Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Instytut Filologii Angielskiej

dr hab., prof. UR Agnieszka Uberman
Profesor nadzwyczajny


e-mail: ag.uberman@wp.pl

 

Stopień magistra uzyskała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Stopień doktora z wyróżnieniem uzyskała na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych uzyskała na Uniwersytecie Preszowskim (Słowacja).

 

Zakres prowadzonych badań naukowych: Modelowanie struktury słownictwa w lingwistyce stosowanej na materiale języka angielskiego; metody i strategie uczenia się; metafory w nauczaniu języka angielskiego; semantyka leksykalna; semantyka leksykonu kolorów: badania kontrastywne; modele kognitywne w badaniach nad słownictwem;

Prowadzone zajęcia: metodyka nauczania języka angielskiego, seminaria licencjackie i magisterskie, translatoryka (ćwiczenia), seminarium doktoranckie

Promowanie i recenzowanie prac: wypromowanie ponad 150 prac licencjackich oraz ponad 100 prac magisterskich z zakresu filologii angielskiej; recenzowanie ponad 150 prac licencjackich i 70 prac magisterskich z zakresu filologii angielskiej.

Promowanie prac doktorskich: 1;

Prowadzenie prac doktorskich: 9;

Recenzowanie prac doktorskich: 6.

Recenzowanie dorobu habilitacyjnego: 1

 

SPIS PUBLIKACJI

PUBLIKACJE ZWARTE:

 1. Teodor Hrehovčik, Agnieszka Uberman: English Language Teaching Methodology: An Undergraduate Course for ELT Trainees. Rzeszów: UR, 2003.
 2. Modelling the English Lexicon in Applied Linguistics. Rzeszów: UR, 2006.
 3. Metodyka realizacji programu Kształtowanie Kompetencji Kluczowych. Języki obce. pp. 106 – 169. W: Katarzyna Szempruch, Agnieszka Uberman: Założenia programowe, zasady opracowania i modyfikacji programu kształtowania  kompetencji kluczowych w zakresie języków obcych. Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, 2009.
 4. Applied-linguistic Modelling of the English Lexis: Cognitive Models in Diverse Applications. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller e.K., 2011.
 5. Teodor Hrehovčik, Agnieszka Uberman: English-Polish and Polish-English Linguodidactic Dictionary. Rzeszów: UR, 2013.

 

EDYCJA PRAC ZBIOROWYCH:

 1. Kleparski, G.A. & Uberman, A. (eds.). Galicia Studies in Language, Literature and Culture. Chełm: TAWA Publishing House, 2008.
 2. Kleparski, G.A., Rokosz-Piejko, E. and Uberman, A. (eds.). Galicia English Teachings: Old Pitfalls, Changing Attitudes and New Vistas. Rzeszów: Wydawnictwo UR, 2009.
 3. Spólnik, G. and Uberman, A. (eds). R. Maksymowicz Język angielski dla elektroników i informatyków. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2010.
 4. B. Kopecka, M. Pikor-Niedziałek and Uberman, A. (eds). Galicia Studies in Language. Historical Semantics Brought to the Fore. Chełm: TAWA Publishing House, 2012.
 5. Pikor-Niedziałek, M. and Uberman, A. (eds). Studia Anglica Resoviensia 10. Rzeszów:  Wydawnictwo UR, 2013.
 6. Konieczna, E. and Uberman, A. (eds). Text – Sentence – Word. Studies in English Linguistics. Rzeszów:  Wydawnictwo UR, 2014.
 7. Uberman, A., Puchała-Ladzińska, K. and Niedziela, B. (eds). Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture: The Students’ Voices 4. Rzeszów: Wydawnictwo UR, 2016. ISBN 978-83-7996-248-8.
 8. Uberman, A., Hrehovcik, T. (eds) Text – Sentence – Word. Studies in English Linguistics II. Rzeszów: Wydawnictwo UR, 2016. ISBN 978-83-7996-313-3.
 9. Kiełtyka, R. and Uberman, A. (eds). Evolving Nature of the English Language: Studies in Theoretical and Applied Linguistics. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017. ISBN 978-3-631-67625-7.

 

Redakcja serii wydawniczej Peter Lang:

 

 1. Kiełtyka, R., A. Uberman (red.) (2016) Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. Tom 1. Kudła, M. A Study of Attributive Ethnonyms in the History of English with Special Reference to Foodsemy. Frankfurt am Main: Peter Lang. ISBN 978-3-631-66563-3.
 2. Kiełtyka, R., A. Uberman (red.) (2016) Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. Tom 2. Grząśko, A. On Invectives in Natural Language: A Panchronic Study of English Synonyms of ‘Skinny’/’Fatty’. Frankfurt am Main: Peter Lang. ISBN 978-3-631-66644-9.
 3. Kiełtyka, R., A. Uberman (red.) (2017) Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. Tom 3. M. Martynuska, E. Rokosz-Piejko (red), Revolution, Evolution and Endurance in Anglophone Literature and Culture. Frankfurt am Main: Peter Lang. ISBN 978-3-631-67624-0.
 4. Kiełtyka, R., A. Uberman (red.) (2017) Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. Tom 4. R. Kiełtyka, A. Uberman (red), Evolving Nature of the English Language: Studies in Theoretical and Applied Linguistics. Frankfurt am Main: Peter Lang. ISBN 978-3-631-67625-7.
 5. Kiełtyka, R., A. Uberman (red.) (2017) Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. Tom 5. R. Kiełtyka and E. Konieczna (eds), English versus Slavic: Lexicon in a semantic and morphological perspective. Frankfurt am Main: Peter Lang. ISBN 978-3-631-67067-5.

 

ARTYKUŁY:

 

 1. ‘The Use of Games for Vocabulary Presentation and Revision’. In: English Teaching Forum. Vol.36 No.1 Jan. - Mar. 1998, pp.20 - 27.
 2. 'Foreign Language Lexical Subsystem: Evaluation of Advanced Learners' Abilities - a Scheme of the Diagnostic Study'. In: Arabski, J. (ed.). Research on Foreign Language Acquisition. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001, pp. 55 - 61.
 3. 'On Applied-Linguistic Modelling of the Lexicon'. In: Ożóg, K. (ed.). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 2. Vol. 31, Rzeszów, 2005, pp. 131- 148.
 4. Uberman, A. & Dimitrijev, L. 'Storytelling for Children'. In: Graur, E. & Diaconescu, A. (eds.). Messages, Sages, and Ages. Proceedings of the 2nd International Conference on British and American Studies. Editura Universitatii Suceava, 2006, pp. 823 - 841.
 5. Uberman, A. & Uberman, M. 'The system of teacher training in Poland and Bologna process: the present and conclusions'. In: Babić, N. (ed.). Competences and Teacher Competence, Proceedings. Osijek, Croatia, 2007, pp. 127 - 135.
 6. 'Metaphors as a method of conceptualization in language'. In: Kiełtyka, R., Osuchowska, D. & Rokosz-Piejko, E. (eds.). Language, Literature, Culture and Beyond. Rzeszów, Wydawnictwo UR, 2008, pp. 227 - 234.
 7. 'Employing drama techniques in maintaining motivation during social language work'. In: tom pokonferencyjny Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika aktuálne otázky teórie a praxe. Spisska Nova Ves, Słowacja 1 - 2.10.2007.
 8. 'Cross-curricular teaching - integrating linguistic education with other subject areas for sustainable development'. In: Uzelac, V. & Vujičic, L. Lifelong Learning for Sustainable Development. Rijeka, Chorwacja, 2008, pp. 267 - 272.
 9. 'Some Remarks on the Application of Metaphors in the EFL Classroom'. In: Kleparski, G.A. & Uberman, A. (eds.). Galicia Studies in Language, Literature and Culture. Chełm: TAWA Publishing House, 2008, pp. 73 - 79.
 10. 'The application of cognitive models for adult learnenrs' vocabulary instruction'. In: Acta Humanica 2/2008, Aktuálne Problémy Výchovy K Euroobćianstvu V Dimenziách Spoločensko-Vedných Odborov. Žilina 2008; pp. 167 - 171.
 11. 'Metaphorical extensions of the sewing frame in the foreign language classroom'. In: Kleparski, G. A. (ed.). Studia Anglica Resoviensia 51/2008, Rzeszów: Wydawnictow UR., pp. 139 - 153.
 12. ‘On teaching idiomatic expressions: drawing on etymological information in search of (true?) meaning’. In: Górecka-Smolińska, M., Kleparski, G.A. and Włodarczyk-Stachurska, A. (eds). Galicia Studies in Language: Historical Semantics Brought to the Fore. Chełm: TAWA Publishing House, 2009, pp. 137 - 142.
 13. ‘On metaphorics and symbolism of colour terms’. In: Kleparski, G.A., Rokosz-Piejko, E. and Uberman, A. (eds.). Galicia English Teachings: Old Pitfalls, Changing Attitudes and New Vistas.    Rzeszów:  Wydawnictwo UR, 2009, pp. 141 – 146.
 14. ‘Rozwijanie kompetencji językowych dla cywilizacji przyszłości’. In: Chodkowska, M. and Uberman, M. (eds). Szkoła i jej wychowankowie. Między tradycją a wyzwaniami edukacji przyszłości. Rzeszów: Wydawnictwo UR, 2010. pp. 91-97.
 15. ‘Learners’ self-assessment of lexical knowledge’. In:  Ferenčík, M. & Horváth, J. (eds). Language, Literature and Culture in a Changing Transatlantic World.  Prešov: Filozofická fakulta Prešovská Univerzita. 2009. pp. 283-291.
 16. ‘The use of music for developing foreign language competence’. In: Langsteinová, E., Fridman, L., Janeková, J. and Sokolová, K. (eds). Kultúra - umenie - vzdelávanie. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009. pp. 37-38. ISBN: 978-80-8083-755-6 / EAN 9788080837556
 17. ‘Foreign language learning – a social and cultural necessity’. In: Acta Humanica 3/2009. Žilina: Žilinská Univerzita, 2009. pp. 309-313.
 18. ‘Teaching English in higher education institutions’. In: Foreign Languages in an Academic Environment. Technical University of Košice: Košice, 2009. pp. 315-323. ISBN: 978-80-553-0325-3
 19. ‘The representation of the frame of crying in Polish and English’. In: Kufelová, B. (ed.). Text, Context, Hypertext, Interpretation and Communication. Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava, 2010, pp. 283-295.
 20. ‘Wybrane aspekty profesjonalizmu nauczyciela języka obcego’ In: Szempruch, J., Blachnik-Gęsiarz, M. (eds). Profesjonalne funkcjonowanie nauczyciela. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2010. pp. 76-82.
 21. ‘Intercultural communication in foreign language teaching’. In: Pirohová, I., Lukáč, E. (eds).  Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti. Filozofická fakulta Prešovskej university, Prešov. 2010. pp. 417-423. ISBN 978-80-555-0152-9.
 22. ‘Vocabulary as a reflection of life wisdom’. In: Balogová, B. (ed.). Elan vital v priestore  medzigeneračných vzťahov. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou 15.01.2010 v Prešove. Filozofická fakulta Prešovskej university, Prešov. 2010. pp. 182-188. ISBN 978-80-555-0198-7  
 23. ‘Advanced English vocabulary and idiom in tertiary education: the frame of playing cards’. In: Actual Problems Of Philology: Linguistics, Literature, Teaching Methodology Of Philological ScienceCollection of articles of the I International Scientific Conference. Mariupol State University of Humanities, Mariupol, Ukraine. 2010. pp. 236-241. ISBN 966-604-044-1.
 24. ‘Rama GRA W KARTY – zastosowanie modeli kognitywnych w opisie słownictwa.’ In: Kleparski, G.A., Kiełtyka, R. (eds). Podkarpackie Forum Filologiczne. Jarosław: 2010. pp. 223-232.
 25. ‘Cultural aspects of the English lexicon’. In: Szmyd, K., Banaś-Baran, E., Dolata, E., Śniegulska, A. (eds). Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnychVol. 1.  Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej I wielokulturowej.   Rzeszów: Wydawnictwo UR, 2012. pp. 635-653.
 26. Uberman, A. and M. Uberman ‘Musical, artistic and linguistic education of children in Polish primary schools’. In: Liimets, A., Mäesalu, M. (eds). Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft, Vol. 21. Music Inside and Outside the School. Frankfurt am Main: Peter Lang, GmbH. 2011. pp. 69-84.
 27. ‘Application of language learning strategies in language training’. In: Körtvélyessy, L., Osuchowska, D., Włodarczyk-Stachurska, A. (eds). Galicia Studies in Language. Historical Semantics Brought to the Fore. Chełm: Tawa, 2011. pp. 137-144.
 28. ‘Learning strategies in teaching culture-related language issues at advanced level’. In: Böhmerová, A. (ed.). Identity in Intercultural Communication. Slovak Studies in English III. Bratislava: ŠEVT, a.s., 2011. pp. 229-245. ISBN 978-80-8106-047-2.
 29. ‘Yellow in Polish and English – contrastive metaphorics’. In: G.A. Kleparski, R. Kiełtyka (eds). II Podkarpackie Forum Filologiczne: Peryferia Języka, Literatury i Kultury. Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, 2011. pp. 423-434. ISSN 2081-903X.
 30. ‘Seeing red’ – figurative meanings of colour terms: the case study of ‘red’’. In: B. Kopecka, M. Pikor-Niedziałek, A. Uberman (eds). Galicia Studies in Language. Historical Semantics Brought to the Fore. Chełm: TAWA Publishing House, 2012. pp. 119-136. ISBN 978-83-62638-09-3.
 31. Less red reds: on idiomaticity of colour terms within the spectrum of red’. In: P. Cymbalista, B. Duda, G.A. Kleparski (eds). Galicia Studies in Language with Historical Semantics Foregrounded. Chełm: TAWA Publishing House, 2013. pp. 93-108. ISBN 978-83-62638-85-7.
 32. ‘Contrastive metaphorics of colour – representations of red in English and Slovak’. In: M. Nováková, D. Uhríková, A. Böhmerová (eds). Links and Connections. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. pp. 98-110. ISBN 978-80-223-3462-4.
 33. ‘Contrastive semantic chromatosemy: the case study of blue’. In: G.A. Kleparski, J. Wesół, M. Górecka-Smolińska (eds). Galicia Studies in Language with Historical Semantics Foregrounded. Chełm: TAWA Publishing House, 2014. pp. 105-115. ISBN 978-83-62638-46-8.
 34. ‘Black revisited – colour lexicon’. In: G.A. Kleparski, R. Oliwa (eds). Podkarpackie Forum Filologiczne Jarosław, 2014. pp. 219-236. ISSN 2081-903X.
 35. ‘Framing COLOUR. In: I. Lacko, L. Otrísalová (eds). Cross-Cultural Challenges in British and American Studies. Slovak Studies in English IV. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, 2014. pp. 203-218. ISBN 978-80-8127-117-5.
 36. ‘Figurative meanings in language. Linguistic representations and metaphorics of pain’. In: E. Konieczna, A. Uberman (eds). Text. Sentence. WordStudies in English Linguistics. Rzeszów: Wydawnictwo UR, 2014. pp. 77-87. ISBN 978-83-7996-088-0.
 37. ‘Semantics of brown: a contrastive English-Polish analysis’. In: G.A. Kleparski, J. Wesół, A. Włodarczyk-Stachurska (eds). Galicia Studies in Language with Historical Semantics Foregrounded. Chełm: TAWA Publishing House, 2015. pp. 90-106. ISBN 978-83-62638-67-3.
 38. ‘Learning strategies applied by students at university level’. In: Journal of Foreign Languages, Cultures and Civilizations. W druku.
 39. ‘Analysing cognitive structures: The lexical frame of PAIN’ In: M. Dick-Bursztyn, K. Puchała-Ladzińska (eds). Studia Anglica Resoviensia 12. Rzeszów: UR, 2015. pp. 61-70.
 40. ‘Musical metaphors in English’. In: E. Dżwierzyńska, D. Chudyk (eds). Z badań nad językami europejskimi w aspekcie synchronicznym i diachronicznym. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Zofii Czapidze. Szczecin: Volumina, 2015. pp. 269-278. ISBN: 978-83-7867-319-4.
 41. ‘The contrasted frames: PAIN in English and Polish’. In: A. Uberman, T. Hrehovčík (eds). Text – Sentence – Word. Studies in English Linguistics II. Rzeszów: Wydawnictwo UR, 2016. pp. 96-107. ISBN 978-83-7996-313-3.
 42. ‘National linguistic references in figurative English’. In: A. Böhmerová, J. Lonek (eds). Lingvokultúrna determinácia lexiky v anglofónnom a slovenskom kontexte  // Linguocultural Determination of the Lexis in the Anglophone and the Slovak Contexts. Bratislava: Comenius University, 2016. pp. 181-200. ISBN 978-80-223-4240-7.
 43. ‘Death in metaphorical language’  Lege Artis. Language yesterday, today, tomorrow 1 (2) De Gruyter Open, 2016. pp.171-211. ISSN 2453-8035. ID 2LA06, DOI: 10.1515/lart-2016-0013.
 44. ‘The colour of endurance: figurative semantics of green’. In: R. Kiełtyka, A. Uberman (eds). Evolving Nature of the English Language: Studies in Theoretical and Applied Linguistics. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017. pp. 133-144. ISBN 978-3-631-67625-7.
 45. ‘Figurative language: the analysis of nautical metaphors in English and Polish’. W druku.

 

 RECENZJE:

 

 1. First Certificate Gold - a Review. Języki Obce w Szkole. Warszawa: WSiP. Sept. - Oct. 1998, pp. 369 - 371.
 2. Janusz Arabski, Przyswajanie języka obcego i pamięć werbalna. Glottodidactica. Vol. 27. Poznań, 2000, pp.140 - 142.
 3. G. A. Kleparski First Facts First Studia Anglica Resoviensia vol.2  Rzeszów, 2001, pp. 193 - 195.
 4. Recenzja wydawnicza : H. Górny "Język angielski dla przedszkolaków. Metoda nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym z zastosowaniem rytmiki jako środka wspomagającego naukę." Wydawnictwo Oświatowe Fosze: Rzeszów, 2005.
 5. Recenzja wydawnicza: Roczniki Naukowe Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ostrowcu Św. Miscellaneous Studies in English Vol.1, Dobrowolska-Wesołowska, M. and Kaptur, P. (eds.). Ostrowiec Św: NKJO, 2008. ISSN 1899-3095 begin_of_the_skype_highlighting-1899-3095end_of_the_skype_highlighting.
 6. Recenzja wydawnicza: R. Hycner & M. Dobrowolska-Wesołowska "Geodesy, Surveying And Professional Ethics." Wydawnictow GALL: Katowice, 2008. ISBN: 978-83-60968-02-4.
 7. Recenzja wydawnicza: R. Maksymowicz, Język angielski dla elektroników i informatyków. Wydawnictwo Oświatowe Fosze: Rzeszów, 2010. ISBN: 978-83-7586-039-9.
 8. Recenzja wydawnicza: T. Hrehovčík Introduction to Second Language Acquisition. Vydavatelstvo Prešovskej Univerzity: Prešov, 2011. ISBN 978-80-555-0474-2.
 9. Recenzja wydawnicza: M. Bilá & A. Kačmárová When Pragmatics Meets Prosody.(Discovering what Text Means to the Speaker). Brno: Vydavatelstvo MSD, 2013. ISBN 978-80-7392-213-9.
 10. Recenzja wydawnicza: M. Gorczyca-Blok Introduction to Mathematical English. Rzeszów: Wydawnictwo UR, 2013. ISBN: 978-83-7338-951-9.
 11. Recenzja wydawnicza: E. Dźwierzyńska (ed.) Новый взгляд на теорию и практику обучения русскому языку как иностранному. Rzeszów: Wydawnictwo UR, 2014. ISBN 978-83-7867-071-1.

 

REDAKCJA I RECENZJE:

 

Zastępca redaktora naczelnego czasopisma Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. publikowanego online przez wydawnictwo Mouton De Gruyter Open.

 

RECENZJE ARTYKUŁÓW DLA CZASOPISM:

 

 1. Athens Journal of Philology
 2. ELTA Journal (ELTA Serbia - English Language Teachers' Association)
 3. US-China Foreign Language 
 4. Journal of Special Education and Rehabilitation (Macedonia; University Ss. Cyril and Methodius, Skopje)
 5. Recenzowanie 3 międzynarodowych grantów

 

CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH I WYKŁADY GOŚCINNE:

 

 1. XIIth International Conference on Foreign / Second Language Acquisition, Szczyrk: 21-22 October 1999, referat: Foreign language lexical subsystem: evaluation of advanced learners' abilities - a scheme of a diagnostic study..
 2. Warsztaty metodyczne na Katedrze Amerykanistyki i Anglistyki Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja) 10.10.2001: prezentacja referatu: 'Vocabulary presentation and revision techniques'.
 3. Seminarium w Facultade de Filoloxia e Traducción - Universidade de Vigo (Hiszpania) 19.01.2004: 'Sposoby utrwalania słownictwa obcojęzycznego' - 'Methods and techniques in consolidating English lexis'.
 4. Seminarium w Facultade de Filoloxia e Traducción - Universidade de Vigo (Hiszpania) 20.01.2004: 'Historyjki i opowiadania w nauczaniu języka obcego dzieci' - 'Storytelling for Children'.
 5. 2nd International Conference 'Messages, Sages, and Ages' 19 - 21.10.2006; Suceava, Romania, referat: Uberman, A. & Dimitrijev, L. Storytelling for Children.
 6. Konferencja pt. Przemoc wobec dzieci - profilaktyka i interwencja. Rzeszów - Leżajsk 30.11 - 01.12.2006, referat: Cartoons in foreign language teaching - a non-violent way of introducing children to the world?.
 7. The International Scientific Colloquium: Competences and Teacher Competence, (18-19.04.2007) Osijek, Chorwacja, referat: Uberman, A. & Uberman, M. 'The system of teacher training in Poland and Bologna process: the present and conclusions'.
 8. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wschód - Zachód. Dialog kultur. Słupsk, Poland 31.05 - 01.06.2007. referat: Metaphors in Language Teaching.
 9. I Anglistentag. Rzeszów, Poland 22 - 23.10.2007. referat: Metaphors as a method of conceptualization in language.
 10. Konferencja międzynarodowa Uniwersytet w Žilinie, Aktuálne Problémy Výchovy K Euroobćianstvu V Dimenziách Spoločensko-Vedných Odborov. Strečno, Słowacja 10-11.09.2008. referat: The application of cognitive models for adult learners' vocabulary instruction.
 11. Konferencja międzynarodowa Lifelong Learning for Sustainable Development. Rijeka, Chorwacja, 21-23.05.2008. referat: Cross-curricular teaching - integrating linguistic education with other subject areas for sustainable development.
 12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Teraźniejszość wyzwań edukacyjnych do kreowania cywilizacji przyszłości – inspiracje Floriana Znanieckiego we współczesnych badaniach przemian edukacyjnych i społecznych. Rzeszów – Lwów, 22-24.10.2008. Uniwersytet Rzeszowski, referat: Rozwijanie kompetencji językowych dla cywilizacji przyszłości.
 13. Konferencja międzynarodowa II Anglistentag / Galicia English Teachings: Old Pitfalls, Changing Attitudes and New Vistas. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 08-09.03.2009. referat: On metaphorics and symbolism of colour terms.
 14. Konferencja międzynarodowa  Language, Literature and Culture in a Changing Transatlantic World. Uniwersytet w Prešovie, Prešov, Słowacja 22-23.04.2009. referat: Learners’ self-assessment of lexical knowledge.
 15. Konferencja międzynarodowa Kultúra – Umenie – Vzdelávanie Banská Bystrica, Słowacja 03-04.06.2009. referat: The use of music for developing foreign language competence.
 16. Konferencja międzynarodowa Sociálne a Kultúrne Determinanty v Edukácii. Uniwersytet w Žilinie, Strečno, Słowacja 08-09.09.2009. referat: Foreign language learning – a social and cultural necessity.
 17. Konferencja międzynarodowa 4th International Conference on Foreign Languages in an Academic Environment. Technical University of Košice, Košice, Słowacja 17-18.09.2009. referat: Teaching English in higher education institutions.
 18. Konferencja międzynarodowa Text, Context, Hypertext, Interpretation and Communication. Uniwersytet Cyryla i Metodego w Trnavie, Modra - Harmónia, Słowacja 21-23.10.2009. referat: The representation of the frame of crying in Polish and English
 19. Konferencja międzynarodowa Múdrosť veku – vek múdrosti. Uniwersytet w Preszowie, Preszów, Słowacja 15.01.2010. referat: Vocabulary as a reflection of life wisdom.  
 20. Konferencja międzynarodowa Podkarpackie Forum Filologiczne: kierunki badawcze filologii na Podkarpaciu. Jarosław 14-15.04.2010. referat: Rama GRA W KARTY – zastosowanie modeli kognitywnych w opisie słownictwa.
 21. Konferencja międzynarodowa I International Scientific Conference Actual Problems Of Philology: Linguistics, Literature, Teaching Methodology Of Philological Science. Mariupol, Ukraina 23.04.2010. referat: Advanced English vocabulary and idiom in tertiary education: the frame of playing cards.    
 22. Konferencja międzynarodowa Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. Sanok  26-28.05.2010. referat: Cultural aspects of English lexis instruction
 23. Konferencja międzynarodowa Identity in Intercultural Communication: 3rd Triennial Conference  in English and American Studies. Budmerice, Slovakia 21-22.10.2010. referat: Learning strategies in teaching culture-related language issues at advanced level.
 24. Konferencja II Podkarpackie Forum Filologiczne: Peryferia Języka, Literatury i Kultury. Jarosław 03-04.04.2011. referat: Yellow in Polish and English – contrastive metaphorics.
 25. Seminarium w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki – Uniwersytet w Preszowie (Słowacja) 12.04.2011: ‘Application of frames and scripts in the process of modelling the English lexicon’.
 26. Seminarium w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki – Uniwersytet w Preszowie (Słowacja) 14.04.2011: ‘Metaphorical extensions of the frame elements’.
 27. Konferencja międzynarodowa: IV Triennial Conference in British and American Studies: Humans, Humanity and the Humanities: Cross-Cultural Challenges in British and American Studies. Bratislava, Slovakia 30-31.01.2014. referat: Framing COLOUR.
 28. Konferencja międzynarodowa: III Podkarpackie Forum FilologicznePodkarpackie Studia Filologiczne: Językoznawstwo, Literatura i Kultura. Jarosław 03.04.2014. referat: Black revisited: colour lexicon.
 29. Seminarium w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki – Uniwersytet Comeniusa w Bratysławie (Słowacja). 07.05.2014: ‘The frame of CRYING - metaphorics of selected frame elements.
 30. Seminarium w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki – Uniwersytet Comeniusa w Bratysławie (Słowacja). 07.05.2014: ‘Analysing ‘red’ - contrastive metaphorics’.
 31. Konferencja międzynarodowa: Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі евроінтеграції, Lvov 13.05.2015. Referat: Selected aspects of teaching English vocabulary at pre-school level: cognitive lexical frames (Problemy nauczania słownictwa anglojęzycznego na poziomie wczesnoszkolnym: leksykalne ramy kognitywne).
 32. Konferencja międzynarodowa: Language, Literature and Culture in a Changing Transatlantic World III. Uniwersytet w Prešovie, Prešov, Słowacja 10-12.09.2015. Referat: Figurative language: the analysis of nautical metaphors in English and Polish.
 33. Konferencja międzynarodowa: Revolution, Evolution and Endurance in the English Language and Anglophone Literature and Culture. IFA UR 12-13.11.2015. Referat: ‘The colour of endurance: figurative semantics of green’.  

 

 NAGRODY:

 

2012: Nagroda Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego II stopnia (habilitacja)

2005:  Nagroda Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego III stopnia (za wyróżniającą się rozprawę doktorską)

29.09.2014 – 08.10.2014 Staż zagraniczny: Australian National University, School of Literature, Languages and Linguistics, Canberra

10-12 Czerwca 2013: W30 Program: University of California, Los Angeles, USA: The John E. Anderson Graduate School of Management

08 – 30 Marca 2006 uczestnictwo w programie wymiany sponsorowanym przez Departament Stanu USA: International Visitor Leadership Program, Teaching English as a Second Language (A Multi-Regional Project), USA

Ekspert Zewnętrzny Narodowego Programu Foresight Polska 2020

Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

PEŁNIONE FUNKCJE:

 

Listopad 2014 – sierpień 2016 p.o. Dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej UR

od września 2016 Prodziekan  Wydziału Filologicznego UR ds. Studenckich i Dydaktycznych

2012 - 2016 Prodziekan Wydziału Filologicznego UR ds. Studiów Stacjonarnych

2000 – 2012 - Zastępca dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej

2008 – 2015 - Opiekun naukowo-dydaktyczny w NKJO w Leżajsku z ramienia Uniwersytetu Rzeszowskiego

2008 – 2014 - Opiekun naukowo-dydaktyczny w NKJO w Tarnobrzegu z ramienia Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Członkowstwo w stowarzyszeniach:
 

Stowarzyszenie International Cognitive Linguistics Association

Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego

Stowarzyszenie Alumni Association - od 2006

Członek Komisji Nauk Filologicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu (2015-2018)

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow