Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

 

Kwestie zwiększenia stypendium reguluje:

 

1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U.2017., poz. 1696)

 

2. Zarządzenie Nr 91/2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

 

 

 

 

 

 

3. Aneks Nr 1 z dnia 26 lipca 2016 r. do Zarządzenia Nr 91/2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22 września 2015 r. w sparwie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiekszenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakosciowych dla doktorantów studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Rzeszowskim.  

 

 

 

4. Zarządzenie Nr 50/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 2 września 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 91/2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Rzeszowskim. 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA DOKTORANTÓW UR

 

 

Zwiększenie stypendium przysługuje doktorantom wyróżniającym się w pracy naukowej i dydaktycznej.

 

Zwiększenie stypendium, na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, może być przyznane doktorantowi, który wyróżnił się osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej w poprzednim roku studiów.  

 

  • Uprawnienie do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach stacjonarnych studiów doktoranckich.

 

  • Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego wynosi 800 zł.

 

  • Zwiększenie stypendium jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane jest przez okres 12 miesięcy.

 

Wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na rok akademicki 2019/2020 należy uzupełnić elektronicznie po zalogowaniu się w systemie Wirtualna Uczelnia dostępnym pod adresem wu.ur.edu.pl

 

Uzupełnione i wydrukowane wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej do Dyrektora Szkoły Doktorskiej w terminie do dnia 30 października bieżącego roku akademickiego.

 

UWAGA!

  • W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się wypłaty zwiększenia stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.

 

  • Doktorantowi otrzymującemu zwiększenie stypendium doktoranckiego, który ukończył studia doktoranckie w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich określonego w programie tych studiów wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres odbywania studiów doktoranckich nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.

 

  • W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowej może przyznać doktorantowi zwiększenie stypendium doktoranckiego w tym okresie.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow