Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej nauki biologiczne

 1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie nauki biologiczne kierowane jest do osób, o których mowa w ogólnych warunkach rekrutacji pkt 2, a w szczególności do:
 1. absolwentów studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich na kierunkach biologia, biotechnologia, biofizyka, biochemia, biologia medyczna, bioinformatyka;
 2. osób ambitnych i twórczych osób, mających silną motywację do pracy naukowej, pragnących nadal się kształcić i rozwijać swoje umiejętności.
 1. Kandydat na doktoranta:
 1. musi wyrażać chęć do prowadzenia badań naukowych, doskonalenia warsztatu badawczego oraz współpracy w zespołach badawczych;
 2. powinien posługiwać się językiem angielskim pozwalającym mu na prowadzenie korespondencji, budowanie swobodnej wypowiedzi oraz korzystanie z literatury naukowej.
 1. Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom:
 1. dyplom magistra, magistra inżyniera albo równorzędny z wynikiem co najmniej 4,5 z zastrzeżeniem ogólnych warunków rekrutacji pkt 9;
 2. minimum 1 artykuł indeksowany w bazie SCOPUS lub przyznany patent;
 3. czynna znajomość języka angielskiego potwierdzona w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w tym języku.
 1. Dodatkowe dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym:
 1. przygotowany w języku angielskim opis proponowanego tematu badań wraz z uzasadnieniem podjęcia tego tematu, opisem celu i hipotez naukowych;
 2. kopie publikacji naukowych wraz z danymi bibliometrycznymi (punkty MNSiW zgodne z listą, punkty IF, liczba cytowań zgodnie z Web of Science); w przypadku prac wieloautorowych wymagane jest oświadczenie Kandydata dotyczące procentowego wkładu pracy, które musi być potwierdzone przez autora korespondencyjnego publikacji;
 3. dokumenty potwierdzające inne osiągnięcia naukowe w tym: przyznane stypendia MNiSW lub z innych zewnętrznych źródeł, pozyskane granty naukowe jako kierownik, kopie patentów - w przypadku patentów wieloautorowych wymagane jest oświadczenie kandydata dotyczące procentowego wkładu (w języku polskim lub angielskim).
 1. W postępowaniu rekrutacyjnym komisja ocenia ponadto:
 1. koncepcję proponowanego tematu badań wraz z uzasadnieniem podjęcia tego tematu, opisem celu i hipotez naukowych;
 2. artykuł(y) znajdujące się w bazie SCOPUS, uzyskane patenty – według aktualnie obowiązującej punktacji MNiSW proporcjonalnie do wkładu procentowego kandydata;
 3. przyznane stypendia i granty.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow