Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Instytut Filologii Angielskiej

Dorota Osuchowska

 

Zakres prowadzonych badań naukowych

Budowa i użycie słownika w dydaktyce nauczania języków obcych

   ▪ Struktura słownika pedagogicznego

   ▪ Specyficzne cechy słowników pedagogicznych

   ▪ Słowniki z perspektywy ich użytkowników

Badania nad użytkownikami słownika

   ▪ Studenci filologii obcych a słowniki specjalistyczne

   ▪ Korzystanie ze słownika na studiach filologicznych

Zmiany znaczeniowe wyrazów związanych ze zmysłem smaku

Tekst naukowy jako bariera w badaniach interdyscyplinarnych

 

Prowadzone zajęcia

   ▪ Pisanie pracy naukowej

   ▪ Leksykografia

   ▪ Językoznawstwo

   ▪ Przekład pisemny i ustny

Spis publikacji

 

Książki

Osuchowska, D. 2007. In Search of the Collocation Value of EFL Dictionaries. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Osuchowska, D., Kleparski, G.A. 2009. The Rudiments of Academic Writing. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Osuchowska, D. 2011. Talking Dictionaries. An Introductory-Level Course in Lexicography for English-Bound Students.Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Osuchowska, D. 2011. Collocation in Bilingual and Monolingual English Dictionaries. A Foreign Learner’s Perspective. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing.

Osuchowska, D. 2016. An Academic Text as a Perceived Barrier to Practising Interdisciplinary Research. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Osuchowska, D. 2016. Career Paths 1. Interpreting and Community Interpreting. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Redakcja książek i czasopism

Kiełtyka, R., Osuchowska, D., Rokosz-Piejko, E. red. Language, Literature, Culture and Beyond. Festschrift for Grzegorz A. Kleparski on his 50th Birthday. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Körtvélyessy, L., Osuchowska, D., Włodarczyk-Stachurska, A. red. Galicia Studies in Language. Historical Semantics Brought to the Fore. Chełm: Wydawnictwo TAWA.

Osuchowska, D. red. (Sekcja: Linguistics) Studia Anglica Resoviensia 8. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Osuchowska, D., Wille, L. red. Indirect Language.  Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Słowniki

Osuchowska, D. 2001. English At Work. An English-Polish Dictionary of Selected Collocations. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Osuchowska, D. 2007. English At Work. An English-Polish Dictionary of Selected Collocations. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Osuchowska, D. 2008. English At Work. An English-Polish Dictionary of Selected Collocations. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

W przygotowaniu: University English

 

Artykuły/rozdziały w monografiach

Osuchowska, D. 2002. ‘Compiling a Dictionary of Collocations. Problems and Solutions’. Studia Anglica Resoviensia 1, str. 79-85.

Osuchowska, D. 2003. ‘Specialised (Business English) Dictionaries: A Teacher’s Perspective’. W: P. Mamet, red. Języki specjalistyczne. Zagadnienia dydaktyki i przekładu. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk, str. 101-108.

Osuchowska, D. 2003. ‘The Do’s and Dont’s of Teaching Dictionary Reference Skills at the College/University Level’. W: G. A. Kleparski, red. The Do’s and Dont’s of Teaching English at the College/University Level. Chełm: NKJO-CHEŁM PUBLISHERS, str. 66-74.

Osuchowska, D. 2oo4. ‘Smakołyki’. W: M. Buchholz, red. Obraz Kanady w Polsce. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, str. 29-33.

Osuchowska, D. 2005. ‘Semantic Relations in Monolingual Learners’ Dictionaries: Some Implications for English Language Teaching and Metalexicography’. W: K. Bogacki, A. Miatluk, red. Semantic Relations in Language and Culture. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, str. 235-242.

Osuchowska, D. 2007. ‘Maximising the Role of the Dictionary as an Aid to English Language Teaching: Some Implications for Applied Linguistics and Teacher Training’. W: J. Arabski, D. Gabryś-Barker, A. Łyda, red. PASE Papers 2007. Vol. 1.Studies in Language and Methodology of Teaching Foreign Languages. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, str. 441-455.

Osuchowska, D. 2007. ‘The Dictionary as an Aid to English Language Teaching: Present State and Future Tasks’. W: J. Wiśniewski, red. W dialogu języków i kultur. Warszawa: Lingwistyczna Szkoła Wyższa, str. 139-148.

Osuchowska, D. 2007. ‘Dictionary Typology: Towards a Practically-Oriented Classification Scheme of Dictionaries Used by Learners of English’. W: D. Werbińska, B. Widawska, red. Wschód-Zachód. Dialog kultur 2: Studies in Literature and Language. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, str. 196-201.

Osuchowska, D. 2008. ‘Lexicography in a Language Degree Programme: An Integrated Approach’. W: R. Kiełtyka R., D. Osuchowska, E. Rokosz-Piejko, red. Language, Literature, Culture and Beyond. Festschrift for Grzegorz A. Kleparski on his 50th Birthday. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str. 206-211.

Osuchowska, D. 2009. ‘The Stories behind Words’: The Issue of Etymologising in British Dictionaries for Young Learners’. W: M. Górecka-Smolińska, G.A. Kleparski, A. Włodarczyk-Stachurska, red. Galicia Studies in Language: Historical Semantics Brought to the Fore. Chełm: Wydawnictwo TAWA, str. 117-128.

Osuchowska, D., Hrehovčik, T. 2009. ‘On Dictionary Use by Slovak and Polish Teacher Trainees’. W: M. Ferenčik, J. Horváth, red. Language, Literature and Culture in a Changing Transatlantic Word. Prešov: Filozofocká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, str. 217-229.

Osuchowska, D. 2009. ‘Interim Report on Research into the College Students’ Use of Dictionaries in Text Production’. W: G.A. Kleparski, E. Rokosz-Piejko, A. Uberman, red. Galicia English Teachings: Old Pitfalls, Changing Attitudes and New Vistas. The Second Anglistentag in Rzeszów. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str. 115-124.

Osuchowska, D. 2010. ‘Łączliwość leksykalna przymiotnika biały w ujęciu diachronicznym’. W: G.A. Kleparski, R. Kiełtyka, red. Podkarpackie Forum FilologiczneSeria Językoznawstwo. Jarosław: Wydawnictwo PWSZ w Jarosławiu, red. 175-184.

Osuchowska, D. 2011. ‘On How Paralell Tastes Can Get: A Comparison of Selected Expressions from the English and Polish Field of Gustatory Sensations’. W: L. Körtvélyessy, D. Osuchowska, A. Włodarczyk-Stachurska, red. Galicia Studies in Language. Historical Semantics Brought to the Fore. Chełm: Wydawnictwo TAWA, str. 117-126.

Osuchowska, D. 2011. ‘Gustasemy: The Panchronic Account of the Semantics of Bitter’. W: G.A. Kleparski, R. Kiełtyka, red.Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria Językoznawstwo. Jarosław: Wydawnictwo PWSZ w Jarosławiu, str. 319-333.

Osuchowska, D. 2011. ‘Context-Induced Creativity and the Figurative Use of Taste Terms’. Studia Anglica Resoviensia 8, str. 341-357.

Osuchowska, D., Kleparski, G. A. 2012. ‘The Scope of English Gustasemy with Parallel Developments in Other Languages’. W: P. Łozowski, A. Włodarczyk-Stachurska, red. Words in Contexts: from Linguistic Forms to Literary Functions. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, str. 126-140.

Osuchowska, D.  2012. ‘Categories of Information Sought by University Students while Working on a Written Composition in English’. W: M. Bilá, S. Zákutná, red. Language, Literature and Culture in a Changing Transatlantic World II. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej university v Prešove, str.  217-234.

Osuchowska, D. 2014. ‘The Teaching of Reference Skills and the Amount of Dictionary Exposure as Two Possible Factors Affecting Dictionary Use by Tertiary-Level Students while Writing’. W: G. A. K. Kleparski, E. Konieczna and B. Kopecka, red. The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and CultureVol. 1: Linguistics and Methodology. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str. 370–384.

Osuchowska, D. 2014. ‘Collocation in Dictionaries Consulted by Users of English at the Advanced Level’. W:  G. A. Kleparski, R. Oliwa, red. Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo. Jarosław: Wydawnictwo PWST-E, str. 181-192.

Osuchowska, D. 2014. ‘Specialised Lexicography and Specialist Dictionaries: A Novice Translator’s Compendium’. W: L. Wille, M. Pikor-Niedziałek, red. Specialist Languages in Use and Translation. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str. 141-153.

Osuchowska, D. 2014. ‘Evaluating Reviews of Specialist Dictionaries from a Future Dictionary User’s Perspective’. W: L. Wille. M. Pikor-Niedziałek, red. Specialist Languages in Use and Translation. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str. 154-167.

Osuchowska, D. 2014. ‘In Search of an Operational Definition of Creativity’. W: M. Wierzbicka, L. Wille, red. Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Lingustik/In the Field of Contrastive and Applied Linguistics. Vol. 3. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str. 201–211.

Osuchowska, D. 2014. ‘A Polish College Students’ Use of Dictionaries in Text Production’. Sino-US English Teaching 10:  726–732.

Osuchowska, D. 2014. ‘Context-induced creativity and the figurative use of taste terms’. W:  B. Duda, G. A. Kleparski, red. RSDS Top Twenty. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str. 248-262.

Osuchowska, D. 2015. ‘On the Teaching of Dictionary Use to Translation Trainees: Does What Dictionary Researchers Say Apply?’. W: P. Aullón de Haro and A. Silván Rodriguez, red. Translatio y Cultura. Madrid: Dykinson, str. 445-454.

Osuchowska, D. 2015. ‘The Productivity of English and Polish Food Words in Creating Euphemisms’. W: Z. Czapiga and A. Stasienko, red. Slavic and Other Languages in a Contrastive Perspective. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str. 41-54.

Osuchowska, D. 2015. ‘How Naive? The Picture of Creativity in Contemporary Monolingual Dictionaries of English’. W: M. Wierzbicka, L. Wille, red. Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Lingustik/In the Field of Contrastive and Applied Linguistics. Vol. 5. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str. 99–112.

Osuchowska, D. 2015. ‘Mom’s No Longer Home Cooking? Housemaking in Selected Foreign Learner’s Dictionaries’. W: M. Wierzbicka, L. Wille, red. Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Lingustik/In the Field of Contrastive and Applied Linguistics. Vol. 5. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str. 113-122.

Osuchowska, D. 2015. ‘The Productivity of the Polish and English Domains of Buildings and Construction in the Process of Euphemism Creation’. W: L. Wille, D. Osuchowska, red. Indirectness in Language. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str. 65-79.

Osuchowska, D. 2015. ‘Indirectness Strikes Where You Expect it the Least: Perpetuating Gender Stereotypes Through Dictionary Examples’. W:  L. Wille, D. Osuchowska, red. Indirectness in Language. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str 117-132.

Osuchowska, D. 2016. Sex-Role Sterotyping in the Advanced Learner’s Dictionary of Current English (ALD 2). M. Wierzbicka and L. Wille, eds. Im Wirkungsdeld der kontrastiven and angewandten Linguistik. In the field of contrastive and applied linguistics. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. W druku.

 

Recenzje

Osuchowska, D. 2009. ‘Słownik Współczesny Angielsko-Polski Polsko-Angielski’. W: M. Górecka-Smolińska, G.A. Kleparski, A. Włodarczyk-Stachurska, red. Galicia Studies in Language: Historical Semantics Brought to the Fore. Chełm: Wydawnictwo TAWA, str. 173-178.

Osuchowska, D. 2010. ‘Janusz Arabski, Andrzej Łyda, Krystyna Warchał. Słownik angielskich frazemów akademickich’. The SKASE Journal of Theoretical Linguistics 7.2: str. 72-77. http://www.skase.sk/ Volumes/JTL16/pdf_doc/05.pdf

Osuchowska, D. 2010. Słownik angielskich frazemów akademickichKwartalnik Neofilologiczny 3, str. 362-364.

 

Inne

 

Kleparski, G. A. and Osuchowska, D. 2000. ‘Instytut Filologii Angielskiej: Czy sześciolatek może się pokusić o studia magisterskie?’. Gazeta Uczelniana 9. Rzeszów: Wydawnictwo WSP.

Cymbalista, P., Kallaus, A., Kleparski, G. A. and Osuchowska, D. 2001. ‘The Department of English at WSP-Rzeszow – Chronicle’. Studia Anglica Resoviensia 2, str. 7-17.

Cymbalista, P., Kallaus, A., Kleparski, G. A. and Osuchowska, D. 2001. ‘Introducing Studia Anglica Resoviensia – Regional English Studies Initiative of Region-Oriented Countrymen with Supraregional Ambitions’. Studia Anglica Resoviensia 2str. 7-17.

Kiełtyka, R., Osuchowska, D. and Rokosz-Piejko, E. 2008. ‘Editors Note’. W: R. Kiełtyka, D. Osuchowska and E. Rokosz-Piejko, red. Language, Literature, Culture and Beyond. Festschrift for Grzegorz A. Kleparski on his 50th Birthday. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str. 9-10.

 

Udział w konferencjach

1.        Języki specjalistyczne. Zagadnienia dydaktyki i przekładu. Sosnowiec 2002.

2.        The Do’s and Don’ts of Teaching English at the College/University Level. The Third Chełm Symposium. Chełm, April 2003.

3.        Semantic Relations in Language and Culture. Białystok, 24-26.10. 2005.

4.        Studies in Language and Methodology of Teaching Foreign Languages. PASE 2007.

5.        W dialogu języków i kultur. Warszawa, 15-16.01. 2007.

6.        Wschód-Zachód. Dialog kultur 2. Słupsk, 31.05.-02.06. 2007.

7.        Language, Literature, Culture and Beyond. Rzeszów, 22-23.10. 2008.

8.        Language, Literature and Culture in a Changing Transatlantic World. Prešov, 22-23.04. 2009.

9.         Galicia English Teachings: Old Pitfalls, Changing Attitudes and New Vistas. The Second Anglistentag in Rzeszów. Rzeszów, 22-23.10. 2009.

10.     Podkarpackie forum filologiczne: peryferia literatury, kultury i języka. Jarosław, o3-o5.o3.2011.

11.      The Word in Linguistic and Literary Studies. Chlewiska, 10-12.o4.2011.

12.     Słowo w (kon)tekście. Język trzeciego tysiąclecia VII. Kraków 14-16.03.2012.

13.      Old Challenges and New Horizons. Kraków, 19-21.04.2012.

14.     Language, Literature and Culture in a Changing Transatlantic World II. Presov 4-5.10.2012.

15.      The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture: The 3rd   Rzeszów Anlistentag. Rzeszów, 22-23.04. 2013.

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow