Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

REKRUTACJA - KROK PO KROKU

REKRUTACJA - KROK PO KROKU

 

Rekrutacja na Program MOST odbywa się dwa razy w roku:

 

  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

 

 

STUDENT/KA

DOKTORANT/KA

1

 

Zapoznaj się z ofertą Programu MOST. Ofertę można przeglądać wg kryterium kierunku (z podziałem na formy kształcenia) lub uczelni. Oferta aktualizowana jest co semestr.

 

2

 

Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST. Wpisz wymagane dane osobowe oraz dane dotyczące studiów.

 

3

 

Wybierz kierunek oraz uczelnię, na której chcesz realizować program.

 

 

Wybierz dziedzinę/dyscyplinę oraz uczelnię, na której chcesz odbywać studia III stopnia.

4

 

Wydrukuj wypełniony w systemie IRK MOST wniosek, podpisz i przedstaw go:

dziekanowi/prodziekanowi w celu otrzymania pisemnej zgody na udział w Programie MOST.

 

kierownikowi studiów doktoranckich w celu otrzymania pisemnej opinii i zgody na udział
w Programie MOST.

.

5

 

Złóż pozytywnie zaopiniowany wniosek do Uczelnianego Koordynatora Programu MOST (Dział Kształcenia UR). Uczelniany Koordynator Programu MOST przedstawi Twój wniosek do akceptacji Prorektora ds. Studenckich
i Kształcenia, a następnie, po jej uzyskaniu, wgra go do systemu IRK MOST.

Uczelniany Koordynator Programu MOST przesyła także oryginał wniosku i opinię opiekuna naukowego do uczelni przyjmującej.

.

6

 

W terminach:

  • 30 czerwca (rekrutacja na semestr zimowy
    i cały rok akademicki)
  • 30 grudnia (rekrutacja na semestr letni)

 

  • do 31 lipca (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  • do 31 stycznia ( rekrutacja na semestr letni).

sprawdź na stronie UKA lub na swoim koncie w systemie IRK MOST, czy zostałeś zakwalifikowany do udziału
w Programie. Decyzja o kwalifikacji podejmowana jest przez:

Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną.

 

uczelnię przyjmującą.

Pocztą tradycyjną otrzymasz również pismo z informacją o zakwalifikowaniu się na Program MOST. Pismo to stanowi jedyny dokument potwierdzający status bycia Uczestniczką/ Uczestnikiem Programu MOST. Jest ono konieczne dla dalszego poprawnego przebiegu studiów w ramach Programu.

 

7

 

Przygotuj i przedstaw do akceptacji

1. kierunkowemu/ wydziałowemu koordynatorowi ds. ECTS, oraz

2. dziekanowi/ prodziekanowi uczelni macierzystej

 

1. opiekunowi naukowemu, oraz

2. kierownikowi studiów doktoranckich

Porozumienie o programie zajęć. W momencie podejmowania studiów dostarcz uczelni przyjmującej Porozumienie o programie zajęć – do akceptacji

dziekana/ prodziekana uczelni przyjmującej.

 

 

kierownika studiów doktoranckich uczelni przyjmującej.

 

8

 

Studiuj na wybranej uczelni, poszerzając swoją wiedzę.

 

9

 

Po zrealizowaniu wszystkich zadeklarowanych zajęć w uczelni przyjmującej uzyskaj wpisy na karcie okresowych osiągnięć (Wykaz zaliczeń) a po powrocie na uczelnię macierzystą przedstaw ją

dziekanowi,

 

kierownikowi studiów doktoranckich/ dziekanowi,

.który, po jej zaakceptowaniu, dokona wpisów w Twoim indeksie.

 

10

 

Odbierz wystawiony przez uczelnię przyjmującą certyfikat poświadczający Twój udział w Programie MOST.

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow