Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Ocena Ryzyka Zawodowego

 1. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

 

 

Zasady sporządzania, aktualizowania i informowania pracowników o ryzyku zawodowym na stanowisku pracy w Uniwersytecie Rzeszowskim reguluje  ZARZĄDZENIE Nr 39/2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 01.06.2017 w sprawie: dokonywania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Uniwersytecie Rzeszowskim (dokument dostępny po wcześniejszym zalogowaniu).

 

Ryzyko zawodowe - prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

 

Ocena ryzyka zawodowego - proces analizowania ryzyka zawodowego i wyznaczania jego dopuszczalności

 

Przez cały czas aktywności zawodowej pracownik jest narażony na wpływ czynników niebezpiecznych, uciążliwych i szkodliwych, które mogą w negatywny sposób wpłynąć na jego stan zdrowia, doprowadzić do wypadku lub obniżyć sprawność fizyczną i psychiczną. Skuteczność podejmowanych przez pracodawców działań eliminujących lub ograniczających zagrożenia uzależnione jest od zidentyfikowania wszystkich zagrożeń.

 

W związku z ryzykiem zawodowym występującym w środowisku pracy Pracodawca jest zobowiązany:

 • oceniać i dokumentować ryzyko związane z wykonywaną pracą,
 • stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
 • informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 • informować pracowników o zasadach ochrony przed istniejącymi zagrożeniami.

 

Działania te podejmowane są w celu:

 • identyfikacji zagrożeń występujących w środowisku pracy,
 • uświadomieniu pracownikom zagrożeń występujących na ich stanowisku pracy,
 • określeniu środków ochrony jakie powinny być zastosowane w celu zabezpieczenia pracowników przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy,
 • uświadomieniu pracownikom celowości stosowania środków ochronnych,
 • ciągłej poprawy warunków pracy, w sposób zwiększający bezpieczeństwo.

 

Po dokonaniu oceny ryzyka zawodowego należy podjąć działania mające na celu likwidację lub ograniczanie wpływu na pracownika zidentyfikowanych zagrożeń.

 

Po wprowadzeniu w życie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko związane z występującym zagrożeniem, zalecana jest ponowna ocena ryzyka, przy uwzględnieniu zastosowanych środków ochrony, w celu wykazania zasadności ich stosowania oraz skuteczności.

 

Końcowym efektem procesu oceny ryzyka zawodowego jest sporządzenie karty oceny ryzyka zawodowego, która powinna zawierać następujące informacje:

 • opis stanowiska pracy, gdzie zostaną wyszczególnione: stosowane materiały, narzędzia i maszyny, zadania wykonywane na stanowisku pracy, występujące w środowisku pracy czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe, osoby pracujące na danym stanowisku
 • wyniki oceny ryzyka dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia w środowisku pracy
 • niezbędne środki ochronne
 • data dokonania oceny oraz podpis osoby, dokonującej ocenę ryzyka zawodowego.

 

Ocenę ryzyka zawodowego sporządza zespól, w skład którego powinni wchodzić:

 • kierownik jednostki organizacyjnej, w której przeprowadzana jest ocena ryzyka zawodowego – przewodniczący;
 • pracownik Inspektoratu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej;
 • Społeczny Inspektor Pracy UR
 • inne osoby, których wiedza i doświadczenie zawodowe mogą  być pomocne w ocenie ryzyka na określonym stanowisku pracy.

 

Pracodawca zatwierdza sporządzoną przez zespół,  ocenę ryzyka zawodowego. Każdy pracownik musi być poinformowany o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Może się to odbyć:

 • podczas wstępnego lub okresowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • podczas instruktażu stanowiskowego
 • przekazując pracownikowi dokument oceny ryzyka zawodowego

 

Ocena ryzyka powinna zostać zaktualizowana w przypadku:

 • zmian technologicznych w procesie pracy
 • zmian w prawie jeśli wnoszą one zmiany do oceny ryzyka zawodowego dla danego stanowiska
 • zmian w stosowanych środkach ochrony
 • po każdej sytuacji wystąpienia wypadku na danym stanowisku

 

Ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzać każdorazowo w przypadku pojawienia się nowych stanowisk pracy .

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow