steel Giants. (tytuł oryginału: Stalowe kolosy). Rzeszów: Wydawnictwo LIBRA.
 9. Jarosińska, M. 2011. The Rzeszów of Old in the Photographs by Edward Janusz. Rzeszów Between the World Wars. (tytuł oryginału: Rzeszów międzywojenny w obiektywie zakładu „E. Janusz”). Rzeszów: Wydawnictwo LIBRA i Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.
 10. Motylewicz, J., Pyszkowski, A. 2011. Towns in South East Poland (tytuł oryginału: Miasta Podkarpacia). Rzeszów: Wydawnictwo LIBRA.

 

Udział w konferencjach naukowych:

 1. Sposoby nauczania literatury oraz kultury krajów angielskiego obszaru językowego na poziomie NKJO. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Czudec, maj 2000. (referat)
 2. International Conference “Cognitive Linguistics in the Year 2001”. Uniwersytet Łódzki, kwiecień 2001. (referat, opublikowany)
 3. The Twists and Turns of Vocabulary Teaching and Testing – Second British Council Sponsored Symposium. NKJO Chełm, kwiecień 2002. (referat, opublikowany)
 4. The Dos and Don’ts of Teaching English at the College/University Level. NKJO Chełm, kwiecień 2003. (referat, opublikowany)
 5. Language, Literature, Culture and Beyond: The First Rzeszów Anglistentag. Uniwersytet Rzeszowski, październik 2007. (referat)
 6. Galicia English Teachings: Old Pitfalls, Changing Attitudes and New Vistas: The Second Anglistentag. Uniwersytet Rzeszowski, marzec 2009. (moderator jednej z sesji).
 7. 2009 Mielec Anglistentag. NKJO Mielec, październik 2009. (referat, opublikowany)
 8. I Podkarpackie Forum Filologiczne: Kierunki Badawcze filologii na Podkarpaciu. PWSZ Jarosław, kwiecień 2010. (referat, opublikowany)
 9. II Podkarpackie Forum Filologiczne: Peryferia literatury, kultury i języka. PWSTE Jarosław, marzec 2011. (referat, opublikowany)
 10. III Podkarpackie Forum Filologiczne: Peryferia literatury, kultury i języka. Konferencja międzynarodowa – PWSTE Jarosław, kwiecień 2014. (referat, opublikowany)

 

Wykłady w zagranicznych ośrodkach akademickich:

 1. Leksykalna zmiana semantyczna z punktu widzenia językoznawstwa kognitywnego. Wykłady na Universidade de Vigo (Hiszpania, 19-23 maja 2014).

 

Prowadzone kursy:


fonologia i fonetyka praktyczna j. angielskiego;  gramatyka kontrastywna j. angielskiego;  gramatyka opisowa j. angielskiego;  gramatyka praktyczna j. angielskiego;  morfologia;  pisanie prac akademickich;  praktyczna nauka j. angielskiego (aktualnie);  semantyka z leksykologią i  leksykografią;  stylistyka j. angielskiego;  teorie językoznawcze w XX wieku;  tłumaczenia ustne (aktualnie);  translatoryka;

 

Zainteresowania:  kognitywizm, historia i współczesność jęz. angielskiego, translatoryka, literatura brytyjska

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow