Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Efekty uczenia się dla dyscypliny naukowej historia

kod na poziomie kierunku

PRK poziom 8

odwołanie do kodu składnika opisu

 

WIEDZA: ZNA I ROZUMIE

 

P8S-W1

światowy dorobek obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla nauki historycznej

P8S-WG

P8S-W2

znaczenie refleksji teoretycznej dla badań historycznych

P8S-WG

P8S-W3

specyfikę warsztatu badawczego historyka w wybranej specjalności historycznej

P8S-WG

P8S-W4

uwarunkowania historyczne rozwoju współczesnej cywilizacji

P8S-WK

P8S-W5

uwarunkowania prawne i etyczne badań naukowych

P8S-WK

P8S-W6

zasady współpracy z środowiskiem lokalnym oraz podmiotami gospodarczymi, społecznymi i innymi na rzecz rozwoju badań historycznych

P8S-WK

 

UMIEJĘTNOŚCI: POTRAFI

 

P8S-U1

krytycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu nauk humanistycznych do prowadzenia badań naukowych oraz opracowywania i publikowania ich wyników

P8S-UW

P8S-U2

uczestniczyć w dyskursie naukowym w kraju i zagranicą

P8S-UK

P8S-U3

upowszechniać i popularyzować wyniki badań historycznych

P8S-UK

P8S-U4

krytycznie analizować i interpretować źródła właściwe dla danej epoki historycznej

P8S-UK

P8S-U5

definiować cel i przedmiot badań historycznych, formułować hipotezy badawcze, rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować

P8S-UW

P8S-U6

planować zajęcia i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi

P8S-UW

P8S-U7

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2

P8S-UK

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: JEST GOTÓW  DO:

 

P8S-K1

krytycznej oceny wyników badań historycznych

P8S-KK

P8S-K2

pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój badań historycznych

P8S-KO

P8S-K3

angażowania się w życie środowiska naukowego i społeczności lokalnych

P8S-KO

P8S-K4

stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej

P8S-KR

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow