Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Iнформація для кандидатів

1. ЧОМУ ЖЕШУВ?

 

2. ЧОМУ ЖЕШУВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ?

 

3. ПРИНЦИПИ ВСТУПУ ТА НАВЧАННЯ

 

 

ПРИНЦИПИ ВСТУПУ ТА НАВЧАННЯ

Іноземці* можуть вступати та навчатись у Жешувському університеті в одному з нижченаведених режимів:

1. В порядку, призначеному для громадянина Польщі

Іноземці, які підпадають під одну з наступних категорій, можуть подавати документи на вступ до університету в порядку, передбаченому для громадян Польщі:

> іноземець, який отримав дозвіл на постійне проживання;

> іноземець, який отримав статус біженця на території Польщі;

> іноземець, який на території Польщі користується статусом тимчасового захисту;

> мігруючий працівник, який має громадянство країни-члена ЄС, Швейцарської Конфедерації або країни-члена Єв-

ропейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) – учасниці договору про Європейський економічний простір, а також член його родини, якщо він проживає на території Республіки Польща;

> іноземець, якому на території Республіки Польща надано дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу;

> іноземець, якому на території Республіки Польща надано дозвіл на тимчасове проживання у зв’язку з обставинами, наведеними у статті 127, ст. 159 абз. 1 або ст. 186 абз. 1 п 3 або 4 закону від 12 грудня 2013 r. ≪про іноземців≫ (рек візити офіційної публікації нормативного документа: Dz. U. poz. 1650);

> іноземець, якому надано додатковий захист на території Республіки Польщі;

> громадянин країни-члена ЄС, країни-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) – учасниці договору про Європейський економічний простір або Швейцарської Конфедерації і член його родини, які мають право по-

стійного проживання;

> громадянин країни-члена ЄС, Швейцарської Конфедерації або країни-члена Європейської асоціації вільної торгівлі

(EFTA) – учасниці договору про Європейський економічний простір і член його родини, що володіє належним фінансовим забезпеченням, необхідними для проживання підчас здобування вищої освіти, за подання заяви, що він не подає документи на вступ до університету в іншому порядку, ніж той, який є призначеним для громадян Республіки Польща

або

> пред’явник дійсної ≪Карти поляка≫ за подання заяви, що він не подає документи на вступ до університету в іншому порядку, ніж той, який є призначеним для громадян Республіки Польща.

УВАГА! Вступ у порядку, передбаченому для громадянина Польщі означає участь у вступній кампанії на умовами і за правилами, встановленими для вступників, що мають польське громадянство.

2. В іншому порядку, ніж той, який є призначений для громадян Республіки Польща

Іноземці, які не підпадають під жодну з наведених у пункті 1категорій і не мають права навчатись у порядку, передбаче-

ному для громадянина Республіки Польща, можуть вступати до університету в іншому порядку, зокрема відповідно до:

> міжнародного договору та згідно з його положеннями;

> договору Жешувського університету, укладеного з іноземним суб’єктом, відповідно до положень цього договору;

> Рішення міністра у справах вищої освіти;

> Рішення ректора Жешувського університету.

Іноземець який вступив до університету в іншому порядку, ніж той, який є призначеним для громадян Республіки Польща, може навчатись в одному з наведених нижче режимів:

> як одержувач стипендії від польської сторони;

> на платній основі;

> на безоплатній основі та без забезпечення стипендією;

> як одержувач стипендії від направляючої сторони, без оплати за навчання.

УВАГА!

> Іноземець, який подає документи на стипендію для здобування вищої освіти в Республіці Польща від польської сторони, проходить вступну кампанію у

польській дипломатичній установі за кордоном, відповідність якої визначається за місцем його проживання. В даному випадку, стипендія призначається Міністром науки і вищої освіти, відповідно до положень міжнародного договору або Урядової програми співпраці з Полонією і поляками за кордоном. Польські дипломатичні установи, за результатами вступної кампанії, формують списки кандидатів на стипендію і надсилають їх до Бюро визнання освіти і міжнародного обміну, яке координує вступну кампанію іноземців у вищі навчальні заклади Республіки Польща. За детальною інформацію слід звертатись:

www.buwiwm.edu.pl

> За рішенням ректора Жешувського університету іноземці можуть навчатись на платній основі.

 

4. ДОКУМЕНТИ

 

 

 

Іноземець, який хоче здобувати вищу освіту в Жешувськомууніверситеті, зобов’язаний подати наступні документи:

1. Заява про прийом на навчання та анкета іноземця (відповідно до зразка на сайті університету);

2. Медична довідка про відсутність протипоказань до навчання за обраним напрямом і формою навчання;

3. Завірена університетом ксерокопія атестата зрілості (матури) або диплома про вищу освіту виданого в Польщі, яким надається право на здобування вищої освіти, або відповідний документ, виданий за кордоном зокрема:

> кандидатам на здобування базової вищої освіти І ступеня або одноступеневої магістерської освіти - ксерокопія оригіналу атестата про закінчення середньої школи або атестата матури виданого за кордоном. До атестатів про закінчення середньої школи або атестатів матури, які, відповідно до діючого законодавства, мають пройти процедуру визнання шляхом прийняття відповідного адміністративного рішення, додається рішення, прийняте куратором освіти;

> кандидатам на здобування повної вищої освіти ІІ ступеня – документ зазначений у пункті 3а і ксерокопія легалізованого або апостильованого оригіналу диплома або іншого документа про вищу освіту, виданого за кордоном та визнаного – відповідно до правил нострифікації дипломів –таким, що відповідає польському дипломові про вищу освіту І ступеня, або щодо якого процедура ви-

знання проводилась відповідно до положень міжнародного договору або інших нормативних актів, діючого на території Республіки Польщі законодавства, за підсумками якої його визнаного таким, що відповідає польському дипломові про вищу освіту першого ступеня або таким що надає право на здобування вищої освіти другого ступеня на території Республіки Польща.

3. З відомостями стосовно процедури отримання apostille можна ознайомитись за посиланням: www.hcch.net закладка Apostille Section.

4. Атестати зрілості (про закінчення середньої школи) отримані за кордоном можуть бути визнані (за законом) такими, що відповідають атестатові зрілості, виданому в Польщі за наступних умов:

> атестати та інші документи видані школою або освітнім закладом, що входить до системи освіти країни-члена Євросоюзу, країни – члена Організації економічного співробітництва та розвитку(OECD), країни-члена Європейської

асоціації вільної торгівлі (EFTA) – учасниці Договору про Європейський економічний простір, за якими надається право на здобування вищої освіти у всіх зазначених країнах. Цей запис відноситься до атестатів отриманих в наступних країнах: Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Чилі, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Іспанія, Ірландія, Ісландія, Ізраїль, Японія, Канада, Корея, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Латвія, Мальта, Мексика, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Нова Зеландія, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Швейцарія, Швеція, Туреччина, США, Угорщина, Великобританія, Італія. Більше інформації на сайті Міністерства національної освіти www.men.gov.pl

> дипломи IB (International Baccalaureate), видані організацією ≪International Baccalaureate Organization≫ в Женеві;

> дипломи EB (European Baccalaureate) видані Європейськими Школами, відповідно до Конвенції про статус Європейських шкіл, укладеної в Люксембурзі 21 червня 1994 р. (реквізити офіційної публікації: Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz.10);

> атестати, на які розповсюджується дія міжнародних договорів (перелік міжнародних договорів знаходиться на сайті Міністерства науки і вищої освіти www.nauka.gov.pl).

Якщо атестати, видані за межами Польщі, не підпадають під жоден з зазначених вище критеріїв, то вони можуть бути визнаними такими, що відповідають польському атестато-

ві зрілості шляхом прийняття відповідного рішення куратором освіти (відповідність якого встановлюється за місцем проживання заявника, а якщо місце проживання відсутнє

– за місцезнаходженням установи, до якої буде подаватись атестат). Для Жешува - Підкарпатський кураторій освіти

Oświaty www.ko.rzeszow.pl/

5. Дипломи про вищу освіту, видані за межами Республіки Польща визнаються, якщо:

> диплом надає право на продовження навчання або проходження дисертації у державі, до системи вищої освіти якої входить навчальний заклад, що видав диплом (визнання диплому відповідно до положень ст.191a абз. 3 i 4 закону ≪Про вищу освіту)

> на підставі положень міжнародного договору (перелік договорів знаходиться на сайті Міністерства науки і вищої освіти www.nauka.gov.pl)

> якщо неможливим є проведення процедури визнання диплому в одному з зазначених вище режимів, визнання диплому може проводитись у порядку нострифікації. Нострифікацію дипломів про вищу освіту здійснюють ради

структурних підрозділів навчального закладу, який має право присуджувати науковий ступінь доктора визначеної наукової галузі або галузі мистецтва та здійснює підготовку за напрямом, закінчення якого підтверджує диплом, виданий за кордоном.

УВАГА!!! Пред’явники закордонних дипломів про вищу освіту можуть звертатися до Міністерства науки та вищої освіти за видачею іменної довідки або загальної характеристики/інформації стосовно пред’явлених ними документів.

6. документ що підтверджує знання польської або іноземної мови

> Документом, що підтверджує знання польської мови є:

a) проходження річного курсу підготовки до навчання польською мовою в установах, визначених Міністром у справах вищої освіти

або,

b) сертифікат підтвердження знання польської мови, виданий Державною комісією у справах підтвердження знання польської мови як іноземної

або

c) підтвердження від Жешувського університету, що підготовка та рівень знань з польської мови є достатніми для проходження навчання польською мовою.

> Документом, що підтверджує знання англійської мови є відповідний документ зазначений у додатку № 2 до розпорядження Голови Ради Міністрів від 24.01.2007 р. ≪Щодо процедури проведення кваліфікаційного провадження у цивільній службі.

> Документами, що підтверджують знання іноземної мови є також атестати, дипломи тощо, визнані такими, що відповідають як мінімум атестатові зрілості і які підтверджують закінчення за кордоном школи (вищого навчального закладу), в якому навчання відбувалось мовою, якою іноземець має намір навчатись у Польщі.

7. страховий поліс на випадок захворювання або від нещасних випадків на час навчання у Польщі або Європейська карта медичного страхування, або заява про добровільне медичне страхування в NFZ (Національний фонд здоров’я) невідкладно після початку навчання (за зразком на сайті університету);

8. завірена університетом копія паспорта (сторінка з фото карткою і номером);

9. 3 шт актуальних фотографій вступника за формою, встановленою для документа посвідчення особи ≪довуд особісти≫, в тому числі одна фотокартка в цифровому вигляді;

10. оригінал довіреності, якщо від імені вступника діє представник;

11. переклади усіх зазначених вище документів, якщо вони видані іноземною мовою, які можна виконати у польського присяжного перекладача або у перекладача за кордоном, але в такому випадку, їх слід завірити у відповідного

консула Республіки Польща;

12. щодо іноземців, які подають документи на вступ або на курс у порядку, передбаченому для громадян Республіки Польща, також інші документи , перелік яких визначений ухвалою Сенату Жешувського університету у справі: умов, порядку та строків початку і завершення вступної кампанії для окремих напрямів навчання в даному навчальному році≫.

 

4. МІСЦЕ І СТРОКИ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

 

МІСЦЕ І СТРОКИ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Місце:

Навчальне відділення;

Rzeszow, al. mjr W. Kopisto 2 A, Rzeszow, будинок A2,

I поверх, кабінет 104, tel. +48 17 872 1130,

e-mail: rkoza@ur.edu.pl

Строки подання документів:

> іноземці, які подають документи на вступ або на курс у порядку, передбаченому для громадян Польщі - строки, зазначені в Ухвалі Сенату Жешувського університету у справі: умов, порядку і строків початку та завершення вступної кампанії для окремих напрямів навчання в даному навчальному році;

> Іноземці, що подають документи на вступ в іншому порядку, ніж діючий громадян Республіки Польща – до 10 вересня.

УВАГА! Документи слід подавати особисто або через представника у Відділенні навчання Жешувсько го університету.

 

 

 

 5. НАПРЯМИ НАВЧАННЯ

 

 

Жешувський університет пропонує місця у шести гуртожит ках, в тому числі, в одномісних або в сімейних кімнатах. Місце в гуртожитку призначає Комісія у справах гуртожитків за письмовою заявою студента після попередньої резервації місця у керівника обраного гуртожитка.

УВАГА!

Передумовою для підтвердження резервації місця в гуртожитку є:

> оплата застави;

> підписання договору на поселення у гуртожитку.

Заява про надання місця в гуртожитку Жешувського університету подається у Відділенні навчання – секція соціальних справ – 104 кабінет, будинок А2, алея Копісто 2А у строк:

> студенти UR, які подають документи на поселення в гуртожитку вперше та особи, зараховані на перший курс, дляяких навчання починається з зимового семестру даного навчального року – до 10 вересня,

> студенти UR, які подають документи на поселення в гуртожитку вперше та особи зараховані на перший курс, для яких навчальний рік розпочинається з літнього семестру данного навчального року – до 28 лютого,

> особи, зараховані на перший курс на підставі рішення, яке було прийняте після дат, зазначених у пунктах а) і b) – протягом 14 днів від дня отримання рішення про прийом на навчання.

Першочерговість на поселення у гуртожитку надається тим студентам, для яких щоденні доїзди до навчального закладу не є можливими або значно ускладнюють навчальний процес, а також студентам зі складним матеріальним становищем.

 

 

8. ВИВЧЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

 

 

 

 

Жешувський університет проводить річні курси польської мови з підготовки до навчання у Польщі.

У вересні проводиться 30 годинний курс польської мови для кандидатів на навчання в Жешувському університеті. Кандидати мають володіти польською мовою як мінімум на базовому рівні.

Детальну інформацію стосовно курсів польської мови можна отримати в Центрі польської культури і мови для закордонних поляків та іноземців ≪POLONUS≫

Адреса: Al. Mjr. Kopisto 2b, 35-959 Rzeszow,

tel. + 48 17 872 12 77, e-mail: polonus@ur.edu.pl

 

 

Newsletter

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow