Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.  
Zamknij

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zaburzenia neurorozwojowe w aspekcie biologicznym i psychospołecznym" - komunikat08.03.2018 – 09.03.2018

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

 

Obraz znaleziony dla: logo uniwersytet rzeszowski

 

ZAKŁAD PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY

 

mają zaszczyt zaprosić Państwa

na

Ogólnopolską Konferencję Naukową

Zaburzenia neurorozwojowe

w aspekcie biologicznym i psychospołecznym

 

Rzeszów, 8-9 marca 2018 r.

www.konf-neurozw.ur.edu.pl

 

Współcześnie wzrasta liczba osób z diagnozą zaburzeń neurorozwojowych. Istotne zmiany dotyczą także ich kryteriów diagnostycznych, opublikowanych w klasyfikacji DSM-5 i spodziewanych w ICD-11. Pojawiają się nowatorskie formy terapii, wciąż poszukuje się optymalnych rozwiązań edukacyjnych. W związku z tym rodzi się konieczność interdyscyplinarnego dyskursu poświęconego tej problematyce.

Osoby z zaburzeniami rozwoju wymagają kompleksowego wsparcia, a więc: rzetelnej diagnozy, skutecznej terapii, przyjaznego szkolnictwa, nierzadko wspomagania rodziny oraz przemyślanych rozwiązań z zakresu polityki społecznej. Warto, żeby tego typu działania były poprzedzone profesjonalną dyskusją.

Niniejsza inicjatywa wpisuje się w tę potrzebę. Zapraszamy do prezentacji wyników swoich badań, refleksji teoretycznej oraz doświadczeń praktycznych, dotyczących: zaburzeń ze spektrum autyzmu, specyficznych zaburzeń w uczeniu się, niepełnosprawności intelektualnej, zaburzeń w komunikowaniu się, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zaburzeń motorycznych oraz innych nieprawidłowości w rozwoju.

Ważną ideą planowanej Konferencji jest integracja świata nauki i praktyki – wzajemna inspiracja i wymiana doświadczeń, dlatego zaproszenie kierujemy zarówno do Państwa pracujących naukowo, jak i na co dzień wspierających osoby z zaburzeniami neurorozwojowymi w różnych środowiskach.

Poruszana problematyka będzie dotyczyć proponowanych poniżej obszarów tematycznych:

  1. Etiologia i epidemiologia zaburzeń neurorozwojowych
  2. Zaburzenia neurorozwojowe w aspekcie diagnostycznym
  3. Funkcjonowanie psychiczne osób z zaburzeniami neurorozwojowymi
  4. Terapia, rehabilitacja osób z zaburzeniami neurorozwojowymi
  5. Osoby z zaburzeniami neurorozwojowymi w środowisku edukacyjnym
  6. Relacje rodzinne i intymne osób z zaburzeniami neurorozwojowymi. Wsparcie środowiska rodzinnego
  7. Osoby z zaburzeniami neurorozwojowymi w sferze publicznej – prawo i polityka społeczna, sytuacja na rynku pracy, obecność w kulturze, postawy społeczne wobec osób z zaburzeniami rozwoju

 

Konferencję patronatem objął Dziekan Wydziału Pedagogicznego

dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR

 

Wykład inauguracyjny pt. „Wczesne symptomy zaburzeń ze spektrum autyzmu – wyzwania dla diagnozy” wygłosi Prof. zw. dr hab. Ewa Pisula.

 

Wykłady plenarne wygłoszą członkowie Komitetu Naukowego.

 

W planie Konferencji są także warsztaty.

 


 

Komitet Naukowy Konferencji

 

Dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UR – przewodniczący Komitetu Naukowego i Konferencji;

Zakład Psychologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski

 

Prof. zw. dr hab. Anna Grabowska

Katedra Neuropsychologii Eksperymentalnej, Wydział Psychologii Uniwersytet SWPS;

Pracownia Psychofizjologii, Zakład Neurofizjologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN

 

Prof. zw. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis

Zakład Metodologii i Diagnozy Psychologicznej, Instytut Psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin;

Zespół Psychologii Edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa

 

Prof. zw. dr hab. Ewa Pisula

Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

 

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Szmyd

Katedra Historii i Teorii Wychowania, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski

 

Dr hab. Krystyna Barłóg, prof. UR

Zakład Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski

 

Dr hab. Aneta Borkowska, prof. UMCS

Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

 

Dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW

Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

 

Komitet Organizacyjny

 

dr  Tomasz Gosztyła – przewodniczący, e-mail: tomgosz@ur.edu.pl

dr Małgorzata  Marmola – sekretarz, e-mail: marmola@ur.edu.pl

dr Anna Wańczyk-Welc – sekretarz, e-mail: awanczyk@ur.edu.pl

dr Kazimierz Gelleta

dr Danuta Ochojska

dr Jacek Pasternak

dr Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz

dr Anna Wołpiuk-Ochocińska

mgr Anna Englert-Bator

 


 

Warunki uczestnictwa w Konferencji

 

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszenia w terminie do 20 stycznia 2018 roku, zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji:

www.konf.neurozw.ur.edu.pl

Konieczne jest również uiszczenie opłaty konferencyjnej. Opłata za czynny udział wynosi 420 zł i obejmuje uczestnictwo sekcjach i panelach dyskusyjnych, materiały konferencyjne, bufet kawowy, obiad, udział w uroczystej kolacji oraz publikację w czasopiśmie naukowym „Kultura-Przemiany-Edukacja” (po otrzymaniu pozytywnej recenzji artykułu).

Każdy współautor referatu (bądź plakatu), który będzie uczestniczył w obradach konferencyjnych, zobligowany jest do wypełnienia oddzielnego formularza zgłoszenia i uiszczenia opłaty konferencyjnej.

Organizatorzy proponują dwie możliwości publikacji tekstów wystąpień (po uzyskaniu pozytywnych recenzji):

  1. W czasopiśmie „Edukacja-Technika-Informatyka” (9 pkt. MNiSW) – teksty z wyraźnymi odniesieniami edukacyjnymi. Publikacja w periodyku jest dodatkowo płatna.

Więcej informacji pod adresem: http://eti.rzeszow.pl/

 

 

  1. W Roczniku Wydziału Pedagogicznego UR „Kultura-Przemiany-Edukacja” – teksty o profilu pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym i inne, związane z szeroko pojętą problematyką wychowania i edukacji. Dodatkowa opłata za ewentualną publikację nie będzie pobierana. Czasopismo stara się o przyznanie punktacji MNiSW.

Więcej informacji pod adresem:  

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/pedagogiczny/rocznik-wydzialu-pedagogicznego-kultura-przemiany-edukacja

 

Opłata za uczestnictwo bierne to 180 PLN (obejmuje ona udział w sekcjach oraz panelach dyskusyjnych, materiały konferencyjne, bufet kawowy i obiady, bez uczestniczenia w uroczystej kolacji), bądź 330 PLN (z udziałem w uroczystej kolacji).

Opłatę konferencyjną należy wpłacić w terminie do 30 stycznia 2018 roku na konto:

Bank Handlowy

Nr: 25 1030 1999 7896 0000 0170 0035

z dopiskiem: Konferencja zaburzenia neurorozwojowe oraz podaniem imienia i nazwiska Uczestnika konferencji oraz afiliacji.

 

Miejsce Konferencji

 

Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Pigonia 1, 35-959 Rzeszów.

 

 

Proponowana baza noclegowa w Rzeszowie

 

Hotel FRYDERYK

ul. Szopena 33

35-055 Rzeszów

 

Hotel HILTON GARDEN INN RZESZÓW

ul. Kopisto 1

35-315 Rzeszów

Hotel PREZYDENCKI*

ul. Podwisłocze 48

35-309 Rzeszów

wjazd od ul. Kopisto 1

GRAND Hotel

ul. Dymnickiego 1A

35-900 Rzeszów

www.fryderykhotel.pl

recepcja@hotelfryderyk.rzeszow.pl

tel.: +48 17 857 10 32

www.hiltonhotels.com/pl_PL/polska/hilton-garden-inn-rzeszow/

tel.:+48 17 7700 000

www.hoteleprezydenckie.pl

recepcja@hoteleprezydenckie.pl

tel.: +48 17 860 65 00

www.grand-hotel.pl

info@grand-hotel.pl

tel.: +48 17 250 00 00

*Hotel Prezydencki oferuje zakwaterowanie dla Uczestników Konferencji w specjalnych cenach.

 

Koszty przejazdu na konferencję oraz noclegu/ów Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

 

Kontakt

 

 

Zakład Psychologii

ul. Ks. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

tel. (17) 872 18 83

 

e-mail: konf.neurozw@ur.edu.pl

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr Tomasz Gosztyła   tel. 600190733

e-mail: tomgosz@ur.edu.pl

 

Sekretarz

dr Małgorzata  Marmola   tel. 693977297

e-mail: marmola@ur.edu.pl

 

  


 

 

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji

 

 

Dr Tomasz Gosztyła

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow