Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Klauzula informacyjna

 

 

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016)  informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, reprezentowany przez Rektora,
 2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez adres email: iod@ur.edu.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora lub telefonicznie tel.: +48 17 872 34 39, +48 17 872 36 46,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażonej na mocy art. 6 ust. 1 lit.
  a ww. Rozporządzenia, w celu związanym z ubieganiem się o świadczenia dla studentów oraz zakwaterowanie w Domu Studenta UR na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.),
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane,
  o którym mowa w pkt. 3.  Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze przyznania świadczenia/zakwaterowania.
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu,
  a następnie przez okres określony w przepisach o archiwizacji w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą członkowie Komisji Stypendialnych, Komisji ds. Domów Studenckich UR oraz pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego biorący udział w obsłudze administracyjnej związanej z procedurą przyznawania świadczeń/zakwaterowania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,  
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ww. Rozporządzeniem.  

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow