Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Instytut Filologii Angielskiej

dr Beata Kopecka
adiunkt
e-mail: bkopec@ur.edu.pl

Uzyskanie tytułu doktora: Uniwersytet Rzeszowski – 2009r.

Stopień magistra: Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej - 2001r.

Zakres prowadzonych badań naukowych: języki specjalistyczne, semantyka diachroniczna, morfologia, leksykografia.

 

Publikacje:

 

Monografia:

 Kopecka, B. 2011. Skirts, Jacks, Piece of Flesh Do Make People: Metonymic Developments to the Macrocategory HUMAN BEING. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Współredakcja monografii:

 

G.A. Kleparski, E. Konieczna, B. Kopecka (eds.) 2014. The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture. Volume 1: Linguistics and Methodology. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 G.A. Kleparski, B. Kopecka, E. Rokosz-Piejko, M. Martynuska (eds.) 2014. Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture. The Students’ Voices 2. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 Kopecka, B., Pikor-Niedziałek, M., A. Uberman (eds.), 2012. Galicia Studies in Language. Historical Semantics Brought to the Fore. Chełm: Wydawnictwo Tawa.

 

Opublikowane artykuły:

 

 1. Kopecka, B. 2015. ‘Aeroplane, Airplane, Aircraft, Plane – on the borderline between LGP-aviation English’ [w:] Borkowska-Kępska B., Gwóźdź, G. and P. Mamet (red.) LSP Perspectives. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 2. Kopecka, B. 2014. ‘Is it all only about money? – on the semantics of polymorphemic near-synonyms of the adjective rich’ [w:] The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture. Volume 1: Linguistics and Methodology, str. 77-87.
 3. Kopecka, B. 2013. ‘Whatever the weather – on semantic change and word-formation processes’ [w:] Historical English Word-Formation and Semantics; Frankfurt a/M, New York: Lang Verlag, eds: J. Fisiak & M. Bator (red.), str. 353-366.
 4. Kopecka, B. 2012. ‘The semantics and structure of creative compounds: a case study of stupidity’ [w:] M. Ferenčik & K. Bednarova-Gibová (eds.) Language, Literature and Culture in a changing Transatlantic World II [Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, Jazykovedny Zbornik 41, Filozofická fakulta Prešovskej Univerzity v Prešovie. Prešov, 2012, str. 58-75.
 5. Kopecka, B. 2012. ‘On gallant Johns and plain Janes – Names and their axiological potential’ [in:] Kopecka, B., Pikor-Niedziałek, M., A. Uberman (eds.) Galicia Studies in Language. Historical Semantics Brought to the Fore. Chełm: Wydawnictwo Tawa, str.63-82
 6. Kopecka, B. 2011. ‘Mini-skirt, light skirt and super skirt: clothing lexicon and cognitive axiology’  [w:] Kleparski, G.A., R. Kiełtyka (red.) Podkarpackie forum filologiczne: Peryferia literatury, języka i kultury. Seria: Językoznawstwo. Jarosław: Wydawnictwo PWSZ w Jarosławiu, str. 187-202.
 7. Kopecka, B. 2011. ‘Niemcy – czyli o etnonimach umotywowanych metonimicznie’. [w:] Czapiga A., Z. Czapiga (red.) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3/1. Problemy Językoznawstwa Porównawczego, str.90-97.
 8. Kopecka, B. 2009. ‘The second life of names – metonymic developments from the category PROPER (MALE) NAMES […]’, [w:] G.A. Kleparski, R. Kiełtyka, E. Więcławska-Szymańska (red.), Galicia Teachings in Linguistics, 2009 Mielec Anglistentag. Mielec: Wydawnictwo NKJO Mielec, str. 59-72.
 9. Kopecka, B. 2009. ‘At the crossroads of metonymy and word-formation’, [w:] G.A. Kleparski, P. Cymbalista, R. Kiełtyka, K. Pytel (red.) In Medias Res Studia Resoviensia in Lingua et Letteris. Rzeszów: Wydawnictwo Promar International, str. 89-100.
 10. Kopecka, B. 2009. ‘On the interlocking nature of metaphor and metonymy: A case study of BODY PARTS and PROPER NAMES’, [w:] M. Górecka-Smolińska, G.A. Kleparski, A. Włodarczyk-Stachurska (red.) Galicia Studies in Language: Historical Semantics Brought to the Fore, Chełm: Wydawnictwo Tawa, str. 79-90.
 11. Kleparski, G.A. and B. Kopecka 2008. ‘‘The forget-me-nots of semantic analysis? Field theory in current diachronic semantics’, [ w:] Lwów: Inozemna Philologia Issue 120, str. 16-25.
 12. Kopecka, B. 2008. „Twarz i jej elementy – analiza zmian metonimicznych w domenie CZŁOWIEK” [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. IX Językoznawstwo. Komorowska, E. And A. Porchawka-Mulicka, Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, str. 77-82.
 13. Kopecka, B. 2008. ‘Judging by appearances – a study of human-oriented metonymic developments in the DOMAIN OF DRESS [...]’, [w:] G.A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 5, str. 97-108.
 14. Kopecka, B. 2008. ‘Clothes DO  make the (wo)man! – metonymy and the enrichment of the category FEMALE HUMAN BEING’ [w:] G.A. Kleparski i A. Uberman (red.) Galicia Studies in language, literature and culture with special reference to English and diachronic semantics, Chełm: Wydawnictwo Tawa, str. 51-58.
 15. Kopecka, B. 2008. ‘In pursuit of the distinction line between metaphor and metonymy’ [w:] Language, Literature, Culture and Beyond. A Festschrifft  for prof. Kleparski on his 50 years birthday. Kiełtyka, R. Osuchowska, D. i Rokosz-Piejko E. (red.), str. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str.114-121.
 16. Kleparski, G.A., Kopecka, B. 2007. ‘What’s in the crown? - In search of the true nature of metonymy’, [w:] Aspects of Semantic Transposition of Words, R. Kiełtyka, G.A. Kleparski, G.A. i M. Pikor-Niedziałek (red.), Chełm: Wydawnictwo Tawa, str. 89-96.
 17. Kopecka, B. 2007. ‘LSP hybrid dictionary as translator’s tool’, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze VII, E.Komorowska i D.Dziadosz (red.), Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, str. 145-148.
 18. Kleparski, G.A., Kopecka B. 2007, ‘The trumpet put me in a bad mood: Some remarks on the  mechanism of metonymy in current linguistic analysis’ [w:] G.A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 4, str.169-181.
 19. Kopecka, B. 2005. ‘Active learner’s dictionary of English for technology’, [w:] G.A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 3,  Rzeszów, str. 96-104.
 20. Kopecka, B. 2005. „Słownik jednojęzyczny na zajęciach Praktycznej Nauki Języka Angielskiego”. Gliwice: Wydawnictwo SPNJO Politechniki Śląskiej, str. 185-191.

 

Recenzje:

 1. ‘Sally meets Harry: Practical Primer to English Pronunciation and Spelling’ autorzy: M. Nowacka, P. Cymbalista, G.A. Kleparski, ISBN 978-83-7338-673-0 [w:] P. Cymbalista, B. Duda, G.A. Kleparski (red.) Galicia Studies in Language with Historical Semantics foregrounded, 2013, Chełm: Wydawnictwo Tawa, str. 136-139.
 2. ‘Cognitive Linguistics’ autorzy: W. Croft and D.A. Cruse, Cambridge University Press 2004, ISBN 0-521-66770-4’, [w:] G.A. Kleparski (red.) 2007. Studia Anglica Resoviensia 4, str.250-254.

  

Czyny udział w konferencjach:

 

 • Galicia Teachings in Linguistics, 2009 Mielec Anglistentag. Organizator: Uniwersytet Rzeszowski i NKJO Mielec; Mielec 2009.
 • The Word In Linguistic and Literary Studies. Organizator: Instytut Anglistyki UMCS i Instytut Filologiczno-Pedagogiczny Politechniki Radomskiej; Chlewiska 2011.
 • Language, Literature and Culture in a Changing Transatlantic World II, Presov (Słowacja) 2012
 • Języki specjalistyczne – nauczanie, badanie i tłumaczenie. Dąbrowa Górnicza, marzec 2015
 • Języki Polish Cognitive Linguistics Association 2015 (PCLA 2015).  Sesja tematyczna – języki specjalistyczne. Lublin, wrzesień 2015
 • Języki specjalistyczne – nauczanie, badanie i tłumaczenie, 01.12.2016, Dąbrowa Górnicza
 • Specialist Languages: Practice and Theory, 16-17.09.2016, Rzeszów
 • The Subcarpathian Studies in English Language,  Literature and Culture. The 3rd Rzeszów Anglistentag; Rzeszów 2013, 
 • Historical English Word-Formation and Semantics, Warszawa 2011.
 • II Konferencja Naukowa z cyklu Podkarpackie Forum Filologiczne Peryferia literatury, kultury i języka. Organizator: PWST w Jarosławiu; Jarosław 2011.
 • X Międzynarodowa konferencja młodych naukowców z cyklu Świat Słowian w Języku i  Kulturze. Organizator: Uniwersytet Szczeciński; Szczecin/Pobierowo 2008
 • Language, Literature, Culture and Beyond: The First Rzeszów Anglistentag, Rzeszów, 2007. Organizator: Uniwersytet Rzeszowski.
 • VIII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna Młodych Naukowców, Pobierowo 2006, Organizator: Uniwersytet Szczeciński.
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna ‘Języki Obce Przepustką do Zjednoczonej Europy i Świata’ Ustroń, 2005, Organizator: Politechnika Śląska (Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych).
 • International Multidisciplinary Conference w Baia Mare, Rumunia, 2003, Organizator: Uniwersytet w Baia Mare.

 

 

Pobyty zagraniczne:

 

14-18.03.2016 Vives University College w Torhout/ Brugge (Belgia) pobyt w ramach programu Erasmus +

7-11.07.2014 Ludwig-Maximilians Universität w Monachium, Department für Anglistik und Amerikanistik – staż biblioteczny

01.07-13.07.2012, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy – staż dydaktyczny, wygłoszenie wykładu gościnnego;

04.2005 - Uniwersytet Castilla-la Mancha w Ciudad Real, Hiszpania – przeprowadzenie serii warsztatów z dziedziny leksykografii dla studentów filologii angielskiej.

 

 

Kursy prowadzone dotychczas w Uniwersytecie Rzeszowskim:

 Gramatyka praktyczna, praktyczna nauka języka angielskiego, morfologia (wykład, ćwiczenia), semantyka kontrastywna, seminarium magisterskie,  pisanie pracy naukowej, gramatyka kontrastywna, gramatyka opisowa (wykład), fonetyka praktyczna, wykład monograficzny dla studentów studiów doktoranckich

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow