Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

ZARZĄDZENIE Nr 101/2015 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 15.10.2015r.05.11.2015 13:24

ZARZĄDZENIE Nr 101/2015
REKTORA
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
z dnia 15.10.2015r.

Na podstawie Uchwały nr 419/12/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 18.12.2014r. w sprawie wprowadzania modeli w systemie zarządzania uczelnią w związku z art. 66 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 40 ust.3 Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 02.11.2015r. wprowadzam obowiązujący moduł „Umowy” oraz moduł „Delegacje” w ramach którego wyróżnia się: delegacja krajowa pracownicza, wniosek o wyjazd zagraniczny, delegacja pracownicza zagraniczna, delegacja studencka, delegacja zagraniczna studencka.

§ 2

  1. Elektroniczna ewidencja pozwala zebrać najistotniejsze informacje o umowie takie jak: datę zawarcia i zakończenia umowy, przedmiot, typ i wartość umowy.

System pozwala na monitoring dat i istotnych warunków umowy. Elektroniczna ewidencja usprawni obieg dokumentów, pozwoli na kontrolę czasu obiegu umowy.

  1. Moduł „Delegacje” pozwala na rejestrowanie, obsługę i rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych. Umożliwia ewidencję wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów. Wpływa na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji oraz dostarcza Kwesturze informacji o wyjazdach służbowych pracowników.

§ 3

Obowiązek rejestracji umów dotyczy następujących jednostek organizacyjnych UR:

Dział Organizacyjno - Prawny

umowa najmu
umowa dzierżawy
umowa sprzedaży ( bez sprzedaży w formie aktu notarialnego)
umowa przedwstępna
umowa użyczenia
umowa darowizny
umowa dostawy
umowa o roboty budowlane
umowa serwisowa
umowa cesji
umowa o przekazanie nieruchomości
ugoda
umowa o świadczenie usług
umowa o dzieło z osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej
umowa zlecenia z osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej

Dział Zamówień Publicznych

umowa o roboty budowlane
umowa o świadczenie usług
umowa dostawy

Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UR

umowa o dofinansowanie
umowy o współpracy gospodarczej zawarte po 01.01.2016r.

Dział Nauki

umowa o grant
umowa o prace badawcze

§ 4

Do dnia 31.12.2015r. należy wprowadzić umowy zawarte przed datą 02.11.2015r. obowiązujące co najmniej w 2016 roku.

§ 5

  1. Za wykonanie niniejszego Zarządzenia w zakresie modułu „Umowy” odpowiedzialność ponoszą: Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego, Kierownik Działu Zamówień Publicznych, Kierownik Biura ds. Wspomagania Rozwoju UR, Kierownik Działu Nauki.
  2. Za wykonanie niniejszego Zarządzenia w zakresie modułu „Delegacje” odpowiedzialność ponoszą: Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, Kierownik Działu Kształcenia.
  3. Nadzór nad prawidłową realizacją niniejszego Zarządzenia powierzam Kanclerzowi UR.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
Prof. dr hab. Aleksander Bobko

Pliki do pobrania:

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow