Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

 

Regulamin

II Festiwal Języka Rosyjskiego

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. II Festiwal Języka Rosyjskiego województwa podkarpackiego, zwany dalej Festiwalem, organizowany jest przez Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie, zwany dalej Organizatorem.

2. Czynnymi uczestnikami Festiwalu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studenci IFR.

3. W ramach Festiwalu odbywają się konkursy:

a) językowe:

- test leksykalno-gramatyczny dla gimnazjalistów;

- test leksykalno-gramatyczny dla uczniów szkół średnich;

- test leksykalno-gramatyczny dla studentów IFR;

b) konkurs wiedzy (test wyboru) o współczesnej Rosji w języku polskim dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich;

c) konkurs recytatorski (1-2 utwory w języku rosyjskim) dla uczniów i studentów.

4. Wszystkie konkursy przebiegają w dniu Festiwalu.

5. W Festiwalu oprócz czynnych uczestników konkursów biorą udział zaproszeni goście, uczniowie i wszystkie osoby zainteresowane nauką języka rosyjskiego i współpracą z IFR.

6. Informacja o terminie przeprowadzenia Festiwalu podawana jest do wiadomości publicznej minimum na cztery tygodnie przed jego planowanym terminem.

7. Udział w Festiwalu jest bezpłatny, koszty dodatkowe (dojazd itp. ponoszą uczestnicy).

 

§2

Cele Festiwalu

1. Popularyzacja dorobku kulturowego i cywilizacyjnego Rosji.

2. Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania językiem rosyjskim.

3. Motywowanie uczniów do nauki języka rosyjskiego.

4. Wzbogacanie wiedzy o kulturze i życiu codziennym Rosjan.

5. Promocja kierunku filologia rosyjska na Uniwersytecie Rzeszowskim. 

 

§3

Przebieg Konkursów

1. Konkursy (a, b) przebiegają 23 lutego 2018 r. o godz. 11.00 w budynku A3 Uniwersytetu Rzeszowskiego, Al. mjr W. Kopisto 2B, 35-315 Rzeszów. Konkurs recytatorski (c) odbędzie się w auli głównej UR (budynek A1) o godz. 12.00.

2. Zainteresowani uczniowie zgłaszają swój udział za pośrednictwem nauczycieli.

3. Studenci zgłaszają swój udział bezpośrednio organizatorom.

4. Konkursy odbywają się w formie pisemnej i polegają na rozwiązaniu testu.

5. Prace są oceniane przez Komisję Konkursową, której członkami są pracownicy IFR UR.

6. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom warunków umożliwiających samodzielność odpowiedzi.

7. Organizator i powołana Komisja Konkursowa wyłaniają zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

 

 

§4

Nagrody

1. Troje najlepszych uczestników w każdej kategorii otrzymuje tytuł Laureata Festiwalu Języka Rosyjskiego.

2. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy, a Laureaci Festiwalu dodatkowo nagrody rzeczowe ufundowane przez UR oraz sponsorów.

 

 

§5

Terminarz Konkursów

1. Zgłoszenie uczestników (mailowo, p. Załącznik nr 1) do udziału w Konkursach odbywających się w ramach Festiwalu – do 09 lutego 2018 roku.

2. Termin Konkursów – 23 lutego 2018 r., godz. 11.00 (a, b), godz. 12.00 (c).

3. Ogłoszenie wyników – 23 lutego 2018 r. ok. godz.14.30.

 

§6

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Festiwalu i poszczególnych konkursów.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia w Internecie i w prasie imion, nazwisk, zdjęć oraz informacji o uczestnikach Festiwalu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania w uzasadnionych przypadkach zmian w Regulaminie Festiwalu.

4. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Festiwalu.

5. Wszelkich informacji dotyczących przebiegu Festiwalu udziela dr Małgorzata Dziedzic, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Filologii Rosyjskiej.

e-mail: festiwalrosyjski@gmail.com,    tel.: 661229823

6. Wszystkie informacje na temat Festiwalu będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej IFR UR:

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/katedra-filologii-rosyjskiej

oraz profilu na portalu społecznościowym:

https://www.facebook.com/kfrur/ 

Pliki do pobrania:

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow