Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów – na rok akademicki 2019/2020

Wydział Filologiczny UR 

 

O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student UR, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 

1. Zaliczył poprzedni rok studiów (semestr zimowy i letni) w terminach określonych w corocznym zarządzeniu Rektora UR w sprawie organizacji roku akademickiego oraz wypełnił wszystkie obowiązki studenta wynikające z Regulaminu studiów UR konieczne do zaliczenia roku i został wpisany na listę studentów kolejnego roku studiów (dotyczy również studentów, którzy odbywali studia w ramach wymiany międzynarodowej np. Erasmus),  lub student UR, który jest studentem I roku studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich oraz spełnia wymagane kryteria.

2. Złożył elektronicznie wniosek o przyznanie Stypendium Rektora (osoby które studia II stopnia rozpoczną
od 1.10.2019 r. składają wnioski w formie papierowej).

3. Otrzymał w Dziekanacie potwierdzenie zaliczenia roku studiów 
(na wniosku - załącznik nr 4 lub 5 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego),

4. Wniosek  należy złożyć w Dziale Kształcenia UR/Sekcja Spraw Socjalnych ( Al. mjr Kopisto 2 A pok. 106)
w terminie do 05.10.2019 r.

5. Przy ocenie wniosku OKS stosuje metodę punktową. Szczegółowe zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium Rektora określa zał. nr 7 do Regulaminu.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące w/w zmian można znaleźć na stronie internetowej UR:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/stypendium-rektora-dla-najlepszych-studentow

 

S - zał. 10 - SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA.pdf

 

 

UWAGA!!!

Studenci I roku studiów, którzy składają wniosek zgodnie w terminem porządkowym wskazanym wyżej i nie posiadają legitymacji studenckiej (nie mają możliwości zalogowania się w systemie Wirtualna Uczelnia) mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej tylko w wersji papierowej.

WAŻNE !!!!

 • INSTRUKCJA AKTYWACJI LEGITYMACJI STUDENCKIEJ DOSTĘPNA NA STRONIE: https://wu.ur.edu.pl/
 • INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DOSTĘPNA NA STRONIE: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow
 • NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ SWÓJ NUMER KONTA W SYSTEMIE WIRTUALNA UCZELNIA NASTĘPUJĄCO:
  • zaloguj się w systemie WIRTUALNA UCZELNIA
  • w zakładce TWOJE DANE FINANSOWE – KONTA BANKOWE - sprawdź numery kont, które znajdują się w systemie zaznacz – KONTO PODSTAWOWE – na które ma być wypłacone stypendium lub inne świadczenia z uczelni
  • Jeżeli w systemie nie ma twojego aktualnego numeru konta, lub obecnie je zmieniłeś – DODAJ NOWE KONTO – pamiętaj zaznacz wprowadzone konto jako konto podstawowe.
  • Jeżeli złożyłeś już wniosek a nie dokonałeś weryfikacji numeru konta bankowego w systemie – zrób to teraz !
  • PAMIĘTAJ!!! Wszelkich zmian w numerze konta – np. w trakcie roku akademickiego, kiedy stypendium jest już wypłacane -  dokonujesz sam – należy je zmienić zgodnie z procedurą wskazaną wyżej.
  • Uwaga!!! Zanim zapiszesz zmiany w numerze konta sprawdź kilka razy jego poprawność.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow