Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

UWAGA !!! NOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW oraz DLA DOKTORANTÓW05.05.2016 11:16

UWAGA !!!

NOWY

 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

DLA STUDENTÓW oraz DLA DOKTORANTÓW

 

            Informujemy, że z dniem 1 maja 2016 r. wszedł w życie Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UR oraz Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UR

najważniejsze zmiany wynikające z obowiązujących przepisów, interpretacji i opinii prawnych:

STYPENDIUM SOCJALNE

  1. nowe pozycje w katalogu dochodów utraconych i uzyskanych
  2. nowe pozycje w wykazie dochodów nieopodatkowanych
  3. nowe wzory wniosków oraz zaświadczeń i oświadczeń

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

  1. zwiększenie liczby studentów uprawnionych do otrzymania stypendium Rektora dla najlepszych studentów do 10 % studentów kierunku,
  2. zmiana punktacji niektórych osiągnięć oraz nowe pozycje w wykazie osiągnięć naukowych (zał. nr 10 do Regulaminu)
  3. zmiana procedury rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów tj.:

Na pierwszym posiedzeniu w semestrze zimowym i letnim danego roku akademickiego Odwoławcza Komisja Stypendialna rozpatruje wyłącznie wnioski złożone zgodnie z terminem porządkowym określonym w Regulaminie tj. do 5 października w semestrze zimowym, do 5 marca w semestrze letnim. Wnioski złożone po ww. terminach będą rozpatrywane na kolejnych posiedzeniach Komisji, a świadczenia przyznawane tylko w przypadku, gdy Komisja będzie jeszcze dysponować środkami przeznaczonymi na ten cel.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA TERMINOWE SKŁADANIE WNIOSKÓW !!!!

  1. brak możliwości uzyskania dodatkowych punktów na podstawie punktów przyznanych przez Dziekana Wydziału za szczególną aktywność naukową, artystyczną, sportową studenta.

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

  1. zwiększenie liczby doktorantów uprawnionych do otrzymania stypendium dla najlepszych doktorantów do 10 % studentów danej dyscypliny studiów doktoranckich,
  2. zmiana punktacji niektórych kryteriów oceny wniosku (zał. nr 10 do Regulaminu),
  3. zmiana procedury rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów tj.:

Na pierwszym posiedzeniu w semestrze zimowym i letnim danego roku akademickiego Odwoławcza Komisja Stypendialna rozpatruje wyłącznie wnioski złożone zgodnie z terminem porządkowym określonym w Regulaminie tj. do 5 października w semestrze zimowym, do 5 marca w semestrze letnim. Wnioski złożone po ww. terminach będą rozpatrywane na kolejnych posiedzeniach Komisji, a świadczenia przyznawane tylko
w przypadku, gdy Komisja będzie jeszcze dysponować środkami przeznaczonymi na ten cel.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA TERMINOWE SKŁADANIE WNIOSKÓW !!!!

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow