Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Efekty uczenia się dla dyscypliny naukowej nauki socjologiczne

Kategoria opisowa – aspekty

o podstawowym znaczeniu

Kod składnika opisu

PRK poziom 8

Efekty kształcenia

Nauki socjologiczne

Wiedza: zna i rozumie

Zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej
i zależności

P8S-WG

W stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów – światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne
i wybrane zagadnienia szczegółowe – właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej

W stopniu umożliwiającym przegląd istniejących paradygmatów – światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia dla nauk socjologicznych

Główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie

Główne tendencje rozwojowe nauk socjologicznych

 

Metodologię badań naukowych

Metodologię badań socjologicznych

Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu

Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu

Kontekst – uwarunkowania
i skutki

P8S-WK

Fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

Fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

Ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej

Ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej

Podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami

Podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami

Umiejętności: potrafi

Wykorzystanie wiedzy – rozwiązywane problemy
i wykonywane zadania

P8S-UW

Wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

- rozwijać metody, techniki, narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

- wnioskować na podstawie badań naukowych

 

Wykorzystywać wiedzę
z zakresu nauk socjologicznych do twórczego identyfikowania
i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań
o charakterze badawczym,
a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

- rozwijać metody, techniki, narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

- wnioskować na podstawie badań naukowych

Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy

Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy

Transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej

Transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej

Komunikowanie się - odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym
i posługiwanie się językiem obcym

P8S-UK

Komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym

Komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym
środowisku naukowym

Upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych

Upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych

Inicjować debatę

Inicjować debatę

Uczestniczyć w dyskursie naukowym

Uczestniczyć w dyskursie naukowym

Posługiwać się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym

Posługiwać się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym

Organizacja pracy- planowanie i praca zespołowa

P8S-UO

Planować i realizować indywidualne
i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także
w środowisku międzynarodowym

Planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym

Uczenie się - planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

P8S-UU

Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować
i organizować rozwój innych osób

Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób

Planować zajęcia lub grupy zajęć
i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod

Planować zajęcia lub grupy zajęć
i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod

Kompetencje społeczne: jest gotów do:

Oceny - krytyczne podejście

P8S-KK

Krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej

Krytycznej oceny dorobku
w ramach nauk socjologicznych

 

Krytycznej oceny własnego wkładu
w rozwój danej dyscypliny naukowej lub artystycznej

Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój nauk socjologicznych

 

Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Uznawania znaczenia wiedzy
w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Odpowiedzialność – wypełnianie zobowiązań społecznych
i działanie na rzecz interesu publicznego

P8S-KO

Wypełniania obowiązków społecznych badaczy i twórców

Wypełniania obowiązków społecznych badaczy i twórców

Inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

Inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Rola zawodowa – niezależność i rozwój etosu

P8S-KR

Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

- prowadzenia działalności naukowej
w sposób niezależny

- respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej,
z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej

Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych
i twórczych, w tym:

- prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny

- respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow