Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

dr Ewa Konieczna

 

adiunkt

e-mail: eakon@poczta.onet.pl

Stopień magistra uzyskała na Uniwersytecie im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu
Stopień doktora uzyskała  na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 

Zakres prowadzonych badań:  polisemia prefiksów i partykuł czasownikowych, akwizycja języka ojczystego,  neologizmy i okazjonalizmy jako przejaw morfologicznej kreatywności

Udział w projekcie naukowym: 

Project Monika. Cross-linguistic research into derivational networks:  http://www.ugr.es/~svalera/Monika/

 

Publikacje

Monografia:  

 Ewa Konieczna. 2014.  From Telegraphic Speech to Morphological and Syntactic Iconicity. Early Child Speech Development from Polish and English Data. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu  Rzeszowskiego:  

http://wydawnictwo.univ.rzeszow.pl/product_info.php?products_id=2161

 

Artykuły:

Ewa Konieczna. 2001. ‘First Language Acquisition: Piaget's constructivism versus Chomsky's innateness hypothesis’. [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej Studia Anglica Resoviensia 2, Wydawnictwo WSP w Rzeszowie , 45-54.
 

 Ewa Konieczna. 2002. ‘Derivational neologisms in children's speech from Polish and English data’. [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego Studia Anglica Resoviensia 1, Wydawnictwo UR w Rzeszowie, 52-64.

 

Ewa Konieczna, G.A. Kleparski. 2005. ‘In search of evidence for metonymically motivated innovative  nouns in children's speech’[w:] vol.2, No.3 SKASE Journal of Theoretical Linguistics. 43-57.

 

Ewa Konieczna, G. A. Kleparski. 2006. ‘Motivation in language: the case of metonymically motivated innovative nouns in children's speech’[w:] Odisea: Revista de Estudios Ingleses.103-118

  Ewa Konieczna. 2008. ‘Non-Arbitrary Coding in the Child Language  - The Phenomenon of Syntactic Iconicity’ [w:] Language, Literature, Culture and Beyond pod red. R. Kiełtyki, D. Osuchowskiej, E. Rokosz-Piejko, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 107-113.

 Ewa Konieczna. 2009. ‘De-obscuring the Language: Folk Etymology in Modern Polish and English’.   [w:] Galicia Studies in English  pod red. G. A. Kleparskiego i A. Uberman, Chełm: Wydawnictwo TAWA. 71-79.

  Ewa Konieczna. 2009. ‘Why does Obamaphilia Win out over the Love for Barrack Obama? A few Remarks on Nonce-formations and Neologisms in Polish and English-language Mass-media’ [w:] Galicia English Teachings: Old Pitfalls, Changing Attitudes and New Vistas, pod red. G. A. Kleparskiego,  Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 67-77.

  Ewa Konieczna. 2009.    ‘Le français est beau, deutsch ist häβlich, what about  English ? A few remarks on   aesthetic judgements about languages and language varieties’  [w:]  Media in Res pod red. G.A Kleparskiego,  Rzeszów: Wydawnictwo PROMAR. 81-89

   Ewa Konieczna. 2011. ‘Looking into texting – shortening mechanisms in text messages’ [w:] Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo pod red. G.A. Kleparskiego I R. Kiełtyki. Jarosław: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu Instytut Humanistyczny. 179-187.

 Ewa Konieczna. 2011. ‘Polish onomastic derivatives in the contemporary political discourse in the light of internationalization of Slavic languages’ [w:]  Zeitschrift für Slavistik  pod red. P. Kosta et al.,  Berlin: Akademie Verlag GmbH. 97-107 (lista ERIH).

 Ewa Konieczna. 2011. ‘Inflectional Diagrammaticity in Polish: A Case Study of Polish Children’ [w:] Word Structure pod red. L. Bauer, Edinburgh: Edinburgh University Press. 20-53.

 Ewa Konieczna. 2011. ‘The role of morphological naturalness in the production of innovative verbs in English and Polish: a comparative study’ [w:] vol. 8, No. 1 SKASE Journal of Theoretical Linguistics. 2-22.

 Ewa Konieczna. 2012. ‘Analogical modelling and paradigmatic word formation as attention-seeking devices’ – artykuł dostępny na stronie internetowej MMM. URL: http:// //lmgd.philology.upatras.gr/el/research/downloads/MMM8_Proceedings.pdf. 166-189.

 Ewa Konieczna. 2012. ‘Morphological productivity and creativity in a politically correct language: a case study of lexical innovation’ [w:] The Bulletin of the Transilvania University of Brasov  VOL. 5 (54) No. 2 – 2012. 9-17.

 Ewa Konieczna. 2013. ‘Analogy in word formation’ [w:] Studia Anglica Resoviensia 10. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 15-26.

 Ewa Konieczna. 2015. ‘Lexical innovation: a result of the accommodation process’ [w:]  SKASE volume 12 - 2015 No. 3. 331-353.

 Rozdziały w monografiach

  Ewa Konieczna. 2012. ‘Lexical blending in Polish: the result of the internationalisation of Slavic languages’ [w:] Crosslinguistic perspectives on lexical blending. V. Renner et al (eds), Berlin/New York: Mouton de Gruyter. 51-73. 

Ewa Konieczna. 2014.‘Compounds and blends as wordplay’ [w:] G.A. Kleparski, E. Konieczna, B. Kopecka (eds) The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture Volume 1 Linguistics. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 257-269.

 Ewa Konieczna. 2014. Paradigmatic Word Formation [w:] Galicia Studies in English..  Chełm: Wydawnictwo TAWA. 57-68

  Ewa Konieczna. 2014. ‘Morphological humour in short stories of Stanisław Lem’ [w:] G.A. Kleparski, R. Oliwa (eds) Podkarpackie Forum FilologiczneSeria: Językoznawstwo. 155-166.

  Ewa Konieczna. 2014. ‘Creative  coinages formed by analogy: analogical extension and analogical  rule  breaking’ [w:] E. Konieczna, A. Uberman (eds). Text. Sentence. Word. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 67 - 79.

 Ewa Konieczna. 2015. ‘The model of morphosemantic patterns in the description of the architecture of the Polish lexicon’ [w:]  Anna Malicka-Kleparska  et al (eds) Concepts and Structures - Studies in Semantics and Morphology.  Lublin: Wydawnictwo KUL. 83-102.

 Ewa Konieczna (2016) ‘Non-spatial relations grounded in embodied experience: polysemy  of English particle over and Polish verbal prefix nad-‘  [w:] Word Formation across languages. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 197-219.

 Ewa Konieczna. (w druku) ‘Abstract extensions of the relation UNDER  represented by English particle under and Polish verbal prefix pod-‘. Katowice:  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 Ewa Konieczna. 2017. ‘Extension of spatial relations to non-physical domains: English  particle on and  Polish prefix na- in composite verbs’   [w:] English versus Slavic: Lexicon in a semantic and morphological perspective. Frankfurt: Peter Lang. 139-159.

   

Prace edytorskie:

 G. A. Kleparski, B. Kochman-Haładyj, E. Konieczna, M. Martynuska (eds). 2012. Studia Anglica Resoviensia 9.

  G.A. Kleparski, E. Konieczna, B. Kopecka (eds). 2014. The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture Volume 1  Linguistics. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego (w przygotowaniu).

  E. Konieczna, A. Uberman (eds). 2014. Text. Sentence. Word. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

  E. Konieczna, R. Kiełtyka (eds).  2017. English versus Slavic: Lexicon in a semantic and morphological perspective. Frankfurt am Mein: Peter Lang.

 Recenzja:

  Ewa Konieczna. 2013. Recenzja tomu Galicia studies in linguistics, literature and culture:the students’ voices  G.A. Kleparski, M. Martynuska, E. Rokosz-Piejko (eds). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego [w:] SAR 11. 230-231.

 Czynny udział w konferencjach naukowych:

Language, Literature, Culture and Beyond: The First Rzeszów Anglistentag. Uniwersytet Rzeszowski, październik 2007, tytuł  referatu  ‘Non-Arbitrary Coding in the Child Language - The Phenomenon of Syntactic Iconicity.’

  Galicia English Teachings: Old Pitfalls, Changing Attitudes and New Vistas: The Second Anglistentag. Uniwersytet Rzeszowski, marzec 2009, tytuł referatu  ‘Why does Obamaphilia Win out over the Love for Barrack Obama? A few Remarks on Nonce-formations and Neologisms in Polish and English-language Mass-media.’

 International Conference on Lexical Blending, Universite Lumiere Lyon II, Francja, 10-11 czerwca 2010, tytuł referatu ‘Lexical blending in Polish: the result of the internationalisation of Slavic languages.’

 II Podkarpackie Forum Filologiczne, PWSZ Jarosław, marzec 2011, tytuł referatu ‘Looking into texting – shortening mechanisms in text messages.’

  8TH Mediterranean Morphological Meeting, Universita degli studi di Cagliari, Włochy, 14-17 września 2011,  tytuł referatu: ‘Analogical modelling and paradigmatic word formation as attention-seeking devices.’

 Universals and Typology in Word Formation II, Uniwersytet im. P.J. Safarika w Koszycach, 26-28.08. 2012, tytuł referatu  ‘Analogy as a universal mechanism of morphological creativity and change.’

 The Subcarpathian studies in English language, literature and culture. Uniwersytet Rzeszowski, 22-23 kwietnia 2013, tytuł referatu ‘Compounds and blends as wordplay.’

 9TH Mediterranean Morphological Meeting. Centre for Advanced Academic Studies – CAAS w Dubrowniku, 15-18 września 2013, tytuł referatu: ‘Word formation niches in modern English: the result of metonymic and metaphorical sense extension.’

 III Podkarpackie Forum Filologiczne, PWSZ Jarosław, April 2014, tytuł referatu: ‘Morphological humour in short stores of Stanisław Lem.’

  LingBaw, KUL Lublin, październik  2014, tytuł referatu:  ‘The model of morphosemantic patterns in the description of the architecture of the Polish lexicon.’

 Universals and typology in Word Formation III,  P.J. Safarik University, Koszyce, 26-28.06. 2015, tytuł referatu:  ‘Polysemy of verbal prefixes and particles expressing the relation OVER  in English, Polish and Italian.’

 Various dimensions of contrastive studies ,  Szczyrk,  październik 2015, tytuł referatu:   ‘VERTICAL AXIS schema  re-examined:  metaphorical extensions of the English particle under and the Polish verbal prefix pod-.

  LingBaw, KUL Lublin, październik  2016, tytuł referatu: ‘ Illusory emptiness of  perfectivising prefixes:  A case study of Polish verbal prefix na-.’

 Various dimensions of contrastive studies,  październik 2016, Uniwersytet Śląski, Katowice,  tytuł referatu:  ‘Metaphor-framed satellites within and beyond satellite-framed languages.’

II Web-konferencja PTJK, grudzień 2016, tytuł referatu: ‘Upward motion in English and Polish: conceptual representations of sensorimotor experience.’

Culture and Cognition in Language, 6-7 kwietnia 2017, Uniwersytet Rzeszowski, tytuł referatu: ‘Scaffolding dismantled: metaphorical conceptualisations behind phrasal verbs.’

Językoznawstwo kognitywne w roku 2017, 21-23 września 2017, Uniwersytet Rzeszowski, tytuł referatu: ‘Experientially grounded  axiological component  of particles: towards reconciling polar opposites’ (w przygotowaniu).

 

Udział w warsztatach:

 Project Monika. Cross-linguistic research into derivational networks. Danišovce, 27-29  kwietnia 2017.

 

Wykłady gościnne w ramach programu Erazmus

‘Lexical creativity in modern English’, University of Vigo, Hiszpania, listopad  2010.

‘Shortening mechanisms in electronic communication’,   Ciudad Real, Hiszpania, Marzec 2014.

 

Prowadzone kursy: morfologia, składnia, socjolingwistyka, gramatyka kontrastywna, gramatyka praktyczna języka angielskiego, seminarium magisterskie

 

                                                                                                                                         

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow