Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów – na rok akademicki 2017/2018

Wydział Filologiczny UR 

 

UWAGA !!!

dnia 1 marca 2017 roku weszło w życie Zarządzenie wprowadzające Aneks nr 2 

do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DOTYCZĄ ZASAD PRZYZNAWANIA ,,STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW” dla osób, które będą ubiegały się o w/w stypendium na rok akademicki 2017/2018  m. in.:

 • Średnią ocen, stanowiącą kryterium przyznania stypendium, jest średnia arytmetyczna wyliczana jako suma wszystkich ocen z egzaminów i przedmiotów kończących się zaliczeniem na ocenę, w tym również ćwiczenia kończące się zaliczeniem na ocenę (dotychczas brano pod uwagę tylko oceny z egzaminów), podzielona przez liczbę tych ocen, zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku, według zasad matematycznych; przy obliczaniu średniej arytmetycznej uwzględnia się również oceny z egzaminów i zaliczeń poprawkowych, komisyjnych, nieuznanych po wyrażeniu zgody na powtarzanie semestru lub roku; (zgodnie z Regulaminem studiów UR),

 

Szczegółowe informacje dotyczące w/w zmian można znaleźć na stronie internetowej UR:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/aktualnosci/25600,uwaga-zmiany-w-regulaminie-przyznawania-swiadczen-pomocy-materialnej-dla-studentow-ubiegajacych-sie-o-stypendia-od-r-ak-20172018.html

 

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin

 

S - zał. 10 - SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA.pdf

 

 

UWAGA !!!

Student ma obowiązek wypełnienia wniosku o  przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów elektronicznie 
w systemie UCZELNIA 10 poprzez serwis internetowy Wirtualna Uczelnia. Wniosek wypełniony elektronicznie należy wydrukować, uzupełnić wymagane pola i podpisać, a następnie złożyć wraz z wymaganymi załącznikami (w zależności od rodzaju przedstawionych osiągnięć) w:

 

 

Dziale Kształcenia – Sekcja Spraw Socjalnych:   Al. mjr. W. Kopisto 2 A,

budynek A2, pokój 106  (I piętro); tel. 17 872 10 25; email: sss@ur.edu.pl),

                                                      

we wskazanych w Regulaminie terminach:

dla stypendium Rektora dla najlepszych studentów:

 • do 5 października 2017 r.
 • do 5 marca 2018 r. w przypadku kierunków studiów, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego 2018 r.

 Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w formie papierowej.

 

UWAGA!!!

Studenci I roku studiów, którzy składają wniosek zgodnie w terminem porządkowym wskazanym wyżej i nie posiadają legitymacji studenckiej (nie mają możliwości zalogowania się w systemie Wirtualna Uczelnia) mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej tylko w wersji papierowej.

WAŻNE !!!!

 • INSTRUKCJA AKTYWACJI LEGITYMACJI STUDENCKIEJ DOSTĘPNA NA STRONIE: https://wu.ur.edu.pl/
 • INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DOSTĘPNA NA STRONIE: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow
 • NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ SWÓJ NUMER KONTA W SYSTEMIE WIRTUALNA UCZELNIA NASTĘPUJĄCO:
  • zaloguj się w systemie WIRTUALNA UCZELNIA
  • w zakładce TWOJE DANE FINANSOWE – KONTA BANKOWE - sprawdź numery kont, które znajdują się w systemie zaznacz – KONTO PODSTAWOWE – na które ma być wypłacone stypendium lub inne świadczenia z uczelni
  • Jeżeli w systemie nie ma twojego aktualnego numeru konta, lub obecnie je zmieniłeś – DODAJ NOWE KONTO – pamiętaj zaznacz wprowadzone konto jako konto podstawowe.
  • Jeżeli złożyłeś już wniosek a nie dokonałeś weryfikacji numeru konta bankowego w systemie – zrób to teraz !
  • PAMIĘTAJ!!! Wszelkich zmian w numerze konta – np. w trakcie roku akademickiego, kiedy stypendium jest już wypłacane -  dokonujesz sam – należy je zmienić zgodnie z procedurą wskazaną wyżej.
  • Uwaga!!! Zanim zapiszesz zmiany w numerze konta sprawdź kilka razy jego poprawność.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow