Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rzeszowie
przy Uniwersytecie Rzeszowskim

35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 16 C

budynek A-1, poziom -2, lokal 026
tel. 17 872 29 11, 17 872 29 10
biuroutw@ur.edu.pl; www.ur.edu.pl/studenci/utw

 

Nie ma dla nas lepszego leku
nad Uniwersytet Trzeciego Wieku!

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rzeszowie powołano uchwałą Senatu WSP  w 1983 roku i obecnie Uchwałą Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 26 stycznia 2012 r. działa jako Studium Otwarte UR.

Celem UTW jest permanentne dokształcanie i kształcenie dorosłych 55+ nieaktywnych zawodowo,  rozbudzanie ich aktywności intelektualnej, społecznej, psychicznej i fizycznej oraz upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej.

Powyższe cele realizowane są poprzez:

  • cotygodniowe wykłady ogólne dla wszystkich słuchaczy,
  • seminaria tematyczne,
  • zajęcia dodatkowe w sekcjach, klubach i grupach: językowych, komputerowyych, artystyczno-kulturalnych, sportowo-turystycznych.

Słuchaczem UTW-UR może zostać osoba 55+ nieaktywna zawodowo (emeryt, rencista - konieczność okazania aktualnej legitymacji ZUS), która złoży deklarację członkowską wraz ze zdjęciem, opłaci wpisowe - 20 zł i składki na dany rok akademicki - 80 zł oraz  będzie aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Osoby 80+ opłacają wpisowe 10 zł i składkę roczną - 20 zł. Udział we wszystkich zajęciach nie jest obowiązkowy. Zajęcia dodatkowe są częściowo płatne.

Słuchacz otrzymuje legitymację UTW-UR z potwierdzoną ważnością na dany rok akademicki, króra uprawnia do uczestnictwa w zajęciach  UTW, korzystania z biblioteki UR oraz do zniżek na niektóre imprezy i koncerty w Rzeszowie.

Wykłady ogólne odbywają się w auli głównej Uniwersytetu Rzeszowskiego ul. Rejtana 16 C we wtorki  w godz.17.00 - 18.30; seminaria - w środy o godz. 16.00 w sali 248 bud.A-0 UR. Zajęcia w grupach odbywają się wg odrębnego harmonogramu.

Biuro UTW mieści się w Rzeszowie ul. Rejtana 16 C, poziom -2, lokal 026

i jest czynne w: poniedziałki 10.00-14.00, wtorki 13.00-17.00, środy 10.00-14.00;

tel.178722911, 178722910;                                 

adres mailowy: biuroutw@ur.edu.pl.

Zapisy słuchaczy przyjmowane są w Biurze UTW-UR w godzinach otwarcia: 17.09.-17.10.2018.(Isem.) i 01.02.-15.02.2019.(IIsem.), składki kontynuujących uczestnictwo muszą być opłacone do 31.10.2018.(Isem.) i 28.02.2019.(IIsem.).

Wpłaty składek tylko poprzez konto: Bank Handlowy S.A. 60 1030 1508 0000 0008 1775 8265  z opisem:

Uniwersytet Trzeciego Wieku - Uniwersytet Rzeszowski, 35-959 Rzeszów ul. Rejtana 16 C, składka rok akad. 2018/2019, imię i nazwisko, numer legitymacji.

Harmonogramy zajęć, bieżące komunikaty i ogłoszenia oraz wszelkie informacje wywieszane są na tablicy ogłoszeń w biurze UTW, podawane w komunikatach przed wykładami od godz.16.45 oraz zamieszczane są na naszej stronie internetowej: www.ur.edu.pl/studenci/utw.

Słuchacze mają swój Samorząd i wybierany Zarząd. Grupy słuchaczy mogą organizować nowe sekcje, zespoły zajęciowe, imprezy wg własnych potrzeb i możliwości zabezpieczenia pomieszczeń i prowadzącego. W działalności społecznej jest zasada samoorganizacji działań, samofinansowania działalności oraz  poszukiwanie sponsorów.

 

Nasza historia.

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie przy Uniwersytecie Rzeszowskim jest jednym z najstarszych i jednym z największych w Polsce.

15 listopada 1983 r. ukonstytuowała się Rada Założycielska, której przewodniczącą została pani Genowefa Kruczek-Kowalska i Uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej z 12 grudnia 1983 r. powołano Uniwersytet Trzeciego Wieku przy tej uczelni. Formalna inauguracja pierwszego roku akademickiego odbyła się 14 lutego 1984 r., dokonał jej  Rektor WSP, prof. dr hab. Józef Lipec. Po kolejnych zmianach  UTW stał się Studium Otwartym pod nazwą Uniwersytet Trzeciego Wieku przy WSP w Rzeszowie – Uchwała Senatu z 18.04.1992 r., a następnie Studium Otwartym Uniwersytetu Rzeszowskiego o nazwie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rzeszowie – Uchwała Senatu UR z 18.04.2002 r. Ten status potwierdziła Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego  z 26.01.2012 r.

W Rzeszowie z inicjatywą powołania uniwersytetu trzeciego wieku wystąpiła pani Genowefa Kruczek-Kowalska, która zostaje pierwszą przewodniczącą Samorządu UTW i funkcję tę pełniła od 1983 roku przez 24 kolejnych lat. Przeprowadza uniwersytet przez zmiany organizacyjne i wnosi niebywały wkład w funkcjonowanie UTW poprzez swą aktywność i umiejętności organizacyjne, nadaje kierunek podstawowym działaniom: zdobywanie wiedzy, udział w dyskusjach naukowych, organizowanie spotkań literacko-poetyckich, spotkań integracyjnych, organizację różnych sekcji, w których słuchacze mogą realizować swoje potrzeby i pasje, w szczególności malarskie i śpiewacze. Staje się kreatorką cotygodniowych wykładów prowadzonych na wysokim poziomie przez pracowników naukowych WSP/UR ze wszystkich wydziałów i Politechniki Rzeszowskiej z szerokiego spektrum wiedzy. Dba o systematyczny wzrost liczby słuchaczy i włączanie ich w życie naukowo-kulturalne miasta. Nawiązała współpracę z rzeszowskimi instytucjami kulturalnymi. Dokumentuje działalność UTW wydając 7 Biuletynów oraz 3 Księgi Pamiątkowe z okazji 15-lecia, 20-lecia i 25-lecia. Od 2007 r. pani Genowefa Kruczek–Kowalska jest Honorową Starościną UTW oraz nadal aktywnie uczestniczy w życiu UTW.

Kolejnymi Starościnami były: Ludmiła Korga (2007-2008), Zofia Prokop (2008-2009), Teresa Draus (2009-2011) i Danuta Kamieniecka-Przywara od 20011 r. do chwili obecnej.

Opiekunami UTW z ramienia uczelni byli: prof. Stefan Reczek, prof. Janusz Homplewicz, prof. Józef Połćwiartek, prof. Marek Zin, a obecnie dr hab.prof.UR Andrzej Bonusiak.

Głównym celem działalności UTW jest permanentne dokształcanie i kształcenie ludzi dorosłych, nieaktywnych już zawodowo, rozbudzanie ich aktywności intelektualnej, społecznej, psychicznej i fizycznej oraz upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej.

Przez wiele lat cel ten realizowany był przede wszystkim poprzez wykłady ogólne, które w miarę systematycznie odbywały się raz w tygodniu.

Obecnie odbywają się one co wtorek o godz. 17.00 w dużej auli UR, która może pomieścić ok. 300 osób, a ich tematyka obejmuje szeroki zakres z różnych dziedzin nauki. W roku akad. 2013/2014 reaktywowana została Rada Programowa, w skład której wchodzą pracownicy naukowi reprezentujący wszystkie Wydziały UR, co pozwala jeszcze bardziej wzbogacić i urozmaicić tematykę wykładów. Ze względu na liczny udział słuchaczy i duże zainteresowanie tą formą edukacji, w roku 2014 ruszyły tematyczne seminaria z poszczególnych dziedzin wiedzy dla węższych grup zainteresowanych daną problematyką, które odbywają się w małej auli w godzinach popołudniowych w poniedziałki lub środy.

Do wykładów dołączyły zajęcia dodatkowe w grupach zainteresowań: chór, malarstwo, gimnastyka, które początkowo prowadzone były w kameralnych grupach, gdyż i liczebność UTW przez długie lata nie przekraczała 100 słuchaczy. Sytuacja diametralnie zaczęła się zmieniać ok. 7 lat temu, gdy do UTW corocznie zaczęło się zapisywać nawet do 400 słuchaczy, sporą część tej liczby stanowiły osoby na wcześniejszej emeryturze, a więc i o dużej jeszcze aktywności fizycznej i intelektualnej. I to pod ich potrzeby związane z aktywnym funkcjonowaniem w życiu publicznym i społecznym, powstawały kolejne grupy zajęciowe.

Obecnie dla 818 czynnych słuchaczy UTW na 1046 zapisanych, funkcjonuje ok. 71 grup zajęciowych i klubów zainteresowań w 4 sekcjach, których pracę koordynują poszczególni członkowie zarządu.

Sekcja artystyczno-kulturalna: chór Cantilena, klub malarstwa (3 grupy), klub rękodzieła (2 grupy), klub fotografii (4 grupy), klub filmowy, Dyskusyjny Klub Książki, Klub Melomana, Klub Seniora 80+, grupa teatralna "Słowo za słowo".

Sekcja rekreacji sportowo-turystycznej: gimnastyka, rowery stacjonarne, cantienica, TER, tenis stołowy, grupy taneczne (2).

Sekcja języków obcych: język angielski (17),  j.francuski (1), j.hiszpański |(1), j.niemiecki (2), j.włoski (4).

Sekcja komputerowa – 17 grup.

Struktury UTW są otwarte dla nowych grup i klubów, zainteresowani słuchacze mogą organizować się zgodnie ze swoimi potrzebami, pasjami itp. podejmując wysiłek logistyczny, tym samym partycypując w życiu UTW.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow