Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

Extended Erasmus University Charter (2007-2013)
67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1
Erasmus code: PL RZESZOW02

Zarządzenie nr 21/2004
Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
w sprawie rekrutacji studentów UR na wyjazd za granicę
z dnia 18 maja 2004 r.

 

§ 1

Wprowadzam następujące kryteria obowiązujące w rekrutacji studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego na wyjazdy zagraniczne (studia cząstkowe, praktyki zawodowe, staże językowe, etc.) w ramach scentralizowanych programów Unii Europejskiej i innych funduszy.

 1. Średnia ocen liczona za cały dotychczasowy okres studiów nie powinna być niższa niż 4,0.
 2. Brak zaległości w studiach (zaliczenie dotychczasowego toku studiów).
 3. Znajomość języka kraju, do którego wyjeżdża student, a w niektórych przypadkach znajomość odpowiedniego języka kongresowego, poświadczona odpowiednim dokumentem, np. certyfikat językowy, opinia lektora języka obcego, który prowadził zajęcia z kandydatem, zaświadczenie o uczęszczaniu na kurs językowy, etc.
 4. Pozytywna i merytoryczna pisemna opinia o kandydacie przynajmniej jednego pracownika dydaktyczno-naukowego Uczelni (np. opiekuna roku).
 5. Zaangażowanie w życie Uczelni, pracę studenckich kół naukowych, stowarzyszeń i organizacji studenckich, Samorządu Studenckiego, etc.

§ 2

 1. Opinię o zakwalifikowaniu studenta na wyjazd podejmuje Komisja Rekrutacyjna ds. Programów Międzynarodowych. W skład komisji wchodzą:
  • Dziekani odpowiednich Wydziałów lub Wydziałowi Koordynatorzy Programów,
  • Dyrektorzy odpowiednich Instytutów lub Instytutowi Koordynatorzy Programów,
  • Uczelniany Koordynator ds. Programów Międzynarodowych,
  • Przedstawiciel Działu Współpracy z Zagranicą,
  • Przedstawiciel organizacji studenckich (AEGEE lub Samorządu Studenckiego),
 2. Opinia Komisji Rekrutacyjnej musi być zatwierdzona przez Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą.

§ 3

 1. Zarówno Komisja Rekrutacyjna, jak i Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą w uzasadnionych przypadkach, ma prawo odstąpienia od warunków wymienionych
  w § 1.
 2. Skład Komisji Rekrutacyjnej może ulec zmianie w odniesieniu do poszczególnych programów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak
Rektor UR

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow