Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Studia I i II stopnia pomoc materialna

UWAGA PILNE!

 

Zgodnie z Aneksem nr 1 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 maja 2018 r. (§ 28 ust. 1)

wypłaty stypendiów socjalnych i socjalnych w zwiększonej wysokości będą 

realizowane w kwietniu br. z wyrównaniem za miesiąc marzec.

 

   Posiedzenie Komisji Stypendialnej Studentów Wydziału Filologicznego w sprawie przyznania w/w świadczeń pomocy materialnej na semestr letni roku akad. 2018/2019 odbędzie się  w  dniu 14.03.2019 r. (czwartek) o godz.10.00.

 

Termin wydawania decyzji o stypendium socjalnym i socjalnym w zwiększonej wysokości na semestr letni roku akad. 2018/2019:     

od 19.03.2019 r.  do 29.03.2019 r.

  

Warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej jest odebranie decyzji przez studenta.

 

Decyzje należy wybierać w Dziekanacie  Wydziału Filologicznego ds. socjalnych Al. mjr Kopisto 2b pok. 28. 

kontakt: - tel. 17 872 12 86, email: dzfilpm@ur.edu.pl    (Dziekanat czynny: poniedziałek-wtorek, czwartek-piątek w godz. od 10.00 do 14.00, środa nieczynne)

 

INFORMACJA 

 


 

UWAGA STUDENCI WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

STYPENDIA SOCJALNE/ SOCJALNE W ZWIEKSZONEJ WYSOKOŚCI
NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

Dziekanat Wydziału Filologicznego informuje  ! 

Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego/socjalnego w zwiększonej wysokości  na semestr letni w roku akademickim 2018/19  zobowiązani są do wypełnienia wniosków elektronicznie   UCZELNIA 10 poprzez serwis internetowy WIRTUALNA UCZELNIA  i złożenie ich w Dziekanacie ds. socjalnych Wydziału Filologicznego   (pok.28 )  bud. A3 UR w godz. od 10.00. do 14.00  w terminie od 07.01-2019 r. do 31.01. 2019 r.

Studenci studiów niestacjonarnych mogą złożyć wnioski w sobotę:   19 stycznia 2019 r. w godz. od 8.00 do 12.00.

Studenci którzy pobierają już stypendium socjalne w semestrze zimowym:

 • wniosek wypełniony i złożony elektronicznie drukują wraz z załącznikiem  nr 7 oraz 9 F (w przypadku ubiegania się o stypendium w zwiększonej wysokości).

Uwaga! Jeżeli w rodzinie studenta nastąpiła zmiana sytuacji materialnej w stosunku do semestru zimowego to należy tę zmianę udokumentować i uwzględnić przy składaniu wniosku o pomoc materialną na semestr letni.

 • Studenci którzy składają wniosek po raz pierwszy: do wniosku dołączają wszystkie wymagane Regulaminem załączniki.

Link do Regulaminu: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin

 


POMOC  MATERIALNA  – rok akademicki  2018/2019
Wydział FILOLOGICZNY

W dniu 17.10.2018 r. Pan Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z przedstawicielami Samorządu Studentów i Doktorantów ustalił szczegółowe zasady przyznawania oraz wysokość stypendiów socjalnych i specjalnych  w roku akademickim  2018/19.

 Stypendium socjalne

 

Dochód na 1 członka rodziny

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości

0,00  -  1.000,00

600,00

750,00

  Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawność

Kwota stypendium

Lekki

450,00

Umiarkowany

Znaczny


 


 

INFORMACJA

NA TEMAT ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO na STYPENDIUM SOCJALNE/W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI, w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019

 

 


Załącznik nr 3 do Protokołu KSS Wydziału Filologicznego

nr 1/2018/2019/WFil z dnia 1610.2018 r.

 

 

Harmonogram posiedzeń Komisji Stypendialnej Studentów Wydziału Filologicznego w roku akademickim 2018/2019

 

25 października 2018 r.;  15 listopada 2018 r.;  13 grudnia 2018 r.;  15 stycznia 2019 r.;

14 marca 2019 r.;  16 kwietnia 2019 r.;  16 maja 2019 r.;  18 czerwca 2019 r.

Termin posiedzenia KSS w lutym 2019 r. zostanie podany w styczniu 2019 r.

 

                                                                                                     Przewodnicząca Komisji Stypendialnej

                                                                                                                  Studentów Wydziału Filologicznego

 

 

                                                                                                                                   Agata Widlarz


Wykaz dokumentacji obowiązującej przy składaniu wniosku o pomoc materialną:

 

http://www.ur.edu.pl/file/147606/S+-+za%C5%82.+9+-+Wykaz+dokumentacji+przy+ubieganiu+si%C4%99+o+stypendium+socjale.pdf

 

Informacja o zasadach ustalania i obliczania dochodu:

 

http://www.ur.edu.pl/file/145985/S+-+za%C5%82.+8+Zasady+ustalania+i+obliczania+dochodu+w+rodzinie+studenta.pdf

 

 

Wzory druków do pobrania na stronie internetowej:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin-2018-2019

 

 

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
 2. Do wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych student zobowiązany jest dołączyć kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem.
 3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest studentowi bez względu na osiągane przez jego rodzinę dochody.

 

STYPENDIUM SPECJALNE dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki
(9 miesięcy), z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa semestr; jednakże na okres nie dłuższy niż przewiduje okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

 

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, a tym samym prawa do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, student składa nowy wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Świadczenie przyznawane jest wówczas od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o jego przyznanie z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności;

 


 

Informacje dotyczące stypendiów dla studentów   Wydziału Filologicznego UR   można uzyskać w dziekanacie  ds. pomocy materialnej.

Kontakt:

Uniwersytet Rzeszowski
Wydział  Filologiczny
al. mjr. W. Kopisto 2b
35-315 Rzeszów,
pok. 28
tel. 17 ( 8721286)  e-mail: dzfilpm@ur.edu.pl

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek- wtorek w godz. 10.00-14.00
 • środa – nieczynne
 • czwartek-piątek w godz.10.00-14.00

 

W dziekanacie można złożyć wnioski o przyznanie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogi.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow