Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Efekty uczenia się dla dyscypliny naukowej nauki fizyczne

Symbol efektu

Określenie efektu

Kod składnika opisu PRK poziom 8

 

 

Wiedza: zna i rozumie

 

 

W01

Rozumie metodologię, strukturę i zna historię rozwoju nauk fizycznych, a także główne problemy i dylematy cywilizacyjne mające z nimi bezpośredni związek.

 

P8S-WG

P8S-WK

W02

Posiada poszerzoną znajomość najważniejszych teorii, koncepcji i kierunków rozwoju metod eksperymentalnych w dziedzinie nauk fizycznych.

 

P8S-WG

W03

Zna narzędzia fizyki teoretycznej oraz doświadczalnej, w tym aparat matematyki wyższej, nauk komputerowych oraz technik eksperymentalnych do opisu procesów fizycznych i rozwiązywania problemów w ramach tych dziedzin, których dotyczy praca doktorska.

 

P8S-WG

W04

Posiada szczegółową wiedzę działu fizyki, z tematyki pracy doktorskiej oraz

znajomość odpowiedniej literatury naukowej.

 

P8S-WG

 

W05

Zna najważniejsze i najnowsze osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk fizycznych.

 

P8S-WG

 

 

Umiejętności: potrafi

 

 

 

 

 

U01

Posiada umiejętność ustawicznego uczenia się i inspirowania innych do zdobywania wiedzy.

 

P8S-UU

U02

Posiada umiejętność samodzielnego zgromadzenia literatury poświęconej wybranemu zagadnieniu i krytycznej jej analizy.

 

P8S-UW

U03

Posiada operatywną znajomość języka angielskiego, w tym specjalistycznej terminologii dotyczącej tematyki jego pracy doktorskiej, pozwalającą na swobodne prezentowanie w mowie i piśmie swojego dorobku naukowego oraz rozumienie cudzych wystąpień.

 

P8S-UK

 

U04

Potrafi przedstawić wyniki prac własnych i zsyntetyzować wyniki literaturowe w formie rozprawy, publikacji, lub wystąpienia konferencyjnego (plakatu oraz/lub referatu).

 

P8S-UK

 

U05

Potrafi zaplanować i współrealizować przedsięwzięcie badawcze na poziomie indywidualnym i zespołowym.

 

P8S-UO

U06

Posiada umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemu naukowego oraz krytycznej weryfikacji zadań zmierzających do jego rozwiązania w ramach tematyki pracy doktorskiej.

 

P8S-UW

U07

Posiada doświadczenie w nauczaniu fizyki na poziomie akademickim z użyciem współczesnych technik kształcenia.

 

P8S-UU

 

 

Kompetencje społeczne: jest gotów do:

 

 

K01

Respektowania zasad funkcjonowania wyższej uczelni w zakresie badań i dydaktyki i ma kompetencje pracownika naukowo-dydaktycznego.

 

P8S-KO

P8S-KR

K02

Krytycznej oceny własnych oraz cudzych rezultatów badań, a także ich znaczenia społecznego i cywilizacyjnego.

 

P8S-KK

 

K03

Organizowania własnych badań naukowych i aplikowania o ich finansowanie.

 

P8S-KO

K04

Prowadzenia badań w sposób rzetelny, niezależny i respektujący zasady ochrony własności intelektualnej i publicznej wyników badań.

 

P8S-KR

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow