Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Medycznego UR11.10.2017 08:17

Szanowni Państwo,


w ramach Projektu "Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Medycznego UR " realizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski w partnerskie w Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. współfinansowanego przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, organizowane będą CERTYFIKOWANE SZKOLENIA, ZAJĘCIA DODATKOWE ORAZ WIZYTY STUDYJNE dla studentów/ek wybranych kierunków Wydziału Medycznego:

 • Kierunek Ratownictwo Medyczne
 • Kierunek Położnictwo
 • Kierunek Fizjoterapia
 • Kierunek Zdrowie Publiczne
 • Kierunek Dietetyka

 

Studenci/tki zainteresowani udziałem w Projekcie proszeni są o wypełnienie formularza  zgłoszeniowego wraz z załącznikami i dostarczenie ich do Biura Projektu ul. Pigonia 6, pok. 416,  35-310 Rzeszów do dnia 21.10.2017 rok, w godzinach 13-16.

 

Osoby zakwalifikowane przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w Projekcie zostaną o tym poinformowane listem elektronicznym.

W przypadku braku wolnych miejsc kandydat zostanie umieszczony na liście rezerwowej.

 

Szczegółowych informacje można znaleźć na stronie projektu www.prks.ur.edu.pl oraz w Biurze Projektu  ul. Pigonia 6, pok. 416,  35-310 Rzeszów do dnia 21.10.2017, w godzinach 13-16,

 

Kandydaci zostaną wybrani przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie poniższych kryteriów:

Kryteria formalne:

 • czytelne wypełnienie i podpisanie następujących dokumentów oraz dostarczenie pełnej wymaganej dokumentacji (Formularz zgłoszeniowy do Projektu, oświadczenie potwierdzające przynależność do grupy docelowej, dokumentów dodatkowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym)
 • uzupełnienie w Biurze Projektu Bilansu Kompetencji
 • uczęszczanie na 2 lub 3 rok studiów I stopnia; uczęszczanie na 1 lub 2 rok studiów uzupełniających II stopnia  stacjonarnych lub niestacjonarnych*;**

 

*Studenci/tki którzy zostali wpisani/e warunkowo na VI semestr studiów I stopnia mogą uczestniczyć w Projekcie w przypadku nie wypełnienia limitu miejsc przez studentów, którzy uzyskali wszystkie zaliczenia modułów w terminie.

**Student/tka Kierunku Fizjoterapia, która nie może wziąć udziału w szkoleniu PNF ze względów formalnych nie będzie zakwalifikowana do udziału w Projekcie.

Student/ka przebywająca na urlopie zdrowotnym, opiekuńczym lub okolicznościowym nie może zostać zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie.

 

Kryteria rozszerzające:

 1. Dodatkowe kryteria premiujące mające na celu wybranie studentów najbardziej potrzebujących wsparcia (tak aby zwiększyć szansę wspierania studentów, których nie stać na dodatkowe formy edukacji i podnoszenia kwalifikacji i którzy mają dobre wyniki w nauce), odrębnie dla kobiet i mężczyzn. -maks. 100pkt.:
 2. Średnia ocen za poprzedni semestr akademicki. Student otrzymuje liczbę punktów równą iloczynowi 10 * średnia arytmetyczna ocen wygenerowana z systemu WU / USOS / inny tożsamy / kopia indeksu z semestru studiów poprzedzającego udział w projekcie (zaokrąglona do 3 miejsc po przecinku) -50%pkt.
 3. Zaangażowanie w działalność naukową/organizacyjną/społeczną w trakcie studiów (np. udział w konferencjach,  praca w samorządzie studenckim, praca w studenckich kołach naukowych, działalność społeczna) -10%pkt.
 4. Stopień niepełnosprawności-10%pkt.
 5. Zamieszkanie na wsi–10%pkt.
 6. Sytuacja materialna- studenci korzystający ze wsparcia socjalnego/pomocy socjalnej na uczelni-20%pkt.

 

KONIECZNE JEST POSIADANIE PRZY SOBIE KOMPLETU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW JAK RÓWNIEŻ ORYGINAŁU INDEKSU LUB SUPLEMENTU, W CELU POTWIERDZENIA ZGODNOŚCI Z ORYGINAŁEM.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow