Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Doktorzy honoris causa

Uchwała nr 51/11/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 29 listopada 2012 r.
w sprawie Regulaminu nadawania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Regulamin nadawania
tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Rzeszowskiego

(Załącznik do uchwały 51/11/2012 Senatu UR z 29 listopada 2012 r.)

 

 1. Doktorat honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego stanowi najwyższe wyróżnienie akademickie przyznawane przez Uczelnię. Jest nadawany w dowód uznania zasług w dziedzinie nauki, kultury, sztuki i życia społecznego.
 2. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa może nastąpić z inicjatywy Rektora lub dziekana, stosownie do podjętej wcześniej uchwały rady  wydziału.
 3. Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego podejmuje uchwałę  o rozpoczęciu postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa i wskazuje radę wydziału do przeprowadzenia dalszego postępowania.
 4. Zasadnicze postępowanie prowadzi rada wydziału, mająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, wskazana w uchwale Senatu. Rada występuje z wnioskiem o nadanie tytułu doktora honoris causa.
 5. Rada wydziału wybiera ze swego grona trzyosobową komisję oraz wyznacza dwóch recenzentów, w tym jednego spoza Uniwersytetu Rzeszowskiego, do oceny dorobku kandydata i kieruje sprawę do Senatu.
 6. Wyjątkowo, jeżeli kandydatem jest osoba powszechnie znana, szczególnie zasłużona w dziedzinie nauki, kultury lub życia społecznego, rada wydziału może zrezygnować z powoływania recenzentów.
 7. Komisja wyłoniona przez radę wydziału przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne i przygotowuje następujące dokumenty:
  • życiorys  kandydata,   ze   szczególnym  uwzględnieniem  działalności  naukowej i zawodowej,
  • wykaz osiągnięć naukowych i zawodowych kandydata,
  • uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa,
  • informacja o laudatorze.
 8. Po zapoznaniu się z opinią komisji, uwzględniającą  zasadność wniosku i zebranymi recenzjami, rada wydziału podejmuje uchwałę w sprawie wystąpienia do Senatu UR z wnioskiem o nadanie kandydatowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 9. Dokumentację wniosku, wraz z uchwałą rady wydziału i dwoma recenzjami, dziekan przekazuje do Działu Nauki Uczelni.
 10. Dział Nauki przekazuje Rektorowi skompletowaną dokumentację  wraz z projektem uchwały Senatu i propozycją promocji.
 11. Uchwały Senatu o nadanie tytułu doktora honoris causa zapadają w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 60 proc. członków Senatu.
 12. Nadanie godności doktora honoris causa jest rejestrowane w Księdze Pamiątkowej Uniwersytetu.
 13. Scenariusz  uroczystości nadawania tytułu  doktora honoris  causa zawarty jest w Regulaminie  akademickiego ceremoniału Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
R e k t o r

prof. dr hab. Aleksander Bobko

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow