Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Wydział Ekonomii

1.    Makarski S. 1974. Ośrodki rolne kółek rolniczych ważnym ogniwem w rozwoju specjalizacji produkcji rolnej w woj. rzeszowskim. „Nowe Rolnictwo.” nr 16, s.9-10,
2.    Makarski S. 1975. Działalność zespołu chowu trzody chlewnej w Siennowie. „Przegląd Zagadnień Rolniczych.” WOPR Boguchwała nr 1, s. 19-24,
3.    Mora M. Makarski S. 1975. Problemy towarowości mleka w gospodarstwach indywidualnych woj. rzeszowskiego. „Przegląd Zagadnień Rolniczych”. WOPR Boguchwała, nr 1, s. 25-30,
4.    Makarski S. Mora M. 1975. Specjalizacja zwiększa efektywność pracy rolnika. „Gospodarski Chów Zwierząt.” nr 1, s. 21,
5.    Mora M. Makarski S. 1975. Uprawa buraków cukrowych i jej znaczenie w rozwoju chowu bydła mlecznego w woj. rzeszowskim. „Nowe Rolnictwo.” nr 2, s.7-9,
6.    Makarski S. 1975. Działalność zespołu tuczu trzody chlewnej we wsi Siennów pow. Przeworsk. „Nowe Rolnictwo.” nr 3, s. 20,
7.    Mora M. Makarski S. 1975. Uproszczona rachunkowość zespołu. „Gospodarski Chów Zwierząt.” nr 4, s. 25,
8.    Mora M. Makarski S. 1975. Uproszczone zapisy rachunkowe w zespołach rolników indywidualnych. „Nowe Rolnictwo.” nr 8, s. 13,
9.    Makarski S. Mora M. 1975. Specjalizacja w chowie owiec a opłacalność produkcji. „Przegląd Hodowlany.” nr 11, s. 17-18,
10.    Mora M. Makarski S. 1975. Ekonomiczne efekty zespołowego chowu owiec. „Plon.”
nr 28-29, s. 14-15,
11.    Mora M. Makarski S. 1975. Zespołowy chów drobiu zwiększa efektywność gospodarowania. „Drobiarstwo.” nr 9, s. 4-5,
12.    Mora M. Makarski S. 1975. Uprawy zblokowane nowoczesną formą gospodarki indywidualnej. „Nowe Rolnictwo.” nr 16, s. 17-19,
13.    Makarski S. Mora M. 1975. Zespołowy chów bydła w Bieszczadach. „Nowe Rolnictwo.” nr 20, s. 16-18,
14.    Mora M. Makarski S. 1975. Dobra organizacja pracy punktów skupu - czynnikiem intensyfikującym skup mleka (na przykładzie Nienadówki). „Przegląd Mleczarski.” nr 11, s. 26-27,
15.    Makarski S. 1975. Stan i kierunki rozwoju różnych form kooperacji i specjalizacji produkcji rolniczej w woj. przemyskim. na zlecenie WZKR Przemyśl , s. 75,
16.    Makarski S. Mora M. 1976. Zespoły chłopskie i ich rola w społeczno-produkcyjnych przeobrażeniach wsi rzeszowskiej i przemyskiej. „Wieś Współczesna.” nr 1, s. 129-131
17.    Makarski S. 1976. SKR w Zarzeczu świeci przykładem. „Plon.” 4 s. 9-13,
18.    Makarski S. 1976. Kukurydza cenną paszą w żywieniu trzody. „Trzoda Chlewna.” nr 1, s. 8-10,
19.    Makarski S. 1976. To jest produkcja. „Gospodarki Chów Zwierząt.” nr 2, s. 16-18,
20.    Makarski S. 1976. Droga do spółdzielni prowadzi przez zespół. „Trybuna Spółdzielcza.” nr 7, s 23,
21.    Makarski S. 1976. Produkcyjne efekty zespołów trzodowych. „Trzoda Chlewna.” nr 2, s. 15-19,
22.    Makarski S. 1976. Chów trzody chlewnej w zesp. gosp. kółek rolniczych. „Trzoda Chlewna.” nr 3, s. 18-21,
23.    Makarski S. 1976. Przykład zespołowej produkcji żywca wołowego. „Gospodarski Chów Zwierząt.” nr 4, s. 26-27,
24.    Makarski S. 1976. Współpraca. która przynosi efekty. „Spółdzielnia Produkcyjna.” nr 13, s. 5,
25.    Makarski S. 1976. Zblokowane sady wynikiem specjalizacji gospodarstw. „Sad Nowoczesny.” nr 6, s. 27-29,
26.    Makarski S. 1976. Droga do specjalizacji. „Sad Nowoczesny.” nr 11, s. 27-30,
27.    Makarski S. 1976. Produkcja trzody chlewnej w zespole. „Trzoda Chlewna.” nr 5, s. 17-19,
28.    Makarski S. Mora M. 1976. Efekty tuczu w chlewniach okrągłych. „Trzoda Chlewna.” nr 6, s. 17-18,
29.    Makarski S. 1976. RSP powstające na bazie zespołów chłopskich w woj. przemyskim. „Wieś Współczesna.” nr 7, s. 140-143,
30.    Makarski S. 1976. Uprawa warzyw w zespole. „Owoce. Warzywa. Kwiaty.” nr 14, s. 14,
31.    Makarski S. 1978. Czynniki stymulujące kooperację w chowie trzody chlewnej. „Trzoda Chlewna.”. nr 1, s. 18-19,
32.    Grzybek M. Makarski S.1978. Wieś czeka na usługi. „Rynek i Usługi.” nr 1, s. 8,
33.    Mora M. Makarski S. 1978. Nowy etap działalności produkcyjnej zespołów chłopskich. „Nowe Rolnictwo.” nr 6, s. 17-19,
34.    Makarski S. Grzybek M. 1978. Przemiany strukturalne w rolnictwie regionu południowo-wschodniego. Mat. z konf. nauk. Rzeszów 22-23 XI 1977. „Studia i Monografie.” IER Warszawa, s. 124-127,
35.    Grzybek M. Makarski S. 1978. Ajencja - pierwsze doświadczenia. „Rynek i Usługi.” nr 15, s. 16-18,
36.    Makarski S. 1978. Sprawność produkcyjna ZGR Kółek Rolniczych. zespołów rolników i gospodarstw indywidualnych w Rejonie Progu Podkarpackiego. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej.” nr 6, s. 129-132,
37.    Grzybek M. Makarski S. 1978. Sieć z dużymi oczkami. „Rynek i Usługi.” nr 17, s. 7-9,
38.    Grzybek M. Makarski S. 1979. Dlaczego sprzedawcy odchodzą. „Rynek i Usługi.” nr 1, s. 7,
39.    Makarski S. 1979. Kryteria popytu usług bytowych. „Przemysł Drobny i Usługi.” nr 2, s. 20-21,
40.    Makarski S. 1979. Zespołowo nie zawsze oznacza nowocześnie. „Trzoda Chlewna.” nr 6, s. 23-24,
41.    Makarski S. 1979. Efektywność produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw rolnych w zależności od obranego kierunku produkcji. „Problemy Ekonomiczne.” nr 3, s. 67-82,
42.    Makarski S. 1979. Wielkość popytu na usługi bytowe. „Przemysł Drobny i Usługi.” nr 4, s. 20-21,
43.    Makarski S. 1979. Zespołowe formy gospodarowania w rolnictwie. Zeszyty Naukowe AR. nr 12, s. 87-102,
44.    Mora M. Makarski S. 1979. Rola i miejsce kooperacji w kompleksie gospodarki żywnościowej w gminie. TNOiK w Rzeszowie. Konferencja s. 1-19,
45.    Makarski S. Grzybek M. 1980. Rozwój usług bytowych. „Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy.” nr 1, s. 87-112,
46.    Makarski S. Grzybek M. 1980. Popyt ludności wiejskiej na usługi bytowe. „Wieś Współczesna.” nr 2, s. 46-54,
47.    Grzybek M. Makarski S. Misiak E. 1980. Stan usług bytowych w opinii konsumentów. IHWiU. Warszawa, „Opracowania i Materiały” z. 137, s. 105,
48.    Makarski S. 1981. Oddziaływanie przemysłu rolno-spożywczego na wielkość produkcji towarowej gospodarstw indywidualnych w Makroregionie Południowo-Wschodnim. „Wieś i Rolnictwo.” nr 3, s. 135-150,
49.    Makarski S. 1981. Wpływ przemysłu rolno-spożywczego na poziom i strukturę produkcji rolnej. „Nowe Rolnictwo.” nr 11, s. 13-15,
50.    Makarski S. 1981. Niektóre aspekty organizacji bazy surowcowej dla zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego. „Nowe Rolnictwo.” nr 12, s. 13-16,
51.    Makarski S. 1981. Wpływ przemysłu rolno-spożywczego na poziom produkcji towarowej rolnictwa indywidualnego w Makroregionie Południowo-Wschodnim. na zlecenie Rady Nauki i Techniki MPW. Rzeszów - Kraków s. 33,
52.    Makarski S. 1982. Warunki zbytu i poziom zaopatrzenia a skala produkcji towarowej
(na przykładzie gospodarstw indywidualnych Makroregionu Południowo-Wschodniego). „Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy.” nr 3-4, s. 129-144,
53.    Makarski S. 1982. Uwarunkowania poziomu produkcji towarowej gospodarstw indywidualnych Makroregionu Południowo-Wschodniego (na przykładzie gospodarstw prowadzących rachunkowość). Zeszyty Naukowe AR. Kraków z. 13, s.145-163,
54.    Makarski S. 1982. Wpływ jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej na intensywność gospodarowania w rolnictwie indywidualnym Makroregionu Południowo-Wschodniego. „Wieś i Rolnictwo.” nr 3, s. 153-158,
55.    Makarski S. 1982. Produkcja towarowa gospodarstw indywidualnych w Makroregionie Płd.-Wsch. na tle zewnętrznych warunków gospodarowania w latach 1960-1979. Zesz. Nauk. 88. AR w Krakowie. Rozpr. habil. Kraków,
56.    Makarski S. 1982. Przestrzenne zróżnicowanie produkcji rolniczej w woj. przemyskim i jej uwarunkowania. Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Przemyśl 1982. Tom XIV s. 109-119.
57.    Makarski S. 1982. Produktywność rolnictwa indywidualnego w woj. przemyskim na tle przygotowania zawodowego producentów rolnych. Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Przemyśl, Tom XIV s. 69-84.
58.    Makarski S. 1983. Wpływ cen na poziom skupu w rolnictwie indywidualnym Makroregionu Południowo - Wschodniego w latach 1960-1979. „Wieś i Rolnictwo.” nr 4, s. 201-210,
59.    Makarski S. 1983. Wpływ kwalifikacji producentów na intensywność gospodarstw indywidualnych w Makroregionie Południowo-Wschodnim. Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo - Ekonomia – Rolnictwo, T. 1, Rzeszów,  s. 228-244
60.    Makarski S. 1984. Znaczenie województw górskich w kształtowaniu wyników rolnictwa Makroregionu Południowo-Wschodniego. „Probl. Zagosp. Ziem Górskich”. PAN. z. 25, s.41-59,
61.    Makarski S. 1985. Czynnik demograficzny a kształtowanie się usług bytowych w Makroregionie Południowo-Wschodnim. „Wieś i Rolnictwo.” nr 2, s. 153-162,
62.    Makarski S. 1985. Uwarunkowania obrotu mrożonkami na rynku wewnętrznym. „Handel Wewnętrzny.” nr 3, s. 45-54,
63.    Grzybek. M. Makarski S. Zabierowski K 1985. Poziom produkcji towarowej rolnictwa a organizacja obrotu rolnego w Karpatach. „Probl. Zagosp. Ziem Górskich.” PAN. z. 26, s. 231-255,
64.    Makarski S. 1985. Relacje między użytkowaniem ziemi a poziomem intensywności i produkcyjności rolnictwa indywidualnego w Makroregionie Południowo-Wschodnim. Rolnictwo płd.-wsch. Polski. z. 1. Rzeszów, s. 101-111,
65.    Makarski S. 1986. Wiek właścicieli a wyniki produkcyjne indywidualnych gospodarstw rolnych. „Wieś i Rolnictwo.” nr 2, s. 18-191,
66.    Makarski S. 1986. Procesy regulacji handlu wiejskiego. Materiały na konf. naukowo-dydaktyczną. Prace Naukowe AE we Wrocławiu. nr 39, s. 187-195,
67.    Makarski S. 1986. Sprawność funkcjonowania handlu wiejskiego a poziom skupu z drobnotowarowej gospodarki chłopskiej. „Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy” nr 4, s. 93-104,
68.    Makarski S. 1986 Rzeźba terenu a wyniki produkcyjne gospodarstw indywidualnych w Makroregionie Południowo-Wschodnim. Zeszyty Naukowe AR. Kraków. nr 16, s. 43-65,
69.    Makarski S. 1987. Formy powiązań przemysłu owocowo-warzywnego z rolnictwem indywidualnym. Sesja Naukowa. Zeszyty Naukowe AR. Kraków. z. 18, s. 206-213,
70.    Makarski S. 1987. Organizacyjno-produkcyjne aspekty rolnictwa górskiego na obszarze Makroregionu Południowo-Wschodniego. „Nowe Rolnictwo” nr 2-3, s. 13-16,
71.    Makarski S. Grzybek M. 1988. Wpływ handlowej obsługi na poziom intensyfikacji produkcji w gospodarstwach indywidualnych karpackiego regionu górskiego. Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo - Ekonomia - Rolnictwo. Rzeszów, s. 85-99,
72.    Makarski S. Grzybek M. 1988. Działalność spółdzielczego handlu wiejskiego na przykładzie Polski Południowo-Wschodniej. „Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy.” nr 1, s. 91-102,
73.    Grzybek M. Makarski S. Misiak E. 1988. Produkcja towarowa indywidualnych gospodarstw rolnych w rejonach górskich i podgórskich woj. krośnieńskiego. Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie. z. 1, s. 213-225,
74.    Makarski S. Grzybek M. 1988. Uwarunkowania wydatków na konsumpcję dóbr i artykułów nieżywnościowych w gospodarstwach indywidualnych. „Wieś i Rolnictwo.” nr 1, s. 167-176,
75.    Makarski S. Grzybek M. 1988. Dostępność i funkcjonalność placówek spółdzielczego handlu wiejskiego a poziom skupu żywca. „Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy.” nr 4, s. 89-93,
76.    Makarski S. Mazur J. 1988. Zagospodarowanie ziemi z gospodarstw bez następców przesłanką przemian w strukturze agrarnej Podkarpacia. ART w Olsztynie Instytut Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa. Zakład Ekonomiki Rolnictwa. Mat. na ogólnopolską konf. nauk. w ramach RPBP. 21. Tom II s. 159-179,
77.    Makarski S. 1988. Organizacyjne aspekty skupu produktów rolniczych na obszarach górskich. Sesja Naukowa. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie. z. 21, s. 251-258,
78.    Makarski S. Grzybek M. 1989. Pracownicy spółdzielczości „SCh.” „Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy.” nr 1, s. 79-88,
79.    Makarski S. Grzybek M. 1989. Funkcjonowanie handlu rolniczego w ocenie właścicieli drobnotowarowych gospodarstw indywidualnych. Prace i Materiały. IRG. SGPiS Warszawa z. 20. s. 171-179, Mat. z konf. nauk. w ramach RPBP,
80.    Makarski S. Grzybek M. 1989. Społeczne oczekiwania w zakresie poprawy pracy handlu wiejskiego. „Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy.” nr 2 s. 59-66,
81.    Makarski S. Grzybek M. 1989. Straty w fazie zbioru i przechowywania ziemniaków. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej.” nr 3-4, s. 51-54,
82.    Makarski S. 1989. Przyrodnicze i ekonomiczne uwarunkowania produkcyjności rolnictwa obszarów górskich w Polsce. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie. z. 19, s. 51-67,
83.    Makarski S. Grzybek M. Sieńko H. 1989. Problemy zatrudnienia w zakładach prowadzących działalność hurtową. Zeszyty Naukowe. SGPiS Wydział Spółdzielczo - Ekonomiczny Warszawa - Rzeszów z. 8, s. 57-79,
84.    Makarski S. 1990. Spółdzielczość zaopatrzenia i zbytu w obsłudze drobnotowarowej gospodarki chłopskiej. Wyd. Spółdz. Warszawa, s. 92,
85.    Makarski S. Grzybek M. 1990. Handlowa obsługa a produkcyjność rolnictwa indywidualnego. Opracowania i Materiały. z. 22, IRG SGPiS. Warszawa, s. 172,
86.    Makarski S. 1990. Efektywność kredytowania gospodarki chłopskiej [w:] „Spółdzielczość Bankowa.” Rozdz. X w pracy zbior. pod red. J. Ozdowskiego, PWE. Warszawa, s. 236-259,
87.    Makarski S. Grzybek M. 1990. Możliwości ograniczenia ponadnormatywnych ubytków produktów rolniczych w regionie karpackim. „Probl. Zagosp. Ziem Górskich.” PAN. KZZG. Kraków, s.125-135,
88.    Makarski S. Grzybek M. 1990. Ocena i funkcjonowanie sieci stacjonarnych placówek skupu żywca w Makroregionie Południowo - Wschodnim. AR w Krakowie. Filia w Rzeszowie. materiały z Międzyn. Konf. Nauk. Rzeszów, s. 177-187,
89.    Makarski S. Grzybek M. 1990. Specyfika handlu rolnego w obrocie drobnotowarowych gospodarstw indywidualnych. AR w Krakowie. Filia w Rzeszowie. materiały z Międzyn. Konf. Nauk. Rzeszów, s. 21-33,
90.    Makarski S. 1991 Rola spółdzielczości wiejskiej w stymulowaniu produkcji rolniczej. „Wieś i Rolnictwo.” nr 1, s. 133-149,
91.    Makarski S. Grzybek M. Jaskowska K. Feret K. Góra R. Woźniak M. 1991. Funkcjonowanie spółdzielni rolniczych w warunkach rynkowych. TNOiK. Oddz. Rzeszów. Filia AR w Rzeszowie. Rzeszów, s. 191,
92.    Makarski S. Grzybek M. 1991. Obsługa handlowa wsi w okresie urynkowienia gospodarki. Prace i Materiały. IRG SGPiS. Warszawa, Mat. z konf. nauk. s. 34 - 41,
93.    Makarski S. Piela C. 1991. Możliwości zastosowań logistyki w obrocie rolnym. Inst. Gosp. Magazyn. Międzyn. Sympozjum. Poznań, s. 24-26,
94.    Makarski S. 1991. Marketing i promocja artykułów rolno-spożywczych w warunkach rynkowych. Sympozjum Nauk. ODR Boguchwała, s. 1-18,
95.    Makarski S. Grzybek. M.1992. Mechanizmy przystosowawcze rolników do sytuacji rynkowej. „Komitet Ekonomiki Rolnej.” Warszawa, s. 57-69,
96.    Makarski S. Góra R. 1992. Problemy transportu żywca rzeźnego. „Probl. Magazyn. i Transp.”  nr 2, s. 28-33,
97.    Makarski S. Grzybek M. 1992. Usługi bytowe w środowiskach wiejskich. Zesz. Nauk. AR Kraków. seria Ekonomia. Kraków, s. 53-65,
98.    Makarski S. 1993. Obrót mlekiem i jego przetworami w przedsiębiorstwach o różnej skali. Materiały z Sympozjum Naukowego. Komit. Techn. Roln. PAN. Filia AR w Rzeszowie. OWSiTR w Krośnie. Rzeszów, s. 101-108,
99.    Makarski S. 1993. Funkcjonowanie marketingu na rynku rolnym. Filia AR ZHOWiR. ODR w Iwoniczu. s. 159-174,
100.    Makarski S. 1993. Gospodarka żywnościowa w okresie transformacji. Filia AR w Rzeszowie. TPN Przemyśl, s. 7-17,
101.    Makarski S. 1993 Informacja rynkowa podstawą decyzji w rolnictwie. Filia AR. Rzeszów, s. 17-24,
102.    Makarski S. 1993. Zmiany w otoczeniu rynkowym rolnictwa. ZN AR Kraków. Międzyn. Sesja Nauk. Z. nr 38, s. 135-142,
103.    Makarski S. 1993. Istota przedsiębiorczości i szanse jej upowszechnienia w środowiskach wiejskich. IRWiR PAN s. 70-72,
104.    Makarski S. 1993. Kierunki usprawnień funkcjonowania rynku produktów mleczarskich (na przykładzie rzeszowszczyzny). Materiały z Sympozjum Naukowego. Komit. Techn. Roln. PAN. Filia AR w Rzeszowie, s. 91-100,
105.    Makarski S. Grzybek M. 1993. Przystosowanie rolników do zmieniającej się sytuacji rynkowej. IRG SGH. Prace i Materiały. z. 38, s. 51-82,
106.    Makarski S. 1993. Miejsce spółdzielni na rynku rolnym Polski płd.-wsch. [w:] Spółdzielczość rolnicza w gospodarce rynkowej. Materiały Międzyn. Sympozjum SIB. Warszawa, s.121-131,
107.    Makarski S. 1993. Euroregion Karpacki a możliwości aktywizacji wsi i rolnictwa w regionie Polski płd.-wsch. Materiały z Konf. Nauk. FAPA. Rzeszów, s. 53-55,
108.    Makarski S. Feret K. 1993. Logistyka w służbie jakości. Materiały z Konf. Nauk. AR im. H. Kołłątaja w Krakowie. Wydz. Ogrodniczy. Kraków, s. 65-67,
109.    Makarski S. 1993 Adaptacja drobnych gospodarstw chłopskich do warunków gospodarki rynkowej. Na zlecenie IRG-SGH w Warszawie, s. 50,
110.    Makarski S. 1993. Gospodarka chłopska a wolny rynek. Na zlecenie Instytutu Macieja Rataja w Warszawie. Rzeszów, s. 47,
111.    Makarski S. 1994. Adaptacja gospodarki chłopskiej i jej otoczenia do warunków rynkowych. PAN. IRWiR. Warszawa, s. 164,
112.    Makarski S. 1994. Towarowość rolnictwa płd. – wsch. Polski i jej uwarunkowania. Tow. Przyjaciół Nauk. Przemyśl, s. 42-55,
113.    Makarski S. 1994. Problemy rolnictwa indywidualnego obszarów górskich woj. przemyskiego. Z Zagadnień Rolnictwa Przemyskiego. Tow. Przyjaciół Nauk. Przemyśl, s. 42-55,
114.    Makarski S. Grzybek M. 1994. Formy inicjatyw lokalnych w sytuacji rynkowej. Z Zagadnień Rolnictwa Przemyskiego. Tow. Przyjaciół Nauk. Przemyśl s. 107-126,
115.    Makarski S. Feret K. 1994. Koszty zaopatrzenia dla potrzeb przetwórstwa rolno-spożywczego. Biblioteka Logistyka. Polskie Towarzystwo Logistyczne. Materiały z Międzyn. Konf. Nauk. Poznań, s. 35-49,
116.    Makarski S. 1994. Inicjatywy gospodarcze na wsi w okresie transformacji (na przykładzie płd.-wsch. Polski). WSR w Nitrze. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Źródła przedsiębiorczości oraz strategie w zmieniających się warunkach gospodarowania przedsiębiorstw rolniczych”. Nitra, s. 90-95,
117.    Makarski S. 1994. Urynkowienie gospodarki i jego skutki. „Nad Sanem” - Doradczy Magazyn Rolniczy. nr 6. ODR Korytniki, s. 4-5,
118.    Makarski S. Lazur W. 1994. Ochrona konsumenta na rynku. AR im. H. Kołłątaja w Krakowie Filia w Rzeszowie. Małop. Stow. Doradz. Rol. Seminarium nt.s. Możliwości wykorzystania badań Wydziału Ekonomii w doskonaleniu ekonomiki produkcji rolniczej i handlowej obsługi wsi regionie Polski Południowo-Wschodniej. ODR Korytniki, czerwiec, s. 187-192,
119.    Grzybek M. Makarski S. 1994. Giełdy towarowe jako forma zorganizowanego rynku rolnego. AR im. H. Kołłątaja w Krakowie Filia w Rzeszowie. Małop. Stow. Doradz. Rol. Seminarium nt. s. Możliwości wykorzystania badań Wydziału Ekonomii w doskonaleniu ekonomiki produkcji rolniczej i handlowej obsługi wsi w regionie Polski Południowo-Wschodniej. ODR Korytniki, czerwiec, s. 179-185,
120.    Makarski S. 1994. Sytuacja rolnictwa w warunkach transformacji. „Nad Sanem” - Doradczy Magazyn Rolniczy nr 7, ODR Korytniki, s. 3-4,
121.    Makarski S. 1994. Zewnętrzne uwarunkowania procesów dostosowawczych w rolnictwie w sytuacji rynkowej. „Nad Sanem” - Doradczy Magazyn Rolniczy. nr 8. ODR Korytniki, s. 4-5,
122.    Makarski S. 1994 Pożądane kierunki przemian wsi i rolnictwa jako warunek procesów dostosowawczych. „Nad Sanem” - Doradczy Magazyn Rolniczy nr 9, ODR Korytniki, s. 4-5,
123.    Makarski S. 1994. Gospodarka chłopska a wolny rynek. „Pamiętnik Instytutu Macieja Rataja” z. 1, Warszawa, s. 102-112,
124.    Makarski S. Grzybek M. 1994. Przemiany społeczno-ekonomiczne na wsi w warunkach rynkowych. Rocznik Przemyski. Nauki Rolnicze T. 29-30, z 7(3). Tow. Przyjaciół Nauk. Przemyśl, s. 567-583,
125.    Makarski S. 1994. Przedsiębiorczość mieszkańców wsi w okresie transformacji gospodarczej. „Postępy Nauk Rolniczych”. PAN. Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych. 3.Warszawa, s. 31-45,
126.    Makarski S. 1994. Rola administracji lokalnej i samorządu w promowaniu przedsiębiorczości. [w:] ”Alternatywne źródła dochodów ludności wiejskiej”. Praca zbior. pod red. J. Kania i S. Makarski. Materiały Konferencji Nauk.-Techn. Biuletyn Regionalny ZDR. Akademia Rolnicza w Krakowie, z. 309, s. 329-337,
127.    Makarski S. 1994. Potrzeby i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na wsi. [w:] Alternatywne źródła dochodów ludności wiejskiej. Praca zbior. pod red. J. Kania i S. Makarski. Materiały Konferencji Nauk.-Techn. Biuletyn Regionalny ZDR. Akademia Rolnicza w Krakowie. z. 309, s. 25-34,
128.    Grzybek M. Makarski S. 1994. Ryzyko trwałym elementem przedsiębiorczości. [w:] „Alternatywne źródła dochodów ludności wiejskiej”. Praca zbior. pod red. J. Kania i S. Makarski. Materiały Konferencji Nauk.- Techn. Biuletyn Regionalny ZDR. Akademia Rolnicza w Krakowie. z. 309, s. 197-203,
129.    Makarski S. 1994. Rola władz i samorządów lokalnych w rozwoju przedsiębiorczości na wsi. [w:] „Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej”. Praca zbior. pod red. J. Kitowski i Zb. Zioło. Sekcja Gosp. Przestrzennej Kom. Nauk Ekon. Oddz. PAN w Krakowie. Wydział Ekonomiczny Filii UMCS w Rzeszowie. Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego. Warszawa - Kraków - Rzeszów, s. 239-256,
130.    Makarski S. Grzybek M. 1994. Činitele brzdiace rozvoj podnikatel'skej činnosti na vidieku. Referat na konf. pt. Rozvoj vidieka. Vedecká konferencia 7-8 decembra. Nitra Słowacja, s. 97-100,
131.    Makarski S. Grzybek M. 1994. Przyczyny destabilizacji zawodowej rolników w południowo-wschodniej Polsce. [w:] Problemy długofalowych procesów transformacji gospodarki żywnościowej w regionie południowo-wschodniej Polski. Wyjazdowe Sympozjum Zespołu Energotechnologicznego Sekcji Mechanizacji Rolnictwa Komitetu Techniki Rolniczej. PAN Warszawa. Filia AR w Rzeszowie. ODR Krosno. SITR Krosno. Rzeszów-Krosno, s. 211-222,
132.    Makarski S. 1994. Podnikatelska činnost na vidieku v obdobi hospodárskej transformácie (Na priklade juhovýchodného Pol'ska). Zbornik z celostátnej vedeckej konferencie so zahraničnou účastou. Podnikatelské zdroje a stratégie v zmenených podmienkach hospodárenia polnohospodárskych podnikov. Nitra. 21-22 apríl s. 90-95,
133.    Grzybek M. Makarski S. 1994. Pozarolnicze formy inicjatyw gospodarczych na wsi. [w:] Problemy długofalowych procesów transformacji gospodarki żywnościowej w regionie południowo-wschodniej Polski. Wyjazdowe Sympozjum Zespołu Energotechnologicznego Sekcji Mechanizacji Rolnictwa Komitetu Techniki Rolniczej. PAN Warszawa. Filia AR w Rzeszowie. ODR Krosno. SITR Krosno. Rzeszów-Krosno, s. 313-322,
134.    Makarski S. 1995. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa i pozarolniczych sfer gospodarki w woj. przemyskim. AR Filia w Rzeszowie. TPN Przemyśl. ODR Korytniki. Materiały z Konf. Nauk.-Techn. Przemyśl, - Korytniki, s. 9-18,
135.    Makarski S. Grzybek M. 1995. Przetwórstwo rolno-spożywcze na wsi elementem agrobiznesu. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej. WSR-P w Siedlcach, s.115-121,
136.    Makarski S. Grzybek M. 1995. Alternatywne źródła dochodu rolników - możliwości i zagrożenia. „Postępy Nauk Roln.” nr 2,Warszawa, s. 115-124,
137.    Makarski S. Grzybek M. 1995. Rozvoj podnikatel'ských aktivít na pol'skom vidieku. Vysoká Skola Pol'nohospodarska Nitra. Podnikanie na vidieku. Zborník príspevkov zo sympózia v Humennom. s. 9-16,
138.    Makarski S. Grzybek M. 1995. Przetwórstwo rolno-spożywcze czynnikiem neutralizującym bezrobocie na wsi (na przykładzie płd.-wsch. Polski). Zeszyty Nauk. AR (seria Sesja Nauk.) z. 43, AR Kraków, s. 343-348,
139.    Grzybek M. Makarski S. 1995. Zmiany instytucjonalne obsługi rolnictwa w warunkach rynkowych. Zesz. Nauk. seria Ekonomika z. 23, AR Kraków, s. 49-68,
140.    Makarski S. 1995. Informacja rynkowa a ryzyko gospodarowania w rolnictwie. Zesz. Nauk. seria Ekonomika z. 23, AR Kraków,
141.    Makarski S. Woźniak M. 1995. Postawy i zachowania konkurencyjne przedsiębiorstw handlowych na rynku rolnym. Rocznik Przemyski t. XXXI. z. 2, Nauki Rolnicze, s.27-34,
142.    Makarski S. 1995. Potrzeby i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na wsi. „Postępy Nauk Rolniczych.” nr 1.Warszawa, s. 93 - 102,
143.    Makarski S. 1995. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Alternatywne źródła dochodu ludności wiejskiej. „Postępy Nauk Roln.” nr 1, s. 131-138,
144.    Makarski S. Grzybek M. 1995. Trhové podmienky podnikania v malom rozsahu. Zbornik malého a stredného podnikania na Slovensku, s. 81-85,
145.    Makarski S. 1995. Vplyv transformácie statneho riadenia na situáciu pol'nohospodárstwa v Pol'sku. Zbornik malého a stredného podnikania na Slovensku 21-24.05.r., s. 75-80,
146.    Makarski S. 1995. Funkcje agrobiznesu w kontekście przygranicznej wymiany towarowej. Materiały z Konf. Nauk. UMCS nt. „Przemiany struktur społeczno-gospodarczych obszarów przygranicznych”. Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego nr 7, pod red. J. Kitowskiego i Zb. Zioło Warszawa - Kraków - Rzeszów, s. 367-383,
147.    Makarski S. 1995. Agroturystyka alternatywą wielofunkcyjnego rozwoju wsi. Materiały z konf. Nauk. AR Kraków. Maj, s. 316-321,
148.    Makarski S. 1995. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wsi i rolnictwa w woj. krośnieńskim. Materiały z Konferencji Naukowej. TPN Przemyśl. ODR Iwonicz, s. 19-36,
149.    Makarski S. 1995. Słabe a silne stranky polskych zemedelskych oblasti v kontextu asociace z EU. Sbornik praci  z vedecke konference. Praha, s. 361-364,
150.    Makarski S. 1995. Ryzyko i odpowiedzialność. „Nowoczesne Rolnictwo” nr 11, s. 36-37,
151.    Makarski S. 1996. Logistyka czynnikiem integrującym współdziałanie ogniw agrobiznesu. Materiały z Konferencji Naukowej. Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznań, s. 373-379,
152.    Makarski S. Woźniak M. 1996. Spółdzielnie w przebudowie systemu handlowej obsługi rolnictwa. „Postępy Nauk Rolniczych.” nr 3, s. 63-71,
153.    Makarski S. 1996. Jakość produktów rolno-spożywczych warunkiem skutecznej podaży. Materiały z Konf. Nauk. SERiA. Komitet Ek. Roln. PAN. ART Olsztyn, s. 638-648,
154.    Makarski S. Grzybek M. 1996. Marketingowě aktivitý spolećnosti orientujňcichsa na spracovatelsko-potravinarsky priemysel. Materiały z Konf. Nauk. WSR w Nitrze, s. 150-157,
155.    Makarski S. 1996. Przedsiębiorczość w agrobiznesie. Materiały z Konf. Nauk. AE
im. O. Langego we Wrocławiu. z. 741, s. 40-46,
156.    Grzybek M. Makarski S. 1996. Organizacyjne aspekty agroturystyki. Zesz. Nauk. seria Ekonomika z. 24, AR Kraków, s. 37-53
157.    Makarski S. 1996. Funkcia marketingowych nastrojov v miedzinárodnom obchode. Materiały z Konf. Nauk. WSR w Nitrze, s.99-107,
158.    Makarski S. 1996. Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw małej skali na rynkach lokalnych. ZHOWiR Filia AR Rzeszów. Katedra Agrobiznesu SGH, s.37-42,
159.    Makarski S. 1996. Urynkowienie gospodarki stymulantem rozwoju przetwórstwa surowców rolnych w gospodarstwach chłopskich. Komit. Techn. Rol. PAN AR w Krakowie Filia w Rzeszowie, ODR w Iwoniczu, Oddz. SiTR w Krośnie, s.323-331,
160.    Makarski S. 1997. Kierunki optymalizacji systemu informacji w obrocie produktami rolniczymi. II Polsko – Niemiecka Konf. Logistyczna Poznań, s.111-116,
161.    Makarski S. Grzybek M. 1997. Marketing w gospodarce żywnościowej. Skrypt AR Kraków im. H. Kołłątaja Kraków, s. 1-196,
162.    Makarski S. 1997. Zróżnicowane szanse rolnictwa polskiego w procesie integracji z Unią Europejską. IV Kongres SERiA, AR Szczecin, s. 134-141,
163.    Makarski S. Grzybek M. 1997. Znaczenie przedsiębiorczości w aktywizacji regionu poł. – wsch. I Międzyn. Konf. Naukowa. Uniw. W Białymstoku 10-12 X 97, s. 101-107
164.    Makarski S., Grzybek M. 1997. Przesłanki decyzji zakupu żywności z zakładów przetwórczych małej skali. Mat. z Konf. Nauk. SGGW, Warszawa, s. 96-100
165.    Makarski S. 1997. Przedsiębiorczość mieszkańców wsi i perspektywy jej rozwoju w płd. – wsch. Polsce, Międz. Konf. Nauk. Trzcinica, s. 9-24
166.    Makarski S., Wierzbiński B. 1997. Determinanty perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w województwach przygranicznych. Międz. Konf. Nauk. Trzcinica, s. 271-280
167.    Makarski S. 1997. Marketing usług agroturystycznych na przykładzie województwa krośnieńskiego. Międz. Konf. Nauk. Trzcinica, s. 567-574
168.    Makarski S., Grzybek M. 1997. Przetwórstwo rolno – spożywcze małej skali (na obszarach wiejskich płd. – wsch. Polski) Zesz. Nauk. AR seria Ekonomika z.25, s.75-95
169.    Makarski S. Grzybek M. 1997. Przedsiębiorczość w różnych ogniwach agrobiznesu. Międz. Konf. nt. „Restruktualizacja i rewitalizacja subiektów przedsiębiorczych w kompleksie rolniczo – spożywczym”. Nitra 19 decembra 97, s. 145-162
170.    Makarski S., Grzybek M. 1997. Zmieny v štrukture pol´skeho agrobiznesu v dosledku rozvijajucejsa podnikatelskej ćinnosti. Międz. Konf. Nitra, s. 136-141
171.    Makarski S. Grzybek M. 1997. Podnikatielstvo v rŏznych člankach agrobiznesu. Uniwersytet w Nitrze, s. 145-159
172.    Makarski S. Grzybek M. 1997. Vyrobno – obchodna cinnost małych firiem v juchovychodnom Polśku, Humenne Zbornick z Międz. Konf., s. 88-92
173.    Makarski S. 1998. Funkcjonowanie rynku rolno – żywnościowego, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, s. 1-328
174.    Makarski S. 1998. Integrace Polska s EU a jeji vliv na kvalitu zemĕdĕlsko - potravinářskỳch produktu, Sbornik z mezinárodni vědecké Konference, Praha , s.172-175
175.    Makarski S. 1998. Condition of un – agricultural enterprise on rural areas in Poland, Zbornik vedeckých prac z konferencie „Miedzinárodné vedecké dni’98, Nitra máj 1998, s. 75-78
176.    Makarski S. 1998. Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój terenów wiejskich,(Sprawozdanie z Konferencji Naukowej), „Postępy Nauk Rolniczych”, 2/98, s. 109-111
177.    Makarski S. Cierpiał - Wolan M. 1998. Pozarolnicze miejsca pracy na wsi płd.-wsch. Polski formą zmniejszenia bezrobocia, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej , AR w Szczecinie 1998, s. 243-252
178.    Makarski S., 1998. Proekologiczne aspekty marketingu w agrobiznesie, VIII Ogólnop. Forum „Ekologia wsi”, 1998, s. 62-73
179.    Makarski S. 1998. Marketing na rynku rolno – żywnościowym, Zesz. Nauk., AR Kraków, Seria , Sesja Nauk. Z 51, Kraków 1998, s. 53-61
180.    Makarski S., Grzybek M. 1998. Znaczenie przemysłu rolno – spożywczego w agrobiznesie, Zesz. Nauk., AR Kraków, Seria , Sesja Nauk. Z 51, Kraków 1998, s.121-128
181.    Makarski S., Grzybek M. 1998. Pozarolnicze źródła dochodów ludności wiejskiej [w:] „Wieś i rolnictwo rzeszowskie”, AR Kraków, Wydz. Ekonomii w Rzeszowie, Urząd Statystyczny-Rzeszów, s. 137-148
182.    Makarski S., Grzybek M. 1998. Rozwój handlu i usług w środowiskach wiejskich, AR Kraków, Wydz. Ekonomii w Rzeszowie, Urząd Statystyczny-Rzeszów, s.149-162
183.    Makarski S. 1998. Transformacja sfery gospodarczej a rozwój przedsiębiorczości w agrobiznesie [w:] „Agrobiznes w Krajach Europy Środkowej w aspekcie integracji z UE”, T I, AE Wrocław V Kongres SERiA, s. 46-53
184.    Makarski S. Kuźniar W. 1998. Strategia marketingu w agroturystyce (na przykładzie woj. krośnieńskiego) SGGW Warszawa Konf. nt. „Marketing i produkty markowe w turystyce wiejskiej”, s. 85-93
185.    Makarski S. 1998. Marketing w rolnictwie (na tle doświadczeń innych krajów) Zesz. Naukowe, AR Kraków, nr 238, s.5-18
186.    Makarski S. 1998. Marketing w pozarolniczych sferach agrobiznesu. Zesz. Nauk. UMCS Lublin nr 32/33, s.151-166
187.    Makarski S., 1999. Trasformacja sfery gospodarczej a rozwój przedsiębiorczości w agrobiznesie, „Postępy Nauk Rolniczych” nr 3, s. 129-137
188.    Makarski S., 1999. Agrobiznes w regionie Polski południowo-wschodniej – stan i perspektywy, „Zag. Ekonomiki Rolnej”, nr 2-3, s. 122-126
189.    Makarski S., 1999. Uwarunkowania i rezultaty rozwoju przedsiębiorczości w agrobiznesie, [w:] „Regionalne uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce”, Roczniki Naukowe SERiA, T. I, Zesz. 3, AR Rzeszów VI Kongres SERiA, s. 11-17
190.    Makarski S., 1999. Rynkowe determinanty przedsiębiorczości w agrobiznesie, [w:] „Agrobiznes w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej w warunkach integracji europejskiej”. AR w Szczecinie, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, s. 35-46
191.    Makarski S., 1999. Teoria i praktyka przedsiębiorczości w agrobiznesie,[w:] „Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej na obszarach wiejskich w kontekście integracji europejskiej”.Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Zarządzania i Administracji Katedra Organizacji i Zarządzania, s. 33-45
192.    Makarski S., 2000. Raport z VI Kongresu SERiA pt.: „Regionalne uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce”, w dniach 21-23 września 1999 r., „Wieś i Rolnictwo” nr 1/106, IRWiR PAN, Warszawa, s. 133-139
193.    Makarski S., 2000. Przedsiębiorczość w procesie adaptacji agrobiznesu w Polsce do standardów unijnych. „Wieś i Doradztwo”, Młp. Stow. Doradztwa Rolniczego, Rzeszów, s. 27-34
194.    Makarski S., 2000. Przedsiębiorczość w agrobiznesie. IRWiR PAN, Warszawa, s. 290
195.    Makarski S., 2000. Przedsiębiorczość w agrobiznesie – od teorii do praktyki. AR w Krakowie, Wydział Ekonomii w Rzeszowie, ODR Boguchwała, s. 1-40
196.    Makarski S., 2000. Marketingove predpoklady na modifikaciu vlastnosti potravin. Medzinarodne Vedecke Dni 2000 - Konferencja, Uniwersytet w Nitrze, Słowacja, s. 264-266
197.    Makarski S., Grzybek M., Kużniar W. 2000. Transformacja gospodarki a przedsiębiorczość w agrobiznesie. AR w Krakowie, Wydział Ekonomii w Rzeszowie, s. 206
198.    Makarski S. 2000. The role of the agro-food market in the national economy [W:] „Aktualne problemy agrarneho trhu”, Zbornik z vedeckej konferencie s medzinarodnou ucastou, Uniwersytet Rolniczy, Nitra, s.22-25
199.    Makarski S. 2000. Firmy małej i średniej skali a problemy ekologiczne w agrobiznesie [w:] „Miasto i wieś wspólnie na drodze do ekorozwoju”, X Ogólnopolskie Forum Ekologia Wsi, WFOŚ i GW Rzeszów, Fundacja Ceew, Solina-Jawor, s. 91-102
200.    Makarski S. 2000. Integracja pionowa w agrobiznesie (ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa) [w:] „Kierunki i możliwości zmian w organizacji gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych w procesie modernizacji obszarów wiejskich w Polsce”. Wyd. SGGW, Warszawa, s. 167-175
201.    Makarski S. 2000. Człowiek a przedsiębiorczość w gospodarce rynkowej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Adm. i Zarządzania w Przemyślu, s. 503-511
202.    Makarski S. 2000. Przedsiębiorczość w agrobiznesie warunkiem rozwoju obszarów wiejskich. [W:] „Agroturystyka – szansą aktywizacji przygranicznego powiatu lubaczowskiego w aspekcie przystąpienia do UE”, Międzynar. Konferencja Naukowa w Horyńcu Zdroju, PWSZ w Jarosławiu, s. 151-158
203.    Makarski S. 2000. Procesy dostosowawcze przemysłu rolno-spożywczego do wymagań rynku [w:] „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, SERiA, Tom II, Zeszyt 1, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Zamość, s. 64-68
204.    Makarski S., Wierzbiński B. 2000. Strategia wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w kontekście integracji z Unią Europejską [w:] „Rozwój lokalny w aspekcie integracji z Unią Europejską”, Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia w Polskim Rolnictwie, FAPA-Phare, Rzeszów-Brzozów, s. 45-54
205.    Makarski S. 2001. Kreatywna rola przedsiębiorcy w procesie rozwoju przedsiębiorczości [w:] „Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską”. Międzynar. Konf. Naukowa, Wyd. SGGW, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Kraków, s. 310-318
206.    Makarski S. 2001. Marketing nieodzownym narzędziem przedsiębiorcy. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie Nr 373. Materiały z międzynarodowej konf. nt.: „Przyrodnicze i ekonomiczne warunki zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich”. Sesja Naukowa, Kraków – Polańczyk, Zeszyt 76, część II, s. 221-225
207.    Makarski S. 2001. Powiązania produkcyjne i handlowe – szansą agrobiznesu w Polsce. Konf. Naukowa nt.: Agrobiznes 2001 „Rola agrobiznesu w kształtowaniu jakości życia”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Prace Naukowe Nr 901, s. 288-293
208.    Makarski S. 2001. Marketing in a company`s strategic activities. Ekonomika firiem 2001, część II, Ekonomicka Univerzita v Bratislave, Podnikovohospodarska Fakulta v Kosiciach, Międzynarodowa Konferencja, Koszyce, s. 448-452
209.    Makarski S. 2001. Człowiek w procesie przedsiębiorczości. Lwowskij Dierżawnyj Agrarnyj Uniwiersitet, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lwów - Dublany, s. 138-143
210.    Makarski S. 2001. Uwarunkowania procesu przedsiębiorczości małej skali. Międzynarodowa Sesja Naukowa nt.: „Rozwój regionalny w aspekcie integracji z Unią Europejską”. Zeszyty Naukowe AR Kraków 2001, s. 216-222
211.    Makarski S. 2001. Polnohospodarstvo a vidiek v podmienkach uskutocnujucich sa zmien. Zbornik vedeckych prac IV. Slovenska Polnohospodarska Univerzita v Nitre. Międzynarodowa Konferencja w Nitrze, s. 45-48
212.    Makarski S. 2001. Entrepreneurship in agribusiness. Ekonomicka Univerzita v Bratislave, Podnikovohospodarska fakulta Kosice, Acta Oeconomica Cassoviensia nr 5, Koszyce, s. 209-226
213.    Makarski S. 2001. Przedsiębiorczość w agrobiznesie szansą na sukces mieszkańców wsi. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie nr 395, Ekonomika zeszyt 28, s. 5-16
214.    Makarski S., Sabik R., Kawa M. 2001. Kierunki rozwoju spółdzielczości w Polsce. Wydawnictwo „Wisnik” Państwowego Połtawskiego Instytutu Rolnego, nr 5-6/2001, s. 104-105
215.    Makarski S., Cyran K. 2002. Zróżnicowanie warunków rozwoju agrobiznesu w Polsce (na przykładzie woj. podkarpackiego) [W:] „Regionalne zróżnicowanie agrobiznesu”. Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej, s. 93-101
216.    Makarski S. 2002. Kontekstualne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w agrobiznesie. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, SERiA, Zeszyt 6, Tom IV, Bydgoszcz, s. 122-126
217.    Makarski S., Kuźniar W. 2002. Zachowanie konsumenta na rynku [W:] „Konsument, Firma, Rynek”. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, pod redakcją naukową Prof. dr hab. M. Łaguny, s. 39-50
218.    Makarski S. 2002. Przestrzenne zróżnicowanie możliwości adaptacyjnych rolnictwa polskiego do struktur UE. [W:] „Aktualne problemy demograficzne i szanse rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski południowo-wschodniej”. I Kongres Demograficzny, Seminarium regionalne w Kielcach, WUS – Kielce, s. 38-42
219.    Makarski S. 2003. Rynkowe dylematy agrobiznesu w Polsce. Zeszyty Naukowe UR w Rzeszowie, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 1, Zeszyt 9/2003, s. 7-30
220.    Makarski S. 2003. Subregionalne uwarunkowania przedsiębiorczości w woj. podkarpackim. [W:] „Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich”. 30-lecie studiów Ekonomiczno-Rolniczych, Wydawnictwo UR w Rzeszowie, Tom 2 , s. 166-174
221.    Makarski S. 2004. Przedsiębiorczość agroturystyczna na Podkarpaciu. [W:] „W drodze do Unii Europejskiej – Gospodarka-Kultura-Media”. Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, Red. K. Kaszuba, s. 115-121
222.    Makarski S., Hajduk G. 2004. Uwarunkowania decyzji zakupu produktów zaspokajających zróżnicowane potrzeby konsumentów. [W:] „Człowiek a rynek”. Tom II. red. Partycki S. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, s. 254-263.
223.    Makarski S. 2004. Od pomysłów do działań przedsiębiorczych małej i średniej skali. [W:] „Przedsiębiorczość i marketing szansą rozwoju obszarów wiejskich”. red. St. Urban, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Wrocław, s. 21-28
224.    Makarski S., Kuźniar W. 2004. Analiza wybranych elementów działalności marketingowej banku (na przykładzie Pekao S.A. – Oddział w Przemyślu), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Marketing i Zarządzanie 2, s. 9-18
225.    Makarski S., Dybka S., 2004. Kierunki rozwoju przedsiębiorczości w województwie podkarpackim, [W:] „Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów”, I Zjazd Katedr Ekonomii, red. Kopycińska D., Uniwersytet Szczeciński, s. 229-236
226.    Makarski S., Hajduk G. 2004. Internal and external conditioning of entrepreneurship process. [W:] Materiały z międzynarodowych Warsztatów  „Rozvoj maleho a sredneho podnikania v krajinach vychodnej a strednej Europy”, Koszyce, Słowacja (publikacja w formie elektronicznej)
227.    Makarski S., 2005. Produkt regionalny i lokalny atutem marketingu gminy wiejskiej. [W:] „Marketing terytorialny – możliwości aplikacji, kierunki rozwoju”, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, red. Halina Szulce, s. 209-216
228.    Makarski S., 2005. Polskie przedsiębiorstwa na rynku unijnym. [W:] „Tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego zasobu skarbu państwa”, Akademia Rolnicza w Szczecinie, red. Lech Pałasz, s. 299-304
229.    Makarski S., 2005. Uwarunkowania i koszty jakości produktów na rynku. [W:] „Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości”, Uniwersytet Rzeszowski, red. Sylwester Makarski, s. 117-124
230.    Makarski S. 2005. Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, red. Sylwester Makarski, ss. 527  (monografia zwarta)
231.    Makarski S., Dybka S. 2005, Dostępność czasowa i przestrzenna a zachowanie  konsumentów na rynku, [W:] „Jak żyjemy – warunki konsumpcji – konsumpcja – zachowania na rynku” , IRWIK, Warszawa, s. 127-134
232.    Makarski S., Kuźniar W. 2005. Handel detaliczny w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe UR w Rzeszowie, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 3, Zeszyt nr 29, s. 9-18
233.    Makarski S., Hajduk G. 2006. Zastosowanie metod oceny efektów komunikacji marketingowej jako jeden z kierunków ekspansji marketingu. [w:] „Ekspansja czy regres marketingu?”, SGH w Warszawie, s. 290-298
234.    Makarski S. 2006. Reklamacje klientów w kontekście interakcyjnych powiązań rynkowych. Handel Wewnętrzny. Marketing, rynek, przedsiębiorstwo. IRWiK, UMCS, s. 136-143
235.    Makarski S. 2006. Rola samorządów terytorialnych w tworzeniu korzyści lokalizacyjnych dla przedsiębiorstw. [w:] „Uwarunkowania funkcjonowania sektora publicznego”, Red. Marian Oliński, Olsztyn, s. 155-160
236.    Makarski S. 2006. Tendencje i dynamika rozwoju agroturystyki w Bieszczadach. Polska Akademia Nauk – Oddz. w Krakowie, Komisja Nauk Rolniczych i Leśnych, Acta agraria et silvestria, Vol. XLVII, Sekcja Ekonomiczna, Statystyka na usługach gospodarki żywnościowej, Red. Karol Kukuła, s. 279-289
237.    Makarski S. 2006. Rola Profesora Machowskiego w rozwoju nauk ekonomiczno-rolniczych w Rzeszowie. [w:] „Aspekty technologiczne i ekonomiczne gospodarki żywnościowej regionu podkarpackiego”. Wydawnictwo UR, Red. M. Zin, A. Znamirowska, s. 11-16
238.    Makarski S. 2007. Lojalne postawy klientów a stabilność przedsiębiorstw handlowych. Handel Wewnętrzny. Marketing, rynek, przedsiębiorstwo. IBRKiK Warszawa, nr specjalny czerwiec 2007, Uniwersytet Rzeszowski, s. 3-10
239.    Makarski S. 2007. Możliwości i potrzeby przepływu wiedzy i innowacji z jednostek naukowo-dydaktycznych do praktyki agrobiznesu. [w:] „Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. Uwarunkowania, mechanizmy, efekty”. Projekt współfinansowany ze środków UE i budżetu państwa. Wydawnictwo UR w Rzeszowie, s. 163-170
240.    Makarski S. 2007. Rola agroturystyki w aktywizacji rozwoju lokalnego (na przykładzie woj. Podkarpackiego). Roczniki Naukowe SERiA. Tom IX, zeszyt 2, Kraków, s. 227-232
241.    Makarski S. 2007. Turystyka wiejska w kompozycji działań przedsiębiorczych na obszarach wiejskich. [w:] „Rola władz samorządowych w rozwoju turystyki wiejskiej w kontekście wykorzystania zasobów ludzkich na przykładzie woj. podkarpackiego”. Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS oraz budżetu państwa. Wydawnictwo UR w Rzeszowie, s. 13-30
242.    Makarski S. 2007. Agroturystyka w koncepcji zrównoważonego rozwoju wsi. [w:] Folia Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomica 256 (48), Szczecin, s. 195-204
243.    Makarski S. 2007. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Konsument a rynek. Marketingowe mechanizmy lojalności”. Handel Wewnętrzny – marketing, rynek, przedsiębiorstwo. IBRKiK Warszawa, nr 4-5/2007, s. 100-104
244.    Makarski S. 2007. Skuteczność wybranych form promocji. [w:] „Marketing w gospodarce opartej na wiedzy”. Red. S. Figiel, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, s. 404-410
245.    Cyran K., Kawa M., Makarski S., Milewski L. 2007. Współpraca grup producenckich i marketingowych z rynkami hurtowymi i giełdami towarowymi [w:] Organizacja rynków i marketing produktów rolnych w województwie podkarpackim. Red. naukowa M. Adamowicz. SGGW Warszawa, s.27-32 
246.    Makarski S. 2008. Rola promocji w kreowaniu wizerunku jednostki terytorialnej (na przykładzie wybranych gmin woj. podkarpackiego). Zeszyty Naukowe Uniwers. Szczecińskiego nr 511, Ekonomiczne Problemy Usług nr 26. Red. G. Rosa, S. Smalec. Szczecin, s. 275-282
247.    Makarski S. 2008. Czynnik ludzki w marketingu usług. [w:] „Czynnik ludzki w marketingu”, Red. A. Rudzewicz, J. Michalak, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, s. 28-34
248.    Makarski S. 2008. Kompetencje źródłem i warunkiem rozwoju innowacyjnej konkurencyjności firm. [w:] „Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich”, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 8, s. 219-225
249.    Makarski S. 2008. Pochodzenie produktu a decyzje nabywcze konsumentów. [W:] „Współczesny marketing. Trendy, Działania”, red. G. Sobczyk, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa, s. 338-345
250.    Makarski S. 2008. Informacja marketingowa podstawą skutecznych działań przedsiębiorstw spółdzielczych na obszarach wiejskich. [w] „Institucionalna paradigma ciwilizacijnogo rozbitku”, red. A. Tkacz, Uniwersytet Humanistyczny – Melitopol Ukraina, Tom II, rozdział 3, s. 106-123  (rozdział w monografii w jęz. ukraińskim)
251.    Makarski S. 2009. Działania marketingowe warunkiem konkurencyjności rynkowej spółdzielczości wiejskiej. [w] „Możliwości i bariery rozwoju regionu”, red. A. Czudec, Wyd. UR, s. 234-249  (rozdział w monografii)
252.    Makarski S. 2009. Innowacje jako ważna determinanta sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa usługowego. Handel Wewnętrzny. Rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing. Wyd. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie, red. S. Makarski, s. 31-37
253.    Makarski S., Kuźniar W. 2009. Marketing w zarządzaniu jednostką terytorialną (na przykładzie woj. podkarpackiego).Prace Naukowe Wydz. Ekonomii UR, Seria: Monografie i Opracowania nr 5, Rzeszów 2009, ss. 191
254.    Makarski S. 2009. Kapitał ludzki a innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniw. Szczecińskiego nr 572 „Ekonomiczne Problemy Usług nr 44, tom 1, s. 389-397
255.    Makarski S., Wierzbiński B. Hermaniuk T., Hajduk G., Cyran K., Dybka S., Surmacz T., 2010. Zarządzanie marketingowo-logistyczne w tworzeniu wartości produktu. Wyd. UR Rzeszów, red.nauk. S. Makarski, ss. 238
256.    Rudzewicz A., Makarski S., Heryszek T., Małysa-Kaleta A. 2010. Innowacje w marketingu”. Wyd. UWM Olsztyn, Wydział Nauk Ekonomicznych, ss. 119
257.    Makarski S., 2010. Organizacyjne aspekty marketingu w firmach o zróżnicowanej skali działania. [w] „Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe”, red.nauk. S. Figiel, PWE Warszawa, s. 454-461
258.    Makarski S., Dybka S. 2010. Wpływ kraju pochodzenia na akceptację produktów przez konsumentów. [w] „Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju”, red. nauk. J.W.Wiktor, A. Żbikowska, PWE Warszawa, s. 428-435
259.    Makarski S. 2010. Rola produktów regionalnych i tradycyjnych w kształtowaniu tożsamości regionu (na przykładzie woj. podkarpackiego). [w] „Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 596, Ekonomiczne Problemy Usług nr 56, Szczecin, s. 169-181
260.    Makarski S. 2010. Wpływ samorządu lokalnego na kierunek i dynamikę rozwoju przedsiębiorczości. [w] „Gospodarka regionalna i turystyka”, Studia i materiały, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, s. 37-48
W druku:
261.    Makarski S. 2010. Konkurencyjność przedsiębiorstw i jej uwarunkowania (na przykładzie firm z woj. podkarpackiego [w] „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, UR w Rzeszowie.
262.    Makarski S. 2010. Fundusze unijne czynnikiem stymulującym realizację celów marketingu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow