Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Wypadki

  1. WYPADKI

 

Za wypadek przy pracy  uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Zdarzenie może być uznane za wypadek przy pracy jeśli wszystkie cztery warunki spełnione są jednocześnie

 

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.
W przypadku, gdy droga:

  • została przerwana, ale przerwa była życiowo uzasadniona (np. odbiór dziecka ze szkoły), a jej czas nie przekraczał granic potrzeby,

  • nie była najkrótsza, ale ze względów komunikacyjnych była najdogodniejsza,

wówczas wypadek uważa się za wypadek w drodze do pracy lub z pracy.

Obowiązek niezwłocznego zgłoszenia pracodawcy wypadku w drodze do pracy lub z pracy, spoczywa na pracowniku, który uległ wypadkowi.

 

Obowiązkiem każdego pracownika jest niezwłocznie powiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie.

 

Obowiązkiem pracodawcy/kierownika w razie wypadku przy pracy jest podjęcie niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie oraz zapewnienie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

 

Zabezpieczenie miejsca wypadku. Do czasu przeprowadzenia dochodzenia powypadkowego tj. ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, nie wolno dopuszczać osób niepowołanych do miejsca wypadku, nie wolno uruchamiać maszyn i urządzeń związanych z wypadkiem, nie wolno zmieniać położenia elementów maszyn, osłon przedmiotów chyba, że wynika to z konieczności ratowania ludzi i mienia.

Po zabezpieczeniu miejsca wypadku, udzieleniu pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, wezwaniu pomocy medycznej, przełożony pracownika dokonuje zgłoszenia wypadku do Inspektoratu BHP UR wypełniając dokument zgłoszenia wypadku przy pracy .

 

Inspektorat BHP po otrzymaniu informacji o wypadku podejmuje czynności zmierzające do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz pomaga pracodawcy podjąć środki zmierzające do ograniczenia ryzyka pojawienia się podobnych wypadków w przyszłości.

 

 

Wzory dokumentów:

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow