Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Efekty uczenia się dla dyscypliny naukowej nauki fizyczne

Symbol efektu

Określenie efektu

Kod składnika opisu PRK poziom 8

 

 

Wiedza: zna i rozumie

 

 

W01

metodologię, strukturę i historię rozwoju nauk fizycznych, a także główne problemy i dylematy cywilizacyjne mające z nimi bezpośredni związek

 

P8S-WG/1,2,3

P8S-WK/1

W02

najważniejsze teorie, koncepcje i kierunki rozwoju metod eksperymentalnych w dyscyplinie nauki fizyczne

 

P8S-WG/1,2

W03

narzędzia fizyki teoretycznej oraz doświadczalnej, w tym aparat matematyki wyższej, nauk komputerowych oraz technik eksperymentalnych do opisu procesów fizycznych i rozwiązywania problemów w ramach tych dziedzin, których dotyczy rozprawa doktorska

P8S-WG/1,2,3

W04

szczegółowo działy fizyki oraz literaturę naukową, związane z tematyką rozprawy

 

P8S-WG/1,2,3

 

W05

najważniejsze i najnowsze osiągnięcia naukowe w dyscyplinie nauki fizyczne, istotne uwarunkowania działalności naukowej i zasady upowszechniania wyników badań i transferu wiedzy

 

P8S-WG/1,4

P8S-WK/2,3

 

 

Umiejętności: potrafi

 

 

U01

samodzielnie rozwijać metody, stosować narzędzia badawcze i wysuwać wnioski oraz gromadzić literaturę poświęconą wybranemu zagadnieniu i krytycznie ją zanalizować

P8S-UW/1,2

U02

samodzielnie definiować cel i przedmiot badań, formułować hipotezy badawcze oraz rozwiązywać problemy naukowe i krytycznie weryfikować wyniki

P8S-UW/1,2

U03

operatywnie władać językiem angielskim, w tym specjalistyczną terminologią dotyczącą tematyki rozprawy doktorskiej, pozwalającym na swobodne prezentowanie w mowie i piśmie swojego dorobku naukowego oraz rozumienie cudzych wystąpień

P8S-UK/1,5

 

U04

przedstawić wyniki prac własnych i zsyntetyzować wyniki literaturowe w formie rozprawy, publikacji, lub wystąpienia konferencyjnego (plakatu oraz/lub referatu) oraz transferować wyniki swojej pracy badawczej do otoczenia zewnętrznego

 

P8S-UK/2

P8S-UW/3

 

U05

zaplanować i realizować indywidualnie lub zespołowo przedsięwzięcie badawcze inicjując przy tym debatę i dyskurs naukowy w środowisku lokalnym i międzynarodowym

 

P8S-UO

P8S-UK/3, 4

 

U06

ustawicznie zdobywać wiedzę i inspirować rozwój intelektualny innych osób

 

P8S-UU/1

U07

przygotować i zaplanować zajęcia z fizyki oraz nauczać na poziomie akademickim z użyciem współczesnych technik i metod

 

P8S-UU/2

 

 

Kompetencje społeczne: jest gotów do:

 

 

K01

krytycznej oceny własnych oraz cudzych rezultatów badań, a także oceny ich znaczenia społecznego i cywilizacyjnego

 

P8S-KK/1,2,3

 

K02

organizowania własnych badań naukowych i aplikowania o ich finansowanie działając równocześnie na rzecz interesu publicznego

 

P8S-KO/2

K03

respektowania zasad funkcjonowania wyższej uczelni w zakresie badań i dydaktyki i wypełniania roli pracownika naukowo-dydaktycznego

 

P8S-KO/1

P8S-KR

K04

prowadzenia badań w sposób rzetelny, niezależny, przedsiębiorczy respektując zasady ochrony własności intelektualnej i społecznej

 

P8S-KO/3

P8S-KR

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow