Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Erasmus

Extended Erasmus University Charter (2007-2013)
67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1
Erasmus code: PL RZESZOW02

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Wyjazdy studentów za granicę na studia w ramach Programu Erasmus

 

 

- Czy studenci zaoczni mogą wyjechać na studia w ramach Programu Erasmus?

Tak.

- Czy mogę w kwestionariuszu podać e-mail kolegi lub koleżanki?

Nie. Tylko swój i tylko jeden.

- Kiedy i w jaki sposób dowiem się czy jestem zakwalifikowany/a?

Pod koniec kwietnia każdy zostanie o tym poinformowany e-mailowo.

- Jeśli znajdę się na liście rezerwowej, to jaka jest szansa, że jednak uda mi się wyjechać?

Duża. Niestety wielu zakwalifikowanych studentów rezygnuje z wyjazdu.

- Czy będzie i kiedy spotkanie informacyjne dla zakwalifikowanych studentów?

Na początku maja. Każdy zostanie o nim poinformowany e-mailowo. Spotkanie będzie obowiązkowe. Przewidywany czas spotkania: ok. 1,5-2 godz.

- Co będzie tematem spotkania?

Tematem spotkania będzie informacja o wysokości stypendium/grantu, dokumentach, jakie należy złożyć, o zakwaterowaniu, kursach językowych itp.

- Do jakiej uczelni mogę wyjechać?

WYKAZ UCZELNI PARTNERSKICH, do których mogą wyjechać studenci UR (wg kierunku studiów) w danym roku akademickim znajduje się na stronie:
UCZELNIE PARTNERSKIE

- W jakim języku prowadzone są zajęcia w uczelni partnerskiej?

To zależy od uczelni partnerskiej. Taką informację można znaleźć na stronach:
- uczelni partnerskich – informacje dla studentów przyjeżdżających w ramach LLP-Erasmus (Incoming students)
- na wykazie uczelni partnerskich UR
- zakładka NASI STUDENCI ZA GRANICĄ

- Czy uczelnia partnerska zapewnia akademik?

To zależy od uczelni, np. uczelnie na Słowacji, Węgrzech oferują akademiki, natomiast w Hiszpanii czy Turcji studenci wynajmują mieszkania.

Jeśli uczelnia partnerska zapewnia akademik to jednym z dokumentów, które należy wysłać jest Accommodation Form.

Proszę sobie przeczytać opinie studentów na ten temat w NASI STUDENCI ZA GRANICĄ

- Czy potrzebuję wizę na wyjazd za granicę?

Tylko do Turcji.

- Czy muszę się ubezpieczyć na wyjazd za granicę?

Tak – niezbędne jest ubezpieczenie zdrowotne (bezpłatne w NFZ) oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (płatne np. Euro26, IESEC, PZU czy inne)
Studenci wyjeżdżający do Turcji oprócz ubezpieczenia nnw muszą również wykupić ubezpieczenie zdrowotne (NFZ nie obejmuje Turcji).

- Jaka będzie wysokość grantu i od czego to zależy?

Wysokość grantu jest uzależniona od liczby zakwalifikowanych studentów oraz od wysokości funduszy jakie UR otrzyma od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na dany rok akademicki. Grant zostaje przyznany studentom wyjeżdżającym do danego kraju w takiej samej wysokości.

Studenci otrzymują grant z Programu Erasmus. Grant przyznawany studentowi nie pokrywa w całości kosztów utrzymania za granicą, a jedynie różnicę w kosztach utrzymania pomiędzy Polską a krajem uczelni przyjmującej. Pozostałą część kosztów utrzymania student pokrywa z własnych środków.

O wysokości dofinansowania w danym roku akademickim można sobie poczytać w zakładce ZASADY PODZIAŁU GRANTU DLA STUDENTÓW

Przypuszczalna wysokość stypendium zostanie przedstawiona studentom na pierwszym spotkaniu.

O tym czy grant wystarczał studentom na pobyt można sobie poczytać w zakładce NASI STUDENCI ZA GRANICĄ

- Czy student otrzymuje stypendium na koszty podróży?

Nie. Student otrzymuje grant na wyjazd, bez wyszczególniania na jaki cel.

- Czy UR organizuje podróż?

Nie, student sam rezerwuje sobie środek transportu.

- Kiedy rozpoczyna się rok akademicki w uczelni partnerskiej?

To zależy od uczelni, np. w krajach skandynawskich już w sierpniu.
Patrz: NASI STUDENCI ZA GRANICĄ

- Czy musimy być na miejscu od początku roku akademickiego?

Tak. Czasami nawet wcześniej, gdyż niektóre uczelnie organizują Welcome week dla studentów przyjeżdżających.

- Czy musimy brać ze sobą indeks UR?

Nie, każda uczelnia ma swoje lub po prostu odpowiednie karty zaliczeń?

- Czy są jakieś kursy językowe organizowane w kraju, do którego się wyjeżdża?

Jest kilka rodzajów takich kursów:
– EILC (Erasmus Intensive Language Course) – kursy języków rzadko używanych, organizowane przez różne uczelnie w danym kraju tylko i wyłącznie dla studentów Erasmusa (nauka jest bezpłatna). Najczęściej są one organizowane miesiąc przed studiami. Na ten czas student UR również otrzymuje grant w takiej samej wysokości, jak na studia.
http://erasmus.org.pl/index.php/ida/8/
– kursy organizowane przez uczelnię partnerską w ciągu roku akademickiego.
– komercyjne kursy w danym kraju

- Czy Uniwersytet Rzeszowski organizuje kursy językowe przed wyjazdem za granicę?

Tak było do tej pory. UR organizował dla zakwalifikowanych studentów dwumiesięczne intensywne kursy języków hiszpańskiego i włoskiego na różnym poziomie zaawansowania.

Na spotkaniu studenci zostaną poinformowani czy będą dla nich zorganizowane kursy językowe.

- Gdzie znaleźć wykaz przedmiotów dostępnych na uczelni partnerskiej dla studentów Erasmusa?

- na stronach internetowych uczelni partnerskiej.
- pisząc zapytanie do koordynatora Erasmusa w uczelni partnerskiej (po zakwalifikowaniu się na wyjazd)

- Czy wszystkie przedmioty, które będę miał w danym semestrze na UR znajdę w uczelni partnerskiej?

Niestety nie, różnice programowe należy zaliczyć po powrocie.

- Czy warto wyjechać na stypendium Erasmusa?

Jak najbardziej, proszę sobie poczytać opinie studentów w zakładce NASI STUDENCI ZA GRANICĄ

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow