Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Studenci z KN Mechatron-SEP w konkursie na najlepszy edukacyjny projekt społeczny / Students from the KN Mechatron-SEP in the competition for the best educational social project14.03.2019 09:07

Jesienią nasi studenci realizowali projekt społeczny pod nazwą „Ja się cały czas czegoś uczę!”. W ramach projektu organizowali i prowadzili zajęcia dla dzieci, młodzieży, studentów oraz dla osób starszych. Zrealizowali szereg warsztatów między innymi z budowy i programowania robotów, nauki logicznego myślenia wykorzystując przy tym gry i zabawy oraz uczyli osoby starsze wykorzystywać nowe technologie. Oficjalnym finałem oraz zakończeniem całego projektu była Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Konkurs Młodych Inżynierów, który odbył się 12 grudnia 2018 roku w murach naszej uczelni. Inspiracją do powstania idei i nazwy projektu jest wypowiedź Prezydenta RP Andrzeja Dudy z 2017 roku, który podczas Kongresu „Młodzi 590” motywował i inspirował zebranych gości do zdobywania nowej wiedzy.

Cały projekt został zrealizowany pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Cyfryzacji na platformie „Zwolnieni z Teorii”. Projekt ma na celu motywować do nauki oraz napawać pozytywną energią. Organizatorzy wspominają, że próbują „pobudzać ciekawość i kreatywność”, walczyć z „wykluczeniem cyfrowym osób starszych”, „brakiem wiary w swoje możliwości” czy „niedocenianiem młodych inżynierów”.

Aktualnie nasi studenci wraz ze swoim projektem biorą udział w konkursie na najlepszy, edukacyjny projekt społeczny w Polsce, zrealizowany w ramach platformy „Zwolnieni z Teorii”. O tym czy nasi studenci wygrali dowiemy się 24 kwietnia. Tego dnia na oficjalnej gali w Warszawie zostaną ogłoszone wyniki konkursu. 

 

ENG

In the autumn, our students carried out a social project called "I'm learning something all the time!". As part of the project, they organized and conducted classes for children, youth, students and the elderly. They completed a series of workshops, including the construction and programming of robots, the science of logical thinking using games and games, and taught the elderly to use new technologies. The official finale and the end of the entire project was the National Scientific Conference and Competition for Young Engineers, which took place on December 12, 2018 in the walls of our university. The inspiration for the idea and the name of the project is the speech of the President of the Republic of Poland Andrzej Duda from 2017, who during the "Youths 590" Congress motivated and inspired the gathered guests to acquire new knowledge.

The entire project was implemented under the Honorary Patronage of the Ministry of Digitization on the platform "Exempted from Theory". The project aims to motivate to learn and to provide positive energy. The organizers mention that they are trying to "stimulate curiosity and creativity", fight against the "digital exclusion of the elderly", "lack of faith in their abilities" or "underappreciation of young engineers".

Currently, our students and their project take part in the competition for the best educational social project in Poland, implemented as part of the platform "Exempt from Theory". We'll find out if our students won on April 24th. On this day, the results of the competition will be announced at the official gala in Warsaw.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow