Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

dr hab., prof. UR Marcin Grygiel

dr hab., prof. UR Marcin Grygiel

profesor nadzwyczajny

Kierownik Zakładu Języków Specjalistycznych

 

mgrygiel@poczta.fm
 

   

Tytuł magistra filologii angielskiej: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1996r.

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa – filologia angielska: Uniwersytet Rzeszowski, 2005r.

Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo: Uniwersytet Łódzki, 27 czerwca 2014r.

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego od 1 października 2014r.

Executive MBA (Master of Business Administration): Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie, 17 grudnia 2013r.

 

Zakres prowadzonych badań naukowych: język biznesu, języki specjalistyczne, językoznawstwo kognitywne, porównawcze językoznawstwo słowiańsko-angielskie

    

Publikacje:

 

I. Monografie:

 1. Grygiel, M. and G. A. Kleparski 2007. Main Trends in Historical Semantics. Prefaced by Prof. Christian J. Kay. Rzeszów: Wydawnictwo UR, 143 pp.
 2. Grygiel, M. 2008. From Semantic Change to Conceptual Blending: Semantic Development of English Historical Near-synonyms of MAN/MALE HUMAN BEING. Rzeszów: Wydawnictwo UR, 228 pp.
 3. Grygiel, M. 2012. In Search of a Cognitive Linguistic Model of Semantic Change. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 305 pp.
 4. Grygiel, M. 2013. The Semantics of Affirmation: Serbian, Other Slavic Languages and English in Cognitive Analysis. Rzeszów: Wydawnictwo UR, 249 pp.

 

II. Rozdziały w monografiach:

 1. Grygiel, M. 2007. "From semantic change to on-line meaning construction". [in:] U. Magnusson, Kardela H., Głaz A. (eds.), Further Insights into Semantics and Lexicography, 319-331. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 2. Grygiel, M. 2007. "Metonymic projection as a major factor in the rise of English historical synonyms of MAN and WOMAN", [in:] K. Kosecki (ed.), Perspectives on Metonymy, 227-241. Frankfurt/New York: Peter Lang.
 3. Grygiel, M. 2012. „Способы выражения согласия в русском и сербском языках” [в:] A. Czapiga, Z. Czapiga, (ред.), Коммуникативные параметры текста, 131-152. Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 4. Grygiel, M. 2016. “Affirmation as a DISTANCE relation”.  [in:] M. Deckert and I. Witczak-Plisiecka (eds.) Language and Cognition: Meaning across Contexts. (Series: LINCOM Studies In Pragmatics 28). Muenchen: LINCOM GmbH, 72-87.
 5. Grygiel, M. 2016. “Conceptual metaphors structuring the process of ‘business communication’”.  [in:] P.  Bąk and B. Rolek (eds.) Wort zum Gebrauch. Wortbedeutung und ihre Eingebundenheit in Diskurse. (Series: Sprachkontraste in Mitteleuropa. Studien zur kontrastiven und angewandten Linguistik; 1). Frankfurt am Main: Peter Lang, 279-294.
 6. Grygiel, M. 2017. “Specialist languages and Cognitive Linguistics: A Marriage of convenience or irreconcible opposites?”, [in:] Grygiel, M (ed.)  Cognitive Approaches to Specialist Languages. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2-15.
 7. Grygiel, M. 2017. “Keep your head in the clouds and your feet on the ground: The metaphorics of financial management”, [in:] Grygiel, M (ed.)  Cognitive Approaches to Specialist Languages. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 126-149.
 8. Grygiel, M. 2017. „Wykorzystanie metodologii językoznawstwa kognitywnego w badaniach nad językami specjalistycznymi”, [w:] Grygiel, M i M. Rzepecka (red.) Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie. Rzeszów: Wydawnictwo UR, 155-166.
 9. Grygiel, M. 2017. “Financial management as a specialist language”, [in:] Grygiel, M and M. Rzepecka (eds.) Specialist Communication in Education, Translation and Linguistics. Rzeszów: Wydawnictwo, 81-91.
 10. Grygiel, M. 2018. Co-verbs in specialized texts, [in:] Grygiel, M, M. Rzepecka and E. Więcławska(eds.) Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie 2/Specialist Communication in Education, Translation and Linguistics 2. Rzeszów: Wydawnictwo UR, 152-166.
 11. Grygiel, M. 2018. „Language of business: Redefining the notion of 'language of business' in accordance with the needs of its users,  [in:] Grygiel M. and A. Uberman (eds.) Specialist Communication: Student Training and Market Demands. Rzeszów: Wydawnictwo UR, 105-124
 12. Grygiel, M. and A. Uberman. 2018. „Specialist communication in pedagogical perspective,  [in:] Grygiel M. and A. Uberman (eds.) Specialist Communication: Student Training and Market Demands. Rzeszów: Wydawnictwo UR, 9-19
 13. Grygiel, M. 2019. Tłumaczenie węgierskich umów cywilnoprawnych jako przykład ekwiwalencji funkcjonalnej, [in:] Grygiel, M, M. Rzepecka (eds.) Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie 3/Specialist Communication in Education, Translation and Linguistics 3. Rzeszów: Wydawnictwo UR, 137-147.
 14. Grygiel, M. 2019.  “Comparing and contrasting Polish with Hungarian co-verbial constructions” [in:] Grygiel M. and R. Kiełtyka (eds.). 2019. Cognitive Linguistics in the Year 2017. Frankfurt: Peter Lang, 172-184.
 15. Grygiel M. and R. Kiełtyka. 2019. “Psychological, cultural and social dimensions of Cognitive Linguistics” [in:] Grygiel M. and R. Kiełtyka (eds.). 2019. Cognitive Linguistics in the Year 2017. Frankfurt: Peter Lang, 2-10.

 

 

III. Tomy redagowane:

 

 1. Grygiel, M. and Laura A. Janda (eds.) 2011. Slavic Linguistics in a Cognitive Framework. Frankfurt/New York: Peter Lang, 328 pp.
 2. Grygiel, M (ed.) 2017. Cognitive Approaches to Specialist Languages. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 458 pp.
 3. Grygiel, M and M. Rzepecka (eds.) 2017. Specialist Communication in Education, Translation and Linguistics. Rzeszów: Wydawnictwo UR, 208 pp.
 4. Grygiel, M i M. Rzepecka (red.) 2017. Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie. Rzeszów: Wydawnictwo UR, 192 pp.
 5. Grygiel, M. and A. Uberman (eds.). 2018. Specialist Communication: Student Training and Market Demands. Rzeszów: Wydawnictwo UR, 168 pp
 6. Grygiel, M, M. Rzepecka and E. Więcławska (eds.). 2018. Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie 2/Specialist Communication in Education, Translation and Linguistics 2. Rzeszów: Wydawnictwo UR, 181 pp.
 7. Grygiel, M, M. Rzepecka (eds.). 2019. Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie 3/Specialist Communication in Education, Translation and Linguistics 3. Rzeszów: Wydawnictwo UR. 214 pp.
 8. Grygiel, M. and R. Kiełtyka (eds.). 2019. Cognitive Linguistics in the Year 2017. Frankfurt/New York: Peter Lang.

 

IV. Artykuły naukowe:

 

 1. Grygiel, M. 2003. "Back to basics: A cognitive analysis of conversion de-adjectival nominalisations in English", [in:] G. A. Kleparski (ed.), Studia Anglica Resoviensia 2, 32-41, Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 2. Grygiel, M. and G. A. Kleparski 2003. "Why it is better to have false friends than no friends at all: The role of the native language in reading comprehension; autonomous vs. cognitive semantic theories in practice", [in:] G. A. Kleparski (ed.), The Do's and Don't's of Teaching English at the College/University Level, 22-28, Chełm: Wydawnictwo NKJO.
 3. Grygiel, M. 2004. "Semantic change as a process of conceptual blending", [in:] F. J. Ruiz de Mendoza (ed.), Annual Review of Cognitive Linguistics 2, 285-304, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 4. Grygiel, M. 2004. "Semantic changes within the domain BOY in panchronic perspective", [in:] J. Fisiak (ed.), Studia Anglica Posnaniensia 40, 153-162, Poznań: Wydawnictwo UAM.
 5. Grygiel, M. 2005. "Non-linearity and panchronic dimension of semantic changes affecting the OE synonyms of MAN", [in:] A. Waseliński and J. Wełna (eds.), Anglica 14, 127-132, Warszawa: Wydawnictwo UW.
 6. Grygiel, M. and G. A. Kleparski 2005. "Semantic change and chaos theory", [in:] G. A. Kleparski (ed.), Studia Anglica Resoviensia 3, 48-58, Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 7. Grygiel, M. 2005. "The methodology of analysing semantic change in historical perspective", [in:] G. A. Kleparski (ed.), Studia Anglica Resoviensia 3, 25-47, Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 8. Grygiel, M. 2006. "On the cyclicity of meaning alternations in English historical synonyms of MAN/MALE HUMAN BEING", [in:] R. McConchie et al. (eds.), Selected Proceedings of the 2005 Symposium on New Approaches in English Historical Lexis (HEL-LEX), 60-68. Somerville, MA: Cascadilla Press.
 9. Grygiel, M. 2006. "Domena pojęciowa LUDZIE i jej leksykalno-semantyczna reprezentacja w języku serbskim", [w:] E. Komorowska i D. Dziadosz (eds.), Świat Słowian w języku i kulturze VII Językoznawstwo, 83-88. Szczecin: Print Group.
 10. Grygiel, M. 2008. "Cognitive modelling of Old English vocabulary in the conceptual domain SPEAKING", [in:] Language, Literature, Culture and Beyond, 80-91. Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 11. Grygiel, M. 2009. „Роль русского языка в формировании стандарта сербского языка”. [в:] Z. Czapiga, A. Czapiga, (ред.), Коммуникативные аспекты грамматики и текста, 36-43. Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 12. Grygiel, M. 2010. „Wyrażanie afirmacji za pomocą czasowników posiłkowych w języku serbskim i angielskim”, [w:] A. Czapiga, Z. Czapiga, (red.), Słowo i tekst w opisie porównawczym, 56-64. Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 13. Grygiel, M. 2010. „Czasownik ‘być’ jako syntaktyczny marker afirmacji w serbskim i innych językach słowiańskich”, [w:] E. Komorowska i D. Stanulewicz (red.), Język, kultura i świat roślin, 108-118. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Volumina.pl.
 14. Grygiel, M. 2010.„Kwantyfikacyjne i egzystencjalne wykładniki afirmacji na przykładzie języka serbskiego”, [w:] Slavia Meridionalis 10, 82-99. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 15. Grygiel, M. 2010. "Connectionist model of semantic representation in cognitive linguistics", [in:] U. Żegleń (ed.) Cognitive Science and Media in Education, no. 1 “From Formal and Cognitive Aspects of Language to Knowledge”, 66-78. Toruń: Wydawnictwo Marszałek.
 16. Grygiel, M. 2010. "O serbskich konstrukcjach enklitycznych w kontekście afirmacji ", [w:] E. Komorowska i D. Dziadosz (red.), Świat Słowian w języku i kulturze XI Językoznawstwo, 87-94. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Print Group.
 17. Grygiel, M. 2011. "Constructional realizations of affirmation in Slavic", [in:] Grygiel, M. and Laura A. Janda (eds.) 2011. Slavic Linguistics in a Cognitive Framework, 175-198. Frankfurt/New York: Peter Lang.
 18. Grygiel, M. 2011. „Osadzanie zdarzeń w kontekście pragmatycznym za pomocą narzędnika” , [w:] A. Czapiga, Z. Czapiga, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 68/2011. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Część I. Problemy językoznawstwa porównawczego, s. 59-75. Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 19. Григjел, М.2012."Изражавање афирмације помоћу инструментала у пољском и српском језику: когнитивна анализа", Зборник Матице српске за славистику 82, 87-106.
 20. Grygiel, M. 2012. "Semantyczna kategoria 'wyrażania zgody' w języku serbskim i rosyjskim". Rocznik Slawistyczny 61, 25-37. Warszawa/Wrocław: Komitet Słowianoznawstwa PAN.
 21. Grygiel, M. 2012. "Establishing affirmation modality as a valid grammatical category in Serbian through Internet-based research", [in:] P. Pęzik (ed.), Corpus Data across Languages and Disciplines, 159-172. Frankfurt/New York: Peter Lang.
 22. Grygiel, M. 2012. "Affirmation expressed by clitic constructions in selected Slavic languages". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 4”. Zeszyt 76/2012, Rzeszów: Wydawnictwo UR, s. 36-43.
 23. Grygiel. M. 2012. „Narzędnik afirmacji w wybranych językach słowiańskich”, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 47, 161-179. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 24. Grygiel, M. 2013. „Выражение аффирмации с помощью творительного падежа" [w:] Z. Czapiga, A. Stasienko (red.), Коммуникативные аспекты грамматики и текста I, Wyd. UR, Rzeszów, s. 29-42.
 25. Grygiel, M. 2013. „Asocjacyjny wymiar konceptu СЛОБОДА (wolność) w języku serbskim”, Etnolingwistyka 25, 161-180. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 26. Grygiel, M. 2013. „Affirmation modality in Bulgarian, Macedonian and Serbian”. Cognitive Studies, 13, 279-295. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 27. Grygiel, M. 2013. “Affirmation as a type of modality: evidence from Serbian and English”. Zeitschrift für Slawistik 58/2, 127-142.
 28. Grygiel, M. 2013. “Affirmation as a dynamic modal category”. Southwest Journal of Linguistics 31/1, 97-130.
 29. Grygiel, M. 2013. "Affirmation marking by means of the conjunction ‘i’ in Slavic". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 80/2013. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 5, Rzeszów 2013, Wyd. UR, s. 47-56.
 30. Grygiel, M. 2013. "Similarity constructions as a way of expressing affirmation". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 80/2013. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 5, Rzeszów 2013, Wyd. UR, s. 57-63.
 31. Grygiel. M. 2013. “Affirmation marking in Serbian”. Studia Linguistica Polono- (Meridiano)-Slavica t.14-15. Skopje: Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego, s. 35-47.
 32. Грыгель, М. 2014. „ Аффирмация как грамматическая категория” [в:] МОВА Науково-теоретичний часопис з мовознавства", № 21, Одеса, c. 205 – 211.
 33. Grygiel. M. 2014. “The category of reflexiveness in Russian”. Beyond Philology, 11, 145-157.
 34. Grygiel, M. 2015. „Differences between translation and language localization on the example of Kaspersky’s Lab websites”. Radomskie Studia Filologiczne 2, 112-134.
 35. Grygiel, M. 2015. “The conceptual metaphor BUISNESS IS WAR in Business English”. In M. Wierzbicka and L. Wille, eds. Im Wirkungsdeld der kontrastiven and angewandten Linguistik. In the Field of Contrastive and Applied Linguistics. Vol. 6. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 65–78.
 36. Grygiel, M. 2015. ‘In search of a theory of Business English’. In B. Borkowska-Kępska, G. Gwóźdź and P. Mamet, eds. LSP Perspectives. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, 75–86.
 37. Grygiel, M. 2015. “Presuppositions, entailments and inferences as indirect language phenomena”. In D. Osuchowska and L. Wille, eds. Indirect Language. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 105–116.
 38. Grygiel, M. 2015. “Business English from a linguistics perspective”. English for Specific Purposes – World, Special Issue 1, vol. 16, 1-12.
 39. Grygiel, M. 2015. “Localisation as a new type of translation: A case study”. Studia Translatorica 6, 209-220.
 40. Grygiel, M. 2016. “The role of pragmatic inferencing in causing semantic change”. Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística 6, 115-130.
 41. Grygiel. M. 2018. „Phrasal verbs in the translation of specialized texts”. Komunikacja Specjalistyczna, 15-16.177-190.
 42. Grygiel, M. 2018. “A few notes on cognitive linguistics and Vygotsky in the context of Vladiv-Glover's model of foreign language learning through literary texts”. The Dostoevsky Journal 19, 90-95.
 43. Grygiel, M. 2019. “Między Wschodem a Zachodem – język serbski oczami japońskich i serbskich badaczy” Rocznik Slawistyczny, t. LXVIII, 199-204.

 

V. Recenzje:

 

 1. Grygiel, M. 2012. "Recenzja książki Jerzego Bartmińskiego „Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, 360 s., ISBN 978-83-227-2696-9", „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 4”. Zeszyt 76/2012, 157-159.
 2. Grygiel. M. 2013.“Adam Głaz. Extended Vantage Theory in Linguistic Application: The Case of the English Articles. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 2012. pp. 295, ISBN 978-83-7784-230-0”. Jezikoslovlje 1/2013, 235-239.
 3. Grygiel, M. 2015. “Kasper Boye. Epistemic Meaning: A Crosslinguistic and Functional-Cognitive Study. Berlin-Boston: Mouton de Gruyter. Empirical Approaches to Language Typology 43, xvii+373 pp., ISBN 978-3-11-020438-4”. Beyond Philology 12, 235-242.

 

VI. Artykuły popularno-naukowe:

 

 1. Kleparski, G.A. and M. Grygiel, 2003. "Protestants, Puritans, Papists and logomachy: Some remarks on the role of social factors in the rise of new words and meanings", [in:] Gazeta Uniwersytecka 1/15, Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 2. Kleparski, G. A. and M. Grygiel, 2003. "Assassins, fanatics and quislings: Towards their etymological roots", [in:] Gazeta Uniwersytecka 4/18, Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 3. Kleparski, G. A. and M. Grygiel, 2003. "On the origin of English bimbo." [in:] Gazeta Uniwersytecka 7/21, Rzeszów: Wydawnictwo UR.

 

VII. Referaty konferencyjne:

 1. Analogy and contrast in the structure of Hungarian co-verbial constructions Konferencja Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego, Białystok 26-28.10.2019
 2. Elderspeak in forms of address. Age Talks? Communicating Ages in the Communication Age, Corvinus University, Budapeszt, 2019.05.9-10.
 3. Coverbs as a challenge in specialized translation, 24th Summer University of Hungarian Language and Culture, Eötvös Loránd University (ELTE), Budapeszt, Węgry, 30 lipca-24 sierpnia 2018
 4. What do Hungarian, Slavic and English co-verbial constructions reveal about our perception of space?, Konferencja Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego, Poznań, Uniwersytet  Adama Mickiewicza, 2018.09.24-26
 5. Różnice między węgierskim i polskim językiem wojskowym i ich wpływ na tłumaczenie specjalistyczne - użycie czasowników kowerbialnych, "Węgiersko-polska droga do walk o niepodległość w 1848-1849 - ojczyzna, język, tożsamość narodowa", Katedra Hungarystyki, Uniwersytet Warszawski, 2018.11.29-30.
 6. Phrasal verbs in the translation of specialized texts, SPECLANG 2007, Łódź 2017.11.3-4 –wykład plenarny
 7. Comparing and contrasting Slavic with Hungarian coverbs, Konferencja Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego, Rzeszów 2017.09.21-23
 8. Coverbs in specialized texts, Języki specjalistyczne - praktyka i teoria II, Rzeszów, 2017.09.14
 9. Money concepts in the specialist language of banking: An English-Polish-Hungarian cognitive-comparative perspective, Money Talks – Communication as/and Economy Conference, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapeszt, 04.05.2017
 10. Conceptualizations of MONEY in Hungarian and English:  Semantic calques and conceptual transfers, Culture and Cognition in Language, Rzeszów, 2017.04.6-7.
 11. Nauczyciel? Tłumacz? A może specjalista językowy? Kogo mamy uczyć na studiach filologicznych? – wykład plenarny, Języki specjalistyczne: definicje, dydaktyka, dylematy, Uniwersytet Śląski, Katowice, 2017.03.03
 12. Frame-based accounts of specialist languages, 9th International Conference on Construction Grammar, Universidade Federal Juiz de Fora, Brazil, 2016.10.4-9 – theme session with Pamela Faber
 13. The emergence of the FINANCIAL MANAGEMENT frame as a result of cognitive mechanisms, 9th International Conference on Construction Grammar, Universidade Federal Juiz de Fora, Brazil, 2016.10.4-9 – Paulina Potęga co-author
 14. How metaphorical is financial management?: An insider’s view,  Konferencja Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego, Olsztyn 2016.09.22-24
 15. Financial management as a specialist language, Języki specjalistyczne - praktyka i teoria, Rzeszów, 2016.09.16-17
 16. In search of a theory for Business English, Języki specjalistyczne – nauczanie, badanie i tłumaczenie, Dąbrowa Górnicza, 2015.03.10
 17. Grammar as an exaptation of space cognition – wykład zaproszony, CogNetwork Meetings, Linguistics Department, UC Berkeley, USA, 2015.04.20
 18. The metaphorics of Business English, International Communication Association Conference, Łódź, 2015.04.9-11
 19. Wykorzystanie metodologii językoznawstwa kognitywnego w badaniach nad językami specjalistycznymi – wykład plenarny, Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce, Katowice, 2015.06.19-20
 20. Cognitive approaches to specialist languages – organizacja sesji tematycznej, Konferencja Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego, Lublin, 2015.09.24-26
 21. Specialist languages and cognitive linguistics – A marriage of convenience or irreconcilable opposites, Konferencja Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego, Lublin, 2015.09.24-26
 22. Подтверждение как грамматическая категория, Русистика и современность XVI, Odessa, 18-22 września 2013
 23. The semantics of affirmation, MCC 3 (Meaning, Context and Cognition), Łódź 11-13 kwietnia 2013
 24. Asocjacyjny wymiar pojęcia СЛОБОДА (wolność) w języku serbskim. VI Konferencja EUROJOS „Koncepty: dom, Europa, wolność, praca, honor w aksjosferze Słowian i ich sąsiadów”, Warszawa/Lublin, 21-23 listopada 2012
 25. Выражение аффирмации с помощью творительного падежа, Русистика и современность XV, Rzeszów, 27-28 września 2012
 26. Slavic English in tourism: English conceptualizations of Serbian and Polish culture-specific terms, 17th Conference of International Association for World Englishes, 23-25 listopada 2011, Melbourne, Australia.
 27. Slavic instrumental of affirmation, The 11th SCLC (Conference of the Slavic Cognitive Linguistics Association), 14-16 października 2011, Waszyngton, USA
 28. Existential origin of affirmative particle in Indo-European, Session on Indo-European Historical Linguistics, 3 czerwca 2011, Sosnowiec
 29. Establishing affirmation modality as a valid grammatical category in Serbian through Internet-based research, 8th PALC (Practical Applications in Language and Computers), Łódź, 13-15 kwietnia 2011
 30. Affirmation as a type of modality, Modality in English, Universidad Complutense, Madrid, Hiszpania, 9-11 września 2010
 31. O serbskich konstrukcjach enklitycznych w kontekście afirmacji, Świat Słowian w języku i kulturze, Pobierowo, 22-24 kwietnia 2010
 32. Sposoby wyrażania afirmacji w języku serbskim, Świat Słowian w języku i kulturze, Pobierowo, 16-18 kwietnia 2009
 33. Употребa глагола бити као маркера афирмације у српском језику, Радионица за српски језик и културу, Valjevo, Serbia, lipiec 2008
 34. Роль русского языка в формировании стандарта сербского языка, Русистика и современность, Rzeszów, 26-27 września 2008
 35. From semantic change, via polysemy to conceptual modelling, The 10th International Cognitive Linguistics Conference, Kraków, lipiec 2007
 36. Semantic underspecification and the growth of Old English vocabulary, The 14th ICEHL (International Conference on English Historical Linguistics), Bergamo, Włochy, sierpień 2006
 37. The interplay of chaos and system in the semantic variability of Slavic homophones, The 33rd LACUS (Linguistic Association of Canada and the United States) Forum, Toronto, Kanada
 38. Cognitive modelling of Old English vocabulary in the conceptual domain of SPEECH, The 4th MESS (Medieval English Studies Symposium), Poznań, listopad 2005
 39. New directions in semantic reconstruction, New Directions in Cognitive Linguistics: First UK Cognitive Linguistics Conference, Brighton, UK, październik 2005
 40. Construction and reconstruction of meaning: A data-driven approach, The 17th ICHL (International Conference on Historical Linguistics), Madison, WI., USA, sierpień 2005
 41. Metonymic projection as a major factor in the rise of English historical synonyms of MAN and WOMAN, International Conference ‘Perspectives on Metonymy, Łódz, maj 2005
 42. On the cyclicity of meaning alterations in English historical synonyms of MAN/MALE HUMAN BEING, HEL-LEX New Approaches in English Historical Lexis, Helsinki, Finlandia, marzec 2005
 43. From semantic change to on-line meaning construction, Current Trends in Cognitive Linguistics, Hamburg, Niemcy, grudzień 2004
 44. On the semantic development of Old English synonyms of MAN/MALE HUMAN BEING, The 3rd MESS (Medieval English Studies Symposium), Poznań, listopad 2004
 45. Connectionist model of semantic representation in cognitive linguistics, Cognitive Systems as Representational Systems, Toruń, wrzesień 2004
 46. Non-linearity and panchronic dimension of semantic changes affecting the OE synonyms of MAN, The 13th ICEHL (International Conference on English Historical Linguistics), Vienna, Austria, sierpień 2004

 

VIII. Staże i wizyty zagraniczne:

 1. Wykłady zaproszone w ramach Socrates/Erasmus: 21-28 października 2005 -University of Sussex w Brighton w Wielkiej Brytanii - Cognitive Approaches to Semantic Reconstruction
 2. lipiec/sierpień 2008 - Warsztaty Języka i Kultury Serbskiej w Serbii, organizowane przez Uniwersytet w Belgradzie i Serbska Akademię Nauk i Sztuki
 3. maj 2011 - staż w Uniwersytecie w Belgradzie w ramach programu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim"
 4. październik 2011 - staż w American University, Washington D.C., USA w ramach programu "UR - Nowoczesność i przyszłość regionu"
 5. listopad/grudzień 2011 - wizyta studyjna w Monash University, Melbourne, Australia w ramach programu "UR - Nowoczesność i przyszłość regionu"
 6. Wykłady zaproszone w ramach LLP Erasmus: 25-30 marca 2012 - Baltijas Starptautiskā Akadēmija, Łotwa – The Understanding of Semantic Categories as a Key to Translation
 7. NILE - Norwich Institute for Language Education, szkolenie CLIL, 1-14 września 2013, Norwich, Wielka Brytania
 8. Harvard University, Cambridge/Boston USA, 10-23 lutego 2014, tłumacz wizyty studyjnej, uczestnictwo w konferencji "The 13th Annual Conference of the Slavic Cognitive Association (SCLC-2014)”
 9. NILE - Norwich Institute for Language Education, szkolenie CLIL, 17-30 sierpnia 2014, Norwich, Wielka Brytania
 10. CogNetwork Meetings, Linguistics Department, UC Berkeley, USA, wykład zaproszony, 10-22 kwietnia 2015
 11. 23rd Summer University of Hungarian Language and Culture, Eötvös Loránd University (ELTE), Budapeszt, Węgry, 28 lipca-26 sierpnia 2017
 12. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, research grant "Co-verbs in specialized translation: English, Hungarian and Slavic as source and target languages”, Budapeszt, Węgry, 25 luty-30 czerwca 2018
 13. Pécsi Tudományegyetem (University of Pécs), Nemzetközi Oktatási Központ, Magyar mint idegen nyelv tanári továbbképzés, Pécs, 05-09 sierpnia 2019

 

IX. Recenzje habilitacyjne:

 

Wydział Filologiczny, Uniwersytet Rzeszowski, Marta Bołtuć (2016)

 

IX. Recenzje doktorskie:

 

Wydział Filologiczny, Uniwersytet Rzeszowski, Anna Bogacz (2015)

Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski, Grzegorz Cebrat (2016)

Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski, Anna Miś (2017)

Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, Katarzyna Fronczak (2019)

 

IX. Recenzje wydawnicze:

 

Pociask, M. 2018. Basic English for Student Nurses. Tarnów: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Goźdź-Roszkowski, S. and A. Makowska (eds.) 2017. Languages for Specific Purposes in Educational Contexts. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Sharifian, F. (ed.) 2017. Advances in Cultural Linguistics. Berlin/New York: Springer

Kida, I. (ed.) 2017. Historical Issues in Semitic and Indo-European Languages. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Bączkowska, A. (red.) 2017. Język-Technologie-Internet. Bydgoszcz: Polraster.

Gwóżdź, G i P. Mamet. (red.) 2016. Dyskursy specjalistyczne. Rejestry, gatunki, tłumaczenia. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza

Brdar, M, Gries, S.T. and Fuchs, M. (eds.) 2011. Cognitive Linguistics: Convergence and Expansion. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, section FF Philologiae

Poznań Studies in Contemporary Linguistics

Transcultural Studies: A Journal in Interdisciplinary Research

 Crossroads. A Journal of English Studies, themed issue dedicated to Cognitive Linguistics

LaMiCuS (Language, Mind, Culture and Society)

POLONICA (Instytut Języka Polskiego PAN)

 

X. Doktoranci:

6 doktorantów, 4 wszczęte przewody doktorskie

 


 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow