Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR

 • telefon: 17 872 1666
 • e-mail: gslusarz@univ.rzeszow.pl
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, pok. 303, 35-601 Rzeszów

Stanowisko:

Profesor nadzwyczajny

Prowadzone zajęcia:

 • Ekonomia integracji europejskiej
 • Gospodarka regionalna
 • Teoria gospodarki przestrzennej

Zakres badań naukowych:

 • Procesy

Granty i zadania badawcze:

 1. Tworzenie sieci współpracy w zakresie innowacji pomiędzy przedsiębiorcami z obszarów wiejskich a sektorem badawczo-rozwojowym na przykładzie powiatów: rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego i bieszczadzkiego nr Z/2.18/II/2.6/65/06 – kierownik projektu finansowanego ze środków UE w latach 2006-2007.

Pełnione funkcje i prace organizacyjne:

a) na Wydziale Ekonomii

 • Dziekan Wydziału Ekonomii

b) poza Wydziałem Ekonomii

 • członek Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN - przewodniczący Komitetu w latach 2007-2010

Publikacje

2006

 • Ślusarz G., Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w strategii województwa podkarpackiego, [w:] Odnawialne źródła energii jako element zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,  praca zb. pod red. A Czudeca, B. Grzebyk, G Ślusarza, Uniwersytet Rzeszowski,  Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia Przemian w Polskim Rolnictwie „Klub Integracji z Wiejską Europą”, Rzeszów 2006, s.21-32.
 • Ślusarz G., Zarządzanie rozwojem przez jednostki samorządu terytorialnego – specyfika, potrzeby i wyzwania, Problemy zarządzania, nr 3/2006 (13), Wydział Zarządzania UW, 2006, s.39-56.

2007

 • Ślusarz G., Strategia rozwoju obszarów wiejskich w woj. podkarpackim, [w] Dylematy przestrzennego rozwoju wsi polskiej na tle programu obszarów wiejskich 2007-2013/15, Warszawa 2007, Biuletyn PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju z.234, s.189-207.

 

 • Ślusarz G., Przedsiębiorczość jako forma przeciwdziałania marginalizacji obszarów wiejskich [w] Innowacyjność jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Rzeszów 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s.15-33.

2008

 • Ślusarz G., Struktury Kierowania agrobiznesem w Polsce. Teoria, analiza i tendencje, recenzja książki Waldemar Czternasty Bazyli Czyżewski, Wydawnictwo AE w Poznaniu 2007, 4/2008 s.113-119. Gospodarka Narodowa
 • Ślusarz G., Wykorzystanie endogenicznych czynników regionu w kształtowaniu jego konkurencyjności, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t.X, z.2, 2008, s.257-263
 • Ślusarz G., Przedsiębiorczość w strefie wpływu Aglomeracji Rzeszowskiej, [w:] Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej, pod red. T. Marszała, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia TOM CXX, 2008, s.218-229. Studia  Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 • Ślusarz G., Potrzeby i możliwości rozwoju współpracy transgranicznej na przykładzie Podkarpacia, [w:] Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych, pod red. M.G. Woźniaka, Rzeszów 2008, s.58-67 Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Ślusarz G., Rol organiv teritorialnowo samouprawlennia i aktywizacji lokalnoj spilnoty, [w:] Institucjonalnaja paradigma ciwilizacjonowo rozwitku, monografia pod red. A. Tkacza, Melitopolskij Instytut Derżawnowa ta Munipalnowo Prrablinnaja Kłasicznowo Uniwersiteta, Rzeszuwskij Uniwersytet, Melitopol – Kijw – Krakiw-Rzeszów-Zaporiżża, 2008, s.357-370. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Ślusarz G., Rozwój obszarów wiejskich w świetle zagrożenia marginalizacją na przykładzie Podkarpacia [w] Polityka gospodarcza a rozwój kraju, Warszawa 2008, s. 475-490. Wydawnictwo PTE w Warszawie.

2009

 • Ślusarz G., Podkarpacie w procesie przebudowy strukturalnej [w] Możliwości i bariery rozwoju regionu, Rzeszów 2009 s.31-50. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

2010

 • Ślusarz G., Uwarunkowania zmian w kształceniu na kierunkach ekonomicznych, 2010, s.79 Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

2011

 • Ślusarz G., Walenia A., Competitiveness of Rzeszow In Comparison with the cities the Union of Polish Metropolises,[w] Socjalno ekonomiczni problemi suczasnowo pieriodu Ukrainy Nacjonalna Akademia Nauk Ukrainy Instytut Regionalnych Doslidżeń ,Lwów 2011, s141-150.

2012

 • Ślusarz G., Rozwój zrównoważony i problemy obszarów wiejskich, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2012, z.29, ss.353
 • Ślusarz G., Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2012, z.28, ss.414
 • Ślusarz G., Doskonalenie procesu kształcenia na kierunkach ekonomicznych a wyzwania rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2012, ss.144. 

Redakcja monografii i prac zbiorowych:

 • Odnawialne źródła energii jako element zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii, Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia Przemian w Polskim Rolnictwie „Klub Integracji z Wiejską Europą” w Rzeszowie, Rzeszów 2006, s. 138.
 • Uwarunkowania działalności gospodarczej w sektorze rolno-spożywczym Ukrainy jako podstawa rozwoju współpracy transgranicznej, Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii, Regionalny Związek Spółdzielni Rolniczych w Rzeszowie, Państwowy Uniwersytet Rolniczy we Lwowie, Rzeszów 2006, s. 98.
 • Współczesne wyzwania rynkowe dla kształcenia na kierunkach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2011, ss.125

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow