Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

KONKURS: PAMIĘTNIK NAUCZYCIELA. Blaski i cienie autorytetu pedagoga25.03.2019 08:42

Uniwersytet Rzeszowski

oraz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

 

 

KONKURS: PAMIĘTNIK NAUCZYCIELA. Blaski i cienie autorytetu pedagoga

(druga edycja)

 

„Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła

zapominają, jak latać”

Antoine de Saint-Exupéry „Mały Książę”

 

 

 

Nauczyciele, to przyjaciele dzieci, niepowtarzalne osobowości, mistrzowie i profesjonaliści, autorytety, dla których dobro dziecka jest wartością ponad wszystkim!

Nauczyciele wszystkich typów placówek edukacyjno-wychowawczych i szkół, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych, szkół średnich, nauczyciele akademiccy, nauczyciele czynni zawodowo, dyrektorzy placówek, nauczyciele emeryci z terenu całej Polski!

Dla Was organizujemy już drugą edycję konkursu dotyczącego wspomnień z Waszej codziennej, trudnej i mozolnej pracy z uczniem i wychowankiem.

Konkurs jest odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie nauczycieli, którzy chcą się z nami podzielić swoimi doświadczeniami zawodowymi.

Wychodząc naprzeciw tym zapotrzebowaniom, chcemy Was serdecznie zachęcić do wzięcia udziału w konkursie:

Pamiętnik nauczyciela. Blaski i cienie autorytetu pedagoga.

Organizatorem konkursu jest Zakład Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku i Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. Patronat nad konkursem obejmuje Podkarpacki Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa oraz Burmistrz Miasta Sanoka.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku i Uniwersytet Rzeszowski kształcą przyszłych pedagogów. To dla nich i dla wielu innych młodych nauczycieli doświadczenia pedagogiczne aktywnych zawodowo kolegów i tych, którzy już odeszli na emeryturę, mogą być drogowskazem w pracy z uczniem.

Wyrażamy nadzieję, że Państwo okażecie się wspaniałymi narratorami i podzielicie się z nami wspomnieniami i refleksją na temat swojej pracy zawodowej,  a przede wszystkim pozycji autorytetu nauczyciela w czasach współczesnych i jego przemian na przestrzeni ostatnich lat.

Celem konkursu jest ukazanie w formie narracji (opowiadań, opisów) Waszych przeżyć dotyczących pracy zawodowej, a szczególnie:

 1. Zgromadzenie wiedzy na temat osobliwości indywidualnych postaci w zawodzie nauczycielskim.
 2. Poznanie przemyśleń nauczycieli dotyczącego  trudu codziennej pracy.
 3. Refleksja Państwa o autorytecie nauczyciela w czasach współczesnych – mit czy rzeczywistość?
 4. Wyłonienie i opublikowanie w formie monografii oryginalnych prac.

Dla potrzeb pracy konkursowej istotnym jest zamieszczenie przez autorów następujących treści:

 1. Motywacja wyboru zawodu, obierane drogi kształcenia.
 2. Sukcesy i porażki.
 3. Działalność twórcza, pasje i zainteresowania zawodowe, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań dydaktycznych i wychowawczych.
 4. Rozterki zawodowe.
 5. Działania na rzecz rozwoju danej placówki, pełnione funkcje, współpraca ze środowiskiem.
 6. Borykanie się z pokonywaniem zmian niesionych przez reformy oświatowe.
 7. Doskonalenie się zawodowe i przekwalifikowywanie.
 8. Absolwenci, z których jesteśmy dumni.
 9. Opinie dotyczące autorytetu nauczyciela.
 10. Czas przejścia na emeryturę, czyli zakończenie pracy zawodowej.

 

Zasady pisania i dostarczania prac

W pracy można umieścić zdjęcia lub ilustracje związane z tematyką.

Prace konkursowe mają być dostarczone w formie wydruków komputerowych wraz z dołączonym plikiem zapisanym na nośniku elektronicznym (pendrive).

Termin składania prac: od marca do 30 czerwca 2019 roku w  sekretariacie rektora, budynek „A” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku – ul. Mickiewicza 21, II piętro - osobiście lub przesłane pocztą na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 21, Rektorat (A), z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Pamiętnik nauczyciela”.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14 października 2019 roku

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych:

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku i Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakładu Pedagogiki PWSZ w Sanoku oraz Wydziału Pedagogicznego UR w dniu 14 października 2019 r., a laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną i telefonicznie.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się

 

6 grudnia 2019 roku w Centrum Sportowo-Dydaktycznym

PWSZ w Sanoku.

 

Spośród przysłanych prac wyłonieni zostaną zwycięzcy w poszczególnych kategoriach: nauczyciele przedszkoli i placówek różnego szczebla, nauczyciele akademiccy, nauczyciele emeryci (w zależności od ilości nadesłanych prac).

Skład komisji konkursowej:

mgr Maria Kuzin PWSZ w Sanoku

dr Katarzyna Serwatko PWSZ w Sanoku

dr hab. Wojciech Walat prof. PWSZ w Sanoku i UR

 

Komisja oceni prace według następujących kryteriów:

 1. Kryterium merytoryczne: bogactwo treści, oryginalność, ujmująca tematyka, własne przemyślenia dotyczące autorytetu nauczyciela, ocena wydarzeń i ich wpływ na życie zawodowe bohatera wspomnień.
 2. Kryterium techniczne: tekst w postaci wydruku komputerowego – czcionka Times New Roman, wielkość 12, odstęp między wersami – 1,5, tekst wyrównany, tytuły i podtytuły – wielkość 14, numeracja stron, tekst na kolejnych stronach, ilość znaków – około 22 000 bez spacji (10 -12 stron).

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo odrzucenia prac niespełniających wymogów formalnych. Przysłane prace pozostają własnością organizatora.

Nie mogą to być prace wcześniej publikowane!

 

Do pracy powinny być dołączone dane osobowe autora: imię i nazwisko, adres, wiek, staż pracy, typ szkoły lub placówki, stopień awansu zawodowego, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty e-mail. Prace należy własnoręcznie podpisać.

Dla potrzeb publikacji pracy można użyć pseudonimu zamiast imienia i nazwiska autora (w takim przypadku prosimy o jego podanie).

 

NAGRODY dla zwycięzców:

I miejsce - 2000 zł

II miejsce - 1000 zł

III miejsce - 500 zł

Zwycięskie prace oraz wyróżnione spośród nadesłanych zostaną opublikowane w monografii pt. Pamiętnik nauczyciela. Blaski i cienie autorytetu pedagoga.

Bieżące informacje dotyczące konkursu, terminów i spraw organizacyjnych będą wysyłane do uczestników konkursu pocztą elektroniczną.

W sprawie pracy konkursowej można kontaktować się telefonicznie z mgr Marią Kuzin, tel. 607642519.

 mgr Maria Kuzin

 dr hab. Wojciech Walat prof. UR

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow