Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Zarząd Porozumienia Podkarpackich UTW i członkowie Porozumienia oraz protokół z Forum PP UTW z 21 maja 2019 r.01.09.2019 19:03

Skład Zarządu Porozumienia Podkarpackich UTW:

Prezes    -   Danuta Wojnar-Płaza

Sekretarz - Małgorzata Siuta

Członkowie: Feliks Czop

                      Małgorzata Ekiert

                      Elżbieta Nowicka

                      Krystyna Prędka

                      Krystyna Misiak

 

Członkami  Porozumienia Podkarpackich UTW są:

 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego
 2. Stowarzyszenie Przyjaciół UTW-UR w Rzeszowie
 3. Akademia 50 + przy WSIiZ w Rzeszowie
 4. Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej
 5. UTW w Gorzycach
 6. Akademia Trzeciego Wieku w Jarosławiu
 7. Jasielski  UTW
 8. Krośnieński UTW
 9. Łańcucki UTW
 10. Mielecki UTW
 11. UTW w Nowej Dębie
 12. Przemyski UTW
 13. UTW w Przeworsku
 14. Sanocki UTW
 15. Uniwersyteckie Srebrne Lata w Stalowej Woli
 16. UTW przy MDK w Stalowej Woli
 17. Strzyżowski UTW
 18. UTW w Tarnobrzegu
 19. UTW w Brzozowie.

 

Protokół z Forum Porozumienia Podkarpackich Uniwersytetów Trzeciego Wieku z dnia 21 maja 2019 r.

 

Forum odbyło się w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie przy ul. Rejtana 16C, uczestniczyło 35 osób.  Lista uczestników stanowi załącznik do protokołu.

Delegaci reprezentujący  Uniwersytety Trzeciego Wieku z Podkarpacia otrzymali  mandaty do głosowania. Wydano 13 mandatów. Lista delegatów, którzy otrzymali mandaty, stanowi załącznik do protokołu.

Porządek obrad:

 • Powitanie uczestników.
 • Wystąpienie dr hab. prof. UR Elżbiety Dyni.
 • Wystąpienie Jolanty Fień, prezes fundacji „Aprobata” na temat Rzeszowskiego Centrum Wolontariatu. 
 • Wybory uzupełniające do Zarządu Porozumienia Podkarpackich UTW.
 • Dyskusja i przyjęcie wniosków.
 • Podsumowanie i zamknięcie obrad.

Prowadząca poprosiła o przegłosowanie porządku zebrania. Uprawnieni uczestnicy jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Ad.1.

Moderator Forum Porozumienia Podkarpackich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Danuta Kamieniecka–Przywara powitała zgromadzonych gości.

Forum zebrało się z okazji Jubileuszu 35-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie, a jego celem była wymiana doświadczeń z działalności na rzecz seniorów oraz uzupełnienie składu Zarządu PP UTW. 

Ad.2.

Dr hab. prof. UR Elżbieta Dynia, w bardzo ciekawy i przystępny sposób, przedstawiła podstawowe zagadnienia dotyczące Rady Europy, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego. Szczególną uwagę zwróciła na zapisy Traktatu Lizbońskiego oraz zadania i uprawnienia posłów do Parlamentu Europejskiego. Wystąpienie wiązało się z nadchodzącą datą wyborów w dniu 26 maja 2019 r.

Ad.3. 

Pani Jolanta Fień, prezes fundacji „Aprobata”, mówiła na temat Rzeszowskiego Centrum Wolontariatu oraz tworzenia Rzeszowskiego Centrum Informacji Senioralnej. Podkreśliła, że wolontariat to nie jest praca społeczna, ale praca, która przynosi radość.

Ad.4.

Na przewodniczącą zebrania moderator zaproponowała kol. Małgorzatę Siutę, która jest członkiem zarządu PP UTW. Uprawnieni do głosowania uczestnicy jednogłośnie przyjęli zaproponowaną kandydaturę.

Przewodniczenie zebrania objęła kol. Małgorzata Siuta, która na sekretarza zebrania zaproponowała kol. Małgorzatę Chlebowską. Uprawnieni do głosowania uczestnicy jednogłośnie przyjęli zaproponowaną kandydaturę.

Prowadząca spotkanie Małgorzata Siuta poprosiła o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej. Zgłoszono dwie kandydatury: Marian Janusz UTW Jarosław i Jan Ziąbek SP UTW w Rzeszowie. Uprawnieni do głosowania uczestnicy jednogłośnie przyjęli skład komisji skrutacyjnej.

Do komisji wniosków i uchwał zgłoszono dwie kandydatury: Małgorzata Drogoń UTW Strzyżów i Bernadetta Nowicka–Lassota UTW-UR Rzeszów. Uprawnieni do głosowania uczestnicy jednogłośnie przyjęli skład komisji wniosków i uchwał.

Przed rozpoczęciem wyborów uzupełniających do Zarządu Porozumienia Podkarpackich UTW, kol. Małgorzata Siuta zaproponowała, aby głosowanie kandydatur do Zarządu PP UTW miało charakter jawny. Uprawnieni do głosowania uczestnicy jednogłośnie przyjęli taki sposób głosowania. Z kolei Małgorzata Siuta przypomniała, że dotychczasowa prezes zarządu Porozumienia, kol. Małgorzata Cisek–Kozieł podała się do dymisji, natomiast członek zarządu Stanisław Roman z UTW z Krosna zmarł.

Prowadząca poprosiła o zgłaszanie się kandydatów na prezesa zarządu Porozumienia. Wobec braku zgłoszeń z sali, o głos poprosiła Danuta Kamieniecka-Przywara, prezes Zarządu UTW-UR, która przedstawiła kol. Danutę Wojnar-Płaza, jako kandydatkę na prezesa zarządu Porozumienia Podkarpackich UTW. Kol. Danuta Wojnar-Płaza, która jest słuchaczem UTW Diecezji Rzeszowskiej, wyraziła zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym uprawnieni do głosowania uczestnicy zebrania jednogłośnie wybrali kol. Danutę Wojnar-Płaza na Prezesa Zarządu Porozumienia Podkarpackich UTW.

Uchwała Nr 1 – Wybór prezesa zarządu Porozumienia Podkarpackich UTW.

Rozpoczęto wybory uzupełniające członka zarządu Porozumienia Podkarpackich UTW. Z sali zgłoszono kandydaturę kol. Krystyny Misiak z UTW Krosno. Kandydatka wyraziła zgodę; w głosowaniu jawnym uprawnieni do głosowania uczestnicy zebrania jednogłośnie wybrali kol. Krystynę Misiak na członka Zarządu Porozumienia Podkarpackich UTW.

Uchwała nr 2 – wybór członka zarządu Porozumienia Podkarpackich UTW.

Ad.5.

W dyskusji podnoszono sprawę szkoleń prawnych, które można zorganizować poprzez PP UTW przy pomocy Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW z Nowego Sącza. Zwracano także uwagę na potrzebę lepszej komunikacji pomiędzy poszczególnymi UTW, w tym odbudowanie strony internetowej Porozumienia. Wyjaśniano także sprawę kontynuacji projektów, proponowanych w ramach konkursu dla UTW przez resort wicepremiera Jarosława Gowina. Jednoznacznie stwierdzono, że kontynuacji nie będzie. 

Kol. Krystyna Frąszczak z Tarnobrzega zaprosiła wszystkich na piknik sportowo – rekreacyjny do Tarnobrzega na dzień 24 czerwca br. Poinformowała o utworzeniu w Baranowie Sandomierskim Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który działa od trzech miesięcy i zadeklarował pomoc przy organizacji pikniku.

Ks. dr Marek Dzik zaprosił wszystkich na Dzień Otwartych Drzwi do UTW DRz., który odbędzie się 14 września 2019 w Instytucie Teologiczno – Pastoralnym przy ul. Witolda. Będzie to kolejne spotkanie PP UTW.

Kol. Małgorzata Chlebowska zachęcała do nawiązania współpracy z Zakładem Pedagogiki Społecznej i Andragogiki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kol. Feliks Czop proponował uczestnictwo w wykładach otwartych organizowanych dla seniorów przez AGH.

W nawiązaniu do dyskusji o potrzebie utworzenia strony internetowej PP UTW, ks. dr Marek Dzik zadeklarował, że UTW DRz. podejmie próbę zorganizowania zakładki internetowej na stronie ITP.

Uchwała nr 3 – Wnioski

Komisja w składzie: Małgorzata Drogoń z UTW Strzyżów i Bernadetta Nowicka-Lassota z UTW-UR, przyjęła od delegatów, sformułowała i poddała pod głosowanie następujące wnioski:

1. Zarząd PP UTW powinien wystąpić do Federacji UTW w Nowym Sączu o przeprowadzenie szkoleń dla członków naszego porozumienia.

2. Zebranie proponuje wznowić aktywność strony internetowej Porozumienia.

3. Postanawia się usprawnić komunikację internetową między poszczególnymi członkami porozumienia.

4. Zebranie postanawia, że Zarząd Porozumienia i poszczególni członkowie powinien pośredniczyć w rekomendacji wykładowców między poszczególnymi UTW w ramach porozumienia.

W imieniu komisji wnioskowej, wnioski przedstawiła kol. Bernadetta Nowicka–Lassota:

Prowadząca spotkanie Małgorzata Siuta poddała pod głosowanie przedstawione wnioski. Uprawnieni do głosowania uczestnicy jednogłośnie przyjęli zaproponowane wnioski

Ad.6.

Dodatkowo ustalono, że wszystkie posiadane przez UTW-UR materiały i dokumenty, dotyczące PP UTW, zostaną przekazane do nowo wybranej prezes Zarządu kol. Danuty Wojnar–Płaza.

Na tym zebranie zostało zakończone.

Załączniki:

- lista uczestników,

- lista delegatów

- Uchwała Nr 1

- Uchwała Nr 2

 -Uchwała Nr 3

Sekretarz Zebrania:                                                                            Przewodnicząca Zebrania:

Małgorzata Chlebowska                                                                   Małgorzata Siuta

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow