Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

 

Stypendium doktoranckie

 

Stypendium doktoranckie regulowane jest:

 

1. Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2017., poz. 1696)

 

Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który:

1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich;

2) wykazuje się zaangażowaniem w:

     a) prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo

     b) realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową;

3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej. 

 

Stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres 12 miesięcy i wypłacane co miesiąc.

 

Stypendium doktoranckie, nie może być niższe niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta.

 

Od 1 stycznia 2015 r. stypendium doktoranckie wynosi 1470 zł.

 

Do pobrania:

 

 

Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2019/2020 należy uzupełnić elektronicznie po zalogowaniu się w systemie Wirtualna Uczelnia dosępnym pod adresem wu.ur.edu.pl

 

Uzupełnione i wydrukowane wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w formie paperowej do Dyrektora Szkoły  Doktorskiej w terminie do dnia 30 października bieżącego roku akademickiego.

 

UWAGA!

 

  • W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.

 

  • Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia doktoranckie w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich określonego w programie tych studiów wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres odbywania studiów doktoranckich nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.

 

  • W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowej może przyznać doktorantowi stypendium doktoranckie w tym okresie.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow