Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Instytut Filologii Angielskiej

Agnieszka Kallaus


adiunkt

e-mail: akallaus@univ.rzeszow.pl

 

Stopień magistra: Uniwersytet Warszawski.

Stopień doktora: Uniwersytet Warszawski.

Zakres prowadzonych badań naukowych: twórczość W.B. Yeatsa, współczesny dramat brytyjski; dramat i teatr eksperymentalny; antropologia teatru; adaptacje filmowe literatury.

Prowadzone kursy: literatura amerykańska, współczesny dramat brytyjski, gramatyka praktyczna języka angielskiego, lektorat z języka angielskiego dla doktorantów.

Krótsze wizyty zagraniczne:

17–24.05.2014 – staż dydaktyczny (Erasmus – Teaching Staff Mobility) na Uniwersytecie w Vigo, Hiszpania – prowadzenie wykładu na temat: „The concept of the gaze in Alfred Hitchcock’s films and its impact on the female spectator in narrative and modern cinema”.

 

7–12.11.2014 – spotkanie przygotowawcze partnerów międzynarodowego projektu badawczego (Erasmus+) InterAction! Enhancing Teaching and Learning Quality through Interactive Drama na Uniwersytecie w Duisburg-Essen (Niemcy) –  projekt wspólny z naukowcami z Niemiec, Chorwacji i Turcji, kierownictwo projektu: Maria Eisenmann (Uniwersytet w Duisburg-Essen) i Janice Bland (Uniwersytet w Vechta).

 

Udział w projektach naukowych:

 

Międzynarodowy projekt badawczy (Erasmus+): InterAction! ELT Drama for Cohesion and Inclusion – projekt wspólny z naukowcami z Niemiec, Chorwacji i Turcji, kierownictwo projektu: Maria Eisenmann (Uniwersytet w Wűrzburg) i Janice Bland (Uniwersytet w Műnster).

 

LISTA PUBLIKACJI:

 

Publikacje książkowe:

 

1.      Kallaus, Agnieszka, Sławomir Kozioł (red.) (2012) From Page to Screen: Adaptations of British and American Literature, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

2.      Kallaus, Agnieszka (2016) Teatr mityczny Williama Butlera Yeatsa i Jerzego Grotowskiego, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach:

 

1.      Kallaus, Agnieszka (1999) “Dance as Expression of Body in Late Poetry of W.B. Yeats” [w:] Zeszyty Naukowe WSP, Zeszyt 34, Rzeszów: Wydawnictwo WSP, s. 355–367.

2.      Kallaus, Agnieszka (2000) “Oblicza przekładu w świetle analizy porównawczej tłumaczeń “Portretu Damy” T.S. Eliota” [w:] Zeszyty Naukowe WSP, Zeszyt 37, Rzeszów: Wydawnictwo WSP, s. 193–202.

3.      Kallaus, Agnieszka (2000) “Dance as Reconciliation of Opposites – A Poetic Illustration of Yeats’s System of Beliefs” [w:] Studia Anglica Resoviensia 1, pod red. G.A. Kleparskiego, Rzeszów: Wydawnictwo WSP, s. 69–79.

4.      Kallaus, Agnieszka (2002) “Duality of the Image of God in Calvary by W.B. Yeats” [w:] Studia Anglica Resoviensia 1, pod red. G.A. Kleparskiego, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 111–119.

5.      Kallaus, Agnieszka, Grzegorz A. Kleparski (2003) “Teaching Interpretation Necessitates Teaching Stylistic Devices – As Illustrated by the Example of “The Thought Fox” by Ted Hughes” [w:] The Do’s and Don’ts of Teaching English at the College/University Level, Chełm, 1315.04 2003. Papers from the Third Chełm Symposium Held in April 2003, pod red. G.A. Kleparskiego, Chełm: NKJO-Chełm Publishers, s. 29–37.

6.      Kallaus, Agnieszka (2003) “Ritual Transformation of Man in Apocalypsis cum Figuris by Jerzy Grotowski” [w:] Studia Anglica Resoviensia 2, pod red. G.A. Kleparskiego, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 135–142.

7.      Kallaus, Agnieszka (2008) “Mystery Unveiled: The Symbol of the Rose in Early Verse by William Butler Yeats” [w:] Language, Literature, Culture and Beyond: Festschrift for Grzegorz A. Kleparski on His 50th Birthday, pod red. R. Kiełtyki, E. Rokosz-Piejko, D. Osuchowskiej, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 245–252.

8.      Kallaus, Agnieszka (2009) “From Text to Theatre: Diegetic Strategies in The Resurrection by William Butler Yeats” [w:] Studia Anglica Resoviensia 6, pod red. E. Rokosz-Piejko, O. Weretiuk, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 8–19.

9.      Kallaus, Agnieszka (2011) „Między poezją a herezją: recepcja twórczości Jerzego Grotowskiego w Polsce i za granicą” [w:] Podkarpackie Forum Filologiczne, Seria: Literatura i Kultura, pod red. L. Wille, M. Malinowskiej, Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 73–86.

10.  Kallaus, Agnieszka (2011) “A Vision out of the Gutter: The Death of Cuchulain by William Butler Yeats as an Anti-heroic Play” [w:] Studia Anglica Resoviensia 8, pod red. S. Kozioła, O. Weretiuk, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 43–57.

11.  Kallaus, Agnieszka (2012) “Narrative Deception in Nabokov’s Lolita and Its Film Adaptations by Stanley Kubrick (1962) and Adrian Lyne (1997)” [w:] From Page to Screen: Adaptations of British and American Literature, pod red. A. Kallaus, S. Kozioła, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 15–50.

12.  Kallaus, Agnieszka (2014) “Classic Gaze Theory and Its Modifications in Modern Cinema: Eyes Wide Shut (1999), The Hours (2002) and A Single Man (2009)” [w:] The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture, Volume 2 Literature and Culture, pod red. M. Martynuski, B. Niedzieli, E. Rokosz-Piejko, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s.141–152.

13.  Kallaus, Agnieszka (2014) “Poet in the Theatre. The Reception of W.B. Yeats’s Plays” [w:] Studia Anglica Resoviensia 11, pod red. M. Martynuski, E. Rokosz-Piejko, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 39–52.

14.  Kallaus, Agnieszka (2014) “Voyeurism in Alfred Hitchcock’s Films and Its Impact on Modern Cinema: Rear Window and Manhattan Murder Mystery” [w:] Podkarpackie Forum Filologiczne, Seria: Literatura i Kultura, pod red. L. Wille, M. Malinowskiej, Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 19–30.

15.  Kallaus, Agnieszka (2016) „‘Wolność tragiczna’ i ‘piękno straszliwe’: I wojna światowa jako droga do wolności w poezji Williama Butlera Yeatsa i Kazimierza Wierzyńskiego” [w:] I Wojna Światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia, pod red. A. Jamrozek-Sowy, Z. Ożoga, A. Wal, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 392–414.

16.  Kallaus, Agnieszka (2017) “From Suffering Victim to ‘Final Girl’: Evolution of the Concept of the Gaze in Slasher Films: Psycho and The Silence of the Lambs” [w:] Revolution, Evolution and Endurance in the English Language and Anglophone Literature and Culture, pod red. M. Martynuski i E. Rokosz-Piejko, Frankurt am Mein: Peter Lang, s. 167–177.

17.  Kallaus, Agnieszka (przyjęty do druku) “The Underground: odpowiedź Grotowskiemu”, Didaskalia – Gazeta Teatralna, nr 138, kwiecień 2017. 

 

Publikacje popularnonaukowe, tłumaczenia i recenzje:

 

1.      Kallaus, Agnieszka (1999) F. Stockton, Król-Wygnaniec, tłumaczenie z j. angielskiego [w:] Kwartalnik Fraza 2/3 (24/25), Rzeszów: Wydawnictwo WSP, s. 130–141.

2.      Cymbalista, Piotr, Agnieszka Kallaus, Grzegorz A. Kleparski, Dorota Osuchowska (2001) “Introducing Studia Anglica Resoviensia – Regional English Studies Initiative of Region Oriented Countrymen with Supraregional Ambitions” [w:] Studia Anglica Resoviensia 2, pod red. G.A. Kleparskiego, Rzeszów: Wydawnictwo WSP, s. 7–17. 

3.      Kleparski, Grzegorz, A., Agnieszka Kallaus (2001) “How Friendly Is a Friend”, Gazeta Uczelniana, 6/15, s.14.

4.      Kleparski, Grzegorz, A., Agnieszka Kallaus (2002) “On the Origin of Gorilla and Orangutan”, Gazeta Uczelniana 5/9, s.16.

5.      Kallaus, Agnieszka (2002) “First Facts First: An Introductory Guide to Great Britain and the USA by Grzegorz A. Kleparski” – recenzja [w:] Studia Anglica Resoviensia 1, pod red. G.A. Kleparskiego. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 233–237.

 

Współredakcja:

 

1.      Studia Anglica Resoviensia 10 (2013), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt 81/2013pod red. G.A. Kleparskiego, A. Uberman, M. Pikor-Niedziałek, A. Kallaus, S. Kozioła, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 157 s.

2.      Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture; The Students’ Voices 3 (2015), pod red. G.A. Kleparskiego, A. Kallaus, M. Pikor-Niedziałek, A. Grząśko. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 182 s.

3.      Studia Anglica Resoviensia 14 (2017), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna, pod red. G.A. Kleparskiego, P. Austin, A. Kallaus, P. Cymbalisty, M. Kudły, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Czynny udział w konferencjach:

 

1.      The Do’s and Don’ts of Teaching English at the College/University Level; Chełm,13–14. 04.2003; organizator: NKJO Chełm. Tytuł referatu: “Teaching Interpretation Necessitates Teaching Stylistic Devices as Illustrated by the Example of “The Thought Fox” by Ted Hughes”.

2.      Language, Literature, Culture and Beyond: The First Rzeszów Anglistentag; Rzeszów, 22–23.10.2007; organizator: Instytut Filologii Angielskiej UR. Tytuł referatu: “Mystery Unveiled: The Symbol of the Rose in Early Verse by William Butler Yeats”.

3.      Peryferia literatury, kultury i języka. Podkarpackie Forum Filologiczne; Jarosław, 3–4.03.2011; organizator: Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu. Tytuł referatu: „Między poezją a herezją: recepcja twórczości Jerzego Grotowskiego w Polsce i za granicą”.

4.      The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture. The 3rd Rzeszów Anglistentag; Rzeszów, 22–23.04.2013; organizator: Instytut Filologii Angielskiej UR. Tytuł referatu: “Classic Gaze Theory and Its Modifications in Modern Cinema: Eyes Wide Shut (1999), The Hours (2002) and A Single Man (2009)”.

5.      Podkarpackie Forum Filologiczne: Podkarpackie Studia Filologiczne: Językoznawstwo, Literatura i Kultura. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa; Jarosław 3.04.2014; organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu. Tytuł referatu: “Voyeurism in Alftred Hitchcock Films and Its Impact on Modern Cinema: Rear Window and Manhattan Murder Mystery”.

6.      I Wojna Światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia, organizator: Instytut Filologii Polskiej, UR. Rzeszów, 17–18.11.2014. Tytuł referatu: „‘Wolność tragiczna’ i ‘piękno straszliwe’: I wojna światowa jako droga do wolności w poezji Williama Butlera Yeatsa i Kazimierza Wierzyńskiego”.

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow