Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rzeszowie
przy Uniwersytecie Rzeszowskim

35-075 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 21
tel. 17 872 29 11, 17 872 29 10
biuroutw@univ.rzeszow.pl
; www.ur.edu.pl/studenci/utw

 

Nie ma dla nas lepszego leku
nad Uniwersytet Trzeciego Wieku!

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rzeszowie powołano uchwałą Senatu WSP  w 1983 roku i obecnie Uchwałą Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 26 stycznia 2012 r. działa jako Studium Otwarte UR.

Celem UTW jest permanentne dokształcanie i kształcenie ludzi dorosłych, nieaktywnych już zawodowo,  rozbudzanie ich aktywności intelektualnej, społecznej, psychicznej i fizycznej oraz upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej.

Powyższe cele realizowane są poprzez:

  • cotygodniowe wykłady ogólne dla wszystkich słuchaczy,
  • zajęcia dodatkowe w sekcjach i grupach zainteresowań takich jak:

         kultura: filharmonia, kino, teatr; ciekawa książka; śpiewanie w chórze; malarstwo, rysunek, rekodzieło; fotografia; języki obce; obsługa komputera; turystyka, wycieczki, gimnastyka ogólna, rehabilitacja ruchowa i wodna; Nordic Walking; grupy taneczne; rekreacja sportowa; brydż; grupa pomocy koleżeńskiej.

 


UTW jest organizacją społeczną działającą pod opieką Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Słuchaczem UTW może zostać osoba dorosła nieaktywna zawodowo, emeryt, rencista, która złoży deklarację członkowską wraz ze zdjęciem, opłaci wpisowe - 20 zł i składki na dany rok akademicki - 80 zł oraz  będzie aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Udział we wszystkich zajęciach nie jest obowiązkowy. Zajęcia dodatkowe są częściowo płatne.

Słuchacz otrzymuje legitymację słuchacza (po dostarczeniu zdjęcia) z potwierdzoną ważnością na dany semestr akademicki, króra uprawnia do uczestnictwa we wszystkich zajęciach  UTW, korzystania z biblioteki UR oraz do zniżek na niektóre imprezy i koncerty w Rzeszowie.

Wykłady ogólne odbywają się w auli głównej Uniwersytetu Rzeszowskiego ul. Rejtana 16 C we wtorki  w godz.17.00 - 18.30. Zajęcia w grupach odbywają się wg odrębnego harmonogramu.

Biuro UTW mieści się w Rzeszowie ul. Piłsudskiego 21 i jest czynne od poniedziałku do środy w godz. od 10.00 do 14.00, tel.17 872 29 11, 17 872 29 10; adres mailowy: biuroutw@univ.rzeszow.pl.

Zapisy nowych słuchaczy przyjmowane są w Biurze UTW w godzinach otwarcia, natomiast składki przyjmowane są w środy od godz.8.00 - 14.00 i  wtorki przed wykładami.

Harmonogramy zajęć, bieżące komunikaty i ogłoszenia oraz wszelkie informacje wywieszane są na tablicy ogłoszeń w biurze UTW, podawane w komunikatach przed wykładami już od godz.16.45 oraz zamieszczane są na naszej stronie internetowej: www.ur.edu.pl/studenci/utw

Słuchacze mają swój Samorząd i wybierany Zarząd. Grupy słuchaczy mogą organizować nowe sekcje, zespoły zajęciowe, imprezy wg własnych potrzeb i możliwości zabezpieczenia pomieszczeń i prowadzącego. W działalności społecznej jest zasada samoorganizacji działań, samofinansowania działalności oraz  poszukiwanie sponsorów.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow