Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Cele i zadania szkoły

Fragmenty ze Statutu szkoły

 

§ 2.

 

Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie w Rzeszowie realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. 2004. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) i  Uchwale nr 142/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Uniwersyteckiego – placówki niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, zmienionej Uchwałą nr 528/09/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2015 r.

 

§ 3.

 

Liceum zapewnia m.in. warunki do:

1.     wszechstronnego rozwoju uczniów, przy poszanowaniu ich godności osobistej, światopoglądowej i wyznaniowej; w realizacji tego zadania szkoła respektuje m.in.  przepisy prawa, i zobowiązania wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka;

2.     zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do uzyskania świadectwa promocji do klasy następnej, świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;

3.     rozwoju umiejętności językowych uczniów, zapewniających im swobodne używanie języka obcego w różnych dziedzinach/obszarach wiedzy;

4.     pielęgnowania  uzdolnień, wzmacniania zainteresowań uczniów nauką  poprzez organizowanie kół zainteresowań, spotkań z uczonymi, udział w olimpiadach, konkursach, imprezach kulturalnych;

5.     właściwego, poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu;

6.     zdobycia wiedzy i umiejętności, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych, które umożliwią podjęcie studiów wyższych.

 

§ 4.

 

Kształcenie się w Liceum umożliwia:

1.     świadome zaplanowanie swojego wykształcenia;

2.     realizowanie indywidualnych programów nauczania w sposób określony w odrębnych przepisach;

3.     udział w projektach realizowanych przez Szkołę i Uniwersytet;

4.     wymianę młodzieży w kraju i za granicą.

 

§ 5.

 

Liceum kształtuje środowisko wychowawcze, które sprzyja realizowaniu celów i zasad określonych w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. 2004. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) stosownie do warunków Liceum i wieku ucznia poprzez:

1.     zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów;

2.     systematyczne monitorowanie  i diagnozowanie zachowań i osiągnięć;

3.     realizowanie programu wychowawczego i profilaktyki;

4.     sprawowanie opieki nad Uczniami.

 

§ 6.

 

Program wychowawczy i program profilaktyki przygotowuje Dyrektor, opiniuje Rada Rodziców, zaś uchwala Rada Pedagogiczna.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow